Phòng QLCL giới thiệu thông tin về Hội thảo Quốc tế của AUN-QA năm 2023 tại tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

 

AUN-QA INTERNATIONAL CONFERENCE 2023

6-7 SEPTEMBER 2023
BANGKOK, THAILAND

Driving University Excellence Through Quality: Strategies, Systems, Structures, and QA in the Context of Post-Pandemic Regional and Global Cooperation

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây