Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện sự chỉ Đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Tây Nguyên về việc lấy ý kiến từ các Khoa, các đơn vị đối với Dự thảo Báo cáo tự đánh giá về Chương trình Đào tạo của trường Đại học Tây Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ đã tiến hành cuộc họp toàn Khoa để lấy ý kiến góp ý của các cán bộ trong Khoa Ngoại ngữ về bản Báo cáo dự thảo.

 

Các cán bộ Khoa Ngoại ngữ nghiêm túc thực hiện việc góp ý cho Dự thảo Báo cáo tự đánh giá Chương trình Đào tạo trường Đại học Tây Nguyên. Ảnh: Khoa Ngoại ngữ.

Tất cả các cán bộ trong khoa đã nghiêm túc thảo luận về các nội dung của bản Dự thảo Báo cáo và đã tổng hợp những ý kiến đóng góp trong biên bản họp. Các đóng góp chủ yếu về lỗi chính tả và một số diễn đạt được dùng trong báo cáo.

Tại cuối cuộc họp, Thạc sĩ Hoàng Thị Xuân, Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ - chủ trì cuộc họp - đã tóm lược các ý kiến đóng góp và quán triệt đến tất cả Cán bộ trong Khoa Ngoại ngữ cần nắm rõ các nội dung của bản Báo cáo dự thảo.