Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện Quyết định số 2526/QĐ-ĐHTN và Quyết định số 2527/QĐ-ĐHTN ngày 10/12/2020 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2020, ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 của 02 giảng viên:

1. Đề tài: Giáo dục phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Mã số T2020-37CB, CNĐT: ThS. Lại Thị Ngọc Hạnh, thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến.

2. Đề tài: Vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nayMã số T2020-38CB, CNĐT: ThS. Lê Thị Hồng Hạnh, thành viên: CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Mỗi đề tài đều có 1 bài báo khoa học đã đăng trên tạp chí chuyên ngành, đã hướng dẫn thành công 1 khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên.

Các thành viên Hội đồng đã đưa ra một số nhận xét và góp ý để các tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo.

Hội đồng nghiệm thu đề tài kết luận: 2 đề tài đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Khoa Lý luận Chính trị