Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Căn cứ Kế hoạch số: 870-KH/ĐU của BCH Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025 với sự có mặt của đông đủ đảng viên của Chi bộ (5/5 đồng chí tham dự).

Đại hội chi bộ được tiến hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm đánh giá Nghị quyết của Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025 trong đó nhấn mạnh việc thực hiện ngày càng có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm trong đó làm tốt công tác nội trú, công tác hỗ trợ sinh viên thời gian tới.

 Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu Bí thư chi bộ là đồng chí Bùi Ngọc Tân, Đảng ủy viên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Giám đốc Trung tâm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh của Đại hội

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên