Vinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ tết nguyên đán và triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, năm học 2022-2023

1. Thời gian đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023

- Thời gian bắt đầu học kỳ 2 là ngày 30/01/2023

- Đăng ký sớm và bình thường: Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 29/1/2023.

- Đăng ký muộn (2 tuần): Từ ngày 30/1 đến ngày 12/2/2023.

- Thời gian rút bớt học phần: Từ ngày 13/2 đến ngày 24/2/2023.

2. Thời gian thi lại học kỳ 1 năm học 2022-2023: Từ ngày 11/2 đến 19/2/2023.

Riêng đối với sinh viên khoa Y Dược có thực hành Lâm sàng tại Bệnh viện: Thi lại vào các buổi chiều từ ngày 11/2 đến 19/2/2023 và ngày Thứ 7, Chủ nhật sẽ bắt đầu từ ngày 25/2/2023.

3. Thi cải thiện điểm D

- Thời gian đăng ký thi cải thiện điểm bắt đầu từ khi có điểm lần 1 đến trước ngày thi lại của học phần 3 ngày.

- Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí thi lại để cải thiện điểm thông qua hệ thống ngân hàng Agribank.

- Lệ phí thi cải thiện điểm của 1 sinh viên là 30.000 đ/1 tín chỉ.

Chú ý: Sinh viên đã đăng ký thi cải thiện điểm D thì bắt buộc phải đóng lệ phí.

Có thông báo đính kèm

https://www.ttn.edu.vn/index.php/svthongbao/3987-1106122202