Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 10/3, Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hiếu, UVBTV Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên; đồng chí Bùi Ngọc Tân, Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên với tổng số công đoàn viên là 11 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 3 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ viên chức và người lao động của Trung tâm đã có sự phát triển về chất lượng trình độ chuyên môn. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn cơ sở, Công đoàn Trung tâm đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động,  giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Bí thư Chi bộ Bùi Ngọc Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong viên chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Trung tâm đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được phần đông công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để nâng cao các hoạt động hỗ trợ cho học sinh sinh viên đang ở nội trú… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Ngô Thị Hiếu đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2023 và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công đoàn Trường. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị Công đoàn Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Trường bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung tâm; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Toàn cảnh Đại hội

Tổ nữ công

Thay mặt Chi bộ, Bí thư Bùi Ngọc Tân nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Trung tâm thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ Công đoàn Trung tâm cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung tâm Hỗ trợ sinh viên được giao phó.

Đại hội đã bầu ra Tổ trưởng, Tổ phó, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 2 đồng chí: đồng chí Dương Công Thọ làm Tổ trưởng; đồng chí Phan Thị Thắm làm Tổ phó tổ Công đoàn.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên