Trường Đại học Tây Nguyên tham dự Hội thảo nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học


Thực hiện Công văn số 418/QLCL-KĐCLGD ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Cục Quản lý chất lượng, sáng ngày 29/3/2023 Trường Đại học Tây Nguyên đã tham dự Hội thảo trực tuyến về Tổng kết hoạt động nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý chất lượng và Chương trình Aus4skills.

"Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) là yếu tố cốt lõi để phát triển và nâng cao chất lượng Trường Đại học"

Một số tài liệu của Hội thảo tại đây

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất các phương hướng hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia” (Chương trình Aus4skills), trong đó tập trung việc nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam. Hội thảo quy tụ hơn 400 Nhà quản lý, giảng viên và chuyên gia về lĩnh vực Bảo đảm và kiểm định chất lượng đến từ Australia và gần 200 trường Đại học cũng như các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong nước.

Vể phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS. TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng phụ trách Công tác Bảo đảm và Kiểm định chất lượng, cùng đại diện phòng Quản lý chất lượng đã tham dự Hội thảo.

Nội dung chính của hội thảo, bao gồm:

1. Giới thiệu về Khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học và một số công cụ.

2. Việc triển khai IQA tại cơ sở giáo dục đại học và sự liên kết với khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

3. Kinh nghiệm đối sánh với hệ thống trường Đại học Queensland và chuẩn quốc tế

4. Khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng khung và đề xuất về việc ứng dụng tại Việt Nam.

5. Phần thảo luận và định hướng của Cục Quản lý chất lượng về một số hoạt động trong thời gian đến.

 

Hình 1. PGS. TS Phạm Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (QLCL), Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo.

 

Hình 2. Bà Jennifer Bahen Tham tán Giáo dục, ĐSQ Úc tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Úc phát biểu.

 

Hình 3. Bà Trần Bích Huệ, PTP Kiểm định chất lượng giáo dục – Cục QLCL Giới thiệu tóm tắt về quá trình thực hiện hoạt động của dự án và các kết quả đạt được.

 

Hình 4. Bà Nguyễn Kim Dung – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn, Đại diện 4 nhóm nghiên cứu, Giới thiệu về Khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học và một số công cụ.

 

Tin bài, hình ảnh: TS. Trần Văn Cường - P. QLCL