Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo về tổ chức hội thảo (sinh hoạt học thuật) đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021: “Tối ưu hóa điều kiện sản sinh và khảo sát một số hoạt tính sinh học của polysaccharide ngoại bào từ vi khuẩn lam phân lập được tại Buôn Ma Thuột”

  1. Tên đề tài: “Tối ưu hóa điều kiện sản sinh và khảo sát một số hoạt tính sinh học của polysaccharide ngoại bào từ vi khuẩn lam phân lập được tại Buôn Ma Thuột”
  2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Minh Trung
  3. Thời gian tổ chức:            10h30 ngày 03 tháng 12 năm 2021
  4. Địa điểm thực hiện:         Phòng Online (phần mềm Microsoft Teams, mã phòng: drcobgb)
  5. Thành phần tham gia:    Cán bộ bộ môn Sinh học và Khoa KHTN&CN