Trường Đại học Tây Nguyên được mời tham dự Hội thảo Quốc tế về Bảo đảm chất lượng do AUN-QA tổ chức


Năm nay, sau đại dịch, AUN đang đẩy mạnh một số hoạt động về Bảo đảm chất lượng trong Khu vực trong bối cảnh Hội nhập toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.
Vì vậy, AUN-QA đã lên kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Driving University Excellence Through Quality: Strategies, Systems, Structures, and QA in the Context of Post-Pandemic Regional and Global Cooperation”.
Tạm dịch: "Dẫn dắt sự ưu việt trong Cơ sở giáo dục đại học thông qua chất lượng: Chiến lược, Hệ thống, Tổ chức, và Bảo đảm chất lượng trong bối cảnh hợp tác khu vực và toàn cầu sau đại dịch"

Đây là cơ hội tốt để Trường Đại học Tây Nguyên tiếp cận, học hỏi và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn tại Nhà trường trong thời gian đến.

Attachments:
Download this file (631_Invitation to attend the AUN-QA IC, AGA and CQOs' Meeting.pdf)631_Invitation to attend the AUN-QA IC, AGA and CQOs' Meeting.pdf[Thư mời Hội thảo quốc tế về BĐCL của AUN-QA tại Băng Cốc, Thái Lan]281 kB
Download this file (779_Nguyen Thanh Truc Ph.D..pdf)779_Nguyen Thanh Truc Ph.D..pdf[ ]194 kB