Vinaora Nivo Slider 3.x

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÔNG BỐ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 VÀ

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022” CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Thực hiện thông báo số 2264/TB-ĐHTN ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc tổng kết hoạt động KHCN&QHQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, ngày 26 tháng 11 năm 2021, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo “Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022”,  tại Hội trường 7.2, Nhà điều hành trường Đại học Tây Nguyên dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Minh Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận chính trị, TS. Nguyễn Khắc Trinh – Phó trưởng khoa.

 

Đến dự Hội thảo có TS. Nguyễn Thị Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trương Thông Tuần, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường ĐHTN; TS. Nguyễn Đình Sỹ, Phó trưởng phòng KH&QHQT, TS. Lê Thị Thúy Kiền, Phó trưởng phòng Đào tạo… cùng tập thể cán bộ, giảng viên và nhóm sinh viên thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2021.

Hội thảo, đã nhận được 18 tham luận, trong đó có 03 báo cáo của Khoa, các bộ môn và 15 tham luận của các tác giả là giảng viên và sinh viên trong khoa. Ban tổ chức đã tập hợp và lựa chọn 06 tham luận báo cáo tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, phát biểu chỉ đạo hoạt động của KHCN và HTQT của Khoa, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể khoa và cá nhân các giảng viên đã đạt được, đặc biệt là những điểm mới, nổi bật trong năm 2021 như: số lượng bài báo quốc tế tăng, số đề tài tăng, trong đó có điểm mới nhất là giảng viên trong khoa đã đăng ký đề tài cơ sở cấp trọng điểm và thực hiện việc hợp tác nghiên cứu với các đơn vị ngoài trường để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Cũng trong bài phát biểu, PGS.TS. Nguyên Văn Nam đã nêu lên một số gợi ý và chỉ đạo việc xây dựng định hướng, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022, nhất là việc gắn nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo, nhất là đào tạo sinh viên chuyên ngành Lý luận chính trị. Đồng thời, gắn nghiên cứu khoa học với việc giảng dạy các môn lý luận chính trị và mục tiêu giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

Sau phần trình bày các báo cáo của Khoa, các Bộ môn và tham luận của các tác giả là chủ nhiệm các đề tài cơ sở năm 2021, Hội thảo đã tiến hành thảo luận, nêu ra nhiều ý kiến liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa. Hầu hết các ý kiến đều tập trung vào việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng các nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhất là các giảng viên có trình độ tiến sĩ, giải pháp thúc đẩy triển khai hoạt động khoa học trong sinh viên. Hội thảo cũng ghi nhận những kiến nghị của các giảng viên trong khoa về các hoạt động KHCN của Nhà trường trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội thảo Khoa đã xây dựng và công bố Chương trình hành động lập thành tích trong nghiên cứu khoa học chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Tây Nguyên (11/1977 – 11/2022) và 20 năm thành lập Khoa Lý luận chính trị (2002 – 2022”. Với các nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cần đạt được trong năm 2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO

TS. Nguyễn Minh Hải - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị, trưởng Ban tổ chức báo cáo đề dẫn Hội thảo

 

TS. Nguyễn Khắc Trinh – Phó Trưởng khoa, báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và QHQT của Khoa Lý luận chính trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

 

PGS, TS. Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo

 

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham gia Hội thảo.

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ