Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vừa qua, tại phòng máy thuộc Trung tâm Thông tin, có một số bạn để quên thẻ sinh viên. Mời các bạn có tên sau đến tại văn phòng Trung tâm Thông tin để nhận lại thẻ:

1.     LÊ ANH QUÂN – Y KHOA K17A3

2.     NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH – NGÔN NGỮ ANH K17A                         

3.     BÙI THỊ TRANG – QT KINH DOANH K15

Trung tâm Thông tin