Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh Đắk Lắk năm 2024

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tổ hợp thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh góp phần phát triển chăn nuôi bò thịt tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Văn Tiến Dũng

3. Các thành viên thực hiện chính:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

                        Tổ chức công tác

1

PGS. TS Văn Tiến Dũng

Chủ nhiệm, thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

2

Th. Nguyễn Đức Điện

Thư ký, thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

3

Th.S Ngô Thị Kim Chi

Thành viên chính, thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

4

Th.S Nguyễn Văn Thái

Thành viên chính, thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

5

Th.S Trần Thị Thắm

Thành viên chính, thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

6

CN. Võ Thị Thu Nguyệt

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

7

CN. Nguyễn Thị Linh

Thành viên

Kho bạc Nhà nước huyện Krông Buk

8

KS. Trần Thị Hồng Bích

Thành viên

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk

9

ThS. Mai Xuân Lý

Thành viên

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk

10

KS. Nguyễn Bảo Anh

Thành viên

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk

4. Thư ký khoa học: ThS. Nguyễn Đức Điện

5. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR (Total Mixed Ration) và FTMR (Fermented Total Mixed Ration) được phối trộn dựa trên nền nguyên liệu sẵn có tại địa phương để nuôi bò thịt, nhằm phát triển ngành chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk hiệu quả và bền vững

6. Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

 • Nội dung 1 : Đánh giá hiện trạng chăn nuôi và các nguồn thức ăn sẵn có cho chăn nuôi bò thịt tại địa phương
 • Nội dung 2 : Xác định năng suất, chất lượng các loại thức ăn tiềm năng sẵn có tại địa phương
 • Nội dung 3: Thử nghiệm tổ hợp thức ăn TMR, FTMR trên nền nguyên liệu thức ăn sẵn có tại địa phương
 • Nội dung 4 : Thí nghiệm đánh giá  ảnh hưởng của khẩu phần TMR và FTMR trên các đối tượng bò thịt  nuôi các giai đoạn khác nhau
 • Nội dung 5: Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật sử dụng thức ăn TMR và FTMR cho chăn nuôi bò thịt tỉnh Đắk Lắk

7. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi:

 • Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2024 đến tháng 12/2025
 • Phương thức khoán chi: Khoán từng phần
 • - Kinh phí khoán: 456,53 triệu đồng
 • - Kinh phí không khoán: 306,52 triệu đồng

8. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 2.758,05 triệu đồng

 • Từ Ngân sách nhà nước: 763.05 triệu đồng
 • Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 1.995 triệu đồng

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện

10.  Quyết toán kinh phí thực chi theo nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện

11. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện