Vinaora Nivo Slider 3.x

Sáng ngày 18 tháng 03 năm 2020, Ban lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ tổ chức họp để rà soát và tiến hành triển khai cập nhật chương trình Đào tạo chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ. Tham dự cuộc họp bao gồm các Thầy, Cô là trưởng/phó các bộ môn. Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó trưởng Khoa Phụ trách chung, đã chủ trì cuộc họp và tiến hanh thảo luận việc rà soát và triển khai cập nhật chương trình Đào tạo cho chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

 

Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và Trưởng/Phó các Bộ môn thảo luận việc rà soát và triển khai cập nhật chương trình Đào tạo chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh. Ảnh: Khoa ngoại ngữ, DHTN

Kết thúc cuộc họp, Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Phượng đã tổng hợp các ý kiến góp ý cho việc rà soát và triển khai cập nhật chương trình Đào tạo chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh. Đồng thời, chủ trì cuộc họp cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ môn để tiến hành việc rà soát và triển khai cập nhật được đồng bộ và kịp thời.