Thông tin về Hội thảo CDIO: "Crisis and catalyst: the impact of COVID-19 on the global state-of-the-art in engineering education"


Phòng Quản lý chất lượng chuyển tiếp thông tin về CDIO Seminar: "Crisis and catalyst: the impact of COVID-19 on the global state-of-the-art in engineering education"

Link đăng ký tham dự: Chi tiết tại đây

Quý thầy/cô quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết dưới đây:

CDIO = Conceive - Design - Implement - Operate = Chương trình đào tạo tích hợp

WHAT: Crisis and catalyst: the impact of COVID-19 on the global state-of-the-art in engineering education
WHEN: 26 April 2023, 14:00 - 16:00
WHERE: Online seminar
HOW COST: Free of charge.
WHO_Lecturer / Speaker: Dr Ruth Graham, Higher education consultant