Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐTr của Ban thường vụ Công đoàn trường Đại học Tây Nguyên về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận; Tổ Công đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, sáng ngày 12 tháng 05 năm 2020, Ban chấp hành Công đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức Đại hội Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp từ Đại biểu đại diện Ban thường vụ Công đoàn trường cũng như các ý kiến từ các công đoàn viên của Công đoàn Khoa Ngoại ngữ để cho Báo cáo và phương hướng hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2022 được hoàn chỉnh.

 

Đại hội Công đoàn Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ảnh: Khoa ngoại ngữ, DHTN

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2022 với nguồn nhân sự có đầy đủ đức và tài để góp sức giúp Công đoàn Khoa Ngoại ngữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ này.

 

Ban chấp hành Công đoàn Khoa ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ảnh: Khoa Ngoại ngữ, DHTN.

Kết thúc chương trình Đại hội, toàn thể Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới với 100% Công đoàn viên nhất trí với các chỉ tiêu phấn đấu. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.