Công trình Tác giả Tạp chí
Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh của các chủng Pseudomonas aeruginosa được phân lập từ bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Thị Thanh Hà, Lê Thị Ánh Hồng
Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh của các chủng Pseudomonas aeruginosa được phân lập từ bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Thị Thanh Hà, Lê Thị Ánh Hồng
Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp protein A từ các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng kháng sinh được phân lập tại Việt Nam Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Thị Thanh Hà
Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp protein A từ các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng kháng sinh được phân lập tại Việt Nam Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Thị Thanh Hà
Some properties of sheaf-solutions of sheaf fuzzy control problems Electronic Journal of Diferrential Equations
Sheaf -optimal control problem in fuzzy type Journal Science an Technology Development,ĐHQG-HCM
The comparison of sheaf- solutions in fuzzy control problems Journal Science an Technology Development,ĐHQG-HCM
Study on effects of chitosan, chitosan oligomer and their devivatives on the growth inhibition of pathogenous fungi Phytopthora capsici and application for biocontrol black prepper Advances in Chitin Science and Technology, ISBN: 89-5708-110-0,505-507
Study on effects of chitosan oligomer on the growth development and disease resistance of rice Advances in Chitin Science and Technology, ISBN: 89-5708-110-0,381-383
Forest and forest land allocationin the Central highlands provinces: connection to proverty reduction FSSP newsletter Vol.16/2006
Simulation study of pores and pore clusters in amorphous alloys Co100−xBx and Fe100−yPy Journal of Non-Crystalline Solids
Simulation of Local Microstructure of Amorphous Alloys CoxB100-x Journal of Non-Crystalline Solids
Sở hữu nhà nước trong hệ thống tài chính Việt Nam Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Thùy Dung Kinh tế & Phát triển
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Viết Hòa Kinh tế & Phát triển
Existence of solution of set control differential equations Journal Science an Technology Development,ĐHQG-HCM
Planted forages-the key for making money from smallholder livestock production: Experionces from CIAT's forages R&D in Southeast Asia Proceeding of n Internatinal Forges Symposium -Ubon Ratchathani University Thailan
Successful forage development for smallholders in Daklak, Central Highlands, Vietnam. Proceeding of Internatinal Forges Symposium -Ubon Ratchathani University Thailan
Community forest management(CFM) in Vietnam: sustainable forest management and benefit sharing. Proceedings of the international conference on the managing forest for poor reduction: capturing opportunities in harvesting and wood processing for the benefi FAO
Some results on sheaf solutions of sheaf set control problems Nonlinear Anlysis
Stability criteria for set control diferential equations Nonlinear Anlysis
Xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối kinh doanh tại Dak Lak Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khu hệ Nấm thuộc chi Amauroderma ở tiểu vùng khí hậu III Tây Nguyên Tạp chí khoa học của trường Đại học Tây Nguyên
Nghiên cứu cố định tế bào vi khuẩn cố định Nitơ Azotobacter sp.trong khuôn gel chitosan Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên, số 1, trang 3-7
Ảnh hưởng của Oligoglucosamine đến sinh trưởng phát triển và khả năng kháng bệnh của cây bông vải Nguyễn Anh Dũng, Phạm Xuân Hưng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên, số 2, trang 3-8
Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển một số dòng vô tính bơ tại DakLak T/C Khoa học, ĐH Tây Nguyên,
Tương tác hóa học (Allelophathy) giữa một số loài cỏ dại tới sinh trưởng và phát triển cây lạc Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống: NXB KH&KT
Sử dụng thử nghiệm bột cỏ Stylo để ương các loài cá kinh tế trong ao nuôi tại TP. Buôn Ma Thuột T/C Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NHỮNG VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHU VỰC TÂY NGUYÊN Trần Trung Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG CỦA CỪU PHAN RANG NUÔI TẠI TÂY NGUYÊN Trần Quang Hân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Hiện trạng chăn nuôi bò trong nông hộ tại tỉnh Đắk Lắk Ngô Thị Kim Chi, Trần Quang Hạnh, Mai Thị Xoan, Bùi Thị Như Linh, Phạm Thế Huệ, Lê Đức Ngoan Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT RỪNG CỦA LÂM TRƯỜNG CƯ MA LANH VÀ EA TUL, TỈNH ĐẮK LẮK GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN VỐN RỪNG Nguyễn Văn Hoa Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM THỨC ĂN CHO BÒ TẠI TỈNH ĐẮK LAK Nguyên Tuấn Hùng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
GIẢI PHÁP XÁC LẬP CƠ CHẾ HƯỞNG LỢI TRONG QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Bảo Huy Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG CỎ SẢ PANICUM MAXIMUM TẠI BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK Trương Tấn Khanh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ CƯ M’GAR, HUYỆN CƯ M'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT – TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Hoàng Phương, Lê Thụy Vân Nhi Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ HÒA SƠN, HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 Nguyễn Xuân Vững Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SALMONELLA Ở CÁC LOÀI VẬT NUÔI TẠI ĐẮK LẮK Phùng Quốc Chướng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ TIÊU SINH HỌC VÀ TÌNH HÌNH NHIỄM MỘT SỐ BỆNH CỦA CỪU PHAN RANG NUÔI TẠI TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM Trần Quang Hân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ DÒNG VÔ TÍNH BƠ TẠI ĐẮK LẮK Lãm Thị Bích Lệ Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ CHE BÓNG ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSH) Ở VƯỜN ƯƠM Nguyễn Thị Mừng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
LỖ TRỐNG VÀ ĐÁM LỖ TRỖNG TRONG HỢP KIM VÔ ĐỊNH HÌNH HỆ KIM LOẠI - Á KIM Hoàng Văn Huệ Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MÔ PHỎNG CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA Al2O3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ Hoàng Văn Huệ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG NẤM MEN TRONG RƯỢU CẦN CỦA MỘT SỐ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TẠI EA SÚP VÀ KRÔNG ANA Võ Thị Phương Khanh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH VI KHUẨN E. COLI TRONG THỊT BÒ TRÊN ĐỊA BÀN BUÔN MA THUỘT Võ Thị Phương Khanh, Nguyễn Anh Dũng, Vũ Trọng Bân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÓNG GÓP CỦA CÂY THỨC ĂN XANH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC VÀ SINH KẾ CỦA NÔNG DÂN VÙNG CAO Trương Tấn Khanh, Nguyễn Văn Hà Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN HẦU M-NỘI XẠ Phạm Hữu Khánh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tác động của việc kiểm tra - đánh giá đến động cơ học tập môn ngoại ngữ cơ bản của sinh viên không chuyên tại trường ĐH Tây Nguyên Tạp chí khoa học của trường Đại học Tây Nguyên
Sửa lỗi bài luận của sinh viên chuyên nghành tiếng Anh tại trường ĐH Tây Nguyên Võ Thị Anh Đào Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên- số 2/2007
Áp dụng phương pháp giao tiếp trong quá trình dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại trường ĐH Tây Nguyên Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Hương Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên- số 2/2007
Điều tra thái độ sinh viên Y khoa đối với việc học ngoại ngữ chuyên ngành Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên- số 2/2007
Nghiên cứu quy tắc cảm xúc, qui tắc nhận thức của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên học tiếng Anh Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên- số 2/2007
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA Tuyết Hoa Niê Kdăm, Đỗ Kim Chung Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ DÂN TỘC M’NÔNG CÁC HUYỆN PHÍA NAM TỈNH ĐAK LAK (CŨ) Tuyết Hoa Niê Kdăm Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Báo cáo về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của trường đại học Tây Nguyên trong 30 năm xây dựng và phát triển Võ Thị Anh Đào Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ KĨ NĂNG SƯ PHẠM CƠ BẢN CỦA GIÁO VIÊN KHI DẠY HỌC Nguyễn Thanh Hưng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đạo đức người Thầy giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh Sách & Đời sống
Modification of chitosan to enhance combined with gamma irradiation Proceedings of international Symposium on glucosamine materials, Chonnam University,Korea
Planted foages - enabling improved catte production by smallholder upland famers in Eakar, Daklak, Vietnam Agriculture Publishing House
DARK-MATTER STERILE NEUTRINOS IN ECONOMICAL 3-3-1 MODEL Hoang Ngoc Long and Vo Van Vien Communications in Physics, Vol. 18, No. 4 (2008), pp. 199-204
Indigenous pig breeds along Truong son moution chain, Vietnam Proceeding of "impact of the Glaobalisation on the Animal Genetic Resources" in Hanoi, Vietnam
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ VỎ CÀ PHÊ ĐẾN ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT VÀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ KINH DOANH Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG VÀ LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CÂY BÔNG VẢI (Gossypium hirsutum L.) TRONG ĐIỀU KIỆN NƯỚC TRỜI VỤ THU ĐÔNG TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐAK LAK Phan Văn Tân, Nguyễn Tiến Nam Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG (α-NAA VÀ GA3) TỚI NĂNG SUẤT VÀ CỠ HẠT CÀ PHÊ VỐI TRỒNG TẠI ĐAK LAK Phan Văn Tân, Huỳnh Văn Quốc Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ THÁT LÁT NOTOPTERUS NOTOPTERUS PALLAS (1769) TẠI CÁC THỦY VỰC ĐẮK LĂK Nguyễn Thị Thu Hè, Phùng Thị Kim Thúy Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MÔ PHỎNG KHUẾCH TÁN TRONG HỆ MẤT TRẬT TỰ VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN TUẦN HOÀN H.V.Huệ, T.T.Bích Phượng, P.K.Hùng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SỰ TỒN TẠI NGHIỆM VÀ SỰ PHỤ THUỘC CỦA NGHIỆM CỦA HỆ VI PHÂN NGẪU NHIÊN ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀO ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU VÀ ĐIỀU KHIỂN Trần Thanh Tùng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SỰ MỞ RỘNG MÔ HÌNH CHUẨN MÔ HÌNH 3-3-1 TỐI THIỂU Võ Văn Viên Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SỰ MỞ RỘNG MÔ HÌNH CHUẨN. CƠ CHẾ SEESAW SINH KHỐI LƯỢNG NEUTRINO Võ Văn Viên Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TÂN CHÂM KẾT HỢP THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐIỀU TRỊ LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO Nguyễn Nhựt Hùng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÓM MÁU TRONG HỆ ABO CỦA MỘT SỐ TỘC NGƯỜI TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN Đào Mai Luyến Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VIÊM TAI GIỮA TRONG MÙA KHÔ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC Ê ĐÊ – TÂY NGUYÊN Phùng Minh Lương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá tác dụng của bài thuốc đại tần giao thang gia giảm kết hợp với điện châm điều trị liệt mặt ngoại biên do lạnh Lê Thị Thêu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
TÌM HIỂU HỨNG THÚ HỌC MÔN TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CAO NGUYÊN TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Thị Mỹ Liên, Hoàng Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phượng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ NGHI THỨC TRONG LỄ TANG CỦA NGƯỜI M’NÔNG Triệu Văn Thịnh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
THỦ PHÁP “TRÌ HOÃN” TRONG CÁC SỬ THI M’NÔNG Triệu Văn Thịnh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
VĂN HÓA MẪU HỆ QUA SỬ THI ÊĐÊ Buôn Krông Tuyết Nhung Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SỬ THI - KHAN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÓ Y Chen Niê Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Các mô hình kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk Phạm Ngọc Đại Tạp chí Lịch sử Đảng
Diffusion simulation in diordered system with periodic boundary condition Comunication in Physics, Vol 19, No3(2009), pp. 143-147
A molecular Dynamic Study of Alumina-silica Liquid Comunication in Physics, Vol 19, No3(2009), pp. 155-160
Economic Development and Trade of Quality Differentiated Goods The Korean Economic Review
Nghiên cứu tính mẫn cảm với kháng sinh của Salmonella phân lập từ động vật Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khảo sát, đánh giá tiềm năng cá hồi vân onchorhynchus mykiss trên địa bàn huyện Konplong tỉnh Kon Tum Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thực trạng quần thể lợn sóc tại đắk lắk Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khả năng mẫn cảm với kháng sinh của một số loại vi khuẩn trong hội chứng M.M.A (viêm vú – viêm tử cung – cạn sữa) ở heo nái nuôi tại Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu sinh trưởng của dê cỏ nuôi tại Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của ba nhóm lợn lai (duroc x (yorkshire x landrace), (sp x (yorkshirex landrace), (sp x yorkshire) nuôi thương phẩm tại thành phố Buôn Ma Thuột Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thành phần loài vi tảo thuộc họ Desmidiaceae ở hồ Easuop thuộc tỉnh ĐắkLắk Trương Bá Phong, Ngô Đắc Chứng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Bùi Thị Chính, Nguyễn Thị Kim Cơ, Ngô Văn Bình Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu tính đa dạng và giá trị tài nguyên của họ dẻ Fagaceae ở Tây Nguyên thông qua các đại diện Nguyễn Phương Đại nguyên, Nguyễn Thị Thùy Linh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Phương pháp Hartree – Fock tính năng lượng trung bình của hệ hạt Võ Văn Viên Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu chế tạo máy sấy có hệ thống đảo tự động phục vụ cho sấy cà phê quả tươi quy mô nông hộ Nguyễn Tiến Đạt Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Giám sát bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng Cao Thị Lý Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Chỉ số BMI, vòng eo vòng mông và huyết áp của người cao tuổi tại thành phố Buôn Ma Thuột Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiện trạng nuôi bò vỗ béo trong nông hộ tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Chất lượng nước suối thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Gia Nghĩa năm 2006 -2008, nguyên nhân ô nhiễm và các giải pháp bảo vệ Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Kết quả kiểm tra tình hình nhiễm sán lá dạ nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột tại tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khảo sát thị trường lợn Sóc tại Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi Lợn và dư lượng kháng sinh trong thịt Lợn nuôi tại huyện Krong Pak, Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Phương pháp nghiên cứu xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng tự nhiên để tham gia vào chương trình giảm thiểu khí phát thải từ suy thoái và mất rừng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khả năng ôi nhiễm môi trường của chất cải tạo đất Polyme siêu thấm hấp thụ nước Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MÔ PHỎNG CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA Al2O3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ Hoàng Văn Huệ, Nguyễn Mậu Sơn, Lê Hữu Hào Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ CÁI TƠ HOLSTEIN FRIESIAN (HF), CON LAI F1 , F2 VÀ F3 (HF x LAI SIND) NUÔI TẠI LÂM ĐỒNG Trần Quang Hạnh, Đặng Vũ Bình Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Định lý Riemann - Rock trên không gian L (1)(D) Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh Nguyễn Thanh Hưng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Xây dựng một số chức năng cơ bản cho từ điển điện tử Việt – Jrai Văn Ngọc Sáng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG NGỮ ÂM - ÂM VỊ TIẾNG ÊĐÊ VÀ JRAI Y Trou Aleo Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên trường đại học Tây Nguyên hiện nay Trần Khải Định Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu dự báo biến động dân cư lao động và việc làm của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 Mai Thanh Cúc Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tư tưởng lập pháp của nhà yêu nước Phan Bội Châu Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Hát KUT của người Ê Đê Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Giá trị nghi lễ Nông nghiệp của người Bahna và Jrai Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề luật tục về hôn nhân và gia đình của người M' Nông trong đời sống hiện nay (Qua khảo sát tại xã Dak N D'Rung huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tìm hiểu mô hình dịch tự động để xây dựng mô hình dịch Việt Ê Đê trên mẫu câu Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng tin học vào giảng dạy môn Vật lý trung học phổ thông Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như thế nào Lại Thị Ngọc Hạnh Dân tộc thiểu số và miền núi (Tạp chí thanh niên)
Product Quality, Preference Diversity, and Intra-Industry Trade Le Duc Niem The Manchester School
Applying different methods for prediction of satand volume using SPOT 5 data ACPS 2010
Research on impact of Chitosan oligomers on biophysical characteristics, growth, development and drought resistance of coffee Carbonhydrate Polymers
Study on Chitooligosaccharide Application for invitro Tisue Culture of Sweet Potato (Ipomoea batatas L.) J. Chintin Chitosan 15(3)
Purification and characterization of Chitosanase and a Protease by Conversion of shrimp shell wastes fermented by Serratia Marcescens Subsp. Sakuensis TKU019 Journal of the Chinese chemical Society
Notes on some New records of Foliicolous Lichens from Vietnam Taiwania
A Note On Durable Goods Monopolists: Commitment To Forward Compatibility The Japanese Economic Review
Asymptotic stability of certain sets of associated prime ideals of local cohomology modules Nguyen Tu Cuong, Nguyen Van Hoang and Pham Huu Khanh Communications in Algebra
Tập tính thường ngày và mối quan hệ giữa chỉ số nhiệt ẩm (THI) với các chỉ tiêu sinh lý của bê lai sind và lai 1/2 Red angus nuôi bán chăn thả tại Đăk Lăk TC Khoa học công nghệ chăn nuôi
Sinh trưởng của bê lai 1/2 Red angus và bê lai sind nuôi tập trung bán chăn thả tại Đăk Lăk TC Khoa học công nghệ chăn nuôi
Chức năng Chitinase của nấm Trichoderma Harzianum T1 trong quá trình đối kháng với nấm gây bệnh Fusarium Solani TC Công nghệ sinh học
Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải Phosphate khó tan trên đất bazan nâu đỏ trồng cà phê ở đăk Lăk TC Công nghệ sinh học
Đặc điểm hình thái ong thợ và tỷ lệ cận huyết của các đàn ong ý ( Alpis Mellifera Ligustica) nuôi tại Đắk Lắk TC Khoa học và phát triển, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
PHỐI HỢP CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG (α-NAA VÀ GA3) TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG SUẤT VÀ CỠ HẠT CÀ PHÊ VỐI TRỒNG TẠI ĐẮK LẮK TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Một số giải pháp biến tính kích thước ổn định gỗ TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng bằng các phương pháp biến tính gỗ TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tin học của một số nhóm đất chính tại huyện Krông Ana tỉnh Dak Lak TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Ảnh hưởng của thành phần cơ giới đất đến rửa trôi: Dự đoán nguy cơ xói mòn TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Thiết kế mạch điều khiển ROBOT tự động TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Ứng dụng công nghệ kho dữ liệu (Data warehouse) trong quản lý đào tạo và hỗ trợ ra quyết định TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nghiên cứu bản chất quá trình thấm của polyetylenglycol (peg-600) vào gỗ mỡ (manglietia conifera dandy) TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Sử dụng PLC Logo điều khiển đóng ngắt định thời cho chuông báo va các thiết bị điện văn phòng TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường của cư dân ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nghiên cứu một số tính chất cơ học của gỗ mỡ 15 tuổi tại tỉnh Tuyên Quang Tạp chí NN&PTNT
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DAO ĐỘNG TỬ ĐIỀU HÒA LƯỢNG TỬ Đinh Thị Giang Thanh, Võ Văn Viên Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SINH SẢN CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG OREOCHROMIS SP TRONG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG AO NUÔI TẠI TRẠI CÁ ĐẠI THU, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK Nguyễn Thị Thu Hè Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI KEO TRÊN ĐẤT RỪNG KHỘP HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK Nguyễn Thị Mừng, Đặng Văn Dung Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện nhanh virus Type O gây bệnh lở mồm long móng bằng kỹ thuật RT-PCR Tran Minh Dinh, Vo Thi Phuong Khanh Tạp chí Công nghệ Sinh học
Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn sinh IAA trong đất tại Eakao Buôn Ma Thuột Đỗ Thị Thanh Huyền, Võ Thị Phương Khanh Tạp chí Công nghệ Sinh học
Nghiên cứu bệnh viêm mũi dị ứng ở dân tộc Ê đê - Đắk Lắk Phùng Minh Lương Y học Thực hành
Nghiên cứu mô hình bệnh tai mũi họng thông thường ở dân tộc ê đê - Tây Nguyên Phùng Minh Lương Y học Thực hành
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, thời gian ngâm Polytetylenglycol (PEG-600) đến ổn định của gỗ mỡ biến tính Đào Xuân Thu Tạp chí khoa học lâm nghiệp
So sánh một số giống ngô lai mới vụ hè thu năm 2009 tại 3 huyện Eakar, Buôn Đôn và Krông Bông - Tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Văn Minh Tạp chí khoa học & Công nghệ Gia Lai
Thử giải mã bài thơ nợ của Lê Quốc Hán từ phương diện lý hiệu học Tạp chí Đại học Sài Gòn
Một số vấn đề thi pháp sử thi TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
QUAN HỆ QSPR: DỰ ĐOÁN NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA NHÓM CÁC ACID HỮU CƠ CÓ CẤU TRÚC TƯƠNG TỰ SỬ DỤNG TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ VÀ KỸ THUẬT HỒI QUY TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng phát triển sản phẩm bảo hiểm đối với sản phẩm trồng trọt trên địa bàn huyện Eakar tỉnh Dak Lak TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Ứng dụng mô hình BOSON tương tác giải thích phổ năng lượng hạt nhân TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Lớp từ xưng hô trong tiếng Ê-đê (So sánh với tiếng việt) TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Xây dựng thí nghiệm về mạch dao động điện từ tắt dần, cưỡng bức - CT vật lý lớp 12 (nâng cao) TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nghiên cứu chuỗi thị trường sản phẩm cà phê ở Dak Lak TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Dak Lak TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Một số điểm khác biệt trong hệ thống phụ âm tiếng anh đối chiếu với phụ âm tiếng ede qua khảo sát tài liệu điển cứu tại trường ĐHTN TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Bài viết tham luận " Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học vật lý phổ thông TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Những nét tương đồng trong thủ pháp xây dựng nhân vật anh hùng trong sử thi Ede và sử thi M'nông (Qua cái nhìn so sánh) TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Hệ thống nhân vật phụ trong sử thi M'Nông TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Phát triển cà phê bền vững theo hướng kết hợp trồng trọt và chăn nuôi ở các nông hộ huyện Eakar, Dak Lak TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Sự khác biệt giữa cơ học lượng tử và cơ học cổ điển qua lớp các bài toán chuyển động một chiều TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ tại xã CưKty- Huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Những điểm mới và vướng mắc phát sinh về xử lí vi phạm pháp luật quản lí thuế và các văn bản có liên quan TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nghiên cứu tổ chức công tác kế tóan tại các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Một số dòng ca cao có triển vọng tại huyện Krông Ana TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Tình hình sử dụng tiếng anh trong một số báo viết, tạp chí tiếng Việt hiện nay TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
"The Unnatural Family" và một số lưu ý khi nghiên cứu về gia đình TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Phát hiện và chữa lỗi dùng từ trong bài văn miêu tả cho học sinh tiểu học Bùi Thị Tâm, Xuân Thị Nguyệt Hà CĐ Giáo dục tiểu học
Một số ứng dụng trên máy tính trong việc dạy và học ngoại ngữ Nguyễn Văn Tuyên Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Căn cứ Krông Bông trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Trần Thị Lan Tạp chí Lịch sử Quân sự
NGHI LỄ SINH NỞ VÀ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH CỦA NGƯỜI ÊĐÊ Ở DAK LAK Y Chen Niê Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Danh từ chỉ người trong tiếng Ê-Đê Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Người Ê-Đê dùng lớp từ xưng hô thế nào? Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Đại học Sài Gòn
Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán ở trường phổ thông Nguyễn Thanh Hưng Tạp chí Giáo dục
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Phiệt, Nguyễn Văn Đạt Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế Xã Hội
Về tính chuyên nghiệp của biên dịch ngày nay Hoàng Khánh Bảo Thông báo khoa học - Trường ĐH Huế
Cách phân biệt phụ âm đầu tr/ch; d/gi trong chính tả tiếng Việt Nguyễn Minh Hoạt Thế giới trong ta - TC của Hội KH tâm lý - GD Việt Nam
The 3 - 3- 1 model with S4 flavor symmetry The European Physical Journal C
Rhodamine- derived Schiff base for the selective determination of mercuric ions in water media Spectrochimica Acta Part A 78 92011) 753-756
reseach on impact of chitosan oligomers on biophysical characteristics, growth, development and drought resistance of coffee Carbohydrate Polymers 84 (2011) 751-755
On some asymtotic properties of finitely generated modules ACTA MATHEMATIC VIETNAMICA Volume 36, Number 2, 2011, pp.183-192
State of Agroforestry research and development in Vietnam APANews Asia-Pacific Agrotorestry newsletter
Current Status of Asian Elephants in Viet nam Gjah: Asian Elephant Specialist Group 35(2011) 104-109
Research and development cooperation between Rivals: A novel motive beyond new Knowledge Technology and Investment
Áp dụng phương pháp địa thống kê để ước lượng lâm phần dựa vào ảnh SPOT 5 TC Nông nghiệp và PTNT
Về loài nấm ký sinh trên ấu trùng ve sầu hại rễ cà phê Khoa học và kỹ thuật
Kết quả ương san cá diêu hồng Oreochromis sp trong ao tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk TC KH&CN Gia Lai
Về C^0- Đủ và V- Đủ K-Tia của mầm hàm Reticular trên đa tạp có bờ. TC Khoa học
Kết quả tuyển chọn giống ngô chịu bệnh gỉ sắt ( Puccinia sp) năng suất cao ở vùng Đong Nam Bộ và Tây Nguyên. TC KH&CN nông nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu bệnh viêm mũi thông thường ở dân tộc Êđê- Đăklăk TC Y học Thực hành
Nghiên cứu bệnh viêm họng thông thường ở dân tộc Êđê- Đăklăk TC Y học Thực hành
Đánh giá kết quả của biện pháp can thiệp tại tuyến thôn bản ở cộng đồng dân tộc Ê Đê tại Đăklăk TC Y học Thực hành
Các yếu tố liên quan tới bệnh Tai Mũi Họng ở cộng đồng dân tộc Êđê - Tây Nguyên TC Y học Thực hành
Nghiên cứu tỉ lệ và các yếu tố nguy cơ của bệnh viêm tai giữa ứ dịch ở dân tộc Êđê- Đăklăk TC Y học Thực hành
Nghiên cứu bệnh viêm xoang ở dân tộc Êđê- Đăklăk TC Y học Thực hành
Sinh trưởng của trâu tại tỉnh Đăk Lăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Điện Trở xuất phức của đất đá qua phép đo thể vuông pha và một số kết quả khảo sát sự biến đổi của nền đất yếu thân đê TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Đánh giá hoạt tính kháng STAPHYLOCOCCUS AUREUS của các cao cồn và nước chiết từ cây chó đẻ răng cưa TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Mô hình chuẩn đối xứng vị S3 ( Verson 1) TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Ảnh hưởng của thời điểm và phương pháp bón đạm, lân, kali đến năng suất cà phê đối vói kinh doanh tại xã Eakao, Thành phố BMT, Tỉnh Đăklăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Xây dựng quy trình nhân giống cây trầu bà chân vịt (Philodendron bipinnatifidum) trong giai đoạn in vitro và ex vitro TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Ảnh hưởng biện pháp trồng xen một số lòai cây họ đậu trong ngô lai đến năng xuất ngô và hạn chế xói mòn đất dốc vùng Eakar, tỉnh Đăklăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Tình hình tai nạn và chân thương ở người cao tuổi tại Đăk Lăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển nông lâm kết hợp ở vùng Tây Nguyên: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Nông
Đánh giá tình hình phát triển và khảo sát năng suất chất lượng một số giống cỏ trồng trong nông hộ tại huyện Eakar Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Ảnh hưởng của một số công thức che mưa mặt cạo đến năng suất mủ vườn cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk Khoa học và phát triển -Trường ĐH NN1
Ảnh hưởng của nước tưới giữ ẩm đến sinh trưởng và năng suất mủ cao su thời kỳ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk Tạp chí nông nghiệp và PT nông thôn
Ảnh hưởng của một số công thức khai thác đến năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh ĐắkLắk Tạp chí nông nghiệp và PT nông thôn
Khả năng thích nghi của giống gà H'Mông thả vườn tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa tới chất lượng ong chúa của giống ong ý ( Apis mellifera ligustica spinola) nuôi tại Đắk Lắk TC KH và phát triển
Enhancing the potocatalytic activity under visible light of chromium doped TiO2 thin film prepared by solgel method (chỉ có tiêu đề tiếng Anh) Vietnam national university, Hanoi Journal Of Science Mathematics - Physics
Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học dân tộc tại 4 xã vùng III thuộc 2 tỉnh tây nguyên năm 2008 Y học Thực hành
Thực trạng hoạt động của các trạm y tế cơ sở tại huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk - 2010 Y học Thực hành
Tỉ lệ mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường ở đối tượng có nguy cơ tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk lawsk năm 2010 TC Y Dược học Journal of Medicene and Pharmacy - ĐH Huế
Tỷ lệ suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại 2 xã thuộc huyện krông păk, tỉnh Đắk Lắk, năm 2010 Tạp chí Thông tin Y Dược
So sánh hiệu lực điều trị sốt rét do Plasmodium Falciparum chưa biến chứng của Artesunat và thuốc phối hợp DihDroartemicinine với piperaquine ở xã phước chiến huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận năm 2008-2009 Tạp chí Y học Thực hành
Study on the synthesis of Mn-MCM-41 with high manganess content and highly ordered mesoporous structure (Bài báo chỉ có tiêu đề tiếng Anh) Tạp chí Hóa học
Nghiên cứu tổng hợp Fe-MCM-41 và hoạt tính hấp thụ As(III) và As (V) từ dung dịch nước Tạp chí Hóa học
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò họat tính sinh học của phức Co(II), Ni(II) với Bazơ Schiff Isatin. Phan Tứ Quý, Dương Tuấn Quang, Trần Thị Minh Nhật, Ngô Văn Tứ, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Trần Kim Tuyến TC Hóa học - Viện KH&CN Việt Nam
Nghiên cứu tính ổn định về thời gian sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai mới vụ hè thu năm 2009 tại 3 huyện Eakar, Buôn Đôn và Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh Thông tin Khoa học & Công nghệ - Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Ảnh hưởng của thời điểm và phương pháp bón đạm, lân, kali đến năng suất cà phê đối vối kinh doanh tại xã Quảng Hiệp, Huyện Cưmnga, Tỉnh Đăklăk Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò họat tính sinh học của phức Co(II), Ni(II) với Bazơ Schiff Isatin. TC Hóa học - Viện KH&CN Việt Nam
Vận dụng phép biên chứng duy vật trong dạy học Tóan ở Phổ thông TC Giáo dục
Dạy nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Ngữ văn cần bám sát nhiệm vụ giáo dục, dạy học ở trường THPT TC Dạy và học ngày nay
Dạy học môn ngữ văn bằng giáo án điện tử Thế giới trong ta - TC của Hội KH tâm lý - GD Việt Nam
Để môn học Tiếng việt thực hành hấp dẫn hơn Thế giới trong ta - TC của Hội KH tâm lý - GD Việt Nam
Ứng dụng mô phỏng trong nghiên cứu và giảng dạy nhiệt phát quang TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Sử dụng phần mềm BIGSTEPS để phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo lý thuyết IRT TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Vận dụng phương pháp luận nghiên cứu lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê nhân ở tỉnh Đăklăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Các nguồn vốn sinh kế của các hộ dân tộc Êđê tại xã CưÊbur, Thành phố BMT, tỉnh Đăklăk TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Một số họat động dạy -học- biên- phiên dịch theo định hướng nghề nghiệp TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Kỹ năng làm văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Hoạt động nội tuyến trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk TC Lịch sử Quân sự
Đấu tranh chính trị ở Đắk Lắk trong tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 TC Lịch sử Quân sự
Giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay theo 23 điều tư cách trong tác phẩm đường kách mệnh của chủ tịch Hồ Chí Minh Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Bác Hồ với hành trình lựa chọn con đường dân chủ Mặt trận
Khả năng và xu hướng cạnh tranh của ngành cà phê việt nam trong thời gian qua Nguyễn Văn Hóa, Trần Đình Lý Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông lâm nghiệp
Danh từ chỉ người trong tiếng ÊĐÊ Khoa học xã hội Tây Nguyên
Dạy và học môn tiếng Việt thực hành ở trường ĐHTN- thực trạng và giải pháp Dạy và học ngày nay
Một số vấn đề về dạy học hàm ngôn chương trình ngữ văn ở THPT Dạy và học ngày nay
Một vài đặc điểm ngữ nghĩa và văn hoá của lớp từ chỉ thân tộc trong tiếng ÊĐÊ (so sánh với tiếng Việt) từ điển bách khoa thư
Từ nguồn gốc gia đình của F.Enghen tìm hiểu về từ thân tộc trong tiếng Ê-Đê Tạp chí khoa hoc ĐH SP TP HCM
Vận dụng quan điểm hoạt động trong dạy học toán ở phổ thông Tạp chí Giáo dục
Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa học
Cơ sở lý luận nghiên cứu lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê Đỗ Thị Nga Tạp chí Kinh tế và Phát triển
Nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê ở một số nước trên thế giới- Những kinh nghiệm cho Việt Nam Đỗ Thị Nga, Phạm Vân Đình Đặc san Kinh tế và Phát triển
Vận dụng phương pháp luận cho nghiên cứu lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê nhân ở tỉnh Đăklăk Tạp chí Kinh tế và Phát triển
Sử dụng dạy học vi mô bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm phương pháp dạy học theo hợp đồng TC Giáo dục
Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển nông lâm kết hợp ở vùng Tây Nguyên: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm Võ Hùng Khoa học & Công nghệ
Promoting agroforestry for climate change mitigation and adaption in southeast asia A Policy Brief. University of the Philippines Los Banos
possibility of tarcking imino-amino tautoerism of cytosine by ultra-short laser pulser using high - order harmonic generation Computional and Theoretical Chemistry 988 (2012) 92-97
Enhancing innovation in livestock value chains through networks: lessons from fodder innovation case studies in developing countries Science and public policy 39 (2012) pp, 333-346
Analysis and management of stand dynamics of Vietnamese dipterocarp forest by applying a dynamic growth model Annals of Forest Science DOI 10.1007/s13595-011-0176-x
S3 flavor symmetry in 3-3-1 models Physical Review D 85,053001(2012)[15 pages]
Improvement of Bixin Extraction Yield and Extraction quality from annatto seed by modification and combination of different extraction methods International Journal of food science & Technology, 47,1333-1338
On the asymptotic stability of certain sets of prime ideals Phạm Hữu Khánh, Nguyễn Văn Hoàng East West Journal of Mathematics
So sánh khả năng tăng khối lượng và hiệu quả sử dụng thức ăn khi vỗ béo giữa bê lai sind và bê lai 1/2 red angus x lai sind nuôi tại Đắk Lắk KHCN chăn nuôi
Sử dụng bã sắn công nghiệp trong vỗ béo bò thịt Tạp chí KHKT chăn nuôi
Đánh giá một số chỉ tiêu năng suất và chất lượng của một số giống cỏ trồng trên đất bạc màu huyện Đắk Lấp, Đắk Nông Tạp chí KHKT chăn nuôi
Đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Tạp chí KHKT chăn nuôi
Ảnh hưởng của bổ sung cỏ stylo vào khẩu phần cỏ sả đến khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò thịt tơ Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Ảnh hưởng của bổ sung các nguồn Protein khác nhau trong thức ăn hỗn hợp của khẩu phần đến tăng khối lượng và hiệu quả kinh tế nuôi bò vỗ béo tại Eakar, Đắk Lắk Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Assessment of cattle production and marketing in Eakar, Dak lak Journal of Animal science and technology
Ảnh hưởng của một số cây họ đậu trồng xen ngô lai đến khả năng chống xói mòn đất tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Sinh trưởng của bò lai SIND, F1 (Brahman x Lai Sind) và F1 (Charolais x Lai sind) tại tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi
Khả năng sinh sản của bò lai F1,F2 và F3 giữa bò Holstein Friesian và bò lai Sind nuôi tại tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi
Một số chỉ tiêu về khả năng sinh sản và phẩm chất thịt trâu tại tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi
Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở đường tiêu hoá của vịt đẻ nuôi bán chăn thả tại huyện Tuy Phước , tỉnh Bình Định Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Bảo tồn và phát triển cây Sâm đá Tạp chí KH Công nghệ và môi trường
Ảnh hưởng của mùa vụ tạo chúa đến số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa Apis mellifera ligustica spinola nuôi tại Đắk Lắk Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Đánh giá quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên giai đoạn 2000-2012 (Từ thực tế ở buôn Bu Nở xã Quảng Tân, huyện tuy Đức, tỉnh Đắk nông) Tạp chí Rừng & Môi trường
Theo dõi quá trình Tautome dạng Imino-Amino của Cytóine bằng Laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao Tạp chí KH ĐHSP TP HCM
Tình hình nhiễm giun móc (Ancylostoma SP) ở chó trên địa bàn bàn thành phố BMT, Tỉnh Đắk Lắk Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Mức độ nhiễm vi sinh vật ở sạp bán thịt và thịt lợn tại trung tâm huyện Buôn Đôn Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm trên chó tại Thành phố BMT Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Ảnh hưởng của chọn lọc tới khả năng sản xuất của các đàn ong Apis mellifera ligustica spinola tại Đắk Lắk Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Ảnh hưởng của các mức ngọn lá sắn ủ chưa trong khẩu phần vỗ béo bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk Bản tin KHCN - Sở KHCN tỉnh Đắk Nông
Khoảng cách sinh và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ Êđê trong độ tuổi sinh đẻ tại huyên Krông Pắk Đắk Lắk năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Tình hình nhiễm Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính qua nội soi tiêu hóa tại bệnh viện ĐHTN Tạp chí Y Học thực hành
Đặc điểm dịch tễ lâm sàng bệnh nhân tay chân miệng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em và thực hành nuôi con của bà mẹ tại xã Ea Tiêu,huyện Cư Kuin, Đắk Lắk Tạp chí Y Học thực hành
Nồng độ hs -CRP huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân nhồi máu não Tạp chí Y Học thực hành
Khảo sát một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân nhồi máu não tại khoa nội bệnh viện đa khoa tỉnh Đak Lak Tạp chí Y Học thực hành
Nồng độ hs-CRP huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân có hội chứng động mạch vành cấp điều trị tại khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lak từ 01/2012 - 5/2012 Tạp chí Y Học thực hành
Một số đặc điểm lâm sàng và cậ lâm sàng của bệnh nhân đột quỵ điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Tạp chí Y Học thực hành
Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp tại tuyến thôn buôn ở Tây Nguyên Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu cơ cấu bệnh tai mũi họng tại bệnh viện đa khoa II Lâm đồng năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu mô hình bệnh tai mũi họng điều trị ngoại khoa tại BVĐK II Lâm đồng năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và các yếu tố liên quan tới bệnh viêm mũi dị ứng ở Đắk Lăk Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu bệnh viêm tai giữa và các yếu tố liên quan ở cộng đồng Tạp chí Y Học thực hành
Xác định các yếu tố liên quan tới các bệnh tai mũi họng ở cộng đồng Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu đặc điểm các nhóm máu hệ ABO của người Xê dăng tỉnh Đak Lak Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu tỷ lệ thiếu năng lương trường diễn ở người lao động canh tác cà phê tỉnh Đak Lak Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu một vài chỉ một số sinh học và khảo sát mối liên quan đến tuổi dậy thì ở thiếu nữ người Ê đê và kinh tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Y Học thực hành
Nghiên cứu đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Bana và người kinh huyện Đắk Đoa, Gia Lai Tạp chí Y Học thực hành
Một số yếu tố nguy cơ liên quan dọa sanh non và sanh non Tạp chí Y Học thực hành
Đặc điểm viêm màng não ở trẻ em tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lăk Tạp chí Y Học thực hành
Khảo sát tỷ lệ viêm âm đạo và xác định các tác nhân thường gây viêm âm đạo ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại bệnh viện ĐHTN tỉnh Đắk Lắk năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ nhiễm giun móc / mỏ ở phụ nữ từ 20-35 tuổi tại một số xã huyện Cum'gar tỉnh Đắk Lak - 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng ký sinh trùng đường ruột trên rau ăn sống các chợ thành phố BMT 2010 Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng nhân lực cơ sở vật chất của một số trạm y tế xã tại tỉnh Đắk Lak năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Tỉ lệ rối loạn lipid máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Tạp chí Y Học thực hành
Tỉ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc M'nông trưởng thành tại xã Yang Tao, Lak, Đắk Lak năm 2009 Tạp chí Y Học thực hành
Tổn thương đa cơ quan do sán lá gan lớn Fasciola Gigantica qua nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh một ca bệnh đặc biệt Tạp chí Y Học thực hành
Tỷ lệ sâu răng và một số yếu tố liên quan ở sinh viên y khoa năm thứ nhất, Trường ĐHTN năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Tỷ lệ thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy tim mạn Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng về nguồn nước và hố xí hiện đang sử dụng của người dân tại xã Eanuol huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk Lak Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng sự hiểu biết về nguồn nước hiện đang sử dụng của người dân tại xã Eanuool huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lak Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng sự hiểu biết về nhà tiêu hiện đang sử dụng của người dân tại xã Eanuol huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk lăk Tạp chí Y Học thực hành
Cơ cấu bệnh tật và khả năng đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện đa khoa huyện Krong Pawk tỉnh Đắk lăk năm 2010 Tạp chí Y Học thực hành
Khảo sát kiến thức thái độ thực hành của ngươi dân về phòng chống ngộ độc thực phẩm tại Đăk Lak năm 2011 Tạp chí Y Học thực hành
Xây dựng mô hình đánh giá mức đọ hài lòng của bệnh nhân nội trú về chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Đắk Nông Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng học tập của sinh viên dân tộc thiểu số tại trường ĐHTN Tạp chí Y Học thực hành
Nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế và một số yếu tố liên quan đến chi phí y tế tại cộng đồng dân cư huyện Kroong Pak , tỉnh Đák Lak Tạp chí Y Học thực hành
Nhân trường hợp hội chứng tăng nhiễm do ấu trùng giun lươn trên một bệnh nhân tiểu đường : tổng hợp và cập nhật y văn Tạp chí Y Học thực hành
Đặc điểm lâm sàng nôi soi và CT Scan ở bệnh viêm mũi xoang tại Bệnh viện Đăk Lak năm 2010 Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng quản lý bệnh nhân sốt rét tại một số xã biên giới huyện Easuop tỉnh Đak Lak Tạp chí Y Học thực hành
Thực trạng hoạt động của điểm kính hiển vi trong việc phát hiện và quản lý người mang KSTSR , ca bệnh tại cộng đônhf Tạp chí Y Học thực hành
Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt rét ở nhóm dân di cư tự do tại huyện Kroong Bông, tỉnh Đắk Lak năm 2009 Tạp chí Y Học thực hành
Đánh giá hiệu quả biện pháp quản lý bệnh chủ động của y tế dân cư áp dụng cho nhóm dân cư tự do tại huyện Krong Bông Tạp chí Y Học thực hành
Một số yếu tố nguy cơ liên quan dđến mắc sốt rét của adân di cư tự do tại huyện Krông Bông Tạp chí Y Học thực hành
Xác đinh tỷ lệ nhiễm giun móc / mỏ và kiến thức thái độ thực hành của người dân về phòng chống bệnh giun ở dân tộc êđê xã Ea Drong huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Y Học thực hành
xác định tỷ lệ mắc sốt rét tại xã Krông Na và mô tả một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc sốt rét Tạp chí Y Học thực hành
Phân tích xác định hàm lượng hoạt chất trong viên thuốc sốt rét dạng viên nén Artesunate và Chloroquine Phosphate bằng sắc ký lỏng cao áp tại 3 tỉnh ven biển miền trung 2006-2010 Tạp chí Y Học thực hành
Bộ thí nghiệm khảo sát điện trở suất của Kim loại phụ thuộc nhiệt độ ghép nối với máy tính ( Vật Lý lớp 11) Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Bộ thí khảo sát điện trở suất của Kim loại phụ thuộc nhiệt độ ghép nối với mấy tính (Vật Lý lớp 11) Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Tổng hợp 7- (Cacboxymetoxy)-6-hydroxy-3-sunfoquinolin-5-cacbanđehit từ Eugenol trong tinh dầu hương nhu Tạp chí Hóa học
Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ béo bò thịt chất lượng cao tại huyện Eakar tỉnh Đắk Lắk Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Ảnh hưởng của vị trí bia để lên tính chất điện quang của màng dẫn trong suốt ZnO pha tạp Vanadium Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
ẢNH HƯỞNG BÃO TỪ LÊN TRẠNG THÁI TẨNG ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Nghiên cứu thực trạng hệ thống chống sét của các công trình xây dựng trường ĐHTN Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Phương pháp nhiễu loạn dừng xác định năng lượng và hàm sóng của hệ hai mức Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Nghiên cứu tính ổn định về thời gian sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai vụ hè thu năm 2011 tỉnh Đaklak Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Sinh trưởng của một số dòng vô tinh keo lai trồng khảo nghiệm tại xã Cư Róa, huyện M'Drak tỉnh Đắk Lắk Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Ảnh hưởng của tăng lượng phân Kali đến hình thành rễ sức hút của rể và lá cây ngô lai Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Ảnh hưởng của các mức ngọn lá sắn ủ chua trong khẩu phần đến lượng thức ăn thu nhận, khả năng sinh trưởng của bò lai sind nuôi vỗ béo tại tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa học và Phát triển
ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ BIA ĐẾ LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN QUANG CỦA MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO PHA TẠP VANRDIUM Phùng Nguyễn Thái Hằng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ẢNH HƯỞNG BÃO TỪ LÊN TRẠNG THÁI TẨNG ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ Lê Minh Tân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Phản ứng thế nucleophin bất thường ở N-Metylquinolin nhiều nhóm thế Nguyễn Hữu Đĩnh 1, Lê Văn Cơ 2, Hoàng Thị Tuyết Lan 3, Nguyễn Thị Hường 4 Tạp chí hóa học
Synthesis of several aromatic aldazines Lê Văn Cơ 1, Nguyen Dang Dat 2, Nguyen Huu Dinh 2 Journal of Science of HNUE
Analyzing 13C-NMR spectra of several polysubstituted quinolines Nguyen Huu Dinh1, Le Van Co2 and Hoang Thi Tuyet Lan 3 Journal of Science of HNUE
Cạnh tranh chất lượng sản phẩm cà phê nhân của Đắk Lắk Nguyễn Thanh Trúc, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học và Phát triển, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
Đánh giá tác dụng của bài thuốc đại tần giao thang gia giảm kết hợp với điện châm điều trị liệt mặt ngoại biên do lạnh Lê Thị Thêu Tạp chí Y Học thực hành
Hình ảnh cộng đồng trong sử thi M nông Tạp chí KH XH Tây Nguyên
GIÁO DỤC VĂN HÓA VÀ VĂN NGHỆ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC HIỆN NAY Ở VÙNG TÂY NGUYÊN
Phong trào chống dồn dân và phá ấp chiến lược ở tây Nguyên (1962 - 1964) Tạp chí Lịch sử Quân sự
Phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên đà Lạt năm 1966 Tạp chí Lịch sử Quân sự
Vận dụng "Phương pháp tuyệt diệu" của V.I Lênin trong xây dựng và phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam Tạp chí Mặt trận
Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán ở trung học phổ thông Tạp chí Giáo dục
Chương trình "phòng vệ xóm làng của Mỹ ở Đắk Lắk (1961-1962) Tạp chí Nghiên cứu lịch sử
Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức cho danh nghiệp vừa và nhỏ ở Đắk Lắk Thông tin KHCN - Sở KHCN Đăk Lăk
Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong việc giảng dạy môn ngữ Văn ở nhà trường phổ thông Tạp chí Giáo dục và xã hội
Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ trong dạy học văn bản "Mùa lá rụng trong vườn" (chương trình ngữ văn 12) Tạp chí Giáo dục và xã hội
Ứng dụng phần mềm Lecturemaker trong giảng dạy môn ngữ văn ở bậc trung học phổ thông Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Mô hình kết cấu tình huống truyện "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu Tạp chí giáo dục
Sử dụng Thiết bị trình chiếu trong dạy học tương tác ở môn ngữ văn Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Một số khó khăn trong thực tập giảng dạy của sinh viên sư phạm hiện nay Tạp chí Dạy và Học
Cần hướng học sinh đam mê yêu thích môn Ngữ Văn Tạp chí Dạy và Học
Thực trạng sử dụng sách tham khảo môn Ngữ Văn ở trường THPT hiện nay Tạp chí Dạy và Học
Để lựa chọn và sử dụng sach tham khảo môn Ngữ Văn THPT hiệu quả Tạp chí Dạy và Học
Tín hiệu thẩm mĩ trong bài thơ "sóng" của Xuân Quỳnh trong chương trình Ngữ Văn 12 Tạp chí Dạy và Học
Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động tự học theo hình thức tín chỉ của sinh viên ngành sư phạm Tạp chí Dạy và Học
Chế tạo bộ thí nghiệm ghép nối máy tính và phần mềm hỗ trợ dạy học các định luật chất khí môn Vật lý lớp 10 trung học phổ thông Tạp chí KH&CN
Cần hiểu đúng và thống nhất cách viết chính tả tên tỉnh Đac lac Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
Dạy học môn ngữ văn bằng giáo án điện tử trong trường phổ thông Tạp chí trường ĐHTN số 9
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Agribank Dak mil tỉnh Đăk Nông Bùi Thị Hiền, Võ Xuân Hội Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Hình thức du lịch cà phê hướng phát triển cho Đăk Lăk Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Tư tưởng V.I Lenin về thái độ của những người cộng sản đối với dân chủ tư sản Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Giáo dục đạo đức cho thanh niên sinh viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn Việt Nam hiện nay Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Khả năng hàm ngôn hội thoại trong tiếng Anh của một số sinh viên ngoại ngữ trường ĐHTN các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hiểu hàm ngôn hội thoai Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Phương pháp dạy bằng bản đồ tư duy trong môn ngữ văn Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Một số đặc điểm cấu tạo từ tiếng Ê-đê Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9
Nâng cao năng lực cạnh tranh về thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2020 Thông tin KH&CN
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức người Thầy nhìn về nhà giáo hiện nay Lại Thị Ngọc Hạnh Tạp chí thanh niên
Giá trị đa dạng sinh học của bộ cá chép (cypriniformes) ở hệ thống sông ô lâu Nguyễn Duy Thuận 1, Bùi Thị Quỳnh Hoa 2, Võ Văn Phú 3 Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, HN, 12/2012
Đặc điểm sử dụng hình ảnh trong sử thi đam san Lý Văn Hân 1, Trương Thông Tuần 2 Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - 2012
Ảnh hưởng của các biện pháp chần khác nhau đến hàm lượng axit ascobic trong các loại rau xanh Lê cao linh chi 1, Nguyễn Ngọc Hữu 2 Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - 2012
Sự kiện Kontum 1972 qua đánh giá của cựu chiến binh Mỹ Trần Thị Lan HT ý nghĩa của chiến thắng đăk tô - tân cảnh và chiến thắng tây nguyên đối với chiến dịch HCM 1975
Nematicidal activity of gallic acid purified from terminalia nigrovenulosa bark agianst the root-knot nematode Meloidogyne incognita Dang-Minh-Chanh Nguyen 2; Dong-Jun Seo 1; Van-Nam Nguyen 3; Kil-Yong Kim 1; Ro-Dong Park 1 and Woo-Jin Jung 1 Nematology
New species and new records in the family Graphidacea (Ascomycota: Ostropales) from Vietnam The Lichenologist DOI: 10.1017/S002428291300025X
Evaluation of Coffee Husk compost for improving Soil fertility and sustainable coffee production in rural central highland of Vietnam Resources and Environment 2013,3(4):77-82 DOI: 10.5923/j.re.20130304.03
Study on chitosan nanoparticles on biophysical characteristics and growth of Robusta coffee in green house Biocatalysis and Agricutural Biotechnology
Transformation of smallholder beef cattle production in Vietnam International Journal of Agricultural Sustainability DOI: 10.1080/14735903.2013.779074
Biochemical studies on the immobilized lactase in the combined alginate -carboxymethyl cellulose gel BEJ-D-12-00474R2
New records of corticolous lichens from Vietnam MyCotaxon Volume 123,pp. 479-489
The lichen genus Fissurina from Vietnam MyCotaxon Volume 124,pp. 309-321
Further additions to the macrolichen mycota of Vietnam MyCotaxon Volume 124,pp. 51-59
Transeient induction of melatonin biosynthesis in rice (Oryza sativa L.) during the reproductive stage Journal Pineal Research
Antimicrobial activity of some Vietnamese medicinal plants extracts Quang-Vinh Nguyen, Jong-Bang Eun Journal of Medicinal Plants Research 5(13):
On the fuzzy control stochastic differernential systems Control and Cybernetics Vol. 42 (2013) No. 2
The D4 flavor symmetry in 3-3-1 model with neutral leptons International Journal of Modern Physics A, Vol. 28, Issue 32, 1350159
On Yukawa couplings in the Zee-Babu model Communications in Physics, Vol. 23, No. 3, pp. 193-201
An investigation of the Family Ganodermataceae in the Yok Don National Park in the Central Highlands of Vietnam The Thailand Natural History Museum Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 47-61
Nghiên cứu ảnh hưởng bệnh viêm vú tới sức sinh sản của lợn nái ngoại nuôi tại Eakar TC KH số 10
Nghiên cứu quy trình nuôi dưỡng bò thịt chất lượng cao giai đoạn 6-18 tháng tuổi tại huyện Eakar, tỉnh Đăk lắk TC KH số 10
Đa dạng thành phần loài họ ganodermataceae ở vườn quốc gia Kon Ka kinh thuộc khu vực Tây Nguyên TC KH số 10
Khảo sát mạch điện xoay chiều không phân nhánh sử dụng bộ thí nghiệm ghép nối máy tính TC KH số 10
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA SIÊU MẠNG KIM LOẠI Cu-Ni BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ MÔ MEN TC KH số 10
Quan trắc sự thay đối tín hiệu tần số thấp bằng máy thu SID tại ĐHTN TC KH số 10
Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong data mining để quản lý đào tạo và hỗ trợ ra quyết định ở trường ĐH TN TC KH số 10
Một số kết quả nghiên cứu về chế biến gỗ và tre nứa ở VN TC KH số 10
Tình yêu trong truyện ngắn Trần Thùy Mai TC KH số 10
Xây dựng các đoạn băng hình mẫu về sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý THPT TC KH số 10
Nhận thức và mức độ tiếp cận của sinh viên đối với hoạt động nói lồng ghép TC KH số 10
Cơ sở lý thuyết của việc nghiên cứu vận dụng luật tục trong quản lý xã hội trên phương diện xã hội học TC KH số 10
Hình thành biểu tượng lịch sử thông qua phim tư liệu trong dạy học ở tiểu học TC KH số 10
MƯỜI MỘT NGƯỜI CON TRAI (FRANZ KAFKA) VÀ CHÍN BỎ LÀM MƯỜI (PHẠM THỊ HOÀI) TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH TC KH số 10
Tri thức dân gian qua lễ hội nông nghiêp của người Ê Đê Đắk Lắk TC KH số 10
Một số vấn đề công tác quản lý sinh viên ơ trung tâm GDQP Tây Nguyên TC KH số 10
Thực trạng sử dụng sách tham khảo môn ngữ văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk lắk TC KH số 10
Quá trình tiếp biến văn hóa đối với người Ê đê ở Tây Nguyên TC KH số 10
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê vùng Tây Nguyên Nguyễn Văn Đạt Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số chuyên đề
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV của tỉnh Đắk Lắk "Lê Thế Phiệt Nguyễn Thanh Trúc Nguyễn Văn Đạt" Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19
Non-cohen-macaulay locus and non generalized cohen-macaulay locus Le Thanh Nhan, Nguyen Thi Kieu Nga and Pham Huu Khanh Taylor&Francis
Tyrosinaseinhibitiors and insecticidal materials produced by Burkholderia cepacia using squid pen as the sole carbon and nitrogen source Science Business Media Dordrecht, volume 40, Number 4, 2014
Preparation of chitosan nanoparticles by spray drying and their antibacterial activity Science Business Media Dordrecht
Environmental chitinous materials as adsorbents for one step purification of protease and chitosanase Research on Chemical Intermediates, volume 40, Number 5, 2014
Prodution, purification and characterisation of chitosanase from Bacillus cereus Springer Science + Business Media Dordrecht 2014
Prodution and purification of a fungal chitosanase and chitooligomers from Penicillium janthinellum D4 and discovery of the enzyme activators Carbohydrate Polymers
Observation of the effect of solar flares on the NWC signal using the new VLF receiver at Tay Nguyen University Sun and Geosphere; 8(1): 27-31
A new species of Graphis and New Lichen records from Vietnam, Including a Second WorldWide report of Sarcographina cyclospora Mycobiology
Interval-valued functional integro-differential equations Advances in Difference Equations 2014, 2014:177
The T7 flavor symmetry in 3-3-1 model with neutral leptons Journal of High Energy Physics 1404 (2014) 133
A new S4 Flavor symmetry in 3-3-1 Model with Neutral Fermions Advances in High Energy Physics 2014 (2014) 192536
Neutrino mass and mixing in the 3-3-1 model and S3 flavor symmetry with minimal Higgs content Journal of Experimental and Theoretical Physics 145 (2014) 991-1009
Neutrino mixing with non-zero q13 in Zee-Babu model International Journal of Modern Physics A, 29 (2014) 1450072
Neutrino mass and mixing in the 3-3-1 model with neutral leptons based on D4 flavor symmetry Modern Physics Letters A 29 (2014) 1450122
T7 flavor symmetry scheme for understanding neutrino mass and mixing in 3-3-1 model with neutral leptons Modern Physics Letters A 2014 Vol 29, no.28 (2014) 1450139
A new rhodamine-based fluorescent chemodosimeter for mercuric ions in water media Luminescence
Economic Development, Vertical Intra-Industry Trade and Gains from Trade Modern Economy, Vol. 5, No. 1, 1-10
Optimization of g-amino butyric acid production in a newly isolated Lactobacillus brevis Biotechnology Letters Vol. 36 (1), pp. 93-98
Sexual size dimorphism and feeding ecology of eutropis multifasciata (reptilia: squama: scincidae) in the central highlands of Vietnam Herpetological conservation and biology 9(3): 322-333
International trade effects: Lowers costs or higher quality The journal of development and administrative studies, vol 22, No. 1-2, pp. 15-28
Lichen Secondary metabolites in flavocetraria cucullata exhibit anti-cancer effects on human cancer cells through the induction of apoptosis and suppression of Tumorigenic potetials PLOS One
Effect of land use change on water discharge in Srepok watershed, Central Highland, Vietnam International soil and water consrvation reseach Vol 2, No.3, 2014, pp 74-86
Một số đặc điểm bệnh viêm phổi lợn con tại huyện Ea Kar Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Áp dụng các phương pháp phổ để xác định cấu trúc hóa học của hợp chất Mangostin cô lập từ vỏ cây bứa Delpy (Garcinia delpyana Pierre) Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Các nhóm con mờ đẳng cấu của nhóm Zn, 2 ≤ n ≤ 5 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước thải chế biến cà phê bằng phương pháp ướt ở 1 số công ty cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Nghiên cứu nuôi cấy quang tự dưỡng cây bạc hà (Mentha Arvensis L.) Trần Thị Phương Hạnh, Trịnh Thị Huyền Trang, Trần Thị Lệ Uyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón hỗn hợp NPK (16-8-14-12S) khác nhau đến sinh trưởng và năng suất giống mía MY-5514 trồng tại xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Khả năng sinh trưởng năng suất và phẩm chất thịt của gà sao nuôi thương phẩm tại thành phố BMT tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong nuôi cấy mô lan Hồ điệp Phalaenosis sp Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Phân biệt trạng thái đồng phân của Cytosine dựa vào sóng hài bậc cao Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Thiết kế bộ đo tốc độ gió ghép nối máy tính Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Chế tạo bộ tiền khuếch đại tín hiệu VLF/ELF và ứng dụng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Xác định hàm lượng Cu, Fe, Zn trong một số mẫu nước tại phường Eatam bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Nghiên cứu một số tính chất cơ học của gỗ keo lai và keo lá tràm 10 tuổi tại tỉnh Đắk Nông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Ảnh hưởng số lần và tỷ lệ bón phân đa lượng đối với cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan (ferrasols) tại tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi trích ly đến khả năng kháng oxy hóa của cây rau ngổ (limnophila aromatica merr.) Nguyen Quang Vinh, Au Khang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Nghiên cứu phát hiện vi khuẩn gluconacetobacter diazotrophicus có khả năng cố định đạm, sống nội sinh với rễ cà phê bằng kỹ thuật pcr (polymerase chain reaction) ở quy mô phòng thí nghiệm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Lương Phượng nuôi thả vườn tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mai Thị Xoan Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tổng của chuỗi số và các biểu diễn của nó Dương Quốc Huy Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Bước đầu nghiên cứu sử dụng phân phức hợp và kỹ thuật bón phân sớm cho cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan nâu đỏ tại Đắk Lắk Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại Đắk Lắk Nguyễn Văn Sanh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá tình trạng phú dưỡng một số hồ chứa tại Đà Lạt bằng chỉ số TSI và AQ Trần Thị Tình Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của tăng lượng phân kali đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống ngô CP 333 trên nền đất nâu thẩm tại huyện Chư Pưh – tỉnh Gia Lai Phan Văn Tân, Nguyễn Thị Đào, Trần Thị Thúy Anh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá sản lượng mủ của chế độ cạo phối hợp cạo úp – ngửa theo hướng giảm nhịp độ cạo kết hợp chất kích thích trên dòng cao su vô tính VM 515 tại Đồng Phú – Bình Phước Tôn Thất Trí, Phan Văn Tân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu quả ứng dụng phương pháp dạy học theo góc trong đổi mới dạy học học phần phương pháp giảng dạy vật lý phổ thông cho sinh viên Sư phạm Vật lý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Rèn luyện kỹ năng thiết kế sơ đồ tư duy cho sinh viên Sư phạm Hóa học trường Đại học Tây Nguyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Thiết kế e-book tư liệu giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Thiết kế e-book và áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kỹ năng thí nghiệm cho sinh viên Sư phạm Hóa học trường Đại học Tây Nguyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Giảng dạy các môn lý luận chính trị theo phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Tây Nguyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Quan hệ lợi ích kinh tế giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở tỉnh Đắk Lắk Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Thực trạng giảng dạy môn biên dịch cho sinh viên chuyên ngành cử nhân tiếng Anh trường Đại học Tây Nguyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Tìm hiểu về đạo đức nghề sư phạm thông qua môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Vũ Thị Vân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học môn tự nhiên và xã hội Trần Thị Thuỳ Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Vần trong văn chính luận Hồ Chí Minh Trần Thị Thắm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Đặc điểm loại hình tiểu thuyết sử thi trong văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (Qua Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu) Đoàn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Nghiên cứu lỗi trong câu hỏi tiếng Anh của học sinh THPT Nguyễn Thị Hiền Linh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Xây dựng bộ tư liệu dạy học điện tử phần tiến hóa và sinh thái học - sinh học 12 nâng cao, ứng dụng soạn giáo án điện tử theo phương pháp dạy học tích cực Hoàng Thị Thúy Nga Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 12
Sử dụng kỹ thuật "Sơ đồ tư duy" trong dạy học Vật lý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Một số lý thuyết phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển kinh tế trang trại Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Tìm hiểu những khó khăn của sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai trong kỹ năng viết luận Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Đổi mới giáo dục và văn hóa để xây dựng đất nước vững mạnh trong tư tưởng cứu nước và phát triển xã hội của Phan Châu Trinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Một số kết hợp bất thường giữa trường nghĩa người và trường nghĩa màu sắc trong thơ Xuân Diệu Vũ Hoàng Cúc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Một số thủ pháp xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam thời kì đổi mới Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Về một vài phương diện kết cấu của Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Xác định đặc điểm thể loại của sử thi M’Nông (Nhìn từ phương diện môi trường diễn xướng và chức năng sinh hoạt) Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Giáo dục Nho giáo triều Nguyễn - giá trị và hạn chế Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 11
Hoạt động tự học của sinh viên khoa Lý luận chính trị nhìn từ phía chuẩn đầu ra Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên số 13
Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi Phạm Hoài Phương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
CHỦ NGHĨA DUY VẬT FEUERBACH TRONG TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN Phạm Hoài Phương, Trường Đại học Tài chính Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Giới thiệu phần mềm ngân hàng đề thi tự luận ứng dụng tại trường Đại học Tây Nguyên – TTN-Qbank Lê Minh Hiến, Nguyễn Trung Thông Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Công tác lưu trữ và xử lý văn bản tại tỉnh Đắk Lắk: Thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Như, Trương Thị Hương Giang Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật ngôn từ của dân ca M’Nông Trương Thông Tuần Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Hát khóc trong tang lễ của người Việt ở Thành phố Buôn Ma Thuột Trương Hồng Phúc và Buôn Krông Tuyết Nhung Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Luật tục Tây Nguyên với quản lý, phát triển xã hội theo hướng bền vững Buôn Krông Tuyết Nhung Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Quy ước thôn buôn, cơ chế hòa giải cơ sở và vấn đề “đa dạng luật” Trương Thị Hiền Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Hoạt động tự học của sinh viên khoa Lý luận Chính trị nhìn từ phía chuẩn đầu ra Vũ Thị Việt Anh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tìm hiểu hứng thú đối với ngành Sư phạm của học sinh khối 12 trường THPT Thực hành Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk (năm học 2013-2014) Bùi Đặng Như Quỳnh, Phạm Thị Linh, Huỳnh Đỗ Vỹ Trúc, Lại Thị Hằng Nga Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thực trạng chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Thông tin hệ Trung cấp Chuyên nghiệp tại trường Trung cấp Đắk Lắk Nguyễn Đình Thịnh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Phiệt Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê ở Đắk Lắk Nguyễn Thanh Trúc, Võ Xuân Hội Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
some new refinements of the hermite hadamard type inequalities for strongly convex functions Dương Quốc Huy Octogon mathematical Magazine
Nghiên cứu biến động giá cà phê thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam Nguyễn Văn Hóa, Lê Đức Niêm Tạp chí Kinh tế và phát triển
Effect of Terminalia nigrovenulosa extracts and their isolated compounds on intracellular ROS generation and MMP expression in HT1080 cells Nguyễn Quang Vinh, Kim Duwoon, San-Lang Wang, Jong-Bang Eun Research on Chemical Intermediates
Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển kinh tế trang trại đối với đồng bào dân tộc thiểu số - bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng ở Đắk Lắk Dương Thị Ái Nhi, Nguyễn Văn Đạt Thông tin Khoa học & Công nghệ - Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Ảnh hưởng của phân bón tổng hợp đến hàm lượng các sắc tố quang hợp, cường độ quang hợp và tỉ lệ cà phê nhân xuất khẩu của cây cà phê vối trên đất bazan tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, Đại học Huế
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh đến mô hình trường học mới Việt Nam Lại Thị Ngọc Hạnh Tạp chí thanh niên
Lichen Secondary Metabolite, Physciosporin, Inhibits Lung Cancer Cell Motility Nguyễn Thị Thanh, Yi Yang, So yeon Park, Young Hyun Yu, Tru Van Nguyen, Eun Gene Sun, Jayalal Udeni, Min Hye Jeong, Iris Pereira, Cheol Moon, Hyung Ho Ha, Kyung Keun Kim, Jae Seoun Hur, Hangun Kim PLOS ONE
A New Cytotoxic Gymnomitrane Sesquiterpene from Ganoderma lucidum Fruiting Bodies Phạm Thanh Bình, Dimitri Descoutures, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Tiến Đạt Natural product communication
Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk "Trần Văn Thủy Nguyễn Văn Chiến" Thông tin khoa học và công nghệ - Sở khoa học công nghệ Đắk Lắk
Hai hợp chất Farnesyl Hydroquinon phân lập từ nấm linh chi Nguyễn Phương Đại Nguyên, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Hải Đăng, Trần Văn Thái, Nguyễn Tiến Đạt Tạp chí dược liệu
Xác định tỷ lệ polyp đại trưc tràng trên bệnh nhân nội soi đại tràng tại Bệnh viện ĐH Tây Nguyên Nguyễn Duy Thịnh Hội nghị khoa học Y - Dược Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2015. Tạp chí Y học thực hành (số 9
Sự chấp nhận biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng sau mổ lấy thai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Hà Văn Tuấn, Kiều Thị thanh Xuân Hội nghị khoa học Y - Dược Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2015. Tạp chí Y học thực hành (số 9
Hội chứng hạ huyết áp do nằm ngửa ở cuối thai kỳ: Báo cáo hai trường hợp xảy ra tại Đắk Lắk vào đầu năm 2015 và điểm qua y văn Hà Văn Tuấn, Huỳnh Văn Thơ Hội nghị khoa học Y - Dược Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2015. Tạp chí Y học thực hành (số 9
Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Gia rai và người Kinh ở tỉnh Gia Lai Đào Mai Luyến Hội nghị khoa học Y - Dược Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2015. Tạp chí Y học thực hành (số 9
Một số chỉ số sinh học trẻ em nữ M'Nông và Kinh tuổi dậy thì ở huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông và một số yếu tố ảnh hưởng Đào Mai Luyến, Nguyễn Thị Phương Thanh Hội nghị khoa học Y - Dược Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2015. Tạp chí Y học thực hành (số 9
Một số chỉ số sinh học và yếu tố ảnh hưởng đến tuổi mãn kinh của phụ nữ Jrai và Kinh ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai Đào Mai Luyến, Lâm Thị Ái Tuyền Hội nghị khoa học Y - Dược Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2015. Tạp chí Y học thực hành (số 9
Ảnh hưởng của phân bón tổng hợp đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh, Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học và Phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học rễ loài côngsêlên (prismatomeris memecyloides) Trần Thu Hường, Nguyễn Ngọc Hiếu, Vũ Thị Hà, Nguyễn Viết Cường, Tô Đạo Cường, Ninh Thế Sơn, Đoàn Thị Vân, Ngũ Trường Nhân, Phạm Ngọc Khanh, Nguyễn Mạnh Cường TC KH Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam - Phân hội hóa hữu cơ - Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VII
Chữ Quốc ngữ và văn hóa của người Việt qua chữ viết Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Cytotoxic Effect of Lingzhi Extracts on Gefitinib-resitant Lung Cancer Cells Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyen Hai Dang, Pham Thanh Binh, Nguyen Thi Tham, Bui Thi Mai Anh, Nguyen Tien Dat British Journal of Pharmaceutical Research
Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về giảm thiểu rủi ro trong sản xuất cà phê ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Tất Thắng Kinh tế và phát triển
Nâng cao hoạt động tín dụng cho vay sản xuất cà phê tại Đắk Lắk Dương Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Kinh tế và dự báo
Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài học cho tỉnh Đăk Lăk Hà Thị Kim Duyên, Lê Thế Phiệt Thông tin khoa học và công nghệ - Sở khoa học công nghệ Đắk Lắk
A New Species of Fissurina and New Records of Graphidaceae from Vietnam Santosh Joshi, Dalip Kumar Upreti, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Anh Dũng, Soon-Ok Oh, Jae-Seoun Hur Cryptogamie, Mycologie 
Lepton mixing and CP violation phase in the 3-3-1 model with neutral lepton on T13 Flavor Symmetry Brazilian Journal of Physics, Vol 45, No 3, 2015
Neutrino mixing with non-zero Ө13 and CP Violation in the 3 -3- 1 model based on S4 flavor symmetry International journal of modern physics A, Vol 30, (2015) 1550102
Neutrino mixing with non-zero Ө13 and CP Violation in the 3 -3- 1 model based on A4 flavor symmetry International journal of modern physics A, Vol 30, (2015) 1550117
Quark masses and mixing neutral leptons based on D4 flavor symmetry Journal of Korean physical Society , Vol 66, No 12, (2015) 1809-1815 2015
Development of TNU-Super SID teaching Module for Observing the effects of solar activities on the lower lonosphere Journal of Physical Science and Application 5 (2) (2015) 116-122
Designing and constructing a VLF radio telecope with an external filter to receive the sudden ionospheric disturbances (SID) in Iran International Journal on "Technical and Physical Problems of Engeneering"
Constructing a Low-Costs ELF/VLF Remote sensing to Observe Tweek Sferics generated by Lightining discharge Acta technica Napocensis Electronics and Telecommanications
An independent result for attached primes of certain tor-modules Pham Huu Khanh Bulleitin of the Korean math Soc. 52 (2), 531-540
Mononicity of sequencies involving generalized concersity function and sequences Tamkang Journal of Math, Vol 46. No 2, 121 -127, June
Nonlocal problem for differential complementtarity systems Applied mathematics and Computation, 265, p799-806
An Improved HPLC-DAD method for Quantitative Comparision of Triterpenes ion Ganoderma lucidum and Its File realated species originating from Vietnam Molecules 2015, 20. 1059-1077
Biocontrol of phytopathogenes using chitinolytic enzymes from Peacilomycetes variotiii DG-3 ACJ (Asian Chitin journal)
Antioxidant activity of terminalia nigrovenulosa and Premna integrifolia extracts in soybean oil Nguyen, Q.V., Nguyen, N.H. and Eun, J.B International Food Research Journal 22 (1)
Re evalution of the species of hookworms infecting dogs in Central Vietnam Dinh Ng-Nguyen, Sze Fui Hii, Van-Anh T Nguyen,Trong Van Nguyen, Dien Van Nguyen, Rebecca J Traub Parasites & Vectors
Sử dụng phổ Noesy để xác định cấu trúc sản phẩm của phản ứng giữa naphtylamin với 7-(carboxymethoxy)-6-hydroxy-3-sunfoquinolin-5-carbandehit Lê Văn Cơ Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định nito Azospirillum lipoferum trong rễ cây ngô tại tỉnh Đắk Nông Nguyễn Tiến Dũng, Trần Minh Định, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong quá trình đô thị hóa tại khu vực Tây Nguyên Trần Trung Dũng, Phạm Văn Trường, Nguyễn Hoàng Phương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Kết quả điều tra bướm giáp (Nymphalidae: Lepidoptera) ở khu bảo tồn thiên nhiên Easô, Đắk Lắk Bùi Thị Quỳnh Hoa Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Phân bố bệnh tay chân miệng và mối liên quan đến một số yếu tố khí hậu ở tỉnh Đắk Lắk năm 2012-2013 Thái Quang Hùng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu quả của một số phương pháp hiệu chỉnh ảnh hưởng của địa hình đến ảnh vệ tinh spot 5 Nguyễn Thị Thanh Hương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng công nghệ Responsive Web Design và mô hình viết mã lệnh MVC trong thiết kế và lập trình Web Nguyễn Thị Như, Võ Đức Thắng, Lưu Văn Hòa Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thiết kế nghiên cứu: định hướng quản lý chất thải rắn bền vững vùng Tây Nguyên Nguyễn Hoàng Phương, Đàm Nguyễn Hoài An Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Hiện trạng môi trường nước và quản lý chất thải rắn tại trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Thị Thúy Liễu, Nguyễn Văn Quý, Hwik Bkrông, Nguyễn Thành Tạo Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Các thông số sinh lý mủ khi áp dụng chế độ cạo phối hợp úp-ngửa theo hướng giảm nhịp độ miệng cạo kết hợp chất kích thích trên dòng cao su vô tính VM 515 tại Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Tôn Thất Trí, Phan Văn Tân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tiếp cận phương pháp nghiên cứu lựa chọn cộng nghệ xử lý chất thải rắn nông nghiệp theo hướng bền vững tại Tây Nguyên Phan Thị Thục Uyên, Nguyễn Hoàng Phương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Tên gọi các loài thực vật và văn hóa của người Ê Đê Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Giao đất giao rừng tại Tây Nguyên: Thực trạng và một số khuyến nghị Trần Đình Thế Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khái quát những quy định của luật về chính sách giao đất giao rừng cho các đối tượng khác nhau ở Việt Nam và thực tế áp dụng Trần Đình Thế Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của cỏ Lạc dại (Arachis Pintoi) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của thỏ New Zealand Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khảo sát sự phát xạ sóng hài bậc cao của phân tử Guanine Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Dịu, Trần Thị Huế Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nhân nuôi Bọ đuôi kìm (Euborellia Annulipes Lucas) bằng thức ăn nhân tạo để phòng trừ sâu hại rau họ Hoa thập tự tại Đắk Lắk Trần Thị Huế Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Năng suất cỏ Mulato trên đất đỏ Bazan Buôn Ma Thuột Trương Tấn Khanh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Hiệu quả sử dụng dạng phân phức hợp đến năng suất cây Ca cao (Theobroma Cacao L.) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tiến Nam, Phan Văn Tân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Chức năng hoá SBA-16 bằng nhóm Thiol Phan Tứ Quý Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá một số yếu tố khí hậu, đất đai và tình hình sử dụng phân bón cho Hồ tiêu tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Tiến Nam, Trần Thanh Tân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng Polyphenol tổng số và khả năng kháng oxy hóa của Ngải cứu (artemisia vulgaris) và Tía tô (perilla frutescens) Nguyễn Thị Thảo, Dương Phương Oanh, Phạm Thị Thúy Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng lý thuyết nhóm trong xây dựng các mô hình Vật lý Võ Văn Viên Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Lê Văn Dễ, Trần Thị Thảo Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Chăn nuôi bò thịt tại Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hòa, Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Một số yếu tố nguy cơ liên quan dọa sinh non và sinh non Phạm Đình Nhường, Hà Văn Tuấn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tác dụng ức chế enzyme alpha-amylase và alpha-glucosidase của một số loài nấm linh chi tại khu vực Tây Nguyên "Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Thị Thắm, Bùi Thị Mai Anh, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hải Đăng " Tạp chí khoa học và công nghệ - Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trường ĐHTN khi giải toán xác suất Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Nguyên số 14
Phương pháp xác định quy mô tín dụng vi mô tối ưu đối với hộ nghèo: Một nghiên cứu điển hình tại huyện Ea H’Leo tỉnh Đắk Lắk Lê Đức Niêm, Võ Xuân Hội Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Một số yếu tố định tính ảnh hưởng đến lợi thế xuất khẩu của cà phê Đắk Lắk khi tham gia vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu Nguyễn Thị Thu Nguyên Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Phiệt Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề về công tác quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Tây Nguyên Phạm Huy Tựa Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk Nguyễn Thanh Trúc Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp chế biến cà phê ở Đăk Lăk Nguyễn Thanh Trúc Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Hệ thống Quản lý công văn và văn phòng điện tử trên Cổng Thông tin trường Đại học Tây Nguyên Trương Thị Hương Giang Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thiết kế khung làm việc cho hệ thống quản lý học tập di động Nguyễn Thị Như Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
“Máu” trong thơ Hàn Mặc Tử qua cách nhìn của ẩn dụ cấu trúc Phan Thế Hoài Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thực trạng chính tả tiếng Việt hiện nay và sự cần thiết ban hành qui định của Nhà nước về chính tả tiếng Việt Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các hộ sản xuất cà phê trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Võ Xuân Hội, Nguyễn Đức Quyền Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Giá trị khoa học của các nguyên tắc phương pháp luận duy vật lịch sử trong hoạt động xã hội Nguyễn Đình Huấn Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Bàn luận về năng lực ứng xử sư phạm của người giáo viên trong quá trình dạy học Nguyễn Thị Ánh Mai Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Một số đặc điểm cơ bản câu trong tiếng Êđê Tuyết Nhung Buôn Krông Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Đánh giá tình hình thu Ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006 - 2012 Y Thanh Hà Niê KDăm, Y Trung Niê KDăm Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi của bà mẹ dân tộc ít người tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Thị Kim Quyên Tạp chí Y học thực hành (Hội nghị khoa học Y - Dược Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2015)
Năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế ở các thời điểm giết mổ của gà ta vàng nuôi thả vườn Mai Thị Xoan, Trần Văn Chính, Trần Quang Hạnh Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến lý tưởng của thanh niên hôm nay Lại Thị Ngọc Hạnh Tạp chí thanh niên
Liên kết giữa nông dân và nhà tiêu thụ trong sản xuất rau an toàn tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Tuyết Hoa Niê Kđăm Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên
Anti-oxidant and antidiabetic effect of some medicinal plants belong to Terminalia species collected in Dak Lak Province, Vietnam Quang Vinh Nguyen, Van Bon Nguyen, Jong Bae Eun, San-Lang Wang, Dinh Hoang Nguyen, Thi Nhung Tran, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Inhibitory activity of (+)- Usnic acid against non-small cell lung cancer cell motility Nguyễn Thị Thanh, Yi Yang, Min Hye Jeong, Florin Crisan, Young Hyun Yu, Hyung Ho Ha, Kyung Hee Choi, Hye Gwang Jeong, Tea Cheon Jeong, Kwang Youl Lee, Kyung Keun Kim, Jae Seoun Hur, Hangun Kim PLOS ONE
Preparation of chitosan nanoparticles by TPP ionic gelation combined with spray drying, and the antibacterial activity of chitosan nanoparticles and a chitosan nanoparticle–amoxicillin complex Nguyen Tan Vui, Nguyen Thi Thu Ha, Vo Thi Phuong Khanh, Nguyen Anh Dzung, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates
Screening and evaluation of α-glucosidase inhibitors from indigenous medicinal plants in Dak Lak Province, Vietnam Van Bon Nguyen, Quang Vinh Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates
Tình hình nhiễm Campylobacter SP. trên thịt (gà, heo, bò) bán ở một số chợ tại Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trần Thi Thanh Vân, Đoàn Thị Kim Phượng Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y
Những thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện hội nhập Lê Thế Phiệt, Lê Đức Niêm Tạp chí Kinh tế và dự báo
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Phiệt Tạp chí Kinh tế và dự báo
Đào tạo theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Đình Thịnh Giáo dục và xã hội
Maximizing the sum of a generalized Rayleigh quotient and another Rayleigh quotient on the unit sphere via semidefinite programming Nguyễn Văn Bồng, Ruey-Lin Sheu, Yong Xia Journal of Global Optimization
Đặc điểm huyết học của trâu tại tỉnh Đắk Lắk Hoàng Quang Duy, Trần Quang Hân, Trần Quang Hạnh, Phạm Thế Huệ Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Khả năng sinh trưởng của gà Ri Ninh Hòa Trần Quang Hạnh Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Đào tạo ở trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Đình Thịnh Giáo dục và xã hội
Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 Nguyễn Khắc Trinh Đào tạo trình độ đại học ở Tây Nguyên và vùng phụ cận - Giá trị tham khảo đối với Phân viên Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên
Vai trò của một số định chế phi chính thức trong quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên Trương Thị Hiền Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán trong DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Thảo Sở Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Tiếp cận tín dụng của đồng bào dân tộc Ê Đê tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Thảo A, Nguyễn Thị Hải Yến, Võ Xuân Hội Tạp chí Kinh tế và dự báo
Thực trạng và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Văn Đạt Thông tin Khoa học & Công nghệ - Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Văn hóa Êđê qua lớp từ ngữ chỉ nghề nghiệp Đoàn Thị Tâm Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên
Linder Hypothesis and trade of quality differentiated Good: A case of cosmetic industry of China Lê Đức Niêm Modern Economy
Application of Chitinous Materials in Production and Purification of a Poly(l-lactic acid) Depolymerase from Pseudomonas tamsuii TKU015 Tzu-Wen Liang, Shan-Ni Jen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Polymers 
An SDP approach for quadratic fractional problems with a two-sided quadratic constraint Nguyễn Văn Bồng, Ruey-Lin Sheu, Yong Xia Optimization Methods and Software
Investigation of the morphology and Wait's parameter variaations of the low-latitude D region ionosphere using the multiple harmonics of tweeks Lê Minh Tân Advances in Space Research
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay chính thức của các hộ trồng cà phê tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Thị Minh Lý Kinh tế và phát triển - Tạp chí khoa học Đại học Huế
Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê tỉnh Đắk Lắk Lê Đức Niêm, Nguyễn Văn Đạt Kinh tế và dự báo
some inequalities of the hermite hadamard type for strongly convex functions Nguyễn Ngọc Huề Octogon mathematical Magazine
Existence of extremal solutions for interval -valued functional integro-differential equations Le Thanh Quang, Ngo Van Hoa, Nguyen Dinh Phu, Trần Thanh Tùng Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Building Capabilities of Local Climate Change Communicators towards Climate Change Adaptation in the Upland Communities in Southeast Asia Wilfredo M. CARANDANG, Leila D. LANDICHO, Roberto G. VISCO, Bao HUY, Christine WULANDARI, and Anoulom VILAYPHONE APN Science Bulletin
Cấu trúc nhóm của các phép tịnh tiến trên mặt phẳng ở môn hình học trong trường trung học phổ thông Nguyễn Thanh Hưng, Đinh Thị Xinh Giáo dục và xã hội
Phát hiện genotype nhóm E của Giardia duodenalis trên bò tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Đức Tân, Yasuhiro Fukuda, Lê Đức Quyết, Nguyễn Văn Thoại, Lê Hứa Ngọc Lực, Huỳnh Vũ Vỹ, Nguyễn Quốc Hiếu Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Tiểu thuyết nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện từ góc nhìn văn hoá Nguyễn Thị Kim Hồng Giáo dục và xã hội
Tiểu thuyết mặt trời vẫn mọc của Ernest Hemingway từ góc nhìn mỹ học Nguyễn Thị Kim Hồng Tạp chí Giáo dục và xã hội
Phát huy hiệu quả nghệ thuật lập luận của luật tục Ê đê vào quản lý xã hội đối với cộng đồng ê đê ở Tây Nguyên Trần Thị Thắm, Đoàn Ngọc Thượng Tạp chí Giáo dục và xã hội
Nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng cà phê nhân của hộ trồng cà phê tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Kinh tế và dự báo
Hướng đi nào cho ngành cà phê Việt Nam? Lê Đức Niêm, Nguyễn Văn Đạt Kinh tế và dự báo
Motif biến dạng và motif mê cung từ frankz kafka đến tạ duy anh Thái Thị Hoài An Tạp chí khoa học - Đại học Huế
Hiện tượng chơi chữ trong truyện cười tiếng Việt Đoàn Thị Tâm Tạp chí khoa học ĐH Hà Nội
Sự tác động của tư duy lý luận đến hiệu quả hoạt động của nguời cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay TS. Đặng Nguyên Hà Tạp chí Giáo dục lý luận
Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ thảm phủ lưu vực Srepok vùng Tây Nguyên Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Công Tài Anh, Bùi Tá Long, Nguyễn Kim Lợi Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Modelling the Variations of Reflection Coefficient of Earth's Lower Ionosphere Using very low frequency Radio Wave Data by Artificial Neural Network Lê Minh Tân, Keyvan Ghanbari, Mehi Khakian Ghomi, Mohammad Mohammadi, Marjan Marbouti Advances in Space Research
THÀNH PHẦN NẤM KÝ SINH TRÊN RỆP SÁP VÀ VE SẦU GÂY HẠI RỄ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐẮK LẮK Đào Thị Lan Hoa *, Trần Thị Thường1, Mai Thị Hạnh1, Nguyễn Văn Phương1, Nguyễn Văn Nam , Đỗ Thị Kiều An2, Trần Thị Huế2 Đào Thị Lan Hoa, Trần Thị Thường, Mai Thị Hạnh, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Thị Kiều An, Trần Thị Huế Nguyễn Văn Nam Tạp chí KH nông nghiệp Việt Nam
Sự cần thiết tiếp tục triển khai chính sách giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và cộng đồng dân cư ở Tây Nguyên Trần Đình Thế, Nguyễn Thanh Tân Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn
Taenia Asiatica: Loài sán dây châu Á truyền từ động vật sang người Nguyễn Ngọc Đỉnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Diên Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y
Xác định các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố và tái sinh của loài Cà Te (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên EaSô, tỉnh Đắk Lắk Trần Trung Dũng, Lê Thị Mỹ Trang
Lẽ thường trong lập luận của luật tục Ê-đê Trần thị thắm Ngôn ngữ & Đời sống
Đổi mới phương pháp dạy và học môn Triết học Mác-Lênin ở Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Khuyên
Những vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Dương Thị Ái Nhi Thông tin Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại bưu điện tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Văn Đạt, Trịnh Thị Thủy, Huỳnh Thị Nga, Nguyễn Thị Vân Thông tin Khoa học & Công nghệ - Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Sự hài lòng của người dân về Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Lê Đức Niêm, Nguyễn Văn Đạt Kinh tế và dự báo
Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán cho học sinh hệ dự bị đại học Nguyễn Thanh Hưng, Kiều Mạnh Hùng Giáo dục và xã hội
Porcine pancreatic α-amylase inhibitors from Euonymus laxiflorus Champ Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Quang Vinh, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates, Springer
Mapping Tropical Forest for Sustainable Management Using SPOT 5 Satellite Image Nguyễn Thị Thanh Hương ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science
Một số đặc điểm huyết học của gà ri Ninh Hòa và gà Lương Phượng Trần Quang Hạnh Tạp chí KHKT Chăn nuôi
SỰ KHÁC BIỆT VỀ THÁI ĐỘ GIỮA KHÁCH HÀNG NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ ĐỐI VỚI HÀNG TIÊU DÙNG THIẾT YẾU VIỆT NAM TẠI ĐẮK LẮK "Từ Thị Thanh Hiệp, Phan Thị Thúy " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LIÊN KẾT HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK "Nguyễn Thị Hải Yến, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Thị Tường Như " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TRƯỚC YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HỘI NHẬP "Huỳnh Thị Nga, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Đạt " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGÔN NGỮ VÀ ĐẶC THÙ DÂN TỘC: ĐẶC ĐIỂM TIẾNG ANH VIẾT CỦA SINH VIÊN CÁC DÂN TỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Tống Thị Lan Chi, Lê Thị Hồng Vân Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
TỪ QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI ĐỌC TRONG LÝ THUYẾT TIẾP NHẬN ĐẾN VIỆC XÁC LẬP VAI TRÒ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Thái Thị Hoài An Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
HÔN NHÂN Ở NGƯỜI Ê-ĐÊ KPĂ, MỘT SỐ NÉT TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI (Nghiên cứu trường hợp xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Đinh Thị Kiều Loan Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO ĐẮK LẮK Phạm Trọng Lượng, Trịnh Thị Thu Hiền Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
DẤU ẤN VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG THƠ CA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1975 Hoàng Lê Anh Ly Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
TRIẾT LÝ TRUNG DUNG CỦA NHO GIÁO SƠ KỲ Trần Hữu Thượng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA TRONG TÂM LÝ HỌC Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Hoài Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
Khảo sát sự hiểu biết của bà mẹ dân tộc ít người về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Quyên Tạp chí Y học TP.HCM - Hội nghị khoa học nhi khoa bệnh viện nhi đồng 1 năm 2016 - Chuyên đề nhi khoa
Ý nghĩa phê phán trong truyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi của L.N Tolstoi Nguyễn Thị Kim Hồng Tạp chí Giáo dục và xã hội
Phát triển kinh tế tập thể, trạng trại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Bùi Ngọc Tân Con số sự kiện
Phát triển kinh tế tập thể, trạng trại trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk Bùi Ngọc Tân Con số sự kiện
Tình trạng Xung đột voi người ở Đắk Lắk, Đồng Nai và Nghệ An Cao Thị Lý
Công tác giao rừng và thực trạng quản lý rừng tự nhiên giao cho cộng đồng ở các tỉnh Tây Nguyên Trần Đình Thế, Nguyễn Thanh Tân Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn
Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk - Đắk Lắk Nguyễn Hà Hồng Anh, Nguyễn Thị Hải Yến Kinh tế và dự báo
Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay Nguyễn Thị Khuyên, Đặng Nguyên Hà Tạp chí Giáo dục lý luận
Phát triển kinh tế tập thể, trang trại theo hướng nâng cao giá trị và hội nhập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Y Thanh Hà Niê Kđăm, Tuyết Hoa Niê Kđăm, Bùi Ngọc Tân Sinh hoạt lý luận
Văn hóa giao tiếp của người ê đê Đoàn Thị Tâm Tạp chí khoa học ĐHSP HCM
Vai trò của hư từ trong việc tạo hàm ngôn Đoàn Thị Tâm Tạp chí khoa học và công nghệ
Ý nghĩa tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện Nguyễn Thị Kim Hồng Tạp chí khoa học - KH XH &NV
Ý nghĩa biểu trưng của một số hình ảnh trong các tác phẩm viết về Tây Nguyên Trần Thị Thắm, Phan Thị Tâm Thanh Giáo dục & xã hội
Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và loại hom đến khả năng ra rễ của hom Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis K.Koch) (1)Ngô Văn Cầm, Nguyễn Như Hiến, (3) Cao Thị Lý, (1) Phạm Tiến Bằng, (2) Thiều Giang Ly, (4) Lê Thị Thu Hồng Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp
The stability of certain sets of attached prime ideals related to cosequence in dimension > k Phạm Hữu Khánh Bulletin of the Korean Mathematical Society
Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu lưu vực srepok vùng Tây nguyên bằng phương pháp chi tiết hóa thống kê dưới sự hỗ trợ của công cụ SDSM (statistical downscaling model) Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phan Thị Trâm Anh, Đào Nguyên Khôi, Lê Văn Hùng, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Kim Lợi, Bùi Tá Long Tạp chí Khí tượng Thủy Văn
Khả năng sản xuất tinh của lợn đực (Duroc x Pietrain), ( Duroc x Landrace) và Duroc tại Gia Lai Lê Bá Chung, Đậu Văn Hải, Đàn xuân Soạn, Nguyễn Hữu Cường, Phạm Thế Huệ Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Rèn luyện thao tác tương tự cho học sinh trong dạy học môn toán ở trường THPT Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Thành Phước Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Thân phận con người trong thơ Bertolt Brecht Nguyễn Thị Kim Hồng Giáo dục và xã hội
Thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An hiện nay Nguyễn Thị Tuyền Tạp chí Pháp luật & phát triển
các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt" Lại Thị Ngọc Hạnh Tạp chí Thanh niên
Tác động của các FTA thế hệ mới đến các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam Nguyễn Văn Đạt Tạp chí Kinh tế và dự báo
Labor Dependence, Income Diversification, Rural Credit, and Technical Efficiency of Small-Holder Coffee Farms: A Case Study of Cu M’gar District, Dak Lak Province, Vietnam Hồ Quốc Thông, Tuyết Hoa Niê Kdăm Vietnam Journal of Earth Science
Xã hội hóa thi hành án dân sự - Một nhu cầu tất yếu Nguyễn Thị Tuyền, Lê Hoàng Anh Tuấn (2) Pháp lý
Aboveground biomass equations for evergreen broadleaf forests in South Central Coastal ecoregion of Viet Nam: Selection of eco-regional or pantropical models Bảo Huy, Krishna P.Poudel, Hailemanriam Temesgen Forest ecology and management
Ảnh hưởng độ cao đến đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hương, Châu Thị Như Quỳnh Tạp chí Môi trường Việt Nam
Hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế , α-glucosidase, kháng ấm của cao chiết địa y tại Việt Nam Thu Huynh, Thu-Hoai Nguyen-Thi, Ngoc-Anh Nguyen-Thi, Xuan-Duy Mai, MinhTrang Tran, Nhat-Quang Le, Anh-Dung Nguyen, Dinh-Nga Nguyen, Minh-Hiep Dinh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Chất thơ trong tiểu thuyết Marc Levy Trần Thanh Huyền Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Niêm Tạp chí Khoa học Châu Á - Thái Bình Dương
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mạng điện thoại di động tại thành phố Buôn Ma Thuột Lê Thế Phiệt Nghiên cứu kinh tế
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường đến chiến dịch “Hãy làm sạch biển” Lại Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Thanh niên
Một số giải pháp để phát triển du lịch Tây Nguyên Hà Thị Kim Duyên, Lê Thế Phiệt Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Kiểm soát chi phí sản xuất giai đoạn khai thác mủ tại công ty TNHH MTV Cao su Eah'Leo, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hà Hồng Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo Kinh tế
Thừa phát lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Thị Tuyền Tạp chí Tòa án nhân dân
Chất thơ trong tiểu thuyết Marc Levy Trần Thanh Huyền Giáo dục và xã hội
Cải thiện hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp trong phát triển quan hệ liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Phiệt Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản Trị và Kinh Doanh - COMB 2016
Giám sát carbon rừng có sự tham gia của cộng đồng địa phương - Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra cần giải quyết. Phạm Tuấn Anh, Bảo Huy Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp
Thực nghiệm xác định khối lượng, thành phần và tỷ lệ vật liệu tái chế trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak. (1)Nguyễn Hoàng Phương , (2)Nguyễn Văn Quý , (3)Đàm Nguyễn Hoài An, (4)Lê Thị Vân Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Việc vận dụng cơ chế điều tiết của luật tục ở Tây Nguyên và vấn đề đa dạng luật Trương Thị Hiền Tạp chí Khoa học Xã hội
Triết lý tùy duyên trong "Đội gạo lên chùa" của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh Phan Thị Tâm Thanh Giáo dục & Xã hội
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk Lê Việt Anh, Hà Thị Kim Duyên Kinh tế và dự báo
Liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên Đỗ Thị Nga, Lê Đức Niêm Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam
Tỉ lệ hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 Văn Hữu Tài, Văn Thị Mỹ Hồng, Mai Văn Mỹ Tạp chí Nội tiết đái tháo dường
Khảo sát hoạt tính kháng oxy hoá và kháng khuẩn của một số cây gia vị thu thập tại tỉnh Đắk Lắk Nguyen Quang Vinh1, Hoang Ngoc Te1, Le Cao Linh Chi2 Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật
Dạy học một số bài tập về phương trình đường tròn qua sử dụng hình vẽ trực quan (Hình học 10) Nguyễn Thanh Hưng, Lương Anh Phương Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Hiện tượng văn học mạng trong sự phát triển của văn học Việt Nam hiện nay Trần Thanh Huyền Kỷ yếu hội thảo quốc gia - Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Văn Đạt Thông tin khoa học và công nghệ - Sở KHCN Tỉnh Đắk Lắk
Đánh giá mộ số chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm trên thịt heo tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đoàn Thị Kim Phượng Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y
Mô hình ước tính sinh khối rừng sử dụng biến số đầu vào cộng đồng có khả năng đo đạc. " Phạm Tuấn Anh Bảo Huy" Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Tình hình nhiễm sán lá gan (Fasciola sp.) ở đàn dê nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột Phạm Thị Tú Anh, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Trọng, Lê Anh Dương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG EATAM - THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Nguyễn Thị Ngọc Châu Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 ĐỒNG PHA TẠP VANADIUM VÀ NITƠ: THỰC NGHIỆM VÀ LÝ THUYẾT Phùng Nguyễn Thái Hằng, Trương Đức Nguyên, Dương Ái Phương, Lê Vũ Tuấn Hùng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT GIỐNG NGÔ LAI TRỒNG VỤ HÈ THU TẠI BUÔN ĐÔN, ĐẮK LẮK Phan Thị Thanh Hoài Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CỎ MULATO TẠI BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK Trương Tấn Khanh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
PHÂN LOẠI MẦM HÀM TRƠN CÓ ĐỐI CHIỀU 5 Trần Thị Lệ Khánh, Ngô Đình Quốc Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
XÂY DỰNG TRÒ CHƠI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG BẰNG ỨNG DỤNG WEB Nguyễn Thị Như, Võ Đức Thắng, Dương Thị Thương, Phan Thị Hoa Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA THẰN LẰN BÓNG HOA Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐẮK NÔNG Trương Bá Phong Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
XÁC ĐỊNH Hg 2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI DẪN XUẤT CỦA RHODAMINE Phan Tứ Quý, Nguyễn Thị Minh Tâm, Phan Thị Kim Thư Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ TRÊN NỀN TÍNH TOÁN SONG SONG Vũ Anh Tuấn Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA GIỐNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MIỀN TRUNG VIỆT NAM Phạm Ngọc Nhàn Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
HỆ THỐNG HÓA TÀI LIỆU THƯ VIỆN THEO HỌC PHẦN PHỤC VỤ SINH VIÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN "Vũ Thị Giang, Nguyễn Thị Lành " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
CÔNG TÁC SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP "Ngô Thị Hiếu, Lê Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Bích Thúy " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG MẪN CẢM VỚI KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN CAMPYLOBACTER SP. TRÊN CÁC LOẠI THỊT (GÀ, HEO, BÒ) TẠI TP. BUÔN MA THUỘT – ĐẮK LẮK "Trần Thị Thanh Vân, Cao Văn Hồng, Đoàn Thị Kim Phượng, Phạm Thị Tú Anh " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
HIỆU QUẢ CỦA DẠNG ĐẠM AMONI NITRAT VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ CP 333 TRỒNG TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK "Trương Thanh Nam, Nguyễn Tiến Nam, Trần Văn Thủy " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN Nguyễn Văn Sanh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CÁC CHẾ PHẨM CHỨA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT ĐIỀU (GIỐNG PN1) TẠI THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC Phan Văn Tân, Tôn Thất Trí, Nguyễn Bá Tùng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
GHI NHẬN 2 LOÀI MỚI CỦA CHI GANODERMA THUỘC HỌ GANODERMATACEAE THU THẬP TẠI VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN BỔ SUNG VÀO DANH MỤC NẤM LỚN Ở TÂY NGUYÊN "Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trần Thị Kim Thi, Nguyễn Hữu Kiên " Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
TỶ LỆ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT Văn Hữu Tài Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG, KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU BỆNH VÀ NĂNG SUẤT KHOAI LANG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, ĐẮK NÔNG Nguyễn Thị Thu, Trần Trung Dũng, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ẢNH HƯỞNG CỦA CA VÀ MGSO4 ĐẾN SINH LÝ QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CỦA HỒ TIÊU (PIPPER NIGRUM L.) TẠI HUYỆN CƯ KUIN, ĐẮK LẮK Nguyễn Tiến Nam, Trần Mạnh Thi, Trần Trung Dũng, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG PHÂN BÀO CỦA MỘT SỐ LOÀI ĐỊA Y THUỘC CHI USNEA THU THẬP TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ Nguyễn Thị Thu Hoài, Đinh Minh Hiệp, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ĐẠO HÀM TỔNG QUÁT TRÊN ĐẠI SỐ BANACH C2 Đinh Thị Xinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM VI NẤM TRONG PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG MELOIDOGYNE INCOGNITAGÂY BỆNH VÀNG LÁ CHẾT CHẬM CÂY HỒ TIÊU TẠI BUÔN MA THUỘT Tô Thị Mỹ Linh, Phạm Ngọc Cường, Trần Thị Hàng Ni, Nông Văn Mậu, Hồ Tô Huyền Nga, Đỗ Thị Kiều An Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
PHÂN TÍCH, XẾP NHÓM KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH GỖ (WD) VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA WD VỚI CÁC NHÂN TỐ ĐIỀU TRA RỪNG LÀM CƠ SỞ ƯỚC TÍNH CARBON CỦA CÁC LOÀI CÂY CHỦ YẾU RỪNG KHỘP Nguyễn Thị Tình Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
HỆ THỐNG PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM BỘ PHẬN TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG MẠNG INTERNET Phạm Văn Thuận Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
THỰC TRẠNG CHUẨN BỊ ĐÁP ỨNG VỚI TÌNH HUỐNG CHẤN THƯƠNG HÀNG LOẠT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2015 Đỗ Thị Thược Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ K BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH LÁ CỦA GIỐNG HỒ TIÊU VĨNH LINH Nguyễn Tiến Nam, Phan Văn Tân, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đạo hàm Cô-va-ri-an của k-dạng vi phân và một vài ứng dụng Ngô Đình Quốc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số tính chất của đạo hàm hiệp biến và đạo hàm liên kết trên Mai Đức Chung, Trương Văn Đại, Lê Thị Thanh Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Về thừa số khoảng hằng trong tích phân của hàm khoảng Bùi Thị Phương Thảo & Trần Thanh Tùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số tính chất của tích phân hàm khoảng Lê Bá Thông, Nguyễn Thành Tâm, Võ Lê Hồng Sơn & Trần Thanh Tùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đạo hàm tổng quát trên đại số Banach C^4 Đinh Thị Xinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số bất đẳng thức loại Hermite Hadamard cho các hàm lồi mạnh Nguyễn Ngọc Huề Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các đặc trưng và bất đẳng thức Jensen ngược cho lớp hàm GG-lồi Dương Quốc Huy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bất đẳng thức tích phân kiểu Hermite-Hadamard cho hàm Preinvex khả vi cấp n Đinh Hoài Lưu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề về mối quan hệ giữa hình học cao cấp và hình học sơ cấp Nguyễn Thị Phương Đông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phương pháp giải một số dạng toán hình học không gian trong chương trình dự bị đại học Kiều Mạnh Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian Đoàn Thị Thúy Vân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ổn định tiệm cận của tập nguyên tố gắn kết của môđun Tor liên hệ với dãy đối chính quy Phạm Hữu Khánh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chéo hóa đồng thời hai ma trận bởi một ma trận Nguyễn Thị Ngân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tiêu chuẩn hội tụ theo kiểu Raabe cho chuỗi khoảng Mai Quốc Vũ & Nguyễn Thị Ngọc Bích Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Quy hoạch toàn phương: Cách tiếp cận và những bài toán mở Nguyễn Văn Bồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng Geogebra viết phương trình tiếp tuyến hàm đa thức lớp 12 Nguyễn Thị Ngọc Bích & Mai Quốc Vũ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tình hình học tập và sử dụng thống kê toán trong nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Từ Thị Việt Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Định lý phân loại trải phổ dụng của các mầm có đối chiều bé hơn 6 Ngô Đình Quốc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng sinh trưởng, năng suất, phẩm chất thịt của gà Mía và gà Đông Tảo nuôi tại Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Lương Thúy Lan, Nguyễn Tấn Vui Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh sản và một số bệnh thường gặp trên thỏ New Zealand nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Phạm Công Hải1, Nguyễn Ngọc Xuân1, Long Khánh Linh1, Nguyễn Thị Kim Thùy1, Nguyễn Thị Ngọc Lài1, Nguyễn Đức Điện2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến sự bật chồi cây Trúc lan (Arundina graminifolia (D. Don) Hochr) trong điều kiện nuôi cấy in vitro Nguyễn Đại Cương 1, Huỳnh Khắc Truyền 1, Nguyễn Thị Thùy Dương 1, Y Duyên 1, Lê Thị Hà Vy 1, Nguyễn Thị Mỹ Linh 1, Trần Thị Phương Hạnh 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định các loài lâm sản ngoài gỗ chủ yếu tại buôn Đăk Tour, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Hằng, Phạm Duy Mẫn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng nhiễm human papilloma virus (HPV) ở phụ nữ độ tuổi 18 - 60 tại Kon Tum năm 2014 Trịnh Thị Huyền Trang 1, Võ Thị Phương Khanh 1, Nguyễn Thùy Trinh 2, Phan Nguyên Bích 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nhân giống in vitro loài lan Bạch hạc Dendrobium wattii từ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Trần Thị Ngọc Lan Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng các nhân tố sinh thái đến sự phân bố của chi nấm amauroderma murrill ở khu vực Tây Nguyên Nguyễn Phương Đại Nguyên 1, Lương Hữu Thành 2, Đỗ Quang Tuấn 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống quản lý và website bán hàng Nguyễn Thị Như Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định yêu cầu sinh thái loài nhân trần (adenosma indianum (Lour)) và hà thủ ô (streptocaulon griffthii hook.f) tại Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Phạm Đoàn Phú Quốc, Phạm Duy Mẫn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của phân Sitto-V siêu kẽm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất hồ tiêu trồng trên đất xám huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Trường Hải Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng phân bón POLYFA-TN3 đến một số đặc điểm hoá tính, vi sinh vật gây hại trong đất và năng suất hồ tiêu tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk Phan Văn Tân, Nguyễn Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Điều tra các nhân tố sinh thái cây sâm đá curcuma sp. ở Tây Nguyên Phan Văn Tân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng cây an gấm (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downies) Phan Xuân Huyên 1, Nguyễn Thị Thanh Hằng 2, Phùng Quang Vinh 3, Vũ Thị Hà 4 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng nước tưới và đạm đến sinh trưởng của dâu tây trên giá thể vụn xơ dừa sử dụng biopolyter-azotobacter Nguyễn Thuỳ Quý Tú 1, Nguyễn Thúy Hương 2, Phạm S 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát thực trạng chấn thương do kim đâm và vật sắc nhọn ở sinh viên điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Quyên 1, Lê Thị Kim Quyên 2, Trần Thị Kiều Trinh2, Ngư Danh Sơn2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện mức kinh kế hộ gắn với hoạt động lâm nghiệp cho cộng đồng dân tộc bản địa tại buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hoài 1, Nguyễn Hải Đăng1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và hướng cải thiện sử dụng đất theo đai cao của cộng đồng dân tộc m’nông xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Khánh Dâng 1, Cao Thị Lý 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số ý kiến đề xuất về phát triển năng lực đào tạo giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở việt nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Cao Thị Thặng 1, Đinh Thị Xuân Thảo 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập và xác định cấu trúc dẫn xuất isoflavone từ lõi gỗ loài sưa đỏ (dalbergia tonkinesis) Ngũ Trường Nhân 1, Nguyễn Mạnh Cường 2, Ninh Thế Sơn 3, Lê Văn Cơ 4 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định cấu trúc sản phẩm của phản ứng Clo hoá acid 2-(6-hydroxy-3-sulfoquinolin-7-yloxy)acetic Lê Văn Cơ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng kháng oxy hóa của quả trâm vối (syzygium cumini) thu thập ở Đắk Nông Quang Thị Thủy Tùng 1, Nguyễn Quang Vinh 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu sử dụng than hoạt tính kết hợp với xúc tác quang hóa để loại bỏ para – nitrophenol có trong môi trường nước thải Phạm Thị Bé, Phan Tứ Quý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập vi khuẩn vùng rễ cây cà phê vối có khả năng cố định đạm, sinh tổng hợp IAA và phân giải lân tại Đắk Lắk Đỗ Thị Kiều An 1, Trần Thị Phượng1, Bùi Thị Phúc 2, Nguyễn Trần Thanh2, Nông Văn Mậu 3, Hoàng Thị Kim Thoa 3, Nguyễn Văn Nam 4 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống cà chua quả nhỏ nhập nội trồng trong chậu tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thu Sa 1, Nguyễn Thị Hương Cẩm 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ĐỊNH NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆU Vũ Hoàng Cúc Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ THỦ PHÁP NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT KHI XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG Đoàn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC ĐỂ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN VỀ TỪ VỰNG KHI GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Nguyễn Thị Xuân Hiếu Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
VAI TRÒ CỦA PHẠM TRÙ THỰC TIỄN TRONG TÁC PHẨM “LUẬN CƯƠNG VỀ PHOIƠBẮC” CỦA C.MÁC ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Nguyễn Đình Huấn Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐẶC TRƯNG THI PHÁP THỂ LOẠI PHÚ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI Nông Văn Ngoan Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN HỌC LUDWIG FEUERBACH Phạm Hoài Phương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẦY TRONG TIỂU THUYẾT “NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ” CỦA E.AMICIS Trần Thị Lệ Thanh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
KHẢO SÁT VỀ THẦN LINH, MA LAI, BÙA NGẢI TRONG SỬ THI M’NÔNG Triệu Văn Thịnh Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP MIÊU TẢ THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Phan Kiều Thuận Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
THỰC TRẠNG NGHÈO TẠI XÃ ĐẮK SOM, HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG Phạm Văn Trường, Bùi Ngọc Tân, Nguyễn Thanh Phương Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên
HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC PHẨM VIỆT NAM Bùi Thị Thu Dung, Trịnh Thị Thuỷ, Bùi Thị Thu Hằng, Trương Ngọc Hằng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU LỢI NHUẬN BẤT THƯỜNG KHI CÓ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trương Ngọc Hằng, Võ Xuân Hội, Phạm Thanh Hùng, Trần Thị Kim Thúy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐẮK LẮK (SACOMBANK ĐẮK LẮK) Trần Thị Lan, Trương Ngọc Hằng, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Phúc Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRONG LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ HỘ NÔNG DÂN TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA TUL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK Bùi Ngọc Tân, Y Trung Niê Kđăm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phát triển kinh tế nông hộ tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long tỉnh Đắk Nông Phạm Văn Trường, Bùi Ngọc Tân, Nguyễn Đức Quyền, Y Thanh Hà Niê Kdăm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
CÁI BI TRONG TIỂU THUYẾT MẶT TRỜI VẪN MỌC CỦA ERNEST HEMINGWAY Nguyễn Thị Kim Hồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TỪ HÁN VIỆT TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 8 Trần Thanh Huyền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
HIỆN TƯỢNG LỆCH CHUẨN VỀ NGÔN NGỮ CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGỮ VĂN QUA TIN NHẮN VÀ TRANG MẠNG FACEBOOK Phạm Trọng Lượng, Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
HỆ LỤY CỦA LỐI SỐNG THỰC DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Trương Thông Tuần, Lê Thị Thúy An Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN Phan Thị Tâm Thanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Trần Thị Thùy Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ĐỐI THOẠI LIÊN NHÂN TRONG NGÔN NGỮ TIỂU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG Đoàn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Trần Ngọc Có Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Y Thanh Hà Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Về một số hướng nghiên cứu Khoa học Giáo dục trong giai đoạn hiện nay Ngô Đình Quốc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nhận thức về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” của Ph. Ăngghen đối với việc bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay Phạm Phương Anh 1, Nguyễn Thiện Tín 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vai trò của già làng và việc vận dụng cơ chế điều tiết của luật tục trong quản lý xã hội ở Tây Nguyên Trương Thị Hiền, Bùi Hồng Quý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vai trò và nội dung của trí thức hóa giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Đình Huấn, Lê Quang Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Liên kết hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê có chứng nhận ở tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Nga 1, Phạm Anh Tuấn 2, H’Donh Niê 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tổ chức trò chơi dân gian để hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh Trần Thị Thùy Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Việc làm của lao động nữ dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Phạm Văn Trường 1, Vũ Trinh Vương 2, Ao Xuân Hòa 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê Nguyễn Thị Hải Yến 1, Trần Thị Ngọc Hạnh 2, Nguyễn Hà Hồng Anh 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tính chất phân mảnh trong tiểu thuyết “Người đi dây” của Colum McCann Thái Phan Vàng Anh 1, Lê Văn Hòa 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hoàn thiện tổ chức mô hình hòa giải cơ sở từ thực tiễn ở tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Hồng Thắng 1, Trần Trung Hiếu 2, Hoàng Thị Thúy 3, Phạm Xuân Trí 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vai trò của vốn đầu tư với tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông Phan Thị Hiếu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Triết lý sống và đạo làm người trong sử thi “Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ” Lầu Văn Thanh 1, Trần Thị Quỳnh Thoa1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng phương pháp dạy học vi mô vào dạy học học phần thủ công, kĩ thuật và phương pháp dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Bùi Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học học phần phương pháp dạy học tiếng việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Lưu Thị Dịu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kĩ năng phân tích, cảm nhận tác phẩm thơ Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định đặc điểm của sử thi M’Nông (trên phương diện cơ sở xã hội và nội dung phản ánh) Triệu Văn Thịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài sản ảo trên thế giới và Việt Nam Bùi Thị Thu Dung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Bùi Thị Thu Hằng, Bùi Thị Thu Dung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tiểu thuyết “Vụ án” (Franz Kafka) và tiểu thuyết “Đi tìm nhân vật” (Tạ Duy Anh) từ góc nhìn so sánh Thái Thị Hoài An Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vấn đề tư duy và tồn tại trong triết học L.Feuerbach Phạm Hoài Phương Triết học
Phân vùng hạn hán dựa trên chỉ số hạn và mô phỏng chế độ thủy văn trên lưu vực Srepok vùng Tây Nguyên Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Đại Ngưỡng, Nguyễn Thoan, Bùi Tá Long, Nguyễn Kim Lợi Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường
Nghiên cứu lựa chọn cây trồng trên đất hoàn thổ sau khai thác bauxite ở Nhân Cơ, huyện Đăk RLấp, tỉnh Đắk Nông. Phan Văn Tân, Trần Thị Ánh Tạp chí Khoa học đất
hình thành năng lực chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông cho sinh viên sư phạm Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Thị Ánh Mai Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh dự bị đại học Nguyễn Thanh Hưng, Kiều Mạnh Hùng Tạp chí Khoa học Giáo dục
Sự tồn tại của quy ước thôn buôn ở nông thôn Tây Nguyên: đánh giá từ phía người dân Trương Thị Hiền, Bùi Hồng Quý Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên
Đặc điểm nội dung trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại (Qua năm tập “Có một vườn thơ đạo”) Nguyễn Thị Kim Hồng Giáo dục và xã hội
Cấp bằng sáng chế cho gene con người – kinh nghiệm từ một số quốc gia Bùi Thị thu Dung, Lê Thị Ngọc Hà Tạp chí Khoa Học pháp lý
Xuân đến bàn về quyết tâm “Tìm người tài không tìm người nhà” của Chính phủ Lại Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Thanh niên
Một số vấn đề lý luận về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Tuyền, Bùi Ngọc Tân Khoa học xã hội Tây Nguyên
Nguy cơ tái phát muộn sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp và vai trò của liệu pháp statin Đinh Hữu Hùng , Vũ Anh Nhị, Đỗ Văn Dũng Y học Thành phố Hồ Chí Minh
Sàng lọc và đánh giá khả năng đối kháng của một số chủng vi nấm đối với tuyến trùng Meloidogyne incognita gây hại cây hồ tiêu Đỗ Thị Kiều An Hoàng Ngọc Duyên Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp
Xác định mức thích nghi của làm giàu rừng khộp bằng cây tếch (Tectona grandis L.f.) theo các nhân tố quan trắc trực tiếp và thực vật chỉ thị. Phạm Công Trí, Bảo Huy Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp
Năng suất và chất lượng thịt của giống gà ri Ninh Hòa và Lương phượng Trần Quang Hạnh, Phạm Thế Huệ Tạp chí KHKT chăn nuôi
Ảnh hưởng của thức ăn thô xanh trong khẩu phần đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai Brahman nuôi vỗ béo tại Đắk Lắk Phạm Thế Huệ Tạp chí KHKT chăn nuôi
Đánh giá sinh trưởng và và khả năng cho thịt của bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk. Phạm Thế Huệ Tạp chí KHKT chăn nuôi
Dạy học điển cố trong tác phẩm văn học trung đại ở trường phổ thông Đoàn Thị Tâm Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Mùa xuân trong các tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh Lại Thị Ngọc Hạnh Tạp chí Thanh niên
Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay Nguyễn Thị Thu Nguyên Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên
Mẫu hệ Tây Nguyên với tiến bộ xã hội và phát triển bền vững Buôn Krông Thị Tuyết Nhung Tạp chí cộng sản
Optimisation of extraction conditions for recovering carotenoids and antioxidant capacity from Gac peel using response surface methodology "Hoang V. Chuyen, Paul D. Roach, John B. Golding, Sophie E. Parks & Minh H. Nguyen" International Journal of Food Science and Technology
Effects of pretreatments and air drying temperatures on the carotenoid composition and antioxidant capacity of dried gac peel "Hoang V. Chuyen, Paul D. Roach, John B. Golding, Sophie E. Parks & Minh H. Nguyen" Journal of Food Processing and Preservation
Kiến thức, thực hành về biện pháp phòng chống nhiễm giun truyền qua đất của phụ huynh và học sinh trường tiểu học Ngô Gia Tự, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk Phan Văn Trọng, Nguyễn Thị Lệ, Đặng Đình Thành, Huỳnh Hồng Quang Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học trường Ngô Gia Tự tại huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk năm 2015 Phan Văn Trọng, Nguyễn Thị Lệ, Đặng Đình Thành, Huỳnh Hồng Quang. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay Nguyễn Minh Hải Giáo dục lý luận
Cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế đến phát triển ngành nông nghiệp vùng Tây Nguyên Bùi Thị Thu Hằng, Bùi Thị Thu Dung Kỷ yếu hội thảo phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên (Conference on Socio - Economic developm
Liên kết kinh tế nhằm phát triển các tỉnh vùng Tây Nguyên Lê Thế Phiệt Kỷ yếu hội thảo phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên (Conference on Socio - Economic developm
Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên Lê Thế Phiệt Kỷ yếu hội thảo phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên (Conference on Socio - Economic developm
Tensor Representation of Spaces of Holomorphic Functions and Applications "Thái Thuần Quang, Dương Quốc Huy, Dương Thanh Vỹ" Complex Analysis and Operator Theory
Biosynthesis of α-Glucosidase Inhibitors by a Newly Isolated Bacterium, Paenibacillus sp. TKU042 and Its Effect on Reducing Plasma Glucose in a Mouse Model Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, Yao-Haur Kuo, San-Lang Wang International Journal of Molecular Sciences
Phương pháp thẩm định chéo mô hình sinh khối cây rừng trên mặt đất. Bảo Huy Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Một số chỉ tiêu huyết học thỏ New Zealand nuôi tại TP. Buôn Ma thuột , tỉnh Đắk Lắk Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Biện pháp quản lí thiết bị dạy học ở Trường phổ thông Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Phi Hùng Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 Bùi Thị Tâm Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Lập luận trong Luật tục Ê-đê Đoàn Thị Tâm Ngôn ngữ - Viện ngôn ngữ học
Vấn đề bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Thu Dung, Nguyễn Văn Đạt Thông tin Khoa học & Công nghệ - Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế trang trại đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk Dương Thị Ái Nhi Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Tiềm năng phát triển du lich bền vững của tỉnh Bình Phước Buôn Krông Tuyết Nhung Khoa học và Thời đại Bình Phước
Effects of four different drying methods on the carotenoid composition and antioxidant capacity of dried Gac peel "Hoang V Chuyen, Paul D Roach, John B Golding, Sophie E Parks and Minh H Nguyen " "Journal of the science of food and agriculture (SCI) - Thứ hạng: 8/56 (Agriculture, Multidisciplina
A systematic review of taeniasis, cysticercosis and trichinellosis in Vietnam "Nguyen Ngoc Dinh, Mark A. Stevenson, and Rebecca J. Traub" Parasites and vectors
Hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê liên kết của hộ nông dân trên địa bàn huyện cư M'Gar, Tỉnh Đắk Lắk Bùi Ngọc Tân, Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên, Phan Thị Cẩm Thạch Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ mới được ghi nhận trong bộ luật dân sự 2015 Đặng Thị Nhung, Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Văn Đạt Thông tin khoa học và công nghệ
Assessment of enrichment planting of teak (Tectona grandis) in degraded dry deciduous dipterocarp forest in the Central Highlands, Vietnam (1) Bao Huy, (2) Phạm Công Trí, (3,4) Triet Tran Southern Forests: a Journal of Forest Science
Free radical scavenging and antidiabetic activities of Euonymus laxiflorus Champ. extract Quang-Vinh Nguyen, Ngoc-Hung Nguyen, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Ảnh hưởng của các mức thức ăn tinh hỗn hợp trong khẩu phần đến tiêu hóa thức ăn, tăng khối lượng, năng suất và chất lượng bò lai F1 (Brahamn x Lai sind) nuôi tại kroong Bông, Đắk Lắk Văn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Điện Tạp chí KHKT chăn nuôi
Ảnh hưởng của việc bổ sung nguồn protein thô đến môi trường dạ cỏ, tỷ lệ tiêu hóa, tích lũy nitơ và tăng khối lượng của bò Lai Sind giai đoạn sinh trưởng Phạm Thế Huệ, Nguyễn Văn Thu Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Bước đầu nghiên cứu phân lập Xanthon từ vỏ cây bứa Delpy Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Thị Phương Thùy Tạp chí Khoa học ĐH Tân Trào
Rèn luyện kỹ năng giải toán cực trị (hình học 12) qua vận dụng đạo hàm Nguyễn Thanh Hưng, Lương Anh Phương Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Từ thân tộc đặc biệt trong tiếng Ê-đê Đoàn Thị Tâm Ngôn ngữ và đời sống
Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội - từ tư tưởng Hồ chí minh đến đường lối của đảng cộng sản việt nam Lại Thị Ngọc Hạnh Tạp chí Thanh niên
Simultaneous estimation of above- and below-ground biomass in tropical forests of Viet Nam Karin Kralicek, Bao Huy, Krishna P. Poudel, Hailemariam Temesgen, Christian Salas Forest Ecology and Management
Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà lai (gà nòi x gà ri) khi nuôi bằng các loại thức ăn khác nhau Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn để cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc tại hai buôn kết nghĩa Dơng Đrang và Đắk Rmứk, xã Krông Nô, Huyện Lắk Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Quốc Hiếu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập, xác định tính mẫn cảm với kháng sinh và hóa dược của Salmonela, E.coli từ phân lợn con tại trại lợn Phước tỉnh Đắk Lắk Lê Anh Dương Lê Anh Dương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lạc dại (arachis pintoi) trong sử dụng để sản xuất thức ăn viên cho thỏ New Zealand nuôi thương phẩm Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá một số chỉ tiêu năng suất chất lượng của cỏ VA06 và GHINE TD58 trồng tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông Phạm Thế Huệ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu xây dựng lượng phân bón N, P, K tối ưu Cho cây cao su giai đoạn vườn ươm Dương Quang Dũng, Tống Viết Thịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của một số loại phân bón Yara đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất Bazan tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Minh, Trần Thanh Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng mô hình ước tính sinh khối của thân cây gỗ rừng khộp theo khối lượng thể tích gỗ (wd) bằng phương pháp khoan tăng trưởng tại vườn quốc gia Yok Đôn Nguyễn Thị Tình Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mối liên quan giữa nồng độ protein phản ứng C siêu nhạy và dự hậu tại thời điểm ra viện sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp Đinh Hữu Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nguy cơ tái phát muộn sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp và vai trò của nồng độ HDL-Cholesterol Đinh Hữu Hùng, Vũ Anh Nhị, Đỗ Văn Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn nội sinh trong rễ cây cà phê vối (Coffea Canephora Pierre var. Robusta) có hoạt tính cố định đạm và sinh tổng hợp Indole Acetic Acid (IAA) tại Đắk Lắk Ngô Văn Anh , Nguyễn Thị Huyền, Trần Trung Dũng , Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của BA và NAA lên sự tăng trưởng của cụm chồi cây hồ tiêu (piper nigrum l.) trong điều kiện in vitro Mai Quốc Quân, Trần Ngọc Long, Phạm Thị Hồng Nở Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực tại đại học Huế Phan Thị Minh Lý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sử dụng mô hình phân tích bao số liệu để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế Hà Diệu Thương , Nguyễn Thị Thanh Bình1, Hoàng Thùy Dương1, Phạm Thị Hồng Quyên1, Nguyễn Thanh Trúc2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiểm soát nội bộ thu chi ngân sách tại viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đình Thảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên trường đại học tây nguyên hiện nay Phạm Phương Anh, Nguyễn Thiện Tín Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nâng cao năng lực tư duy lý luận của sinh viên hiện nay Lê Thị Hồng Hạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chủ nghĩa duy vật Feuerbach trong lý luận nhận thức Phạm Hoài Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Trường đại học Tây Nguyên những ngày đầu thành lập (1977 - 1978) Lê Văn Đoài , Phạm Trọng Lượng , Ngô Thị Hiếu , Lê Thị Thúy An Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiện tượng sáng tác bằng song ngữ của một số tác gia tiêu biểu trong văn học trung đại Việt Nam Nông Văn Ngoan Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Electron density variability of nighttime D region ionosphere in Vietnamese and Japanese sectors (1) Le Minh Tan, (2) Kazuo Shiokawa, (3) Nguyen Ngoc Thu, and (4) Tran Quoc Ha Journal of Geophysical Research: Space Physics
New and interesting species in the family Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales) from Vietnam Santosh JOSHI, Dalip K. UPRETI, Nguyen Thi THANH, Anh Dong NGUYEN, Jae-Seoun HUR Lichenologist, British Lichen Society, 2017
Marine carotenoids: Bioactivities and potential benefits to human health "Hoang Van Chuyen & Jong-Bang Eun" Critical Reviews in Food Science and Nutrition
Năng suất sinh sản và giá trị giống ước tính về số con sơ sinh sống/ổ của lợn Landrace và Yorkshire nuôi tại tỉnh Gia Lai Phạm Thế Huệ Tạp chí KHKT chăn nuôi
Nghiên cứu lựa chọn cây trồng trên đất hoàn thổ sau khai thác bauxite ở Nhân cơ, huyện Đắk Rlap, tỉnh Đắk Nông Phan Văn Tân, Trần Thị Ánh Tạp chí của Hội Khoa học đất VN
94-GHz CMOS Power Amplifiers Using Miniature Dual Y-Shaped Combiner With RL Load Yo-Sheng Lin, Van Kien Nguyen (đã nghỉ việc) IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers
Investigating Visible-Photocatalytic Activity Of MoS2/TiO2 Heterostructure Thin Films At Various MoS2 Deposition Time (1) Hang Nguyen Thai Phung, (2)Van Khanh Nguyen Tran, Loan Thi Kieu Phan, Lam Thanh Nguyen, Ai Phuong Duong and Vu Tuan Hung Le Journal of Nanomaterials
Effect of co-doping and tri-doping with transition metals and a nonmetal on photocatalytic activity in visible light of TiO2 thin film Hang Nguyen Thai Phung, Van Nguyen Khanh Tran, Phuong Ai Duong, Hung Vu Tuan Le, Nguyen Duc Truong Journal of the Korean Physical Society
Đánh giá thích hợp đất trồng cà phê tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thúy Kiêu, Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Dũng Khoa học đất
Đánh giá ảnh hưởng của các mức phân bón đến năng suất và phẩm chất hạt điều, giống AB - 29 trên nền đất nâu đỏ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Phan Văn Tân, Tôn Thất Trí, Tôn Nữ Tuấn Nam, Trần Công Khanh Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sử dụng Gompertz để mô hình hóa sinh trưởng của bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk Phạm Thế Huệ Tạp chí KHKT chăn nuôi
Đánh giá tác động chính sách đất đai trong việc thúc đẩy phát triển du lịch Khánh Hòa Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thúy Cường, Nguyễn Bích Ngọc, Võ Thế Dững Tạp chí Kinh tế Sinh thái – Viện Kinh tế Sinh thái,
Đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Phú Yên Võ Thị Tâm, Hà Thị Kim Duyên Kinh tế và dự báo
Chế độ mẫu hệ qua Luật tục Ê-đê Đoàn Thị Tâm Tạp chí KH Xã hội Vùng Tây Nguyên
Thành phần loài thuộc bộ phụ chuồn chuồn ngô (anisoptera), bộ chuồn chuồn (odonata) tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông Bùi Thị Quỳnh Hoa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tình hình khai thác và sử dụng các loài bò sát tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trương Bá Phong Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Áp dụng các kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên sư phạm hoá học Đinh Thị Xuân Thảo, Đặng Thị Thuỳ My & Ninh Thị Minh Giang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định hàm lượng sắt bằng phương pháp chiết – trắc quang với thuốc thử 1-(2-pyridylazo)-2-napthol Hoàng Thị Thu, Nguyễn Thị Mùi, Phạm Thị Huyền Thoa & Đàm Thị Bích Hạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa tại Bù Đốp, Bình Phước Nguyễn Văn Bắc & Trần Văn Thủy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu lượng phân bón và mật độ trồng cho giống ngô chuyển gen CP501S tại Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật canh tác nâng cao chuỗi giá trị hồ tiêu tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Nam, Hồ Phước Thành, Trần Thị Kim Thoa & Hồ Thị Thùy Linh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến năng suất một số giống ngô lai có triển vọng tại huyện Buôn Đôn và Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Thủy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển cây mắc ca (maccadamia intergrifolia) ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên, Đặng Văn Cương, Phạm Thế Trịnh, Nguyễn Văn Minh & Vũ Thị Bình Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Năng suất, chất lượng cỏ Mulato II trồng tại huyện Kông Chro, Gia Lai Trần Khương Vũ & Trương Tấn Khanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thử nghiệm công nghệ plasma lạnh trong xử lý nước thải có nồng độ ô nhiễm cao - trường hợp nghiên cứu với nước thải sản xuất men của công ty TNHH AB Mauri Việt Nam Đinh Lâm Tiệp, Trần Thị Minh Hà & Nguyễn Thị Thanh Phượng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Về sự hội tụ của một số dãy truy hồi Trần Minh Vũ & Trần Thị Thanh Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nâng cao chất lượng nhân lực tài chính ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế Asean Bùi Thị Thu Hằng & Phạm Thị Oanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Nga & Trần Liên Hiệp Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chế định thừa phát lại ở việt nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới Nguyễn Thị Tuyền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng năng lực khéo léo trong ứng xử sư phạm của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hoài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghệ thuật so sánh tu từ và trùng điệp trong sử thi Đăm Săn qua lời nói vần Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong luật tục Êđê Đoàn Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
C.Mác phê phán học thuyết về mâu thuẫn của Hêghen trong tác phẩm “góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen” Nguyễn Đình Huấn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Biểu tượng văn hóa trong quan hệ với văn học dân gian M’Nông Trương Thông Tuần & Ngô Thị Hiếu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá chất lượng đào tạo chương trình Rennes Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Phan Thị Minh Lý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Phú yên Võ Thị Tâm, Hà Thị Kim Duyên Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Comparison of a new multiplex real-time PCR with the Kato Katz thick smear and coproantigen ELISA for the detection and differentiation of Taenia spp. in human stools "(1) Dinh Ng-Nguyen, (2) Mark A. Stevenson, (3) Pierre Dorny (4) Sarah Gabriel (5) Tinh Van Vo, Van-Anh Thi Nguyen, Trong Van Phan, (6) Sze Fui Hii, Rebecca J. Traub. PLOS Neglected Tropical Diseases
Hấp phụ axit humic bằng vật liệu Zn/Al LDH– Magnetic Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thanh Phượng, Sri Juari Santosa Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường
Comprehensive analysis of chloroplast intron-containing genes and conserved splice sites in dicot and monocot plant Nguyen Dinh Sy, Hunseung Kang Tạp chí Phát triển KH&CN
Quan điểm của Feuerbach về tự nhiên Phạm Hoài Phương Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Sự cần thiết ứng dụng bảng chữ cái tiếng S'tiêng vào thực tiễn Buôn Krông Tuyết Nhung Khoa học và Thời đại Bình Phước
Một số đề xuất về phát triển năng lực cơ bản cho sinh viên khoa học tự nhiên ngành sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới Cao Thị Thặng, Đinh Thị Xuân Thảo Tạp chí Khoa học Giáo dục
Utilization of Fishery Processing By-Product Squid Pens for α-Glucosidase Inhibitors Production by Paenibacillus sp. Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Marine Drugs
Ảnh hưởng của điều kiện trích ly đến hàm lượng polyphenol tổng số và khả năng kháng oxy hóa của dịch trích đài Nguyen Quang Vinh, Ngo Ngoc Yen Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật trường Đại học sư phạm kỹ thuậ
Khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt lợn của ba công thức lai Duroc x landrace, (Duroc x pietrein) x Landrace và (Duroc x Landrace) x Landrace tại trung tâm giống vật nuôi Gia Lai Lê bá chung, Phạm Thế Huệ, Đậu Văn Hải Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Dự đoán năng suất và hiệu quả kinh tế của cây tếch (Tectona grandis L.f.) trong làm giàu rừng khộp suy thoái Phạm Công Trí, Bảo Huy Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
CONSTRUCTING CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS OF Q6 GROUP / Xây dựng hệ số Clebsch-Gordan của nhóm Q6 Vo Van Vien (Võ Văn Viên), H. N. Long and N. T. Chuong Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm 2
An endoplasmic reticulum-localized Coffea arabica BURP domain-containing protein affects the response of transgenic Arabidopsis plants to diverse abiotic stresses Nguyen Dinh Sy, Hunseung Kang Plant Cell Report
The lichen secondary metabolite atranorin suppresses lung cancer cell motility and tumorigenesis Rui Zhou (1), Yi Yang (1,2), So-Yeon Park (1), Thanh Thi Nguyen (2,3), Young-Woo Seo (4), Kyung Hwa Lee (5), Jae Hyuk Lee (5), Kyung Keun Kim (6), Jae-Seoun Hur (2) & Hangun Kim (1) Scientific Reports
Stability to Heat, Hydrogen Peroxide at Different pH Values and Antioxidant Activity of Terminalia nigrovenulosa Extract Quang-Vinh Nguyen Asian Journal of Biotechnology and Bioresource Technology
Antioxidant and Anticancer Activities of Extracts and Compounds Isolated from Terminalia nigrovenulosa Plant Grown in Vietnam Nguyễn Quang Vinh Asian Journal of Biology
Cải thiện chất lượng du lịch tại Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) qua mô hình HOLSAT Hà Thị Kim Duyên, Lê Đức Niêm, Nguyễn Trọng Xuân Nghiên cứu kinh tế - Số 8(471)
Ứng dụng chéo hóa đồng thời hai ma trận cho quy hoạch toàn phương với một ràng buộc toàn phương Nguyễn Văn Bồng1, Nguyễn Thị Ngân2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng service, registry trong quản lý thiết bị ngoại vi Và kết nối mạng "Nguyễn Quốc Cường1 Nguyễn Đức Thắng2 " Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sử dụng ontology và arc2 để xây dựng web ngữ nghĩa trên nền tảng ngôn ngữ lập trình php thông dụng Trương Thị Hương Giang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề về tích các không gian đều Hồ Thị Thu Hà1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong giảng dạy học phần xác suất thống kê Từ Thị Việt Hà1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu tác động của chế phẩm EM (Effective Microorganisms) đến chất lượng đất trồng đậu tương (glycine max l…) (giống MTĐ176) tại Bình Định Đặng Thị Thanh Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sự phát sinh chồi và rễ cây mướp đắng (momordica charantia l.) trong nuôi cấy in vitro Trần Thị Phương Hạnh1, Nguyễn Du Sanh2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát mặt thế năng trong quá trình chuyển hóa đồng phân của phân tử Guanine Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hạ 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mở rộng một bất đẳng thức của sándor và ứng dụng Nguyễn Ngọc Huề1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “từ trường” vật lí 11 Nguyễn Thị Thanh Hương 1, Nguyễn Thị Liên 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số suy rộng của dãy chính quy Phạm Hữu Khánh1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu, chế tạo bộ thí nghiệm bếp cảm ứng từ Trần Quốc Lâm 1, Tôn Thất Trường Nam 2, Phạm Hồng Chiến 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Dạng Jordan và bài toán chéo hóa đồng thời hai ma trận bởi một ma trận Nguyễn Thị Ngân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ghi nhận ba loài nấm có giá trị thực phẩm thuộc chi Boletus ở Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Phương Đại Nguyên 1 , Ngô Thị Phương Thuý2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Quan sát hệ sao đôi biến quang NY Vir sử dụng kính thiên văn quốc gia Thái Lan TNT 2.4m Nguyễn Đặng Thanh Nhàn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phát triển hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp trên nền ODOO Nguyễn Thị Như1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa của các loài địa y thuộc chi usnea thu thập tại VQG Bidoup – Núi Bà Tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Thanh Tâm1, Tưởng Quốc Triêu2, Đoàn Ngọc Duyên1, Triệu Thị Chiêm1, Nguyễn Thi Thu Hoai 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hàm khoảng lồi và bất đẳng thức Hermite-Hadamard cho hàm khoảng Lê Bá Thông1, Trần Thanh Tùng2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của chất giữ ẩm AMS – 1 tới năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của đậu cô ve leo (phaseolus vulgaris l.) trồng trong mùa khô ở Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Thu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát hàm lượng menthol và menthone trong tinh dầu bạc hà (mentha arvensis l.) nuôi cấy quang tự dưỡng tại Buôn Ma Thuột Trịnh Thị Huyền Trang1, Trần Thị Phương Hạnh2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khối lượng lepton mang điện trong mô hình chuẩn mở rộng với nhóm đối xứng Q4 Võ Văn Viên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đại số banach Cn Đinh Thị Xinh1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bromopropane Compounds Increase the Stemness of Colorectal Cancer Cells "Young-Chang Cho, Thanh Thi Nguyen, So-Yeon Park , Kwonseop Kim, Hyung Sik Kim, Hye Gwang Jeong, Kyung Keun Kim and Hangun Kim " International Journal of Molecular Sciences
Impacts of Ecological Factors on the Distribution of Amauroderma murrill genus in central highlands of Vietnam Nguyen Phuong Dai Nguyen, Tran.D. Khanh Journal of Scientific and Engineering Research
Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số (2001-2015) Nguyễn Thị Tĩnh Tạp chí lịch sử đảng
Đại từ nhân xưng trong tiếng Ê-đê Đoàn Thị Tâm Từ điển học và Bách khoa thư
 Một số vấn đề về xã hội hóa thi hành án dân sự Nguyễn Thị Tuyền Dân chủ và pháp luật
Chemical compositions and antimicrobial activity of essential oil from the rhizomes of Curcuma singularis growing in Vietnam Nguyen Manh Cuong, Vu Thi Ha, Pham Ngoc Khanh, Doan Thi Van, To Dao Cuong, Tran Thu Huong, Dinh Thi Thu Thuy, Ngu Truong Nhan, Nguyen Phuong Hanh, Tran Quoc Toan, Nguyen Quyet Chien, Nguyen Thanh Tu American Journal of Essential Oils and Natural Products
Preparation and in vitro evaluation of FGF-2 incorporated carboxymethyl chitosan nanoparticles Cong-Thuan Nguyen, Thanh-Thao Nguyen, Thu-Thuy Nguyen, Phuong Phong Thi Nguyen, Anh Dzung Nguyen, Linh Thuoc Tran, Hieu Tran-Van Carbohydrate Polymers
Ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng của cây con cà phê vối lai TRS1 trong điều kiện nhà lưới Đỗ Thị Kiều An, Võ Thị Thanh Thảo & Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai và đậu tương trồng trên đất lúa nước vụ Đông Xuân 2015 tại Bù Đốp – Bình Phước Nguyễn Văn Bắc, Trần Văn Thủy & Nguyễn Văn Thường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá chất lượng nước của một số nguồn cấp tại trường đại học Tây Nguyên theo quy chuẩn Quốc gia về nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT) Ngô Thị Diễm, Nguyễn Thị Huyền & Nguyễn Quang Vinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mô phỏng chế độ dòng chảy và bồi lắng dưới tác động của các công trình hồ chứa chính trên lưu vực Srepok Nguyễn Thị Ngọc Quyên , Nguyễn Duy Liêm, Bùi Tá Long & Nguyễn Kim Lợi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phương pháp bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại Đắk Lắk và Tây Nguyên Nguyễn Văn Sanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng phát triển sâm đá - loài dược liệu quý hiếm ở Tây Nguyên Phan Văn Tân, Ngô Thế Sơn & Trần Quang Huy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng bộ mồi DEGS để khảo sát sự điều hòa biểu hiện gene của cà phê chè (Coffea Arabica L.) Dưới điều kiện stress khô hạn Nguyễn Đình Sỹ, Mai Quốc Quân & Hunseung Kang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sưu tầm, xác định và xây dựng bộ tiêu bản thực vật một số bài thuốc của người Êđê tại tỉnh Đắk Lắk năm 2016 – 2017 Lê Thương & Trần Thị Hương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiện trạng nuôi trâu trong nông hộ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Văn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm sinh trưởng của lợn rừng Thái Lan (Sus Scrofa Jubatus) nuôi tại Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu một số chỉ tố hình thái, thể lực và sinh lý hoạt động thần kinh của học sinh trung học phổ thông huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Hồng, Võ Văn Toàn & Văn Hữu Tài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục dưới và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ 18 – 49 tuổi đến khám tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Định năm 2016 – 2017 Văn Thị Mỹ Hồng, Võ Văn Toàn & Văn Hữu Tài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát sự hài lòng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh là người dân tộc thiểu số tại khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2017 Vũ Thị Thu Hường, Đào Ngọc Quân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ mổ lấy thai lần đầu và một số yếu tố liên quan của thai kỳ đủ tháng, đơn thai, ngôi đầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk - năm 2016 Hà Văn Tuấn & Trần Ngọc Thùy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của điều kiện trích ly đến hàm lượng polyphenol tổng số và khả năng kháng oxy hóa của đài hoa bụp giấm (Hibiscus Sabdariffa L.) Nguyễn Quang Vinh & Mai Thị Hải Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sinh trưởng và phát triển của cỏ VA06 và GHINE TD58 tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thế Huệ Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
Phương pháp thiết lập mô hình ước tính đồng thời sinh khối trên và dưới mặt đất cây rừng khộp. Bảo Huy Tạp chí NN & PTNT
Improvement of soil quality, prevention of plant diseases ang yield increase of black pepper and coffee using polyfa -TN3 Phan Thi Thuy Hoai, Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc, Phan Viet Cuong, Tran Dinh Man, Phan Van Tan (Phan Văn Tân) Vietnam Journal of Science ang Technology 54 (2017)
Góp phần chuẩn hóa cao chiết toàn phần từ nấm linh chi đỏ (Ganoderma lucidum L.) Trần Phi Hoàng Yến, Trần Thị Nguyên Đăng Tạp chí Dược học
Hoạt động khai thác cá bằng kích điện tại lưu vực sông Krông Kna, huyện Krông Kna, tỉnh Đắk Lắk Lý Ngọc Tuyên Thông tin khoa học công nghệ Đắk Lắk
Cải thiện môi trường kinh doanh các tỉnh khu vực Tây Nguyên Lê Thế Phiệt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm của từ láy trong văn xuôi của Ma Văn Kháng Đoàn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề về không gian xã hội vùng nông thôn Tây Nguyên Trương Thị Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giá trị của luật tục Ê-Đê trong xã hội hiện nay Đoàn Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tác động của quản lý chất lượng toàn diện đến kết quả hoạt động của các khách sạn tại thành phố Đà Lạt Bạch Ngọc Hoàng Ánh & Nguyễn Văn Đạt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thanh Hưng, Lê Quang Hùng Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị - nghiên cứu trường hợp Coopmart Buôn Ma Thuột Huỳnh Thị Nga, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Đạt Thông tin khoa học và công nghệ Đắk Lắk
Chế định thừa phát lại ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới Nguyễn Thị Tuyền Tạp chí Tòa án nhân dân
Phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay Ngô Thị Hiếu, Nguyễn Thanh Hưng Giáo dục & Xã hội
Kết quả đào tạo sinh viên ngành kế toán trường đại học Tây Nguyên Bùi Thị Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chất lượng nguồn nước giếng dùng trong chăn nuôi heo tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Thị Bích Thủy, Lê Anh Dương Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y
Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo độ tuổi ở dê nuôi tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Anh Dương, Nguyễn Văn Diên, Lương Huỳnh Việt Thắng Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y
Nghiên cứu chu trình phát triển của giun móc chó do Ancylostoma caninum và một số đặc điểm bệnh lý trên chó gây nhiễm Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hữu Hưng, Lương Huỳnh Việt Thắng Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y
Khung phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực Srepok thuộc lãnh thổ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm, Bùi Tá Long, Nguyễn Kim Lợi Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghiên cứu đa dạng thảm thực vật rừng, xã hợp thực vật và các khu rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVFs) ở tỉnh Đăk Lăk. Bảo Huy Tạp chí Khoa Học Lâm nghiệp - viện KH Lâm nghiệp VN
Mức độ an toàn trong xung đột Voi – Người và can thiệp giảm nhẹ xung đột ở Đắk Lắk và Đồng Nai Cao Thị Lý Tạp chí Khoa Học Lâm nghiệp - viện KH Lâm nghiệp VN
Hiện trạng và tiềm năng năng lượng từ phế thải nông nghiệp tại tỉnh Daklak Nguyễn Hoàng Phương, Lê Thị Vân Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Quản lí hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thanh Hưng, Mai Thị Hiên Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử cho học sinh bậc tiểu học theo hướng phát triển năng lực Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thị Thúy An Thiết bị Giáo dục
Reclamation of Marine Chitinous Materials for the Production of α-Glucosidase Inhibitors via Microbial Conversion "Nguyen Van Bon,  Wang San-Lang" Marine drugs
Daltonkins A and B, Two New Carboxyethylflavanones from the Heartwood of Dalbergia tonkinensis Nguyen Manh Cương, Ngu Trưong Nhan, Ninh The Son, Do Huu Nghi, To Dao Cuong Bulletin of the Korean Chemical Society
Which farming systems are efficient for Vietnamese coffee farmers? Thong Quoc Ho, Viet-Ngu Hoang, Clevo Wilson, Trung Thanh Nguyen Economic Analysis and Policy
Đa hình di truyền gen Thyroglobulin (TG5) ở quần thể bò lai hướng thịt tại Đắk Lắk Phạm Thế Huệ, Trần Quang Hạnh & Trần Quang Hân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá thực trạng nuôi lợn rừng tại Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hùng1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực nghiệm khả năng xử lý độ màu trong nước bằng vật liệu than sinh học từ tính kết hợp sắt nano hóa trị 0 tổng hợp từ vỏ trấu "Nguyễn Hoàng Phương, Hà Đoàn Trâm, Phạm Thị Kiều Chinh, Đỗ Thị Út Quỳnh, Lê Thị Vân & Trịnh Bảo Sơn " Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tăng cường khả năng kích thích sinh trưởng bằng sử dụng vi khuẩn vùng rễ của cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) Trong điều kiện nhà lưới "Nguyễn Thị Hương Cẩm1, Võ Đình Lâm2, Phùng Văn Mạ2, Phạm Văn Toan3, Đỗ Thị Kiều An4, Nguyễn Văn Nam5 " Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của vi khuẩn paenibacillus polymyxa đến sinh trưởng và kháng tuyến trùng meloidogyne spp. gây hại cây cà phê vối (coffeae canephora pierre) trong vườn ươm Nguyễn Văn Nam1, Nguyễn Hoàng Bảo2, Nguyễn Hữu Luận3, Huỳnh Ngọc Mỹ4 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá ảnh hưởng của các mức phân bón đến năng suất và phẩm cấp hạt điều, giống AB-29 trên nền đất xám tại thị xã bến cát, tỉnh bình dương Tôn Thất Trí1, Phan Văn Tân2, Tôn Nữ Tuấn Nam3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ghi nhận ba loài mới thuộc chi amanita dill. Ex boehm. 1760 bổ sung vào danh mục nấm lớn Việt Nam Trần thị Thu Hiền1, Lê Bá Dũng2, Trần Thị Kim Thi3, Trần Huy Thái4 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cà phê tại huyện cư m’gar, tỉnh Đắk Lắk. Đặng Thị Thúy Kiều, Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Dũng. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng và phân bón đến sinh trưởng, năng suất cây sâm đá trồng tại Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk Phan Văn Tân, Nguyễn Hữu Khải  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử đối với sinh viên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Việt Anh1, Hà Thị Kim Duyên1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mô hình tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ ở một số nước trên thế giới Bùi Thị Thu Dung1, Phan Thúy An1, Đặng Thị Nhung1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Hóa1, Phạm Tiến Hùng2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đức Quyền, Đỗ Thị Bông, Võ Xuân Hội, Vũ Nhật Phương, Phạm Thị Oanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Triết lý đạo đức nhân sinh trong sử thi Ramayana thời kỳ anh hùng ca Phạm Phương Anh1, Nguyễn Thiện Tín1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tư tưởng về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “sửa đối lối làm việc” của Hồ Chí Minh với việc xây dựng đạo đức Cách Mạng cho cán bộ, Đảng Viên hiện nay Đào Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vốn hóa đất đai ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay Nguyễn Thị Thu Nguyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chủ nghĩa duy vật nhân bản Feuerbach - bước phát triển mới của chủ nghĩa duy vật cận đại Phạm Hoài Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy - học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ẩn dụ ý niệm rừng trong sử thi Đăm Săn nhìn từ góc độ miền nguồn Vũ Hoàng Cúc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Đặc điểm văn hóa Êđê qua lớp từ ngữ chỉ tên gọi động vật trong sử thi Xing Nhã Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giá trị nhân đạo trong thơ Bertolt Brecht Nguyễn Thị Kim Hồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo tín chỉ Lê Quang Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các kiểu cấu trúc đề-thuyết và nhận diện cấu trúc đề-thuyết trong câu đơn truyện nguyễn nhật ánh (khảo sát qua truyện tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và cho tôi xin một vé đi tuổi thơ) Trần Thanh Huyền & Trần Văn Sáng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng nhận thức về năng lực chủ nhiệm lớp của sinh viên sư phạm khối trung học phổ thông ở trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Ánh Mai & Vũ Trọng Hào Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghệ thuật phục kích trong trận đánh tại đèo Cư Đrếch huyện Ea H’leo - tỉnh Đắk Lắk năm 1954 Lê Văn Đoài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập Lê Thế Phiệt Tạp chí kinh tế - kỹ thuật trường Đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương
Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học trong môn Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thị Thúy An Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: vai trò của hoạt động xuất khẩu, thị trường xuất khẩu Võ Thị Hồng Diễm, Từ Thị Thanh Hiệp Tạp chí kinh tế kỹ thuật - Trường ĐH kinh tế kỹ thuật bình dương
Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập Lê Thế Phiệt Tạp chí kinh tế - kỹ thuật trường Đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương
Cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam Lê Thế Phiệt Tạp chí kinh tế - kỹ thuật trường Đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương
Đánh giá khả năng ưa khí và yếm khí cho vân động viên nam đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam Phạm Hùng Mạnh, Lê Quý Phượng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể dục thể thao
Hiệu quả chương trình huấn luyện mô phỏng độ cao cho vân động viên nam đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam Phạm Hùng Mạnh, Đặng Hà Việt Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể dục thể thao
Đau sau đột quỵ não: Từ lâm sàng, hình ảnh học đến cập nhật điều trị "Đinh Hữu Hùng " Tạp chí Thần Kinh Học Việt Nam
Experience Goods Monopolist: Freeware as an Advertisement Lê Đức Niêm Seoul Journal of Economics
THE ϕ-INNER DERIVATIONS AND THE GENERALIZED ϕ-DERIVATIONS ON BANACH ALGEBRAS "Nguyen Huu Quang, Dinh Thi Xinh" East-West journal of Mathematics
TÌNH HÌNH NHIỄM CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) VÀ KHẢ NĂNG BẢO HỘ Ở HEO CON SAU TIÊM PHÒNG TẠI MỘT SỐ TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Lương Huỳnh Việt Thắng1, Nguyễn Quốc Hiếu1, Nguyễn Văn Thái Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CON LAI F1 (NÁI GF24 X ĐỰC GF399) DO CÔNG TY GREENFEED CUNG CẤP KHI NUÔI TẠI TRẠI QUANG TUYẾN, XÃ TÂM THẮNG, HUYỆN CƯJUT, TỈNH ĐĂK NÔNG Mai Thị Xoan , Nguyễn Văn Lanh1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI (GANODERMA LUCIDUM) TRÊN PHỤ PHẨM CÂY NGÔ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Lê Anh Đức 1 , Lê Thị Hảo 2, Võ Thị Phương Khanh 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG BÃ CÀ PHÊ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK Lê Thị Vân 1, Phạm Thị Kiều Chinh1, Hà Đoàn Trâm1, Võ Thị Hồng Nhung1, Đỗ Thị Út Quỳnh1, Đàm Nguyễn Hoài An2, Nguyễn Hoàng Phương3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT CỦA NANO AG/CHITOSAN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Nguyễn Thị Hoài Thu 1, Nguyễn Anh Dũng 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÍNH PHÍ TÁI CHẾ BAO BÌ GIẤY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phan Thị Thục Uyên 1, Lê Thị Thúy Loan 2, Trần Thị Minh Hà 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
DIỄN BIẾN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (N, P2O5, K2O, Zn, B) TRONG LÁ CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CƯKUIN TỈNH ĐẮK LẮK Hoàng Thị Ái Duyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRÍCH LY CÁC CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỪ QUẢ KHẾ VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG Trần Thị Minh Kiều 1, Lê Cao Linh Chi 2, Nguyễn Thu Trang 3, Bế Kim Hợp 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỐNG NGÔ CHUYỂN GEN NK66 Bt/GT TẠI HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐẮK MÂM, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG Đỗ Tiến Thuấn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ GA3 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CẤP HẠT ĐIỀU, GIỐNG AB-29 TRÊN NỀN ĐẤT NÂU ĐỎ TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI Tôn Thất Trí 1, Phan Văn Tân 2, Tôn Nữ Tuấn Nam 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG THỰC TẬP LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK Vũ Thị Lan Anh 1, Nguyễn Thị Bích Nguyên 1, Vũ Thị Thu Hường 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
NHẬN THỨC VỀ BIỂU HIỆN CẢNH BÁO ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ NGUY CƠ CAO ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK Vũ Thị Thu Hường 1, Lê Thị Kim Quyên 1, Đinh Hữu Hùng 2, Vũ Thị Lan Anh 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
KHẢO SÁT TỶ LỆ KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2015 Nguyễn Thị Bích Nguyên 1, Ngô Thị Ngọc Yến 1, Vũ Thị Lan Anh 1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG VI ĐẠM NIỆU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2016 Đỗ Thị Thược Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu qui trình phát hiện gen E6 và E7 của Human papillomavirus type 16 gắn vào bộ gen người bằng kỹ thuật Multiplex RT-PCR Trần Minh Định, Võ Thị Phương Khanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại công ty cổ phần NICOTEX Đắk Lắk Nguyễn Hà Hồng Anh 1, Nguyễn Thị Phương Thảo 1, Võ Thị Thanh Thảo 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Trương Ngọc Hằng 1, Võ Xuân Hội 1, Phạm Thanh Hùng 1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẮK LẮK – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Văn Hóa 1, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Nguyễn Thị Khuyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Nguyễn Thị Tĩnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ BA KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Vũ Thị Vân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chemical constituents of Geum urbanum L. roots "Quang Ton That, Truong Van Nguyen Thien, Huu Phuc Dang, Ngoc Le Hoan, Loan Kieu Thi Vo, Minh Huu Duc Nguyen, Nhan Truong Ngu, Thien S. Nguyen Poul Erik Hansen" Natural Product research
Population and age structure of the goby Stigmatogobius pleurostigma (Perciformes: Gobiidae) from the Mekong Delta Quang Minh Dinh, Nguyen Phuong Dai Nguyen International Journal of Aquatic Science
Conversion of shrimp heads to α-glucosidase inhibitors via co-culture of Bacillus mycoides TKU040 and Rhizobium sp. TKU041 Chia-Hau Hsu, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates
Microwave‐assisted extraction and ultrasound‐assisted extraction for recovering carotenoids from Gac peel and their effects on antioxidant capacity of the extracts Hoang V. Chuyen Minh H. Nguyen Paul D. Roach John B. Golding Sophie E. Parks Food Science & Nutrition
Isolation and identification of novel α-amylase inhibitors from Euonymus laxiflorus Champ. Van Bon Nguyen San-Lang Wang Anh Dzung Nguyen Thi Phuong Khanh Vo Li-Jie Zhang Quang Vinh Nguyen Yao-Haur Kuo Research on Chemical Intermediates
Eco-efficiency analysis of sustainability-certified coffee production in Vietnam Thong Quoc Ho, Viet-Ngu Hoang, Clevo Wilson Trung Thanh Nguyen Journal of Cleaner Production
New novel α-glucosdase inhibitors produced by microbial conversion "Nguyen Van Bon,  Wang SL" Process Biochemistry
Conversion of squid pens to chitosanases and dye adsorbents via Bacillus cereus "San-Lang Wang, Hao-Ting Yu, Min-Hsiung Tsai, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Van Chung Do, Anh Dzung Nguyen," Marine drugs Research on Chemical Intermediates volume
Identification and characterization of chitinolytic bacteria isolated from a freshwater lake Dinh Minh Tran, Hayuli Sugimoto, Dzung Anh Nguyen, Takeshi Watanabe, Kazukshi Suzuki Bioscience Biotechnology and Biochemistry
Reclamation of shrimp heads for the production of α-glucosidase inhibitors by Staphylococcus sp. TKU043 San-Lang Wang, Yu-Cheng Su, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Effects of Zn/B nanofertilizer on biophysical characteristics and growth of coffee seedlings in a greenhouse San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Tình hình chăn nuôi bò thịt tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thế Huệ1, Nguyễn Văn Lanh2 Vũ Tiến Quang1, Mai Thị Xoan2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm thực vật và sử dụng trong y học dân gian của chi trắc Dalbergia Ngũ Trường Nhân , Nguyễn Mạnh Cường , Đỗ Hữu Nghị Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khối lượng lepton mang điện trong mô hình chuẩn mở rộng với nhóm đối xứng Q6 Võ Văn Viên, Nguyễn Văn Sồi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số chỉ số kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên năm 2017 Ngô Thị Ngọc Yến1, Nguyễn Thị Bích Nguyên1, Đoàn Thị Hồng Linh2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong cán bộ, giảng viên tại trường Đại học Tây Nguyên Lê Thụy Vân Nhi1, Võ Thị Thu Nguyệt1, Y Zina Ksor1, Mai Thị Hiên2, Nguyễn Thị Vân Linh3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiệu quả kinh tế sản xuất cây lương thực trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Hóa1, Phạm Thị Oanh2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk nông Trần Thị Lan1, Võ Xuân Hội1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VIETGAP trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Đỗ Thị Nga1, Doãn Gia Lộc2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu rủi ro tín dụng phi chính thức đối với hộ nông dân tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Oanh1, Bùi Thị Thu Hằng1, Trần Thị Lan1, Nguyễn Đức Quyền1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng cho vay tái canh cà phê tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Thảo1, Võ Xuân Hội 1, Trương Ngọc Hằng1, Nguyễn Hồng Thủy2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mối quan hệ tác động qua lại giữa luật tục Ê-Đê với một số quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình Nguyễn Thị Tuyền1, Trần Quốc Yên2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng logic học để chứng minh một luận đề khoa học xã hội Phạm Phương Anh1, Vũ Thị Việt Anh1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số vấn đề đặt ra trong thực thi chính sách an sinh xã hội ở Tây Nguyên Phạm Đi1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay Lại Thị Ngọc Hạnh1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm vào dạy học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 hiện nay Nguyễn Thị Hải Yến1, Lại Thị Ngọc Hạnh1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
“Chất Kafka” trong thơ Trương Đăng Dung Thái Thị Hoài An2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sự du nhập và ảnh hưởng của đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đinh Thị Kiều Loan , Lê Thị Thúy An , Lê Thị Thùy Anh , Lê Thị Kim Tuyến Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiện tượng song ngữ trong văn học Nhật Bản thời trung đại Nông Văn Ngoan Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
In vitro α-glucosidase and α-amylase inhibition, and in vivo anti-hyperglycemic effects of Psidium littorale Raddi leaf extract Quang Vinh Nguyen San-Lang Wang Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Conversion of squid pens to chitosanases and proteases via Paenibacillus sp. TKU042 Doan Chien Thang, Tran Thi Ngoc, Nguyen Van Bon, Nguyen Anh Dung, Wang San Lang Marine drugs
Physical Properties, Carotenoids and Antioxidant Capacity of Carrot (Daucus carota L.) Peel as Influenced by Different Drying Treatments Wai Keong Lau, Hoàng Văn Chuyển, Quan V. Vuong International Journal of Food Engineering
 The Model of Socialization of Civil Judgement Enforcement Nguyễn Thị Tuyền Anti-corruption & international cooperation
The Multi-parameter Hausdorff operators on H^1 and L^p Duong Quoc Huy, Luong Dang Ky Mathematical Inequalities & Applications
Tình hình nhiễm giun đũa (Ascaris Suum) trên lợn sóc tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 2017 Nguyễn Văn Diên, Mai Xuân Lý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Production and Bioactivity-Guided Isolation of Antioxidants with α-Glucosidase Inhibitory and Anti-NO Properties from Marine Chitinous Materials. Van Bon Nguyen, Thi Hanh Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Anh Dzung Nguyen, Yao-Hanur Kuo, San-Lang Wang Molecules
Untraceable biometric-based three-party authenticated key exchange for dynamic systems "Ngoc-Tu Nguyen, Chin-Chen Chang" Peer-to-Peer Networking and Applications
New Records of Potent In-Vitro Antidiabetic Properties of Dalbergia tonkinensis Heartwood and the Bioactivity-Guided Isolation of Active Compounds Van Bon Nguyen, San-Lang Wang , Ngu Truong Nhan, Thi Hanh Nguyen, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Do Huu Nghi and Nguyen Manh Cuong Molecules
Influence of MoS 2 deposition time on the photocatalytic activity of MoS 2 / V, N co-doped TiO 2 heterostructure thin film in the visible light region "Hang Nguyen Thai Phung, Nguyen Duc Truong, Phuong Ai Duong, Hung Vu Tuan Le" Current Applied Physics
Influence of MoS2 deposition time on the photocatalytic activity of MoS2/ V, N co-doped TiO2 heterostructure thin film in the visible light region "Hang Nguyen Thai Phung, Nguyen Duc Truong, Phuong Ai Duong, Le Vu Tuan Hung " Current Applied Physics
The epidemiology of porcine Taenia solium cysticercosis in communities of the Central Highlands in Vietnam "Nguyen Ngoc Dinh, Noh J, Breen K, Stevenson MA, Handali S, Traub RJ " Parasites & Vectors
Land use/land cover change prediction in Daknong Province based on remote sensing and Markov Chain Model and Cellular Automata "Nguyen Thi Thanh Huong, Ngo Thi Thuy Phuong" Journal of Vietnamese Environment
Uniqueness and Hyers–Ulam Stability Results for Differential Variational Inequalities with Nonlocal Conditions "Nguyen Van Loi, Mai Quốc Vũ" Differential Equations and Dynamical Systems
Novel Potent Hypoglycemic Compounds from Euonymus laxiflorus Champ. and Their Effect on Reducing Plasma Glucose in an ICR Mouse Model. "Van Bon Nguyen San-Lang Wang Thi Hanh Nguyen, Minh Trung Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Zhi-Hu Lin, Quang Vinh Nguyen, Yao-Haur Kuo, and Anh Dzung Nguyen " Molecules
Từ nhân vật anh hùng chiến trận xác định đặc điểm thể loại của sử thi M’Nông Triệu Văn Thịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
A biometric-based authenticated key agreement scheme for session initiation protocol in ip-based multimedia networks Ngoc-Tu Nguyen, Chin-Chen Chang Multimedia Tools and Applications
Spatial distribution of Taenia solium exposure in humans and pigs in the Central Highlands of Vietnam. "Nguyen Ngoc Dinh, Traub RJ, Nguyen V-AT, Breen K, Stevenson MA. " PLOS Neglected Tropical Diseases
Biomedical Importance of Momordica Cochinchinensis (Gac) Fruit and Future Applications Tien Huynh, Nguyễn Thị Đào, Minh Nguyen Biomedical Journal of Scientific and Technical Research
Mammal words in Ede Epics, VietNam Nguyễn Thị Quỳnh Thơ World Journal of Social Sciences and Humanities
The first flavor 3-3-1 model with low scale seesaw mechanism "A. E. Cárcamo Hernández, H. N. Long and V. V. Vien (Vo Van Vien) " The European Physical Journal C
The epidemiology of Taenia spp. infection and Taenia solium cysticerci exposure in humans in the Central Highlands of Vietnam "Nguyen Ngoc Dinh, Mark Anthony Stevenson, Kathleen Breen, Trong Van Phan, Van-Anh Thi Nguyen, Tinh Van Vo, Rebecca Justine Traub " BMC Infectious Diseases
Biodiversity of Soil Microorganisms and their Effects on Disease Management at Black Pepper Farms in Gia Lai Province Thi Huyen Nguyen, Anh Dzung Nguyen, Nguyen Quang Vinh Research on Chemical Intermediates ·
Antioxidant and cytotoxic activity of lichens collected from Bidoup Nui Ba National Park, Vietnam "• Thi Thu Hoai Nguyen • Minh Hiep Dinh • Hoang Thanh Chi • San-Lang Wang • Quang Vinh Nguyen • Trung Dzung Tran Anh Dzung Nguyen " Research on Chemical Intermediates ·
Lanostane-type Triterpenoids from Ganoderma lucidum and G. multipileum Fruiting Bodies "Pham Thanh Binh, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Luyen, Duong Thu Trang, Phung Thi Xuan Binh, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Nguyen Tuan Hiep, Nguyen Hai Dang, Tran Manh Trif, Nguyen Tien Dat, " Natural product communications
Reclamation of Marine Chitinous Materials for Chitosanase Production via Microbial Conversion by Paenibacillus macerans Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, • San-Lang Wang Marine Drugs
Effects of the urban heat island and climate change on the growth of Khaya senegalensis in Hanoi, Vietnam "Astrid Moser-Reisch, Enno Uh, Thomas Rötzer, Peter Biber, Tran van Con, Nguyen Thanh Tan, Hans Pretzsch " Forest Ecosystems
Lepton masses and mixings in a T′ flavored 3-3-1 model with type I and type II seesaw mechanisms "Vo Van Vien, H. N. Long and A. E. Cárcamo Hernández " Modern Physics Letters A
Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ Bacillus Safensis Satomi KN20 và Paenibacillus Polymyxa Ash đến sinh trưởng, phát triển của cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) Giai đoạn kinh doanh Nguyễn Thị Hương Cẩm, Đỗ Thị Kiều An, Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm xuất hiện của voi rừng và thiệt hại tại các khu vực canh tác của người dân ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Lý, Phạm Duy Mẫn, Nguyễn Công Tài Anh, Đỗ Khánh Dâng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của phân bón và mật độ đến năng suất và hàm lượng tinh bột giống sắn KM 419 và HL S11 trồng thời vụ đầu mùa mưa tại Đắk Lắk Nguyễn Bạch Mai, Hoàng Kim, Trình Công Tư Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng mật độ trồng và lượng phân bón đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn KM 419 trồng trên đất xám tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất trong các công ty cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hà Hồng Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Ngọc Hạnh, Lê Thị Thanh Mai Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chủ thể của tư pháp quốc tế theo quy định tại Bộ luật Dân sự – một số vấn đề lý luận và kiến nghị Đặng Thị Nhung, Trịnh Thị Thủy, Đỗ Thị Bông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Quyền con người trong thi hành án hình sự - từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thành Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng vốn vay của các hộ sản xuất cà phê huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hải Yến, Văn Tấn Vũ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc trưng biểu tượng trong văn xuôi của Ma Văn Kháng Đoàn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vai trò giáo dục của luật tục Bahnar Buôn Krông Tuyết Nhung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết Mạc Ngôn Phan Thị Tâm Thanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiểu con người phản sinh thái trong bút kí Hoàng Phủ Ngọc Tường Trần Thị Lệ Thanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức bền tốc độ môn chạy cự ly ngắn cho nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Tây Nguyên Chu Vương Thìn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vai trò của cảm xúc và điều chỉnh cảm xúc trong cuộc sống Vũ Thị Vân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát tỷ lệ nhiễm, xác định serotype vi rút lở mồm long móng trên bò tại Phú Yên và đánh giá hiệu quả tiêm phòng năm 2015-2016 Nguyễn Văn Lâm, Vũ Khắc Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số yếu tố liên quan nhiễm ấu trùng toxocara canis ở người dân tại phường tân lợi, thành phố Buôn Ma Thuột năm 2017 Nguyễn Xuân Thao, Phan Văn Trọng Y học thực hành
Hiện trạng sử dụng thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên Văn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Điện & Ngô Thị Kim Chi Current situation of feed usage for ruminants in the Central Highlands Van Tien Dung, Nguyen Duc Dien & N Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tiềm năng nguồn thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên Nguyễn Đức Điện1, Văn Tiến Dũng2, Ngô Thị Kim Chi3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phát triển kỹ thuật cỏ trồng trong nông hộ đồng bào dân tộc tại chỗ ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk - Nghiên cứu trường hợp tại buôn Sức, Ea Đar Trương Tấn Khanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu một số mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê vối (Coffea Canephora var. Robusta) ở giai đoạn kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk Võ Huy1 , Trần Ngọc Duyên2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sử dụng bộ công cụ rủi ro môi trường để phân tích các nguy cơ môi trường trong quản lý rừng cộng đồng bền vững tại Bon Bu N’đơr, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Hoàng Trọng Khánh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vấn đề xung đột voi – người tại tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Lý 1, Nguyễn Công Tài Anh 2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu mật độ trồng và lượng phân bón cho giống sắn km 419 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh1, Trần Thị Phương Lan2, Nguyễn Văn Nam1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định yêu cầu sinh thái của một số loài lâm sản ngoài gỗ dựa vào kiến thức bản địa tại khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk Phạm Đoàn Phú Quốc1, Phạm Duy Mẫn2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá ảnh hưởng của các mức phân bón NPK đến sinh trưởng giống điều AB-29 thời kỳ kiến thiết cơ bản trên nền đất nâu đỏ vùng Đông Nam Bộ Tôn Thất Trí1, Phan Văn Tân2, Tôn Nữ Tuấn Nam3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Phạm Thế Trịnh1, Hoàng Tuấn Minh2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu quả tấm biểu mô được nuôi cấy từ tế bào gốc vùng rìa giác mạc ở người trong điều trị mộng thịt tái phát Trần Thị Bích Dân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ bệnh nhân dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu và Statin trong dự phòng tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp Đinh Hữu Hùng1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ tăng Acid Uric máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2 Văn Hữu Tài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tổng quan thực vật và hoạt tính sinh học một số loài thuộc chi trắc Dalbergia ở Việt Nam Ngũ Trường Nhân 1, Nguyễn Mạnh Cường 2, Đỗ Hữu Nghị 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ghi nhận mới loài nhện Dendrolycosa Bairdi Jager, 2011 (Araneae:Pisauridae) tại Việt Nam Hoàng Quang Duy & Trần Thị Minh Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập, tuyển chọn và định danh một số chủng xạ khuẩn chịu nhiệt có hoạt tính Chitinase tại Cư M’gar – Đắk Lắk Nguyễn Văn Bốn1, Nguyễn An Na2, Đỗ Văn Chung3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp enzym Laccase Đặng Thị Thanh Hà1, Đoàn Chiến Thắng1, Lê Đại Thành2, Vũ Thị Diệu Thu3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng nuôi vỗ béo bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk Văn Tiến Dũng & Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tình hình nhiễm giun lươn strongyloides ransomi ở lợn sóc nuôi tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Diên, Trần Thị Minh Thuần1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của bổ sung các loại thức ăn tinh hỗn hợp đến sinh trưởng bò laisind và bò lai F1 (droughtmaster x laisind) Nguyễn Đức Điện1, Văn Tiến Dũng2, Ngô Thị Kim Chi3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tính bền vững và hiệu quả của chăn nuôi bò thịt trong nông hộ ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - nghiên cứu trường hợp tại xã Ea Kmut Trương Tấn Khanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng đối kháng tuyến trùng meloidogyne spp. Và kích thích sinh trưởng cây giống cà phê vối TRS1 của một số chủng vi khuẩn có lợi vùng rễ trong điều kiện nhà lưới Đỗ Thị Kiều An(1), Hoàng Mỹ Linh(2), Nguyễn Văn Nam(3) Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiệu lực của một số công thức thuốc hóa học đối với bệnh phấn trắng gây hại cây keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) trong rừng trồng giai đoạn 1 tuổi Chung Như Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tăng cường khả năng đối kháng tuyến trùng Meloidogyne Incognita gây hại cây hồ tiêu bằng sử dụng vi khuẩn vùng rễ trong giai đoạn nhân giống vườn ươm "Nguyễn Thị Hương Cẩm 1 , Võ Đình Lâm 2 , Phùng Văn Mạ 2 , Phạm Văn Toan 3 , Lê Thị Thu Sa 4 , Đỗ Thị Kiều An 5 , Nguyễn Văn Nam" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo nghiệm và tuyển chọn một số giống sắn mới tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk "Nguyễn Văn Minh1, Nguyễn Thị Mai2, Nguyễn Văn Nam1 1 Khoa Nông Lâm Nghiệp – Trường Đại học Tây Nguyên 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ĐắkLắk Liên hệ email: minhcpdhtn@yahoo.com " Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của probiotic đến tăng trưởng và môi trường nước nuôi của cá rô phi vằn (oreochromis niloticus) tại Buôn Ma Thuột "Dương Thị Trà1, Phan Hoàng Thái Bảo,2, Võ Thị Phương Khanh3 1Học viên cao học SHTN K9, 2 Sinh viên Sinh học K12 3 Bộ môn SHTN, Khoa KHTN & CN, ĐHTN " Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiện trạng và bước đầu định hướng tận dụng phế phẩm cây lúa tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Phương ,2, Võ Thị Mai Phương3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học lên sự sinh trưởng, phát triển và chất lượng của Chuối Già Lùn Nam Mỹ (Musa Acuminata Cavendish) Lê Thị Trà Duyên 1 , Nguyễn Thạch Trường Giang 1 , Nguyễn Đình Sỹ 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát điều kiện sản xuất trà từ râu ngô và rễ cỏ tranh Nguyễn Quang Vinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số yếu tố liên quan đến chấn thương do kim đâm và vật sắc nhọn ở sinh viên điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Quyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2016 Ths. Chu Thị Giang Thanh 1 , TS. Võ Hồng Sinh 2 , Ths. Mai Thị Thanh Xuân 3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số yếu tố liên quan nhiễm nấm candida spp. Âm đạo ở phụ nữ mang thai đến khám tại bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu năm 2016 Nguyễn Bảo Toàn1, Bùi Thị Thanh Huyền2, Phan Văn Trọng3 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kết quả tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trên bò tại tỉnh Lâm Đồng từ năm 2012 đến 2016 Nguyễn Đình Thập & Đinh Nam Lâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng kháng oxy hóa của cây chè dây (Ampelopsis Cantoniensis (hook. Et arn.) Planch., 1887) thu thập ở vườn quốc gia Yok Đôn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Vinh, Đặng Thị Minh & Trương Bá Phong Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bước đầu nghiên cứu phân lập Xanthone từ cao Eter dầu hỏa của vỏ cây bứa Delpy (Garcinia Delpyana Pierre) Lê Văn Cơ & Ngũ Trường Nhân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng mạng Noron Kohonen để xây dựng hệ hỗ trợ tư vấn công tác giảng dạy và học tập của sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại Học Tây Nguyên Hồ Thị Phượng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Định lí whitney và một số ứng dụng trong mặt phẳng thực Nguyễn Thị Tâm & Ngô Đình Quốc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một cách chứng minh bất đẳng thức fejér cho hàm lồi Hoàng Vũ Mỹ Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Điều tra thành phần sâu hại và thiên địch trên cây cà phê vối (coffea robusta) tại tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Huế Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón cho cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) tại tỉnh Đắk Lắk Phạm Đức Cảnh, Nguyễn Tiến Nam,& Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ và giống đến sinh trưởng, năng suất của ngô lai biến đổi gen tại huyện Cư M’gar và huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hoài Lê Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng qua các giai đoạn đối với cà phê vối kinh doanh Nguyễn Hữu Luận & Trương Hồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng sử dụng phân bón đa lượng cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh ở Đắk Lắk Nguyễn Hữu Luận & Trương Hồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo nghiệm và tuyển chọn một số giống cà chua nhập nội mới tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Minh, Đoàn Hải Nam & Bùi Thị Thanh Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo nghiệm một số giống ngô lai trong vụ Đông - Xuân trên đất đỏ Bazan và đất xám tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk Hùng Trịnh Minh Nhật Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm và bón phân qua hệ thống tưới cho cây hồ tiêu Bùi Ngọc Thơ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ huyết thanh dương tính với giun lươn strongyloides stercoralis và một số yếu tố liên quan của người dân xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, 2016 Thân Trọng Quang & Hồ Văn Cẩm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ nhiễm nấm và các đặc điểm lâm sàng candida spp. âm đạo trên phụ nữ mang thai đến khám tại bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu năm 2016 Nguyễn Bảo Toàn, Bùi Thị Thanh Huyền & Phan Văn Trọng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đạo hàm liên tục trên đại số Banach C^n Đinh Thị Xinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng sinh trưởng của các giống bò nuôi trong nông hộ, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Nam, Vũ Văn Đông, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát sự lưu hành virus cúm gia cầm types A/H5N1, A/H5N6 và A/H7N9 tại các chợ đầu mối huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng Đặng Mạnh Hùng, Hoàng Thị Anh Phương & Đinh Nam Lâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tăng cường khả năng kích thích sinh trưởng phát triển bằng sử dụng vi khuẩn vùng rễ cho cây ớt (Capsicum Annuum L.) trong điều kiện nhà lưới Nguyễn Thị Hương Cẩm, Phạm Thị Ngọc Kim, Nguyễn Văn Hiệp & Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sưu tập và lưu giữ tính đa dạng loài lan rừng tại trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Đức Định, Trần Quang Huy, Ngô Thế Sơn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu xác định mật độ trồng ba giống khoai tây PO3, Atlantic và TK96.1 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Minh, Trương Bảo Dương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm, kali đến năng suất của giống lúa VN 121 tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Bắc, Trần Văn Thủy, Nguyễn Văn Thường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng cúa giá thể và phân bón lá đến sinh trưởng hom giâm hà thủ ô đỏ (Fallopia Multiflora Thunb.) tại Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thùy Ninh, Nguyễn Duy Năng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phản ứng của voi khi phát hiện và tiếp xúc với kiến vàng (Oecophylla Smaragdina Fabricius) Trần Thị Lệ Trà, Cao Thị Lý, Phạm Duy Mẫn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mở rộng của định lí trội cho hàm lồi suy rộng và ứng dụng Dương Quốc Huy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chéo hóa đồng thời ba ma trận bởi một ma trận và ứng dụng Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Bồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Về C° - đủ của mầm hàm reticular Vũ Thị Phương, Ngô Đình Quốc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng sử dụng thuốc chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2017 – 2018 Nguyễn Hoàng Anh Thư, Trần Mạnh Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số đặc điểm sinh lý của Lợn rừng Thái Lan (Sus Scrofa Jubatus) nuôi tại Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà lai (Tam Hoàng x (Ri X Mía)) nuôi bằng thức ăn hỗn hợp ANCO và thức ăn phối trộn tại Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk "Nguyễn Văn Thái, Bùi Thị Như Ý, Đậu Thị Bích Việt, Hứa Văn An, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Duy Hội, Hoàng Thị Anh Phương, Nguyễn Quốc Hiếu" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Điều chế chất keo tụ (Al3+, Fe3+) từ bùn thải của trạm xử lí nước Buôn Hồ và trạm Ea Chu Cáp, tỉnh Đắk Lắk "Trần Thị Minh Hà, Phan Thị Thục Uyên, Nguyễn Thị Thanh Hiếu" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng AngularJs trong xây dựng website thương mại điện tử Nguyễn Thị Như Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lam có tế bào dị hình và khả năng cố định Nitơ trong đất nông nghiệp tại Buôn Ma Thuột Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lam có tế bào dị hình và khả năng cố định Nitơ trong đất nông nghiệp tại Buôn Ma Thuột "Nguyễn Minh Trung, Đoàn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Hiếu" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng, phát triển của cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh "Đỗ Thị Kiều An, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Anh Dũng" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định công thức phân bón thích hợp cho đậu tương trồng mùa khô trên đất lúa nước tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Bắc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiểm soát vốn bằng tiền - trường hợp công ty cổ phần xuất nhập khẩu việt á đông thành phố hồ chí minh Nguyễn Thị Hải Yến1, Nguyễn Hà Hồng Anh1, Trần Thị Kim Ngân2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thế giới hình ảnh và nghệ thuật biểu đạt trong “Cỏ hoa xứ Huế” của Nguyễn Xuân Hoàng Trần Thị Lệ Thanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hoạt động đào tạo nhân viên tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội Phan Thị Minh Lý1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vai trò tổ hợp tác trong phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông – thực trạng và giải pháp Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Minh Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Quá trình đô thị hóa ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk - thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Minh Phương, Huỳnh Thị Nga & Y Trung Niê KDăm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Biểu tượng màu đỏ trong truyện ngắn “Đàn sẻ - ri bay ngang rừng” của Võ Thị Xuân Hà dưới góc nhìn ký hiệu học Hoàng Lê Anh Ly Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM Trương Văn Thủy, Phạm Hoài Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với mua sắm trực tuyến tại Đắk Lắk Từ Thị Thanh Hiệp, Võ Xuân Hội, Phan Thị Thúy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học ở khoa kinh tế, trường đại học Tây Nguyên Lê Đức Niêm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Bùi Ngọc Tân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số biện pháp tu từ ngữ âm trong sử thi Ê-Đê Nguyễn Minh Hoạt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số nét khái quát về kho tàng văn học dân gian N’Nông Triệu Văn Thịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu thực trạng biểu hiện hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại Học Tây Nguyên Nguyễn Thị Hoài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giới thiệu hoạt động trải nghiệm - một hoạt động giáo dục mới trong chương trình tiểu học Bùi Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng những ưu điểm của mô hình VNEN để dạy học học phần phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội cho sinh viên Ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Nguyên Trần Thị Thùy Trang & Lê Thị Thúy An Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Công tác chính trị tư tưởng trong thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng Tây Nguyên Đậu Đình Tác Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Những thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 1986 - 2001 Đinh Thị Kiều Loan, Trần Thị Lan, Trịnh Văn Vinh & Nguyễn Khắc Trinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác công tư: bài học từ Ấn Độ và Trung Quốc Lê Đức Niêm, Nguyễn Đức Quyền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Phiệt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Trường, Vũ Trinh Vương, Ao Xuân Hòa, Dương Thị Ái Nhi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội Phan Thị Minh Lý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá vấn đề hôn nhân khác tôn giáo trên địa bàn xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Phạm Phương Anh, Vũ Thị Việt Anh, Bùi Ngọc Hiếu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng kĩ thuật khăn trải bàn vào dạy học nội dung mở rộng vốn từ ở tiểu học Lưu Thị Dịu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Những thành tựu chủ yếu của trường đại học Tây Nguyên giai đoạn 2002 – 2017 Trần Tấn Hải, Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Thúy An, Lê Thụy Vân Nhi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Rèn kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Lê Thị Cẩm Lệ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết “Nước mắt màu xanh thẫm” của Nguyễn Văn Thiện Hoàng Thị Thúy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng vi phạm quy định thi tại trường Đại học Tây Nguyên - Nguyên nhân và giải pháp Nguyễn Trường Tam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bioactivity-Guided Purification of Novel Herbal Antioxidant and Anti-NO Compounds from Euonymus laxiflorus Champ Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen, Zhi-Hu Lin, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Hung Tse Huang, Yao-Haur Kuo Molecules
Production of potent antidiabetic compounds from shrimp head powder via Paenibacillus conversion Van Bon Nguyen, San-LangWang Process Biochemistry
Economic Analysis of Perennial Crop Systems in Dak Lak Province, Vietnam Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Thi Minh Hop Ho, Philippe Burny, Philippe Lebailly Sustainability
A note on the low‐quality advantage in vertical product differentiation Lê Đức Niêm Managerial and Decision Economics
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn nội sinh rễ cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) có hoạt tính kháng tuyến trùng tại Gia Lai Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát một số điều kiện lên men thích hợp và thử nghiệm nhân nuôi vi khuẩn Bacillus cereus CS30 trong bioreactor tạo chế phẩm dạng lỏng Võ Thị Phương Khanh, Nguyễn Văn Bốn, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
The isolation of chitinase from Streptomyces thermocarboxydus and its application in the preparation of chitin oligomers Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San Lang Wang Research on Chemical Intermediate
A nonlocal problem for projected differential equations and inclusions with applications "Nguyen Van Loi, Mai Quốc Vũ, Nguyen Thi Hoai, Valeri Obukhovskii" Fixed Point Theory
A Chloroplast-targeted S1 RNA-binding Domain Protein Plays a Role in Arabidopsis Response to Diverse Abiotic Stresses Sy Nguyen Dinh, Su Jung Park, Ji Hoon Han, Hunseung Kang Journal Of Plant Biology
Encapsulation of carotenoid-rich oil from Gac peel: Optimisation of the encapsulating process using a spray drier and the storage stability of encapsulated powder Hoang Van Chuyen, Paul D.Roach, John B.Golding, Sophie E.Parks, Minh H.Nguyen Powder Technology
Anti-α-Glucosidase Activity by a Protease from Bacillus licheniformis "Đoàn Chiến Thắng, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Anh Dũng, San-Lang Wang" Molecules
Inverted Neutrino Mass Hierarchy in the Standard Model with Q6 Flavor Symmetry Võ Văn Viên Physics of Atomic Nuclei
Quark Masses and Mixings in an Extension of the Standard Model with D4 Flavor Symmetry Võ Văn Viên & Hoàng Ngọc Long Physics of Atomic Nuclei
Advancing smallholders’ sustainable livelihood through linkages among stakeholders in the cassava (Manihot Esculenta Crantz) value chain: The case of Dak Lak Province, Vietnam Ao Xuân Hòa, TECHATO,K., DONG,L.K., Vũ Trinh Vương, SOPIN,J Applied Ecology and Environmental Research
An analysis of the smallholder farmers' cassava (Manihot esculenta Crantz) value chain through a gender perspective: the case of Dak Lak province, Vietnam Ao Xuan Hoa, Vu Trinh Vuong, Le Khac Dong, Sopin Jirakiattikul, Kuaanan Techato Cogent economics & finance
Using Fourier Series to Improve the Prediction Accuracy of Nonlinear Grey Bernoulli Model Ngoc Thang Nguyen, Van Thanh Phan, Zbigniew Malara Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2019: Intelligent Informa
Taxon-specific modeling systems for improving reliability of tree aboveground biomass and its components estimates in tropical dry dipterocarp forests. Bảo Huy, Nguyễn Thị Tình, Poudel, K.P., Frank, B.M., Temesgen, H. Forest Ecology and Management
Tỷ lệ nhiễm ấu trùng giun đũa chó (toxocara canis) ở người dân phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột năm 2017 Phan Văn Trọng, Nguyễn Xuân Thao Kỷ yếu hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46
Individual Plant Allometric Equations for Estimating Aboveground Biomass and Its Components for a Common Bamboo Species (Bambusa procera A. Chev. and A. Camus) in Tropical Forests Bao Huy 1, Giang Thi Thanh 2, Krishna P. Poudel 3 and Hailemariam Temesgen Forests
Production of a Thermostable Chitosanase from Shrimp Heads via Paenibacillus mucilaginosus TKU032 Conversion and its Application in the Preparation of Bioactive Chitosan Oligosaccharides Đoàn Chiến Thắng, Trần Thị Ngọc, Văn Bốn Nguyễn, Nguyễn Anh Dũng, San-Lang Wang Marine Drugs
Evaluating the efficacy of three sanitizing agents for extending the shelf life of fresh-cut baby spinach: food safety and quality aspects TS.Hoàng Văn Chuyển, ThS.Nguyễn Thị Vân 'AIMS Agriculture and Food
Fermion Mass and Mixing in a Simple Extension of the Standard Model Based on T7 Flavor Symmetry Võ văn Viên, Hoàng Ngọc Long Physics of Atomic Nuclei
Consumers' perception on corporate social responsibility: Evidence from Vietnam Yung‐Fu Huang, Đỗ Mạnh Hoàng, Vimal Kumar Corporate Social Responsibility and Environmental Management
Sử dụng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh - TMR (total mixed ration) nuôi bò sữa tại Lâm Đồng Trương La Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng Vaccine Gumboro trên gà Đông Tảo nuôi tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Anh Phương, Lê Anh Dương, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Quốc Hiếu, Nguyễn Thị Thành, Đinh Nam Lâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu năng giao thức AODV và DSDV khi có sự gia tăng số nút trong mạng MANET Nguyễn Quốc Cường & Nguyễn Văn Sỹ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức để phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học học phần Xác suất -Thống kê Từ Thị Việt Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phản ứng của lớp D tầng điện ly ban đêm với trận bão từ tháng 3 năm 2013 quan sát tại khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản Lê Minh Tân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đạo hàm Lie của các 1-dạng vi phân trên R^2 Đinh Thị Xinh & Phạm Hoàng Đăng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phát hiện và hệ thống hóa kiến thức sinh thái địa phương về một số loài lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng dân tộc thiểu số tại buôn Tul – xã Yang Mao – huyện Krông Bông – tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hoài, Nguyễn Hải Đăng & Y Yal Ta Ka Nơng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá sự biến động một số chỉ tiêu sinh thái trong mùa khô trong vườn cà phê vối trồng xen cây lâu năm tại Đắk Lắk Huỳnh Văn Quốc & Phan Văn Tân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nhận thức đột quỵ não của người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2018 Vũ Thị Thu Hường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sự phù hợp của kháng sinh điều trị ban đầu trên bệnh nhân xơ gan có biến chứng viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát Đoàn Thị Hồng Linh, Ngô Thị Ngọc Yến & Lâm Quốc Tuấn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nồng độ hs-CRP huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 Nguyễn Văn Long Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp giảm nghèo tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đức Quyền & Đỗ Thị Bông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán DFK Việt Nam chi nhánh Bình Dương Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Hà Hồng Anh & Bùi Thị Nhài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sinh kế của người Ê Đê ở buôn Păn Lăm, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Vũ Thị Việt Anh & Phạm Phương Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ năm thứ hai khoa Kinh Tế trường Đại học Tây Nguyên về tầm quan trọng của kỹ năng nghe hiểu và các chiến lược nghe hiểu tiếng Anh Cù Thị Ngọc Hoa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hoạt động canh tác nương rẫy truyền thống của người M’Nông Gar huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Phạm Trọng Lượng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng nhận thức về hành vi văn hóa học đường của sinh viên Sư phạm ở trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Ánh Mai & Vũ Trọng Hào Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng năng lực dạy học của sinh viên năm thứ tư (khóa học 2014- 2018) ngành Giáo dục tiểu học ở trường Đại học Tây Nguyên Bùi Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số biện pháp nâng cao năng lực học tập môn Ngữ văn của học sinh trường THPT Thực hành Cao Nguyên Lương Văn Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện trường Đại học Tây Nguyên Vũ Đình Trung & Vũ Thị Giang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính phục vụ công tác đào tạo cho sinh viên của trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Hiếu & Lê Thị Kim Tuyến Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động ngoại khóa đối với sinh viên của Trung tâm giáo dục quốc phòng và An ninh trường Đại học Tây Nguyên Phạm Huy Tựa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao, trường hợp nghiên cứu huyện Đắk Rlấp, Đắk Nông 'Từ Thị Thanh Hiệp, Vũ Trinh Vương Thông tin khoa học và công nghệ - sở khoa học công nghệ tỉnh đắk lắk
Bioprocessing shrimp shells for rat intestinal α-glucosidase inhibitor and its effect on reducing blood glucose in a mouse model Van Bon Nguyen, Thi Hanh Nguyen, Anh Dzung Nguyen, Thuong Le, Yao-Haur Kuo, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates
Góp phần rèn luyện ngôn ngữ toán học cho học sinh dự bị đại học thông qua dạy học chủ đề Vectơ Kiều Mạnh Hùng & Nguyễn Thanh Hưng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp (ICM) cho cây cà phê tái canh không luân canh tại Đắk Nông Đỗ Văn Chung, Đinh Thị Nhã Trúc, Lê Thị Cẩm Nhung & Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của các dạng phân khoáng và số lần bón đến năng suất và hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) giai đoạn kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tiến Nam, Phạm Đức Cảnh & Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Số hoá 3D không gian trường Đại học Tây Nguyên năm 2018 Vũ Anh Tuấn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chủ nghĩa duy vật nhân bản Ludwig Feuerbach - một trong những tiền đề lý luận trực tiếp của sự ra đời triết học Marx Phạm Hoài Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Reclamation of Fishery Processing Waste: A Mini-Review "Chi-Hao Wang, Đoàn Chiến Thắng, Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Anh Dũng, San-Lang Wang" Molecules
Chitin extraction from shrimp waste by liquid fermentation using an alkaline protease-producing strain, Brevibacillus parabrevis "Đoàn Chiến Thắng, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Văn Bốn, Võ Thị Phương Khanh, Nguyễn Anh Dũng, San Lang Wang" International Journal of Biological Macromolecules
Một số đặc điểm sinh sản của lợn rừng Thái Lan (sus scrofa jubatus) nuôi tại Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng khóa học “Ứng dụng tin học trong giảng dạy hoá học” cho sinh viên sư phạm Hoá học trường Đại học Tây Nguyên trên hệ thống Moodle Đinh Thị Xuân Thảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu một số điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành và hoạt tính enzyme amylase trong mầm lúa của giống Nhị ưu 838, IR64 và ML48 tại Đắk Lắk Hồ Thị Hảo & Nguyễn Thị Anh Thư Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của phân bón Hải Dương đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê vối trên đất nâu đỏ bazan tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Minh & Nguyễn Văn Danh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu bệnh - chứng ghép cặp: Một số yếu tố nguy cơ của bệnh tay chân miệng nặng Thái Quang Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan tới bệnh viêm Amidan và phẫu thuật cắt Amidan tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk năm 2014 Phùng Minh Lương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế thận tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên năm 2018 ThS.Trịnh Ngọc Thảo Vy, ThS.Hoàng Thị Thanh Thảo, ThS.Nguyễn Thị Vân Dung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn huyện Ea Suop, tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Nga, Nguyễn Thị Minh Phương & Phạm Thảo Vy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng hoạt động và giải pháp phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội tại Đắk Lắk Đỗ Thị Thanh Xuân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Thế Phiệt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Quang Dương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng ca dao, tục ngữ trong việc dạy học triết học Mác-Lênin (Nguyên lý cơ bản 1) Nguyễn Thị Hải Yến & Lại Thị Ngọc Hạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ẩn dụ ý niệm “Hôn nhân là ẩm thực” trong ca dao Việt Nam Vũ Hoàng Cúc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy khoa Sư phạm trường Đại học Tây Nguyên Lưu Thị Dịu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số thủ pháp trong dạy học tiếng Việt ở trung học phổ thông Đoàn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thu Trang & Đoàn Thị Hương Giang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá tác động của hoạt động tham quan thực tế đến nhận thức của sinh viên khi học tập môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh Lê Văn Đoài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng sơ đồ (Graph) trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Lê Thị Thúy An & Đinh Thị Kiều Loan Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Alginate oligosaccharide (AOS) improves immuno-metabolic systems by inhibiting STOML2 overexpression in high-fat-diet-induced obese zebrafish Trần Văn Cường, Se-Young Cho, Joseph Kwon, Duwoon Kim Food & Function
Toward Sustainability or Efficiency: The Case of Smallholder Coffee Farmers in Vietnam Nguyen Hung Anh 1,*,Wolfgang Bokelmann 1,Do Thi Nga 2 andNguyen Van Minh Economies
Elucidation of the Inhibitory Mechanisms of Nipponoparmelia laevior Lichen Extract against Influenza A (H1N1) Virus through Proteomic Analyses Trần Văn Cường, Se-Young Cho, Joseph Kwon, Duwoon Kim Journal of Microbiology and Biotechnology
Smallholders’ Preferences for Different Contract Farming Models: Empirical Evidence from Sustainable Certified Coffee Production in Vietnam Nguyen Hung Anh, Wolfgang Bokelmann, Ngo Thi Thuan, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Minh Sustainability
Preliminary testing in turkeys of the safety and efficacy of a putative haemorrhagic enteritis virus vaccine 'Hoàng Thị Anh Phương, Priscilla F. Gerber, Paul Reynolds, Mary McMillan, Peter Gray, Stephen W. Walkden‐Brown Australian Veterinary Journal
Một số đặc điểm dịch tễ và sự lưu hành virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Quốc Hiếu, Hoàng Thị Anh Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn nấm mốc chịu nhiệt có hoạt tính cellulase, ứng dụng trong quá trình ủ phân vi sinh hữu cơ Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Bốn, Vũ Thị Danh, Đỗ Văn Chung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân tích và nghiên cứu các thiết bị công nghệ cao sử dụng trong gian lận thi cử Tôn Thất Trường Nam, Mai Thị Thùy Trang, Trần Quốc Lâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng UV và khả năng khử ion kim loại của cao chiết một số loài Amauroderma ở Đắk Lắk Nguyễn Thị Thanh, Lê Văn Cơ, Nguyễn Phương Đại Nguyên, Bùi Thị Thanh Hà, Ao Thị Như Ý Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu năng mô hình mạng sử dụng giao thức TCP Vegas Nguyễn Đức Thắng, Đỗ Ngọc Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập và đánh giá mức độ đa dạng vi nấm trong đất dưới tán rừng tại vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Đắk Lắk Chung Như Anh, Nguyễn Thái Thiên Long, Lê Thị Ngọc Trâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bệnh vàng lá trên cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Huế, Nguyễn Tuân, Đinh Hữu Thành Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập một số chủng nấm sản xuất laccase tại thành phố Buôn Ma Thuột Đặng Thị Thanh Hà, Nguyễn Anh Vinh, Lê Đại Thành Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thiết lập và thẩm định chéo mô hình ước tính sinh khối trên mặt đất chi Dipterocarpus của rừng khộp Việt Nam Nguyễn Thị Tình, Bảo Huy, Triệu Thị Lắng, Trần Đức Thao Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng kích thích tăng trưởng và kháng bệnh thán thư (Collectotrichum sp.) cho cây ớt (Capsicum annuum L.) bằng vi khuẩn Lysobacteria sp. và Peanibacilus sp. Lê Thị Hạnh Phúc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng phần mềm quản lý phòng máy tính giúp nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý phòng máy tính của Bộ môn Tin Học Nguyễn Quốc Cường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiến thức và thực hành pha Oresol của bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy và các yếu tố liên quan Nguyễn Thị Kim Quyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Dự báo nguy cơ tiến triển đái tháo đường type 2 bằng thang đo fndrisc hiệu chỉnh ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Văn Hữu Tài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hợp đồng mua bán nông sản theo quy định pháp luật Việt Nam Đỗ Thị Bông, Nguyễn Đức Quyền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Lê Văn Dễ, Nguyễn Thị Anh Thư & Trần Thị Thảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nâng cao giá trị thương hiệu Dakhoney của công ty cổ phần Ong Mật Đắk Lắk. trường hợp nghiên cứu tại thị trường Đắk Lắk Từ Thị Thanh Hiệp Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Huế Lại Xuân Thủy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk Phạm Đi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Những đóng góp vô giá của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam Nguyễn Khắc Trinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các chiến lược đọc hiểu để phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ 3 tại trường Đại học Tây Nguyên Y Cuôr Bkrông, Tống Thị Lan Chi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tiếp cận khái niệm động cơ và động cơ học tập của học sinh, sinh viên hiện nay Nguyễn Thị Hoài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thị Phương Thảo B, Lê Ngọc Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Assessment of a metabarcoding approach for the characterisation of vector-borne bacteria in canines from Bangkok, Thailand Lucas G. Huggins, Anson V. Koehler, Dinh Ng-Nguyen, Stephen Wilcox, Bettina Schunack, Tawin Inpankaew, Rebecca J. Traub Parasites & Vectors
Spatial and temporal variation of Marek’s disease virus and infectious laryngotracheitis virus genome in dust samples following live vaccination of layer flocks Nguyễn Văn Trọng, M.Ahaduzzaman, Dana L.M.Campbell, Peter J.Groves, Stephen W.Walkden-Brown, Priscilla F.Gerber Veterinary Microbiology
Conversion of Shrimp Head Waste for Production of a Thermotolerant, Detergent-Stable, Alkaline Protease by Paenibacillus sp. Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, I-Hong Wen, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Catalysts
Reclamation of rhizobacteria newly isolated from black pepper plant roots as potential biocontrol agents of root-knot nematodes Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Thi Hanh Nguyen, Thi Huyen Nguyen, Thi Huyen Trang Trinh, Thi Thiep Nong, To Uyen Nguyen, Van Nam Nguyen, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Rice Husk Biochars Modified with Magnetized Iron Oxides and Nano Zero Valent Iron for Decolorization of Dyeing Wastewater Bao-Son Trinh, Phung T. K. Le, David Werner, Nguyen H. Phuong, Tran Le Luu Processes
An Exochitinase with N-Acetyl-β-Glucosaminidase-Like Activity from Shrimp Head Conversion by Streptomyces speibonae and Its Application in Hydrolyzing β-Chitin Powder to Produce N-Acetyl-d-Glucosamine Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Minh Trung Nguyen, Van Bon Nguyen, Thi Phuong Khanh Vo, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang, Polymers
New indications of potential rat intestinal α-glucosidase inhibition by Syzygium zeylanicum (L.) and its hypoglycemic effect in mice Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Thi Hanh Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Yao-Haur Kuo, Quang Vinh Nguyen, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Nonlinear grey bernoulli model based on fourier transformation and its application in forecasting the electricity consumption in vietnam Nguyen Ngoc Thang, Phan Van Thanh, Malarad Zbigniew Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Anti-Oxidant and Anti-Diabetes Potential of Water-Soluble Chitosan–Glucose Derivatives Produced by Maillard Reaction Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Polymers
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn nội sinh trong rễ cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) có khả năng kháng nấm Phytophthora tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk Ngô Văn Anh, Mai Quốc Quân, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Hồng, Trần Trung Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đến khoa khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai năm 2018 Nguyễn Thị Thanh, Võ Thị Ngọc Duyên, Đinh Hữu Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sàng lọc vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu đối kháng tuyến trùng tại huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khối lượng lepton mang điện trong mô hình chuẩn mở rộng với đối xứng Σ (18) Võ Văn Viên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thành phần bệnh hại và thực trạng quản lý bệnh hại cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, năm 2017 Trần Thị Huế, Nguyễn Thị Hương Cẩm, Chung Như Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đa dạng loài thực vật thân gỗ của kiểu rừng lá rộng thường xanh tại Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Định, Châu Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thế Hiển, Phan Thị Hang, Cao Thị Hoài, Hồ Đinh Bảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của phân bón NPK Bình Điền đến năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê vối trên đất nâu đỏ bazan tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Minh, Đặng Văn Hai Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá sự biến động một số chỉ tiêu sinh thái trong mùa mưa tại vườn cà phê vối trồng xen cây lâu năm ở Đắk Lắk Phan Văn Tân, Huỳnh Văn Quốc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất trồng cao su tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 Phạm Thế Trịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Quan hệ giữa một số nhân tố điều tra cây rừng với diện tích sinh trưởng của rừng trồng keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa Benth.) tại tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Việt, Lê Châu Thành Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nhân một trường hợp điều trị u tophi kích thước lớn bằng phẫu thuật tại bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên Phương Minh Hai, Bùi Quang Chiến Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kết quả phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần điều trị các bệnh lý lành tính của tử cung tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh Nguyễn Quang Hùng, Trần Xuân Trường, Trần Thị Thu Huyền, Hà Văn Tuấn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi công ty kiểm toán đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn HOSE Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Thao Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu sản phẩm hồ tiêu của Việt Nam Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng năng lực cảm thụ văn học của sinh viên ngành Ngữ văn trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Kim Hồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giải quyết tranh chấp, yêu cầu kinh doanh thương mại - từ thực tiễn tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Thủy, Phan Thúy An Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kết hôn có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Nhung, Trịnh Thị Thủy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nền tảng phần mềm Microsoft Excel cho sinh viên chuyên ngành Kế toán trường Đại học Tây Nguyên Vũ Nhật Phương, Võ Xuân Hội Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm giải phẫu Cắc ké Calotes versicolor (Daudin, 1802) và Rắn nước Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) Đinh Minh Quang, Phạm Thị Minh Trang, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Nguyễn Thị Thúy Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Study of novel endophytic bacteria for biocontrol of black pepper root-knot nematodes in the Central highlands of Vietnam Thi Phuong Hanh Tran, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Dinh Minh Tran, Dinh Sy Nguyen, Anh Dzung Nguyen Agronomy
A potent antifungal rhizobacteria Bacillus velezensis RB.DS29 isolated from black pepper (Piper nigrum L.) Thi Huyen Trang Trinh, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Minh Dinh Tran, Chien Thang Doan, Thi Phuong Khanh Vo, Que V. Huynh, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates
Plant growth promotion and fungal antagonism of endophytic bacteria for the sustainable production of black pepper (Piper nigrum L.) Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang, Thi Huyen Trang Trinh, Thi Ngoc Tran, Van Bon Nguyen, Chien Thang Doan, Que V. Huynh, Thi Phuong Khanh Vo Research on Chemical Intermediates
A practical method for assessing infectious laryngotracheitis vaccine take in broilers following mass administration in water: Spatial and temporal variation in viral genome content of poultry dust after vaccination MdAhaduzzaman, Peter J.Groves, Sue M.Sharpee, Sarah L.Williamson, Yuanshuo K.Gao, Trong V.Nguyen, Priscilla F.Gerber, Stephen W.Walkden-Brown Aust. Poult. Science Symp
Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm trứng Toxocara canis ở lông, phân chó và đất tại Buôn Ma Thuột năm 2019 Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Đỉnh, Nguyễn Quốc Hiếu, Mai Thị Xoan, Lê Anh Dương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chế biến, bảo quản ngọn lá sắn làm thức ăn chăn nuôi tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai Trương Tấn Khanh, Mai Thị Xoan, Tôn Thất Dạ Vũ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Định lí kiểu trội cho các P - hàm và ứng dụng Từ Thị Việt Hà, Dương Quốc Huy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu phổ sóng điều hòa bậc cao trong quá trình chuyển hóa đồng phân dạng keto - chuyển tiếp của guanine Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thu nhận carbapenemase KPC-2 có hoạt tính kháng ertapenem được dòng hóa từ Klebsiella pneumonia Trịnh Thị Huyền Trang, Phan Thị Phượng Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số tính chất của đạo hàm các 1-dạng vi phân trên đa tạp khả vi Đinh Thị Xinh, Trần Hồng Dân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sử dụng vỏ bầu hữu cơ kết hợp với bón phân viên nén chậm tan cho giống ngô nếp HN88 Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sinh trưởng và mức độ phù hợp của cây ngắn ngày trồng xen với cây dài ngày trong các mô hình thử nghiệm nhằm giảm nhẹ xung đột voi – người, tại vùng đệm vườn Quốc gia Yok Don Cao Thị Lý, Hồ Đình Bảo, Phạm Đoàn Phú Quốc, Hoàng Trọng Khánh, Nguyễn Thị Hương Cẩm, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Công Tài Anh, Cao Dương Cường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng mô hình thể tích cây đứng và gỗ sản phẩm cho loài bằng lăng (lagerstroemia calyculata Kurz) tại tỉnh Đắk Lắk Ngô Thế Sơn, Nguyễn Thanh Tân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân tích đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh Sarcôm mô mềm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ năm 2012 đến năm 2016 Bùi Quang Chiến, Phương Minh Hải Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hoạt tính chống oxy hóa và thành phần hóa học của cây gối hạc (Leea rubra Blume ex. Spreng) Ngô Thị Ngọc Yến, Trần Thị Minh Tâm, Phan Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Hồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu đặc tính sinh thái vi sinh vật trên đất trồng cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Huyền, Ngô Văn Anh, Mai Quốc Quân, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Yếu tố tác động vào xu hướng tiêu dùng sữa bột nội tại thị trường Đắk Lắk Từ Thị Thanh Hiệp Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Bảo Như Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Trường, Nguyễn Đức Quyền, Trần Trung Dũng, Vũ Thanh Sơn Tùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên khoa Nông Lâm nghiệp – trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Liên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập học phần Giáo dục thể chất 1 cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Chu Vương Thìn, Phạm Hùng Mạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số giải pháp nâng cao công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thiện Tín, Đỗ Thị Thùy Linh, Phạm Phương Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chiến thuật ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Việt Hồng Công dân & Khuyến học Dạy và Học ngày nay
Một số kỹ năng hành chính cần thiết nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức hành chính trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Văn Minh, Võ Hồng Sinh, Lê Thị Thu Sa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ho Chi Minh's Human Love Nguyễn Thị Khuyên Research on Humanities and Social Sciences
Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoid từ cành cây bù dẻ lá lớn Uvaria Cordata (Dun.) ở Việt Nam Phạm Thị Bé Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn và định danh một số chủng vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có hoạt tính đối kháng tuyến trùng tại Eakar – Đắk Lắk "Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Minh Trung, Phạm Thị Hoài, Lê Hồng Quân, Nguyễn Anh Dũng & Nguyễn Văn Nam" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của bã cà phê lên sự phát triển của nấm Cordyceps Militaris "Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An & Bùi Thị Thúy Kiều" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu nhân giống in vitro và sinh trưởng ex vitro cây lá bép (Gnetum Gnemon var. Griffthii Markgr.) Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Ngô Huỳnh Như, Phan Xuân Huyên, Đinh Văn Khiêm & Nguyễn Thị Thanh Hằng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có hoạt tính đối kháng tuyến trùng Meloidogyne Incognita tại Buôn Ma Thuột "Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Nam & Nguyễn Văn Bốn" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) được trồng tại tỉnh Đắk Nông Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ cây hồ tiêu (Piper Nigrum L.) được trồng tại tỉnh Đắk Nông "Trần Thị Phương Hạnh, Trần Thị Nga Mi, Võ Thị Thanh Thủy, Lê Thị Thu Sa & Nguyễn Anh Dũng" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết quả thể loài ganoderma lucidum thu thập ở vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk "Trần thị Thu Hiền, Nguyễn Hữu Kiên, Trần Thị Kim Thi, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Phương Đại Nguyên" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thành phần loài chuồn chuồn kim (Zygoptera) tại tiểu khu 507, 508 ở vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Quỳnh Hoa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đa dạng chi nấm Boletus Dill. Ex Gray 1821 tại tiểu khu 1342, 1350, 1351 của vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Kiên & Trần Thị Kim Thi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kết quả điều tra thành phần loài nấm linh chi đen (chi Amauroderma (pat.) Murrill) ở vườn quốc gia chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk "Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Hữu Kiên, Lê Văn Cơ & Nguyễn Thị Thanh" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số loài nấm thuộc ngành basidiomycota mới thu thập được ở huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào Parliyavan Soukbouakham & Trần Thị Phú Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vi môi trường sống của loài thằn lằn bóng đốm Eutropis Macularius (Blyth, 1835) tại vùng đệm vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk Trương Bá Phong, Ngô Đắc Chứng & Ngô Văn Bình Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số loài nấm thuộc ngành Ascomycota mới thu thập ở núi Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam Trần Thị Phú Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng kháng oxy hóa của một số cao chiết từ địa y thuộc chi Parmotrema được thu thập tại Đắk Lắk Nguyễn Thị Thanh & Phan Thị Hai Yến Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bước đầu điều tra thành phần loài nấm lớn có giá trị dược liệu tại Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin Trần Thị Kim Thi. Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm hình thái của các loài thuộc chi Boesenbergia trong họ gừng (Zingiberaceae) ở Vườn Quốc Gia Yok Đôn Nguyễn Thị Thu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thành phần loài địa y trên lá của họ Porinaceae Rchb. 1828 tại tiểu khu 1342, 1350 và 1351 của Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin Nguyễn Thị Thủy & Lê Thị Thanh Hiếu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kháng nấm phytophthora trên cây hồ tiêu tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk "Trịnh Thị Huyền Trang, Nguyễn Anh Dũng & Lê Thị Ánh Hồng" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tính đa dạng về thành phần loài của khu hệ bướm ngày (Lepidoptera, Rhopalocera) tại rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, Đắk Nông Trần Thị Lệ Trà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng một số chủng vi khuẩn lam cố định đạm lên sinh trưởng, năng suất và dinh dưỡng của cây xà lách (Lactuca Sativa L.) tại Buôn Ma Thuột "Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Bốn & Lê Thị Mộng Mơ" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tiềm năng của chi ganoderma (họ Linh Chi Ganodermataceae) ở Tây Nguyên "Nguyễn Thiên Trường Vân, Phan Thanh Tùng, Đặng Hai Bằng, Võ Thị Kiều Loan, Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Phương Đại Nguyên & Tôn Thất Quang" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của màng bao sinh học từ hỗn hợp Chitosan và Gum Arabic kết hợp với cao chiết vỏ quế và vỏ chiêu liêu đen đến quá trình sinh lý và sinh hóa của quả chanh dây vỏ tím trong quá trình bảo quản Nguyễn Quang Vinh & Mai Thị Hai Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bước đầu tuyển chọn giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) có khả năng kháng bệnh ở Tây Nguyên Mai Quốc Quân, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Đình Sỹ, Ngô Văn Anh, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Novel Efficient Bioprocessing of Marine Chitins into Active Anticancer Prodigiosin Van Bon Nguyen (*), Shan-Ping Chen, Thi Hanh Nguyen, Minh Trung Nguyen, Thi Thanh Thao Tran, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Anh Dzung Nguyen, Yao-Haur Kuo, San-Lang Wang Marine Drugs
Processing of Herbal Tea from Roselle (Hibiscus sabdariffa L.): Effects of Drying Temperature and Brewing Conditions on Total Soluble Solid, Phenolic Content, Antioxidant Capacity and Sensory Quality TS.Hoàng Văn Chuyển, PGS.TS.Nguyễn Quang Vinh Beverages
Additional knowledge respecting taxonomy of the social wasp genus Ropalidia (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) from Vietnam, with new records of three species and an updated key to species Bui Thi Quynh Hoa, Ngat Thi Tran, Hakan Bozdogan, Lien Thi Phuong Nguyen Zootaxa
Vasorelaxing Activity of R-(−)-3′-Hydroxy-2,4,5-trimethoxydalbergiquinol from Dalbergia tonkinensis: Involvement of Smooth Muscle CaV1.2 Channels Nguyen Manh Cuong, Ngu Truong Nhan (đồng tác giả), Pham Ngoc Khanh, Tran Thu Huong, Nguyen Thi Thu Tram, Giampietro Sgaragli, Amer Ahmed, Alfonso Trezza, Ottavia Spiga, Fabio Planta medica
Cultural Contact and Service Quality Components Impact on Tourist Satisfaction Nguyen Thanh Vu, Ho Tien Dung, Nguyen Van Dat, Phan Minh Duc, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Thi Thanh Phuong Journal of Southwest Jiaotong University
SOME INTEGRAL INEQUALITIES AND THEIR APPLICATIONS VIA FRACTIONAL INTEGRALS Nguyen Ngoc Hue EAST-WEST JOURNAL OF MATHEMATICS
A practical method for assessing infectious laryngotracheitis vaccine take in broilers following mass administration in water: Spatial and temporal variation in viral genome content of poultry dust after vaccination Md Ahaduzzaman, Peter J Groves, Sue M Sharpe, Sarah L Williamson, Yuanshuo K Gao, Trong V Nguyen, Priscilla F Gerber, Stephen W Walkden-Brown Veterinary Microbiology
Phytophthora Antagonism of Endophytic Bacteria Isolated from Roots of Black Pepper (Piper nigrum L.) Van Anh Ngo, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Dinh Minh Tran, Trung Dzung Tran, Anh Dzung Nguyen Agronomy
Chuyển giao kỹ thuật ủ chua thức ăn xanh trong nông hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk Bùi Thị Như Linh, Mai Thị Xoan Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tổng hợp một số phức chất Nickel(II) với phối tử loại Quinoline-Thiosemicarbazide Ninh Thị Minh Giang, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Hiển, Lê Văn Cơ & Phan Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tổng hợp và cấu trúc của phức chất Neodymium (III) với phối tử chứa hệ liên hợp π Phan Thị Thu Hà, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Phạm Thị Nhàn & Ninh Thị Minh Giang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập gen mã hóa Laccase4 từ nấm Fusarium oxysporum Đặng Thị Thanh Hà , Dương Thị Hải Ninh, Lê Kim Tuân, Đỗ Trần Hương Duyên, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Phạm Thị Ngọc Lan & Nguyễn Đức Huy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kết quả xây dựng bộ tiêu bản cố định vật thể dùi trống ở người Vũ Bích Thủy & Phạm Thị Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của điều kiện chiết tách đến hiệu quả thu hồi saponins và hoạt tính kháng oxy hóa từ củ đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa) Hoàng Văn Chuyển & Nguyễn Thành Đạt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu mật độ trồng và lượng phân bón thích hợp cho giống sắn HLS11 trên đất xám tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh, Cao Thị Thiên Lý & Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiện trạng phát triển cây bơ tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn An Ninh, Trịnh Đức Minh & Phan Văn Tân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và định hướng sử dụng đất trồng tiêu (Piper nigrum L.) tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 Phạm Thế Trịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về sốt của cha/mẹ có con dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2019 Nguyễn Thị Kim Quyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tình trạng dinh dưỡng trước mổ và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân phẫu thuật ổ bụng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2019 Chu Thị Giang Thanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến hội chứng thận hư ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2018 – 2019 Lê Thị Lệ Thủy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của mức độ điều chỉnh lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE đến ý kiến kiểm toán được phát hành Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Thanh Hùng & Võ Xuân Hội Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Những vấn đề đặt ra trong phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với giảm nghèo trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Dương Thị Ái Nhi, Phạm Thị Oanh & Nguyễn Thị Minh Phương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mô phỏng quy trình cho vay tại ngân hàng thương mại phục vụ công tác giảng dạy sinh viên ngành tài chính ngân hàng tại trường đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Phương Thảo A Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thái độ và thực trạng đối với việc tự học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ Trần Ngọc Anh, Đoàn Nam Văn & Cù Thị Ngọc Hoa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các loại hình xung đột cơ bản trong kịch Lưu Quang Vũ thời kỳ đổi mới Đoàn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Biểu tượng “hoa cỏ” trong truyện ngắn Quế Hương nhìn từ nữ quyền luận sinh thái Hoàng Lê Anh Ly Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá thực trạng các hoạt động dẫn đến chấn thương trong quá trình học tập giáo dục thể chất Phạm Hùng Mạnh, Chu Vương Thìn & Nguyễn Thiện Tín Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên thông qua dạy học dự án Bùi Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số trường nghĩa chỉ thời gian trong thơ Xuân Diệu trước Cách mạng Tháng Tám qua khảo sát “Thơ Thơ” (1938) và “Gửi hương cho gió” (1945) Phạm Thị Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Đại học Tây Nguyên Trần Thị Thùy Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Convexity according to a pair of quasi-arithmetic means and inequalities Dinh Thanh Duc, Nguyen Ngoc Hue (1), Nguyen Du Vi Nhan, Vu Kim tuan Journal of Mathematical Analysis and Applications
Education of Ho Chi Minh’s Moral Example for Students in Vietnam Nowadays Nguyễn Thị Khuyên Research on Humanities and Social Sciences
Deciphering aquaporin regulation and roles in seed biology Phan T. T. Hoai, Stephen D. Tyerman, Nicholas Schnell, Matthew Tucker, Samantha A. McGaughey, Jiaen Qiu, Michael Gros zmann, Caitlin S. Byrt Journal of Experimental Botany
A finite result for the set of associated prime ideals of formal local cohomology modules Pham Huu Khanh Asian-European Journal of Mathematics
The degree of collaboration between business units in diversified corporation: A strategic perspective Pratima Verma, Vimal Kumar, Ajay Jha, Vignaesh Muthukumaar, Manh‐Hoang Do, Nagendra K. Sharma, Sachin Gupta Business strategy and development
Trade of Vertically Differentiated Products, Quality Improvement, and Welfare Le Duc Niem, Taegi Kim Seoul Journal of Economics
Weighted Hardy Space Estimates for Commutators of Calderón–Zygmund Operators Duong Quoc Huy, Luong Dang Ky 'Vietnam Journal of Mathematics
Chemical Constituents of Gymnosporia stylosa and Their Anti-inflammatory Activities 'Dang Thach Tran, Phi Hung Nguyen, Manh Hung Tran, Phuong Dai Nguyen Nguyen, Truong Nhan Ngu, Thi Huyen Thoa Pham, Dao Cuong To Records of Natural Products
Land Use/Land Cover Mapping Using Multitemporal Sentinel-2 Imagery and Four Classification Methods—A Case Study from Dak Nong, Vietnam Huong Thi Thanh Nguyen , Trung Minh Doan, Erkki Tomppo, Ronald E. McRoberts Remote Sensing
Mapping Maize Cropping Patterns in Dak Lak, Vietnam Through MODIS EVI Time Series Ha Thi Thu Nguyen, Loc Van Nguyen, C.A.J.M (Kees) de Bie, Ignacio A. Ciampitti, Duc Anh Nguyen, Minh Van Nguyen, Luciana Nieto, Rai Schwalbert, Long Viet Nguyen Agronomy
High-throughput phenotyping of Medicago truncatula is positively affected by arbuscular mycorrhizal fungi even at high soil phosphorus availability Binh T.T. Tran(1), Cavagnaro, T. R., Jewell N., Brien C., Berger B., Watts‐Williams S. J. Plants, People, Planet
Application of Project-based Learning for Primary Teachers – A New Direction in Professional Training at Pedagogical Universities and Colleges in Vietnam Thi Tam Bui, Giang Thien Huong Duong, Manh Hung Kieu, Trong Luong Pham, Thi Anh Mai Nguyen, Thi Diu Luu, Thi Thuy An Le Van Chien Nguyen International Journal of Psychosocial Rehabilitation
Ảnh hưởng của các mức thức ăn tinh hỗn hợp khác nhau đến hiệu quả nuôi vỗ béo bò lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng chăn nuôi và khả năng sản xuất của gà Nhiều Ngón Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Trung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Đinh Nam Lâm, Lê Thị Hồng Ngân, Thủy Lệ Vũ, Đặng Thị Phương Thảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trương và ánh sáng nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng cây con lan Giả Hạc in vitro (Dendrobium anosmum L.) Nguyễn Đình Sỹ, Mai Quốc Quân, Dương Nguyễn Phương Dung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số loài nấm ăn được sống hoại sinh trên đất tại vươn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông Trần Thị Kim Thi, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Phương Đại Nguyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vi khuẩn lam sinh Polysaccharide ngoại bào giữ ẩm từ đất nông nghiệp Buôn Ma Thuột Nguyễn Minh Trung, Trịnh Thị Huyền Trang, Vũ Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh My Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tính toán phát thải khí mêtan từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột Phan Thị Thục Uyên, Đoàn Thụy Thúy Huỳnh, Lê Thị Thanh Trâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của tỷ lệ Maltodextrin đến chất lượng bột bơ sáp (Persea americana Miller.) bằng phương pháp sấy phun Nguyễn Thị Thảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh bướu giáp ở trẻ em tại bệnh viện Đại học Y dược Huế Nguyễn Thị Thúy Hằng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nồng độ ferritin huyết thanh và một số chỉ số hồng cầu trong máu ngoại vi ở bệnh nhân suy tim mạn tính Nguyễn Văn Long Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tình trạng sức khỏe của sinh viên mới nhập học của trương Đại học Tây Nguyên Thân Trọng Quang, Hoàng Thị Ngọc Diệp Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giá trị của siêu âm qua thành bụng trong chẩn đoán bệnh lý đại trực tràng tại bệnh viện trương Đại học Tây Nguyên Nguyễn Duy Thịnh, Nguyễn Thị Lệ, Trịnh Bá Hùng Mạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đương type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2019 Đỗ Thị Thược Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng thiếu sót trong kỹ năng tiêm tĩnh mạch tại bệnh viện trương đại học Tây Nguyên năm 2019 Nguyễn Mạnh Tuyến, Vũ Thị Thu Hường, Ngư Danh Sơn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh dự bị đại học ở vùng Tây Nguyên Kiều Mạnh Hùng, Trần Quỳnh Mai Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tác động của vốn tín dụng ngân hàng đến kinh tế nông hộ tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Võ Xuân Hội, Nguyễn Đức Quyền, Phạm Thanh Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất sắn của các nông hộ ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Lê Đức Niêm, Hoàng Thị Hồng Chinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - nghiên cứu trương hợp tại tỉnh Đắk Lắk Phạm Thảo Vy, Huỳnh Thị Nga, Nguyễn Thị Huyền Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tăng cương kỹ năng nói tiếng Jrai cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học - tiếng Jrai, trương Đại học Tây Nguyên Rơ Lan A Nhi, Y Cuôr Bkrông, H Wen Alio, Cù Thị Ngọc Hoa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng quy trình giải quyết thủ tục đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên trương Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Thanh Vân, Mai Thị Hiên, Phan Xuân Thọ, Mã Thị Kim Hà, Trần Thiên Khôi Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Extension of Eaves Theorem for Determining the Boundedness of Convex Quadratic Programming Problems Huu-Quang Nguyen, Van-Bong Nguyen, Ruey-Lin Sheu Taiwanese Journal of Mathematics
Anti-inflammatory xanthone derivatives from Garcinia delpyana Ngu-Truong Nhan, Phi-Hung Nguyen, Manh-Hung Tran, Phuong-Dai-Nguyen Nguyen, Dang-Thach Tran, Dao-Cuong To Journal of Asian Natural Products Research
A Pilot Study of Cultivating Non-Preferred Crops to Mitigate Human-Elephant Conflict in the Buffer Zone of Yok Don National Park, Vietnam Cao Thi Ly, Vo Hung, Nguyen Cong Tai Anh, Ho Dinh Bao, Pham Doan Phu Quoc, Hoang Trong Khanh, Nguyen Van Minh, Nguyen Thi Huong Cam, Cao Duong Cuong GAJAH Journal of the Asian Elephant Specialist Group
Developing the Competence of Organizing Experiential Activities for Pre-service Teachers – The Case in Vietnam Thi Anh Mai Nguyen, Thanh Thuy Hoang, Thi Thuy An Le, Thi Diu Luu, Quang Hung Le, Thi Thanh Hien Nguyen, Van Chien Nguyen* International Journal of Psychosocial Rehabilitation
Bioprocessing of Squid Pens Waste into Chitosanase by Paenibacillus sp. TKU047 and Its Application in Low-Molecular Weight Chitosan Oligosaccharides Production Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Van Bon Nguyen , Trung Dung Tran , Anh Dzung Nguyen , San-Lang Wang Polymers
Domestic dogs are mammalian reservoirs for the emerging zoonosis flea-borne spotted fever, caused by Rickettsia felis Dinh Ng-Nguyen, Van-Anh Thi Nguyen, Rebecca Justine traub, Sze- Fui Hii, Robert Rees, Minh-Trang Thi Hoang, John Stenos Scientific reports
Chitinase system of Aeromonas salmonicida, and characterization of enzymes involved in chitin degradation Iuliia Pentekhina, Tatsuyuki Hattori, Dinh Minh Tran, Mizuki Shima, Takeshi Watanabe, Hayuki Sugimoto, Kazushi Suzuki Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
A new species of the assassin bug genus Rihirbus (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) from Vietnam Truong Xuan Lam, Bui Thi Quynh Hoa, Ha Ngoc Linh, Wanzhi Cai zootaxa
Genome Sequences of Newly Emerged Newcastle Disease Virus Strains Isolated from Disease Outbreaks in Indonesia Mohammad Rabiei, Mohamad Indro Cahyono, Phuong Thi Kim Doan, Putri Pandarangga, Simson Tarigan, Risa Indriani, Indi Dharmayanti, Jagoda Ignjatovic, Wai Yee Low, Rick Tearle, Milton M. McAllister, Moha Microbiology Resource Announcements
Genome Sequences of Newcastle Disease Virus Strains from Two Outbreaks in Indonesia Phuong Thi Kim Doan, Mohamad Indro Cahyono, Mohammad Rabiei, Putri Pandarangga, Milton M. McAllister, Wai Yee Low, Rick Tearle, Indi Dharmayanti, Simson Tarigan, Risa Indriani, Jagoda Ignjatovic, Farh Microbiology Resource Announcements
Full-Genome Sequences of Two Newcastle Disease Virus Strains Isolated in West Java, Indonesia P. Pandarangga, M. I. Cahyono, M. M. McAllister, A. E. Peaston, R. Tearle, W. Y. Low, P. T. K. Doan, M. Rabiei, J. Ignjatovic, N. P. I. Dharmayanti, R. Indriani, S. Tarigan, F. Hemmatzadeh Microbiology Resource Announcements
Determination of raw biomass, yield and income from intercropping models of coffee (Coffea canephora Pierre) compare with perennial trees in tropical climate Phan Van Tan, Huynh Van Quoc, Dang Thi Thuy Kieu Australian Journal of Crop Science
Jensen-type inequalities and their applications Dinh Thanh Duc Nguyen Ngoc Hue Jensen-type inequalities and their applications
High-throughput multiplex qPCRs for the surveillance of zoonotic species of canine hookworms Massetti, L Colella, V. Zendejas, P. Ng-Nguyen, D. (Nguyen Ngoc Dinh) Harriot, L. Marwedel, L. Wiethoelter, R. Traub, R. PLoS Neglected Tropical Diseases
Range usage and body weight have minor impact on the gastrointestinal passage rate of commercial free-range laying hens Manisha Kolakshyapati, Trong Van Nguyen, Terence Zimazile Sibanda, Isabelle Ruhnke European Poultry Science (Archiv fur Geflugelkunde)
NIM and Profitability Analysis in Commercial Banking - Case of Vietnam Bui Thi Thu Hang; Nguyen Thu Thuy; Dinh Tran Ngoc Huy; Lê Ngọc Nương; Nguyen Duy Mau Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems
Production and Potential Applications of Bioconversion of Chitin and Protein-Containing Fishery Byproducts into Prodigiosin: A Review San-Lang Wang 1,2, Van Bon Nguyen 3, Chien Thang Doan 1,4, Thi Ngoc Tran 1,4, Minh Trung Nguyen 4, Anh Dzung Nguyen 5 Molecules
Một số chỉ tiêu lý, hóa học của nguồn nước được sử dụng tại các huyện chăn nuôi trọng điểm của tỉnh Đồng Nai Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Văn Diên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng sinh trưởng của các nhóm bò lai hướng chuyên thịt nuôi tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai Tôn Thất Dạ Vũ, Châu Thị Minh Long Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng lên men bột vỏ tôm tạo sản phẩm có hoạt tính kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita gây hại cây hồ tiêu Nguyễn Đại Nam, Đỗ Văn Chung, Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá hiệu năng giao thức DSR khi kết hợp các biến thể của TCP trong mạng MANET Nguyễn Quốc Cường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập và xác định cấu trúc vestitone từ loài Sưa (Dalbergia tonkinesis Prain) Phạm Thị Huyền Thoa, Lê Văn Cơ, Đàm Thị Bích Hạnh, Ngũ Trường Nhân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá độ chính xác của máy thu tần số cực thấp và rất thấp Lê Minh Tân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng đối kháng Phytophthora và Meloidogyne của chế phẩm vi sinh vật trên cây con hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại Đắk Mil, Đắk Nông Đặng Thị Ngọc Hằng, Huỳnh Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Anh Dũng, Trần Trung Dũng, Nguyễn Đình Sỹ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có khả năng kháng nấm Fusarium. sp trong điều kiện in vitro và ex vitro Trịnh Thị Huyền Trang, Lê Thị Ánh Hồng, Trần Minh Định, Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Phượng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn một số giống ngô lai thích hợp trong vụ Đông Xuân tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hương Cẩm, Đỗ Thị Kiều An, Trần Thị Huế, Trần Thị Phượng, Trần Thị Lệ Trà, Trần Thị Hương Thảo, Triệu Thị Lắng, Nguyễn Lâm Tùng, Hùng Trịnh Minh Nhật Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá đặc điểm đất rừng trồng keo lai tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Đăng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn giá thể gốm xốp kỹ thuật đến sinh trưởng của cây Phú Quý (Aglaonema hybrid) trồng nội thất Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá đặc tính nông học và hàm lượng lipid tổng số của một số dòng ca cao (Theobroma cacao L.) trồng tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Văn Quốc, Phan Văn Tân, Triệu Thị Lắng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá một số yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến năng suất mủ cao su tại nông trường cao su Hòa Phú, công ty TNHH MTV cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Sanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân hội chứng vành cấp Văn Hữu Tài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số cập nhật trong dự phòng tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ Đinh Hữu Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Trường nghĩa trong bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận Lương Văn Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Trà Giang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên và cựu sinh viên các ngành Kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Phương Thảo A, Dương Minh Ngọc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Việc thực hiện quyền cư trú của người dân tộc thiểu số phía bắc di cư tự do ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông Trương Thị Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tính chủ động của nam giới người Stiêng trước hôn nhân qua luật tục Điểu Điều, Y Cuôr Bkrông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ICT Integration in Developing Competence for Pre-Service Mathematics Teachers: A Case study from six Universities in Vietnam Trung Tran, Hung Anh Phan, Hong Van Le, Hung Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Hưng) International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)
A comparison of eggshell mineral composition between cage and free-range eggs via inductively coupled plasma-optical emission spectrometry H. T. Dao, R. A. Swick, T. V. Nguyen (Nguyễn Văn Trọng), P. W. Hunt, B. C. Hine, L. Lisle, I. Ruhnke Animal Production Science
Opportunities for the Development of Rooftop Solar Electricity in Vietnam Tran Thi Lan, Sopin Jirakiatikul, Kuaanan Techato, Le Duc Niem International Journal of Advanced Science and Technology
Cylindrolobus chienii (Orchidaceae), a new species from Central Highlands of Vietnam Van Canh Nguyen, Leonid V. Averyanov, Van Khuong Nguyen, Thi Thanh Dat Pham, Tatiana V. Maisak, Ba Vuong Truong Taiwania
Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation Nguyen Duc Huy (a) Dang Thi Thanh Ha (b) Kuan Shiong Khoo (c) Pham Thi Ngoc Lan (d) Hoang Tan Quang (a) Nguyen Hoang Loc (d) Seung-Moon Park (e) Ashokkumar Veeramuthu (f) Pau Loke Show Environmental technology & innovation
Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà H’Mông nuôi tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Trần Quang Hạnh, Võ Nhật Toàn, Nguyễn Đức Điện Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm sinh trưởng của chim trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) nuôi tại Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Hoàng Thị Thùy Nhân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đạo hàm Lie của liên thông tuyến tính trên R^n Ngô Đình Quốc, Đinh Thị Linh Đa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến khả năng kháng bệnh và kích thích sinh trưởng cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) Giai đoạn kinh doanh tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Hà Thị Thúy, Huỳnh Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Anh Dũng, Trần Trung Dũng, Nguyễn Đình Sỹ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu biện pháp xử lý mầm bệnh trong đất trồng hồ tiêu trong điều kiện nhà lưới Ngô Đăng Duyên, Trần Thị Phượng, Trần Thị lệ Trà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiến thức sinh thái địa phương về quản lý sử dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng dân tộc thiểu số xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hoài, Nguyễn Hải Đăng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá sự sinh trưởng phát triển cây lan gấm (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downies) được nuôi trồng trong nhà màng và phân tích định lượng hợp chất kinsenoside Phan Xuân Huyên, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đinh Văn Khiêm, Trần Đăng Hải, Trần Thị Hoàn Anh, Nguyễn Hùng Hận Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu nhân giống in vitro cây tơm trơng (Urceola minutiflora (Pierre) D.J.Middleton) Nguyễn Thanh Nguyên, Phan Hoàng Đại, Phan Xuân Huyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thử nghiệm ảnh hưởng của phân bón kali sulphate (K2SO4) đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu Nguyễn Vũ Kỳ, Đinh Thị Nhã Trúc, Hoàng Thị Ái Duyên, Lê Thừa Hoài Sơn, Đỗ Văn Chung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của giống ổi lê Đài Loan tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Lộc, Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng, xu hướng và một số giải pháp sản xuất cà phê bền vững tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Kim Tiên, Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Lê Minh Sơn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Lượng hóa tác động của thảm phủ rừng đến tài nguyên nước và đất bằng mô hình toán trên lưu vực sông Srepok Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Công Tài Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Sang, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Phạm Bình, Nguyễn Trí Huyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc tính cảm quan, hoá lý và hoạt tính kháng oxy hoá của mật ong hoa cà phê ở một số cơ sở nuôi ong tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Cao Linh Chi, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Thị Nữ Trinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến đặc điểm cảm quan, thành phần hóa lý và hoạt tính kháng oxy hóa của mật ong hoa cà phê ở một số cơ sở nuôi ong tại xã ea kao, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Lê Cao Linh Chi, Nguyễn Thị Huyền, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Quang Vinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
bài báo thử nghiệm bài báo thử nghiệm CN.Võ Thị Thu Nguyệt, CN.Y Zi Na Ksor, TS.Nguyễn Đình Sỹ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xu hướng thay đổi lợi thế so sánh các nông sản xuất khẩu chủ lực của vùng Tây Nguyên - Việt Nam Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phát triển cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông Lê Thế Phiệt, Trần Thị Thu Hằng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Cao Bá Quát và hiện tượng song ngữ trong văn học trung đại Việt Nam Nông Văn Ngoan Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) nhập nội tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh, Hoàng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Việt Long Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Reclamation of beneficial bioactivities of herbal antioxidant condensed tannin extracted from Euonymus laxiflorus Van Bon Nguyen (*), That Quang Ton, Dai Nam Nguyen, Thanh Thi Nguyen (1), Truong Nhan Ngu (1), Thi Hanh Nguyen (1), Chien Thang Doan (1), Thi Ngoc Tran (1), Minh Trung Nguyen (1), Nh Research on Chemical Intermediates
A density functional theory study on silver and bis-silver complexes with lighter tetrylene: are silver and bis-silver carbenes candidates for SARS-CoV-2 inhibition? Insight from molecular docking simulation Thanh Q. Bui (a), Huynh Thi Phuong Loan (a), Tran Thi Ai My (a), Duong Tuan Quang (b), Bui Thi Phuong Thuy (*c), Vo Duy Nhan (d), Phan Tu Quy (e), Pham Van Tat (f), Duy Quang Dao (g), RSC Advances
In-Depth Investigation of a Donor–Acceptor Interaction on the Heavy-Group-14@Group-13-Diyls in Transition-Metal Tetrylone Complexes: Structure, Bonding, and Property Huynh Thi Phuong Loan, Thanh Q. Bui, Tran Thi Ai My, Nguyen Thi Thanh Hai, Duong Tuan Quang, Pham Van Tat, Dang Tan Hiep, Nguyen Tien Trung, Phan Tu Quy, Nguyen Thi Ai Nhung* ACS Omega
Diet of the Bronze Skink Eutropis macularius (Reptilia: Squamata: Scincidae) from Thua Thien Hue Province, Central Vietnam Chung D. Ngo, Phuong L. T. Le, Huy D. Nguyen, Phong B. Truong, Nghiep T. Hoang, Binh Van Ngo Russian Journal of Herpetology
A molecular docking simulation study on potent inhibitors against Rhizoctonia solani and Magnaporthe oryzae in rice: silver-tetrylene and bis-silver-tetrylene complexes vs. validamycin and tricyclazole pesticides Bui Thi Phuong Thuy, Tran Thi Ai My, Nguyen Thi Thanh Hai*, Huynh Thi Phuong Loan, Le Trung Hieu, Tran Thai Hoa, Thanh Q. Bui, Ho Nhat Tuong, Nguyen Thi Thu Thuy, Doan Kim Dung, Pham Van Tat, Phan Tu Structural Chemistry
N4-methylcytidine ribosomal RNA methylation in chloroplasts is crucial for chloroplast function, development, and abscisic acid response in Arabidopsis Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee, Hunseung Kang Journal of integrative plant biology
Functional Characterization of a Putative RNA Demethylase ALKBH6 in Arabidopsis Growth and Abiotic Stress Responses Trinh Thi Huong, Le Nguyen Tieu Ngoc, Hunseung Kang International Journal of Molecular Science
Recent Evolution of Perennial Crop Farms: Evidence from Dak Lak Province, Vietnam Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Philippe Lebailly Agris on-line Papers in Economics and Informatics
Microbial Conversion of Shrimp Heads to Proteases and Chitin as an Effective Dye Adsorbent Chien Thang Doan 1,2, Thi Ngoc Tran 1,2, Chuan-Lu Wang 3, San-Lang Wang 2,4 Polymers
Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens Trigger Common and Distinct Systemic Immune Responses in Arabidopsis thaliana Depending on the Pathogen Lifestyle Ngoc Huu Nguyen, Patricia Trotel-Aziz, Sandra Villaume, Fanja Rabenoelina, Adrian Schwarzenberg, Eric Nguema-Ona, Christophe Clément, Fabienne Baillieul, Aziz Aziz Vaccines
Chế biến, sử dụng thân ngọn lá sắn ủ chua làm thức ăn nuôi bò thịt Phạm Thế Huệ, Đinh Văn Tiến, Nguyễn Quốc Huy, Lê Văn Nghĩa, Lê Anh Dương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sự lưu hành vi khuẩn Leptospira ở lợn tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Thái, Đặng Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Hiếu, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Đỉnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đạo hàm LIE của đạo hàm và 1- dạng đối ngẫu trên đại số không giao hoán Đinh Thị Xinh, Nguyễn Thị Uyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) trên môi trường hữu cơ bổ sung giá, chuối và tổ yến Đoàn Thị Tuyết Lê, Huỳnh Thị Thùy Trâm, Nguyễn Thanh Tuyên, Bùi Trường Đạt, Đỗ Minh Anh, Lê Thị Thu Hương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của các hỗn hợp chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng của cây cà phê vối giai đoạn kiến thiết cơ bản Đỗ Thị Kiều An, Nguyễn Thị Hương Cẩm, Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của một số giống sắn mới trên đất nâu đỏ Bazan tại Buôn Ma Thuột Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Hoài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng, sâu bệnh hại và hiệu quả kinh tế của một số giống sắn mới trên đất xám tại huyện Buôn Đôn Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng mật độ trồng và lượng phân bón đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của giống sắn HLS11 trồng trên đất nâu đỏ Bazan tại huyện Krông Búk Nguyễn Văn Minh, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của phân xanh từ lạc dại đến sinh trưởng và năng suất của rau cải ngọt Trần Thị Biên Thùy, Trình Công Huyền Vy, Nguyễn Thanh Sang, Trần Ngọc Duyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ hiện mắc đột quỵ và một số yếu tố nhân khẩu học liên quan ở n0gười trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk Đinh Hữu Hùng, Đỗ Văn Dũng, Vũ Anh Nhị, Lê Văn Tuấn, Thân Trọng Quang, Đặng Thị Xuyến, Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Thu Hường, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Tào Thị Hoa Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiệu quả của biện pháp truyền thông giáo dục sức khoẻ với bệnh tai mũi họng ở người dân buôn Ko Tam, Ea Sút, Dhă Prong TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Phùng Minh Lương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của độ lớn đòn bẩy tài chính đến mức độ quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Thanh Hùng, Võ Xuân Hội, Trương Hồng Hà, Phạm Đắc Tín Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tác động của tín dụng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Võ Xuân Hội, Nguyễn Đức Quyền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng nền giáo dục mở trong sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay Ngô Đình Quốc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nhận thức về giáo dục giá trị sống của sinh viên trường đại học Tây Nguyên Lê Quang Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát nhu cầu của sinh viên trong việc tham gia hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa tại trường Đại học Tây Nguyên Bùi Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân Linh, Trần Văn Hưng, Chu Vương Thìn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nâng cao năng lực viết văn nghị luận cho học sinh trường THPT Thực hành Cao Nguyên Lương Văn Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Bioavailability of zinc and iron in durum wheat: A trade‐off between grain weight and nutrition? Binh T.T. Tran(1), Timothy R. Cavagnaro, Jason A. Able, Stephanie J. Watts‐Williams Plants, People, Planet
Cobimaximal neutrino mixing in the U(1)B−L extension with A4 symmetry V,V,Vien Modern Physics Letters A
Utilization of Crab Waste for Cost-Effective Bioproduction of Prodigiosin Van Bon Nguyen (1), Dai Nam Nguyen (2), Anh Dzung Nguyen (2), Van Anh Ngo (2), That Quang Ton (3,4), Chien Thang Doan (5,6), Thi Phuong Pham 5, Thi Phuong Hanh Tran 5, San-Lang Wang 6,7,* Marine Drugs
Study on SARS‐CoV‐2 inhibition of some potential drugs using molecular docking simulation Tran Thi Ai My, Le Trung Hieu, Nguyen Thi Thanh Hai, Bui Quang Thanh, Huynh Thi Phuong Loan, Bui Thi Phuong Thuy, Phung Van Trung, Bui Thi Bao Tram, Nguyen Huyen Ngoc Tran, Phan Tu Quy, Duong Tuan Qua VIETNAM JOURNAL OF CHEMISTRY
The Effect of Retail Electricity Price Levels on the FI Values of Smart-Grid Rooftop Solar Power Systems: A Case Study in the Central Highlands of Vietnam Tran Thi Lan (1,2), Sopin Jirakiattikul (3), M. S. Chowdhury (1,4,5), Dilawer Ali (5), Le Duc Niem (2), Kuaanan Techato (1,4,5) Sustainability
Factors affecting employees’ motivation Doan Hong Le, Perfecto G. Aquino, Revenio C. Jalagat Jr., Nguyen Thanh Truc, Le Khac Quang Si, Le Thi Hoang My Management Science Letters
Utilization of Seafood Processing By-Products for Production of Proteases by Paenibacillus sp. TKU052 and Their Application in Biopeptides’ Preparation Chien Thang Doan 1,2, Thi Ngoc Tran 1,2, Van Bon Nguyen 3, Anh Dzung Nguyen 3, San-Lang Wang 2,4,* Marine Drugs
Dynamics of a medium value consumer apparel supply chain key parameters Vimal Kumar, Pratima Verma, Ajay Jha, Kuei-Kuei Lai, Manh-Hoang Do International Journal of Productivity and Performance Management
Changes in Community Composition of Tropical Evergreen Forests during Succession in Ta Dung National Park, Central Highlands of Vietnam Nguyen Hong Hai, Nguyen Thanh Tan, Tran Quang Bao, Any Mary Petritan, Trinh Hien Mai, Cao Thi Thu Hien, Pham The Anh, Vu Tien Hung Ion Catalin Petritan Forests
Combined Application of Rhizosphere Bacteria with Endophytic Bacteria Suppresses Root Diseases and Increases Productivity of Black Pepper (Piper nigrum L.) TS.Hoàng Văn Chuyển, PGS.TS.Nguyễn Anh Dũng, PGS.TS.Trần Trung Dũng, ThS.Trịnh Thị Huyền Trang, ThS.Nguyễn Văn Tịnh Agriculture
Một số đặc điểm dịch tễ của vi khuẩn Rickettsia ở bọ chét ký sinh trên chó tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Đỉnh, Nguyễn Quốc Hiếu, Nguyễn Văn Thái Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của hàm lượng xơ thô trong khẩu phần đến sản xuất sữa, một số chỉ tiêu sinh lý và bệnh rối loạn trao đổi chất ở bò sữa cao sản Đoàn Đức Vũ & Nguyễn Thị Thủy Tiên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu lí thuyết khả năng hấp phụ Dichloro Diphenyl Trichloroethane trên than hoạt tính và than hoạt tính biến tính bởi sắt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Phạm Thị Bé Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu sử dụng Serratia marcescens tổng hợp prodigiosin từ phụ phẩm bột vỏ tôm bằng công nghệ lên men Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Đại Nam, Trần Thị Hà Trang, Ngô Văn Anh, Hồ Nhật Được, Đỗ Văn Chung, Nguyễn Thị Hạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ghi nhận hai loài nấm mới thuộc chi Ramaria holmsk (1790) bổ sung vào danh mục nấm lớn Tây Nguyên thu thập được tại vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Kiên, Trần Thị Kim Thi, Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trần Thị Thu Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Chéo hóa đồng dư đồng thời bốn ma trận với ít nhất một ma trận không suy biến và ứng dụng Nguyễn Thị Ngân & Nguyễn Văn Bồng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hiệu quả của chế phẩm vi khuẩn vùng rễ đến sinh trưởng và phòng trừ bệnh hại rễ cây hồ tiêu tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Trịnh Thị Huyền Trang, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Vân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2019 Nguyễn Ngọc Sang, Trần Văn Phước, Lê Thế Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Quyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng tái canh cà phê tỉnh Đắk Lắk Phạm Thế Trịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá khả năng kháng tuyến trùng của các vật liệu giống dùng làm gốc ghép cho cây cà phê vối trồng tái canh Hoàng Quốc Trung, Nguyễn Văn Nam, Trương Hồng, Đinh Thị Tiếu Oanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của lượng bột dã quỳ Tithonia diversifolia đến bệnh vàng lá do tuyến trùng và sinh trưởng của cây cà phê vối tái canh ngay ở giai đoạn kiến thiết cơ bản Hoàng Quốc Trung, Nguyễn Văn Nam, Trương Hồng, Nguyễn Thị Thanh Mai Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiến thức về tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 Phan Thị Huyền Trang & Nguyễn Thị Kim Quyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và tiềm năng phát triển ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Trần Thị Ngọc Hạnh & Trương Ngọc Hằng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu biến động giá vàng thế giới và gợi ý chính sách đối với Việt Nam Nguyễn Văn Hóa & Lê Đức Niêm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vai trò của giảng viên và chương trình học Đối với ý định khởi nghiệp của sinh viên khoa kinh tế - trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Đức Quyền, Đỗ Thị Bông, Võ Xuân Hội Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vận dụng phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên – thực trạng và giải pháp Lại Thị Ngọc Hạnh & Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng khung năng lực đánh giá trong dạy học Đọc hiểu văn bản cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên Lưu Thị Dịu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Rèn luyện kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm Trong dạy học môn tự nhiên và xã hội cho sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai giữa bò đực hướng thịt với bò cái hướng sữa Đoàn Đức Vũ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng phân bón hữu cơ đến năng suất, hàm lượng tinh bột và hiệu quả kinh tế của giống sắn HLS12 trồng xen trong cao su trên đất nâu đỏ bazan tại huyện Krông Buk Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Gene cloning and transformation of Arabidopsis plant to study the functions of the Early Responsive to Dehydration gene (ERD4) in coffee genome Sy Dinh Nguyen,  Hunseung Kang  SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL
Study of the morphology of the low-latitude D region ionosphere using the method of tweeks observed at Buon Ma Thuot, Dak Lak Le Minh Tan, Nguyen Ngoc Thu, Tran Quoc Ha, Nguyen Thi Thao Tuyen Vietnam Journal of Earth Science
Challenges in the Implementation of Solid waste Management Strategy in the Central Highlands of Vietnam. (1) Nguyen Hoang Phuong, (2)Nguyen Phu Bao, (3)Tran Tuan Viet, (4)Pham Hong Nhat Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Combined Application of Rhizosphere Bacteria with Endophytic Bacteria Suppresses Root Diseases and Increases Productivity of Black Pepper (Piper nigrum L.) TS.Hoàng Văn Chuyển, PGS.TS.Nguyễn Anh Dũng, ThS.Trịnh Thị Huyền Trang, ThS.Nguyễn Văn Tịnh, PGS.TS.Trần Trung Dũng, TS.Nguyễn Đình Sỹ, ThS.Ngô Văn Anh Agriculture
Conversion of Wheat Bran to Xylanases and Dye Adsorbent by Streptomyces thermocarboxydus Trần Thị Ngọc Đoàn Chiến Thắng Wang San Lang Polymers
Composite of magnetite and Zn/Al layered double hydroxide as a magnetically separable adsorbent for effective removal of humic acid Sri Juari Santosa Philip Anggo Krisbiantoro Tran Thi Minh Ha Nguyen Thi Thanh Phuong Gusrizal Gusrizalf Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Advancing households‘ sustainable energy through gender attitude towards rooftop PV installations: a case of the Central Highlands, Vietnam Sopin Jirakiattikul, Tran Thi Lan, Kuaanan Techato. Sustainability
New Retailing Problem for an Integrated Food Supply Chain in the Baking Industry Ning Xu, Yung-Fu Huang, Ming-Wei Weng, Manh-Hoang Do Applied Sciences
Two-Stage Production System Pondering upon Corporate Social Responsibility in Food Supply Chain: A Case Study Ten-Suz Chen, Yung-Fu Huang, Ming-Wei Weng, Manh-Hoang Do Applied Sciences
The Reality of Traditional Cutural Values Education forEthnic Minority High School Students inTay Nguyen, Vietnam Lê Quang Hùng Vu Le Hoa Nguyễn Hữu Hiếu Lê Thị Cẩm Lệ Nguyễn Thị Minh Thu Nguyễn Đức Anh REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION
Output feedback control and output feedback finite-time control for nonlinear fractional-order interconnected systems Dinh Cong Huong, Le Ba Thong, Dao Thi Hai Yen Computational and Applied Mathematics
Applying Mind Map in Teaching History in Primary Schools – Case Study of Dak Lak Province, Vietnam Thi Thuy An Le, Thi Anh Mai Nguyen, Thi Tam Bui, Thi Diu Luu, Thi Kieu Loan Dinh Journal of Nonformal Education
B−L model based on Q4 symmetry for fermion spectrum with normal neutrino mass ordering V.V.Vien Modern Physics Letters A
Antioxidant activity and hepatoprotective effect of exopolysaccharides from cultivated Ophiocordyceps sinensis against CCl4-induced liver damages. Quang-Vinh Nguyen, Thi - Tuoi Vu, Minh-Trang Tran, Phuong Tham Ho Thi, Huynh Thu, Thuy Hang Le Thi, Hoang Van Chuyen, Minh-Hiep Dinh Natural Product Communications
Multiscalar B-L extension based on S4 flavor symmetry for neutrino masses and mixing V. V. Vien, H. N. Long Chinese Physics C
Fermion spectrum and g-2 anomalies in a low scale 3-3-1 model A. E. Cárcamo Hernández, Yocelyne Hidalgo Velásquez, Sergey Kovalenko, H. N. Long, Nicolás A. Pérez-Julve & V. V. Vien Theoretical Physics
Factors Affecting Banking Policies and Solutions for Banks in Agricultural Development in Vietnam DUONG THI AI NHI, DINH TRAN NGOC HUY, NGUYEN VAN DAT JOURNAL OF CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS AND GOVERNMENT
Vai trò của cầu trùng (Eimeria spp.) trong hội chứng tiêu chảy ở đàn dê nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk Phạm Thị Tú Anh, Lê Anh Dương, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Thị Thanh, Nguyễn Văn Trọng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân tích khả năng giữ nước của lớp thảm mục kiểu rừng lá rộng thường xanh tại vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk Hồ Đình Bảo & Lê Thành Công Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng hệ thống lưu trữ minh chứng phục vụ đánh giá chương trình đào tạo Trương Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Như, Phan Thị Đài Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học hóa học 10 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh Đặng Thị Thùy My & Đoàn Thị Cơ Thường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hệ thống đào tạo trực tuyến đa nền tảng Nguyễn Thị Như, Trương Thị Hương Giang, Nguyễn Đức Thắng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thành phần loài của chi Ipomoea trong họ bìm bìm (Convolvulaceae) ở vườn quốc gia Yok Don Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Thủy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của phương thức sấy đến thành phần hóa lý và hoạt tính kháng oxy hóa của bột vỏ trái thanh long ruột trắng (Hylocereus undatus) Mai Thị Hải Anh & Nguyễn Quang Vinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiến thức, thực hành về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em của bà mẹ có con đang điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2020 Vũ Thị Lan Anh & Vũ Thị Thu Hường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori và kết quả tiệt trừ Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng điều trị tại bệnh viện đại học Tây Nguyên năm 2018 - 2019 Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Thu Hường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng pháp luật về đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp Phan Thúy An Phan Thúy An Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với dịch vụ du lịch Đắk Lắk Từ Thị Thanh Hiệp & Phan Thị Thúy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Dịch vụ cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Bích Ngọc, Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Dung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ chế pháp lý theo pháp luật về an toàn thực phẩm Nguyễn Trường Tam, Đỗ Thị Bông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên – thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng Lê Thị Hồng Hạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá của sinh viên về thái độ trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức hành chính phòng đào tạo đại học và phòng công tác sinh viên tại trường đại học Tây Nguyên Nguyễn Văn Minh (CBTC) Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tổ chức các hoạt động giao lưu theo hướng trải nghiệm ở chủ đề “quê hương – đất nước” cho học sinh tiểu học Lê Thị Cẩm Lệ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đánh giá các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên trường đại học Tây Nguyên năm 2020 Lê Tử Trường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tay Nguyen University of the Central Highlands applies a physical education program for nonprofessional students starting from the school year 2019 - 2020. New physical education curriculum has been applied for students at school so it is inevitable to have some obstacles and shortcomings. The findings of this study have raised difficulties and offered solutions to replace and correct the limitations to improve the effectiveness of the school‘s education. Đoàn Tiến Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng hệ thống kiểm tra trắc nghiệm khách quan đa nền tảng cho học sinh trung học phổ thông Nguyễn Trung Thông & Phan Thị Đài Trang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xác định nhóm các trò chơi thể thao quân sự để vận dụng trong các khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học Tây Nguyên Lê Viết Quỳnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
BrRH37, a Cabbage (Brassica rapa) DEAD-Box RNA Helicase, Confers Drought Tolerance and ABA Response in Transgenic Arabidopsis Plants Ghazala Nawaz, Than Zaw Tun Sai, Kwanuk Lee, Su Jung Park, Sy Nguyen Dinh, Hunseung Kang Journal of Plant Biology
Isolation, semi-synthesis, docking-based prediction, and bioassay-based activity of Dolichandrone spathacea iridoids: new catalpol derivatives as glucosidase inhibitors Tran Thi Phuong Thao, Thanh Q. Bui, Phan Tu Quy, Nguyen Chi Bao, Tran Van Loc, Tran Van Chien, Nguyen Linh Chi, Nguyen Van Tuan, Tran Van Sung, Nguyen Thi Ai Nhung RSC Advances
Information and Communication Technology application inpre-service teacher education programs in Vietnamese universities Ngoc Hai Tran1, Huong Manh Nguyen*, Hong-Tham Thi Dinh, Ngoc Hai Tran1, Huong Manh Nguyen*, Hong-Tham Thi Dinh, Thuy-An Thi Le, Bich-Loan Thi Do, Duc Minh Tran, Hieu Thi Ngo, PSYCHOLOGY AND EDUCATION
Use of transoral CO2 laser microsurgery for treatment of cancerous neoplasms of the larynx in Vietnam L.M. Ky1, P.V. Huu3, N.X. Quang3, T. Hai5, M.Q. Hoan4, (Mai Quang Hoàn) N. BacHai2, N.D. Phuc Genetics and Molecular Research
Simultaneous quantitative analyses of Tanshinone I, Cryptotanshinone, andTanshinone IIA in Danshen (Salvia miltiorrhiza Bunge) cultivated inVietnam using LC-MS/MS Ngoc-Nguyen Tuan, Manh-Dung Doan, Thanh Tam-Tran Toan, Van-Hoang Trung, Dinh-Nguyen Luyen, Huu-Nguyen Tung, Dinh-Tran Thang Indian Journal of Natural Products and Resources
Building and Developing Ethnic Relations in Lam Dong Province in the Central Highlands of Vietnam Today Le Thi Hong Hanh International Journal of Social Science And Human Research
Cluster Analysis Based selection in Seedling Population of Cassava Clones Kartika Noerwijati1*, Sholihin Sholihin1, Tinuk Sri Wahyuni1, Rohmad Budiono2, Nguyen Van Minh3, Roy Hendroko Setyobudi4, Zane Vincēviča-Gaile5, Lulu Husna6 Sarhad Journal of Agriculture
Repairing Reed-Solomon Codes via Subspace Polynomials Son Hoang Dau Thi Xinh Dinh Han Mao Kiah Tran Thi Luong Olgica Milenkovic IEEE Transactions on Information Theory
Review of Empirical Research on University Social Responsibility Yung-Fu Huang, Manh-Hoang Do International Journal of Educational Management
The effect of total quality management-enabling factors on corporate social responsibility and business performance: evidence from Vietnamese coffee firms Manh-Hoang Do Yung-Fu Huang Thi-Nga Do Benchmarking: An International Journal
The Effects of Total Quality Management and Corporate SocialResponsibility on Firm Performance: A Future Research Agenda TSOU, Yu-Hong; HUANG, Yung-Fu; LIU, Su-Chuan; DO, Manh-Hoang Journal of Asian Finance, Economics and Business
Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng của giống nấm rơm Volvariella volvacea trong môi trường dịch thể Đỗ Thị Kiều An & Nguyễn Thị Hương Cẩm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu nuôi trồng chủng nấm hương ưa nhiệt (Lentinula platinedodes) phát hiện ở vườn quốc gia Cát Tiên Phạm Ngọc Dương & Nguyễn Thị Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Đặc điểm vi sinh vật (vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc) đất rừng khộp tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Đăng & Cao Thị Hoài Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn vi nấm nội sinh rễ cây hồ tiêu tại Gia Lai có hoạt tính kháng tuyến trùng Trần Thị Phương Hạnh & Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trồng trên gỗ khúc keo lá tràm (Acacia auriculiformis) Nguyễn Thị Bích Hằng, Trần Đình Chí, Hồ Thị Trang, Chu Kiều Oanh, Phan Thị Ánh Nguyệt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu sử dụng dịch nuôi cấy Bacillus vezelensis để kiểm soát nấm Fusarium gây bệnh chết héo trên cây dưa lưới Trần Ngọc Hùng Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của thành phần môi trường đến khả năng sinh trưởng của hệ sợi nấm lớn Trametes sp. và Fomitopsis sp. thu thập tại tỉnh Hòa Bình Lê Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Tùng Lâm, Tạ Thị Tuyết Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm rễ nội cộng sinh trên đất trồng cây cà phê và cây hồ tiêu Dak Lak Lê Mai Hương, Đồng Thị Hoàng Anh, Nguyễn Đình Luyện, Trần Hồng Hà, Lê Thị Hoàng Yến Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của đèn led đến nồng độ polysaccharide và cordycepin trên nấm nhộng trùng thảo Cordyceps militaris Đặng Thị Mỵ, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Hữu Trí Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng nấm hầu thủ (Hericium erinaceum) trên cơ chất phụ phẩm bông vải Nguyễn Minh Quang, Lương Thị Bích Hàn, Phan Hữu Tín, Võ Thị Thúy Huệ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn nội sinh từ rễ cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) có hoạt tính hỗ trợ sinh trưởng cây trồng Trịnh Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Võ Thị Phương Khanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn, nấm nội sinh có khả năng sản xuất lovastatin, prodigiosin và enzyme phytase từ cây dược liệu Nguyễn Phạm Tuấn1, Bằng Hồng Lam2, Huỳnh Cảm Thủy Trang1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thành phần loài nấm ngoại cộng sinh trên hệ rễ cây con thông năm lá (Pinus dalatensis Ferre) tại Giang Ly vườn quốc gia Bidoup Núi Bà Nguyễn Khoa Trưởng, Lê Bá Dũng, Phạm Nguyễn Đức Hoàng, Ngô Thùy Trâm, Phan Trung Trực Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa, kháng khuẩn của dịch chiết astaxanthin từ Rhodosporidium sp.bằng DMSO Trần Quang Vinh, Dương Quốc Cường, Ngô Đại Nghiệp, Hoàng Nghĩa Sơn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng kiến thức của thai phụ về dị tật bẩm sinh tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên năm 2020 Ngô Thị Vân Huyền, Hoàng Thị Mai Nga, Nguyễn Thu Trang, Trần Lệ Thu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiến thức, thái độ về phòng và xử trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn trong tiêm truyền của sinh viên điều dưỡng trường đại học y - dược Thái Nguyên La Văn Luân, Phạm Tuấn Vũ, Lê Thị Vân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức về thực hành tự khám vú của sinh viên trường đại học y – dược Thái Nguyên Nguyễn Thị Sơn, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Giang Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kiến thức, thái độ, và thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của học sinh tại thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thu Trang, Ngô Thị Vân Huyền, Triệu Văn Nhật Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Conversion of Pectin-Containing By-Products to Pectinases by Bacillus amyloliquefaciens and Its Applications on Hydrolyzing Banana Peels for Prebiotics Production  Đoàn Chiến Thắng Chen Chien Lin Nguyễn Văn Bốn Trần Thị Ngọc Nguyễn Anh Dũng Wang San Lang Polymers
An Extension of the Standard Model with Δ(54) Symmetry for Quark Masses and Mixings Võ Văn Viên Physics of Atomic Nuclei
Whether planar or corrugated graphitic carbon nitride combined with titanium dioxide exhibits better photocatalytic performance? Nguyen Thi Thu Ha 1, Pham Thi Be 2, Phung Thi Lan 3, Nguyen Thi Mo 4, Le Minh Cama 5, Nguyen Ngoc Ha 6 RSC Advances
Electrochemical Determination of Uric Acid in Urine by Using Zeolite Imidazolate Framework-11 Modified Electrode Tran Si Thanh, Phan Tu Qui, Nguyen Thi Thanh Tu, Tran Thanh Tam Toan, Tran Thi Bich Hoa, Le Van Thanh Son, Do Mai Nguyen, Tran Ngoc Tuyen, Dinh Quang Khieu Journal of Nanomaterials
Bioprocessing of Marine Chitinous Wastes for the Production of Bioactive Prodigiosin Thi-Hanh Nguyen, San-Lang Wang, Dai-Nam Nguyen, Anh-Dzung Nguyen, Thi-Huyen Nguyen, Manh-Dung Doan, Van-Anh Ngo, Chien-Thang Doan, Yao-Haur Kuo, Van-Bon Nguyen Molecules
RsmD, a chloroplast rRNA m2G methyltransferase, plays a role in cold stress tolerance via possibly affecting chloroplast translation in Arabidopsis Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Jing Cai, Trinh Thi Huong, Kwanuk Lee, Hunseung Kang Plant and Cell Physiology
Analysis of changes in the agricultural and forest areas and the impact of socio-economic activities in the Ba River Basin, Vietnam Truong Nhat Kieu Thi, Pham Thi Mai Thy, Lam Dao Nguyen, Nguyen Thi Thanh Huong IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Mapping Land use/land cover using a combination of Radar Sentinel-1A and Sentinel-2A optical images T T H Nguyen1, T N Q Chau1, T A Pham2, T X P Tran1, T H Phan1, T M T Pham IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Estimate tropical forest stand volume using SPOT 5 SatelliteImage T T H Nguyen, T A Pham, T P Luong IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Assessing the risk of land use change in the centre of the Ba river basin,Vietnam Han T N Tham, Duoc T Nguyen, Thy T M Pham, Huong T T Nguyen, Nguyen D Lam IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Solutions for Sustainable Banking and Enhancing Banking Competitiveness – Vietinbank Case in Vietnam Nguyen Van Dat, Dinh Tran Ngoc Huy Revista GEINTEC-Gestao Inovacao e Tecnologias
Factors Affecting Business Performance and Enhancing Competitiveness for Company in Vietnam - Case of Quang Ngai Agricultural Products and Food JSC Nguyen Van Dat, Duong Thi Ai Nhi JOURNAL OF CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS AND GOVERNMENT
Improving Bank management Under Macro economic Context - Case of ACB Bank in Vietnam NGUYEN THANH VU, DINH TRAN NGOC HUY, VO KIM NHAN, NGUYEN VIET DUNG, BUI QUANG TAM, PHAN MINH DUC, NGUYEN VAN DAT, NGUYEN THANH HUNG JOURNAL OF CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS AND GOVERNMENT
Concepts, explanation theories, standards and guidelines on corporate social responsibility: Overview of research and contact with Vietnam Bui Thi Thu Hang JOURNAL OF CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS AND GOVERNMENT
Begonia of Vietnam: an updated checklist, including a new species and a new record Van The Pham, Dinh Quang Diep, Van Canh Nguyen, Ngoc Bon Trinh, Duc Dinh Nguyen (Nguyễn Đức Định), The Hien Nguyen, Che Wei Lin Phytotaxa
Multiscalar B − L extension with A4 symmetry for fermion mass and mixing with co-bimaximal scheme V.V.Vien Physics Letters B
Prevalence, determination, and control of histamine formation in food concerning food safety aspect TS.Hoàng Văn Chuyển, ThS.Nguyễn Thị Vân Quality Assurance and Safety of Crops & Foods
Production of Sucrolytic Enzyme by Bacillus licheniformis by the Bioconversion of Pomelo Albedo as a Carbon Source Đoàn Chiến Thắng Trần Thị Ngọc Nguyễn Thị Thanh Trần Thị Phương Hạnh Nguyễn Văn Bốn Trầ nTrung Dũng Nguyễn Anh Dũng Wang San Lang Polymers
Adsorption of lindane (γ-hexachlorocyclohexane) on nickel modified graphitic carbon nitride: a theoretical study Nguyen Thi Thu Ha, Pham Thi Be, Nguyen Ngoc Ha RSC Advances
On the Inhibitability of Natural Products Isolated from Tetradium ruticarpum towards Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) and α-Glucosidase (3W37): An In Vitro and In Silico Study Dao-Cuong To, Thanh Q. Bui, Nguyen Thi Ai Nhung, Quoc-Toan Tran, Thi-Thuy Do, Manh-Hung Tran, Phan-Phuoc Hien, Truong-Nhan Ngu, Phan-Tu Quy, The-Hung Nguyen, Huu-Tho Nguyen, Tien molecules
A theoretical study on inhibitability of silver(I) N-heterocyclic carbene and dimer silver(I) N-heterocyclic carbene complexes against Phytophthora capsici and Fusarium sporotrichioides in Piper nigrum L. Phan Tu Quy, Nguyen Thi Thanh Hai, Tran Thi Ai My, Thanh Q. Bui, Tran Thai Hoa, Nguyen Vinh Phu, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thi Ai Nhung VIETNAM JOURNAL OF CHEMISTRY
Multiscalar B−L model with Σ(18) symmetry for neutrino mass and mixing Võ Văn Viên Modern Physics Letters A
Antioxidant and hypoglycemic activities of various solvent fractions of methanol extract of Terminalia alata Heyne ex Roth trunk-bark Quang -Vinh Nguyen Pham Van Hung Anh Dzung Nguyen NovaBiotechnologicaetChimica
Microencapsulation of Essential Oils by Spray-Drying and Influencing Factors Thi Thu Trang Nguyen Thi Van Anh Le Nhu Ngoc Dang Dan Chi Nguyen Phu Thuong Nhan Nguyen Thanh Truc Tran Quang Vinh Nguyen Long Giang Bach Dung Thuy Nguyen Pham Journal of Food Quality
Ảnh hưởng của thức ăn phối trộn đến hiệu quả chăn nuôi lợn thương phẩm Nguyễn Đức Điện1, Lê Minh Hải2 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Alterations in endogenous hormone levels and energy metabolism promoted the induction, differentiation and maturation of Begonia somatic embryos under clinorotation Hoang Dac Khai Le The Bien Nguyen QuangVinh Doan Manh Dung Ngo Dai Nghiep Nguyen Thi Nhu Mai Hoang Thanh Tung Vu Quoc Luan Do Manh Cuong Duong Tan Nhut Plant Science
The worldview in the Polytheism of the Ede in Dak Lak province, Vietnam Nguyễn Đình Huấn International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation
Bệnh ghẻ tai do Otodectes cynotis trên mèo Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Đỉnh &Lê Thị Như Nhung Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái giống Yorkshire và Landrace có nguồn gene Đan Mạch nuôi tại Gia Lai Ngô Minh Hiếu & Trần Văn Thương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số mô hình tiếp cận năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên dân tộc thiểu số Đoàn Đức Vũ, Phạm Văn Quyến, Hoàng Thị Ngân, Đậu Văn Hải, Hoàng Thị Xuân Nguyên & Phạm Văn Tiềm Tạp chí Giáo dục & Xã hội
Thiết kế Rubrics hỗ trợ đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông Nguyễn Thị Phương Đông, Đoàn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Ngọc Bích & Trần Quỳnh Mai Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Vi nhân giống cây Trạng Nguyên (Euphorbia pulcherrima Willd.) Trần Thị Phương Hạnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
So sánh sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng Nguyễn Thị Hương Cẩm, Võ Quốc Hoàng, Hoàng Thị Linh Chi, Nguyễn Thành Hào, Nguyễn Diệu Oanh, Lê Thị Lan Nhi, Chu Thị Khánh Lý, Y Thít Kbuôr, Đỗ Thị Kiều An & Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo nghiệm một số giống Diêm Mạch (Chenopodium quinoa Willd.) nhập nội trồng trong mùa khô trên đất nâu đỏ Bazan tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh & Nguyễn Văn Lộc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực địa chính cấp xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Đặng Xuân Trung, Đỗ Thị Tú Trinh, Ngô Thị Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Sang & Nguyễn Thị Ngọc Quyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng lên men vỏ tôm tạo chế phẩm phòng trừ tuyến trùng gây hại rễ cà phê vối Nguyễn Đại Nam, Lê Đức Minh Tân, Đỗ Văn Chung & Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Mô tả đặc điểm dịch tễ và lâm sàng bệnh viêm xoang do nấm tại bệnh viện Chợ Rẫy 2017 – 2018 Mai Quang Hoàn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng S’Tiêng ở Bình Phước từ quan niệm đến thực tiễn Buôn Krông Thị Tuyết Nhung, Điểu Điều &Wiya Podam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hà Hồng Anh, Nguyễn Thị Hải Yến & Bùi Thị Hiền Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - trường hợp nghiên cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Bùi Thị Thu Hằng & Nguyễn Như Gia Uyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Kế toán thuế giá trị gia tăng - trường hợp công ty Cổ phần Xây dựng Quyết Thắng, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Đức Hiếu & Nguyễn Thị Thanh Vân Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Phan Thị Xuân Hương Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác kế toán Quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Đỗ Thị Minh Quyền & Lê Thị Tú Trinh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHYT hộ gia đình tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Tiên & Nguyễn Thị Hoàng Điệp Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thiết kế công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của sinh viên khối ngành Sư phạm trong dạy học dự án ở trường đại học Tây Nguyên Bùi Thị Tâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
The Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance: An Empirical Study of Commercial Banks in Vietnam BUI THI THU HANG Journal of Asian Finance, Economics and Business
Potential Application of Rhizobacteria Isolated from the Central Highland of Vietnam as an Effective Biocontrol Agent of Robusta Coffee Nematodes and as a Bio-Fertilizer Dai Nam Nguyen San-Lang Wang 2,3,* Anh Dzung Nguyen Manh Dung Doan Dinh Minh Tran Thi Huyen Nguyen Van Anh Ngo Chien Thang Doan Thi Ngoc Tran Van Chung Do Van Bon Nguyen Agronomy
Purification, Identification, and Characterization of a Glycoside Hydrolase Family 11-Xylanase with High Activity from Aspergillus niger VTCC 017 Dao Thi Mai Anh Nguyen Tien Cuong Nguyen Thi Trung Nguyen Phuong Dai Nguyen Do Thi Tuyen Molecular Biotechnology
An Evaluation of International Tourist’s Expectations and Experiences of the Coffee Festival of Buon Ma Thuot City, Vietnam Lê Đức Niêm, Lê Việt Anh, Hà Thị Kim Duyên Journal of Environmental Management and Tourism Journal of Environmental Management and Tourism
Utilization of Cassava Wastewater for Low-Cost Production of Prodigiosin via Serratia marcescens TNU01 Fermentation and Its Novel Potent α-Glucosidase Inhibitory Effect Lan Thi Tran, Kuaanan Techato, Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen, Tu Quy Phan, Manh Dung Doan, Khamphe Phoungthong Molecules
Tổng quan về lên men sản xuất Prodigiosin từ phụ phẩm, hoạt tính sinh học và tiềm năng ứng dụng trong y dược học của Prodigiosin Nguyễn Thị Hạnh & Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của thời gian làm mềm và thời gian nhuộm đến chất lượng tiêu bản cố định phân bào nguyên nhiễm Phạm Thị Phương, Trương Thu Trang & Nguyễn Thị Tình Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của chất kết dính đến tính chất vật lý và khả năng phân hủy sinh học của khay đựng thực phẩm từ bã cà phê Đỗ Lê Hữu Nam, Nguyễn Trọng Bách & Bùi Trần Nữ Thanh Việt Đỗ Lê Hữu Nam, Nguyễn Trọng Bách & Bùi Trần Nữ Thanh Việt ?? Lê H?u Nam, Nguy?n Tr?ng Bách & Bùi Tr?n N? Thanh Vi?t Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme chitinase của vi khuẩn Lysobacter enzymogenes Nguyễn Thị Thùy & Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tạo dòng đột biến kép ahl/beh3 bằng phương pháp thụ phấn chéo trong nghiên cứu kháng stress phi sinh học ở cây Arabidopsis Nguyễn Văn Tịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ viêm âm đạo do Candida sp. và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ độ tuổi 16 - 49 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, 2020 Thân Trọng Quang & Nguyễn Thuỳ Ánh Trâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cải củ (Raphanus sativus L.) nhập nội trồng theo hướng hữu cơ tại Đắk Lắk Nguyễn Thị Hương Cẩm, Đỗ Thị Kiều An & Trần Ngọc Duyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của lượng phân bón và mật độ trồng đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn HLS14 tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh & Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn nấm ký sinh trên rệp sáp gây hại rễ cà phê tại Cư M’gar Đỗ Văn Chung, Đào Thị Lan Hoa, Nguyễn Đại Dương, Ngô Văn Anh & Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ lưu hành huyết thanh học Cysticercus bovis ở bò tại Đắk Lắk và một số yếu tố liên quan Nguyễn Ngọc Đỉnh, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Thái & Nguyễn Thị Vân Anh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một cách tiếp cận mới cho bài toán quy hoạch hai cấp toàn phương tuyến tính Nguyễn Văn Bồng & Lê Bá Thông Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sử dụng ảnh viễn thám, GIS để lập bản đồ biến động sử dụng đất, thay đổi thảm phủ ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thúy Cường, Nguyễn Xuân Vững & Hồ Đình Bảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng QGIS dự báo nguy cơ hạn khí tượng trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Công Tài Anh, Nguyễn Trí Huyên, Nguyễn Ngọc Sang, Nguyễn Tiến Dũng & Nay H’Net Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Đức Hiếu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Thanh Thùy & Phan Thị Thúy Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam vận động viên bóng đá U14-15 trường Năng khiếu TDTT tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Thủy, Trần Văn Hưng & Chu Vương Thìn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng nhu cầu tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điều Dưỡng – Trường Đại học Đại Nam Đoàn Thị Nga, Nguyễn Văn Giang & Nguyễn Thị Ánh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số đặc điểm về nhân vật nam giới trong truyện ngắn Trần Thùy Mai Trần Thị Lệ Thanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
A Novel 10 kW Vertical Axis Wind Tree Design: Economic Feasibility Assessment Duong Minh Ngoc Kuaanan Techato Le Duc Niem Nguyen Thi Hai Yen Nguyen Van Dat Montri Luengchavanon Sustainabilily
Lịch sử toán học Nguyễn Thanh Hưng, Lê Ngọc Sơn
Một số vấn đề về kiến tập và thực tập sư phạm Nguyễn Thanh Hưng
Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh do Histomonas meleagrisdis trên gà thịt nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột Huỳnh Thị Hồng Ngọc1, Đinh Nam Lâm1, Mai Thị Xoan1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tình hình sử dụng nước trong chăn nuôi gà trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk "Đặng Thị Phương Thảo1, Đinh Nam Lâm1, Hoàng Thị Anh Phương1, Bùi Thị Như Linh1" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sự lưu hành Rickettsia felis ở chó tại thành phố buôn ma thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiếu, Hoàng Thị Minh Trang, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Ngọc Đỉnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Định lý kiểu trội cho hàm h-lồi và ứng dụng "Nguyễn Ngọc Huề1 , Phạm Thanh Thế2" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Sự tồn tại và tính tắt dần tổng quát đối với nghiệm của bài toán Dirichlet cho phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt "Đoàn Thị Thúy Vân1, Nguyễn Thị Phương Đông1" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ứng dụng giải pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) để phát triển cà phê vối (Coffea canephora pierre ex A. Froehne) bền vững tại đắk lắk "Hoàng Thị Nhung1, Đỗ Văn Chung2, Nguyễn Văn Bốn3" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
"So sánh một số giống diêm mạch (chenopodium quinoa willd.) nhập nội trồng trong mùa khô trên đất xám tại huyện cư jut, tỉnh đắk nông " Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Hữu, Lê Đình Thắng, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Văn Lộc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố nhân khẩu học liên quan ở người dân ≥ 50 tuổi trong cộng đồng tỉnh đắk lắk "Đinh Hữu Hùng1, Đỗ Văn Dũng2, Vũ Anh Nhị2, Lê Văn Tuấn2, Thân Trọng Quang1, Đặng Thị Xuyến1, Nguyễn Ngọc Như Khuê3, Vũ Thị Thu Hường1, Vũ Thị Lan Anh1, Nguyễn Hoàng Anh Thư1, Tào Thị Hoa1" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
đặc điểm nội soi các tổn thương nghi ngờ u lympho ở dạ dày "Nguyễn Duy Thịnh1, Trần Thị Bích Dân1" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
xu hướng sử dụng thuốc kháng đông hiện nay ở bệnh nhân rung nhĩ cập nhật qua một số nghiên cứu và khuyến cáo trên thế giới Nguyễn Hoàng Anh Thư1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
khảo sát tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị cho bệnh nhân ngoại trú tại phòng khám nội, bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuột năm 2019 "Nguyễn Tố Uyên1, Chu Thị Thu Hiền1, Lê Trung Khoảng1, Doãn Phương Linh2" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỉ lệ tăng thải albumin niệu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2 Văn Hữu Tài, Trần Thị Bích Dân & Nguyễn Thị Hương Thảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp Đoàn Tiến Dũng1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
xây dựng bảng khảo sát sự quan tâm đến ngành nghề STEM của học sinh trung học cơ sở "Nguyễn Thị Thanh Hương1, Phùng Thị Tố Loan1, Ninh Thị Minh Giang1, Trần Thị Thanh Thảo1, Tôn Thất Trường Nam1" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
kế toán quản trị môi trường - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam "Nguyễn Hà Hồng Anh1, Nguyễn Thị Thanh Tý1" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn công đoàn ban mê "Nguyễn Thị Đức Hiếu1, Nguyễn Thị Hải Yến1, Nguyễn Thị Mộng Tuyền2" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
nghiên cứu sử dụng sơ đồ tư duy đối với việc dạy và học kế toán - trường đại học tây nguyên "Nguyễn Thị Phương Thảo1, Nguyễn Thị Thanh Tý2" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
khả năng thích ứng trong thực tập sư phạm của sinh viên ngành giáo dục chính trị, trường đại học tây nguyên Vũ Thị Việt Anh1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nền giáo dục mới xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng vào sự nghiệp cách mạng việt nam hiện nay "Bùi Lê Anh1, Lê Văn Đoài2" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh ở trường đại học tây nguyên thông qua khảo sát học sinh trung học phổ thông người dân tộc thiểu số "Vũ Minh Chiến1, Y Cuôr Bkrông1, Vũ Thị Kim Giang1, Trương Quỳnh Như1" Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học, cao đẳng của học sinh trường thpt thực hành cao nguyên Bùi Thị Hiền1 Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu sự phân bố theo sinh cảnh của một số họ bướm ngày (Rhopalocera: Lepidoptera) ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea sô, tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Quỳnh Hoa, Lê Trọng Sơn
Kết quả nghiên cứu thành phần loài bướm ngày (Rhopalocera: Lepidoptera) ở khu bảo tồn thiên nhiên Easô, Đắk Lắk Kết quả nghiên cứu thành loài Bướm ngày (Rhopalocera: Lepidoptera) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Easô, Đăk Lăk Bùi Thị Quỳnh Hoa, Lê Trọng Sơn Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật - Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội.
Quan điểm dạy học tích cực trong việc vận dụng lý thuyết kiến tạo ở chương trình ngữ văn 12
Ảnh hưởng của thời gian làm mềm và thời gian nhuộm đến chất lượng tiêu bản cố định phân bào nguyên nhiễm Phạm Thị Phương, Trương Thu Trang & Nguyễn Thị Tình Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của chất kết dính đến tính chất vật lý và khả năng phân hủy sinh học của khay đựng thực phẩm từ bã cà phê Đỗ Lê Hữu Nam, Nguyễn Trọng Bách & Bùi Trần Nữ Thanh Việt Đỗ Lê Hữu Nam, Nguyễn Trọng Bách & Bùi Trần Nữ Thanh ViệtĐỗ Lê Hữu Nam, Nguyễn Trọng Bách & Bùi Trần Nữ Thanh Việt Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme chitinase của vi khuẩn Lysobacter enzymogenes Nguyễn Thị Thùy & Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tạo dòng đột biến kép ahl/beh3 bằng phương pháp thụ phấn chéo trong nghiên cứu kháng stress phi sinh học ở cây Arabidopsis Nguyễn Văn Tịnh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tỷ lệ viêm âm đạo do Candida sp. và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ độ tuổi 16 - 49 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, 2020 Thân Trọng Quang & Nguyễn Thuỳ Ánh Trâm Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Khảo sát tình hình kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại phòng khám nội, bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột năm 2019 Bùi Thị Tuyết, Trần Thị Lan Chi, Phạm Đình Luyến & Nguyễn Tố Uyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cải củ (Raphanus sativus L.) nhập nội trồng theo hướng hữu cơ tại Đắk Lắk Nguyễn Thị Hương Cẩm, Đỗ Thị Kiều An & Trần Ngọc Duyên Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Ảnh hưởng của lượng phân bón và mật độ trồng đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn HLS14 tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh & Đỗ Thị Nga Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tuyển chọn nấm ký sinh trên rệp sáp gây hại rễ cà phê tại Cư M’gar Đỗ Văn Chung, Đào Thị Lan Hoa, Nguyễn Đại Dương, Ngô Văn Anh & Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Một số tính chất của dãy chính quy chiều > k Phạm Hữu Khánh Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY ThS.Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích, ThS.Nguyễn Văn Ba TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Mô tả đặc điểm lâm sàng gãy xương chính mũi tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2017 -2018. Phùng Minh Lương Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Nguyên
Production of Thermophilic Chitinase by Paenibacillus sp. TKU052 by Bioprocessing of Chitinous Fishery Wastes and Its Application in N-acetyl-D-glucosamine Production Đoàn Chiến Thắng, Trần Thị Ngọc, Wang San Lang Polymers
Solutions to improve awareness and improve Knowledge, Attitude, Practice (KAP) about covid-19 for ethnic minority peoples in Gia Lai province, Vietnam Phung Thi Kim Hue, Le Nhat Minh, Nguyen Hoa Nhu Ngoc, Cao Ba Loi, Nguyen Danh, Le Tri Vien, Le Dung Sy, Le Thi Nhung, Than Trong Quang, Trieu Nguyen Trung, Nguyen Thị Thuy Quynh. Journal of Positive Psychology & Wellbeing
Mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và thừa cân/béo phì ở người trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk Đinh Hữu Hùng, Đỗ Văn Dũng, Vũ Anh Nhị, Thân Trọng Quang, Đặng Thị Xuyến, Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Thu Hường, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Tào Thị Hoa Y học dự phòng
TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HUYẾT THANH DƯƠNG TÍNH VỚI TOXOPLASMA GONDII Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ HUYỆN KRÔNG BÔNG TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2020 Trần Vũ Hoà1, Thân Trọng Quang2, Lê Minh Hoài An1, Nguyễn Trần Uyên Phương Tạp Chí Y học Việt Nam
Prevalence and risk factors of Taenia hydatigena in dogs, pigs, and cattle in the Central Highlands of Vietnam Dinh Ng‑Nguyen, Thai Van Nguyen, Trong Van Nguyen, Hieu Quoc Nguyen, Van‑Anh Thi Nguyen Parasitology Research
Thiết kế hoạt động dạy học có sử dụng thí nghiệm hóa học lượng nhỏ trong môn Hóa học ở trường phổ thông Thái Hoài Minh, Đinh Thị Xuân Thảo
THIẾT KẾ BÀI THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN THEO MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC LƯỢNG NHỎ Đinh Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trần Thị Trang, Đặng Thị Thùy My Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Tây Nguyên)
Mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân sau phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2021. ThS.Chu Thị Giang Thanh, TS.Đinh Hữu Hùng Tạp chí Khoa học, trường Đại học Tây Nguyên
Khảo sát tỷ lệ tuân thủ các bài tập thở và mối liên quan đến chất lượng cuộc sống trên người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Lê Thị Thảo
Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhân rối loạn tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk năm 2018 Lâm Vĩnh Niên, Trịnh Ngọc Thảo Vy, Phan Hoàng Thái Bảo Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh
Tiêu chảy ở trẻ em- Kiến thức, thái độ và hành vi chăm sóc của bà mẹ (Trường hợp nghiên cứu tại Đắk Lắk) Chu Thị Giang Thanh, Mai Thị Thanh Xuân, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thảo Trúc Chi
Khảo sát tỷ lệ tuân thủ các bài tập thở trên người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Lê Thị Thảo, PGS.TS Phạm Lê An, GS Faye Hummel Tạp chí Y học Thành phố Hồ CHí Minh
Khảo sát tỷ lệ tuân thủ các bài tập thở trên người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Lê Thị Thảo, Phạm Lê An, Faye HUmmel Hong Kong international Nursing Forum Hong Kong international Nursing Forum
Khảo sát tỷ lệ tuân thủ các bài tập thở trên người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Khảo sát tỷ lệ tuân thủ các bài tập thở trên người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Lê Thị Thảo
Tổng hợp và thăm dò hoạt tính gây độc tế bào của phức chất Ni(II) và Co(II) với phối tử 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde-4-methyl-3-thiosemicarbazone Ninh Thị Minh Giang, Lê Thị Hồng Hải & Phan Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giáo trình Nguyên lý kế toán Nguyễn Thị Hải Yến; Nguyễn Hà Hồng Anh; Bùi Thị Thanh Thuỳ; Nguyễn Thị Đức Hiếu; Dương Minh Ngọc; Nguyễn Thị Thanh Tý
Khả năng phát triển hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm miền trung giai đoạn 2025 – 2030 Nguyễn Thị Hải Yến; Bùi Thị Thanh Thùy HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS QUỐC GIA VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
Ẩn dụ ý niệm hôn nhân là ngục tù trong tiếng Việt (Trên cứ liệu văn xuôi từ 1986 đến nay) Vũ Hoàng Cúc Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư
GIẢI PHÁP CHỐNG TẤN CÔNG LỖ ĐEN TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Nguyễn Quốc Cường CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
Thực trạng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam Phan Thúy An; Hồ Thanh Tuấn Proceedings of the second international conference in business, economics & finance, năm 2021
Ultra-Deep Sequencing of Plasma-Circulating DNA for the Detection of Tumor- Derived Mutations in Patients with Nonmetastatic Colorectal Cancer Nguyễn Hữu Thịnh, Lương Bắc An, Trần Đức Huy, Nguyễn Trọng Hiếu, Ngô Quốc Đạt, Lê Hoàng Gia Linh, Hồ Quốc Chương, Nguyễn Thị Huệ Hạnh, Nguyễn Cao Minh, Trần Vũ Uyên, Phạm Ngọc Trương Vinh, Lê Minh Triết, Lê Trịnh Ngọc An, Lê Trung Kiên, Nguyễn Thành Taylor & Francis
Đánh giá hiệu năng giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng MANET Nguyễn Quốc Cường Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Hóa học đại cương (Dành cho sinh viên không chuyên) Đinh Thị Xuân Thảo
Giáo dục truyền thống đánh giặc cho sinh viên dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ThS.Lê Văn Đoài Dạy và Học ngày nay
Potential Application of Rhizobacteria Isolated from the Central Highland of Vietnam as an Effective Biocontrol Agent of Robusta Coffee Nematodes and as a Bio-Fertilizer Nguyễn Đại Nam, WAng San-Lang, Nguyễn Anh Dũng, Đoàn Mạnh Dũng, Trần Minh Định, Nguyễn Thị Huyền, Ngô Văn Anh, Đoàn Chiến Thắng, Trần Thị Ngọc, Đỗ Văn Chung, Nguyễn Văn Bốn Agronomy
Proteases Production and Chitin Preparation from the Liquid Fermentation of Chitinous Fishery By-Products by Paenibacillus elgii Lee Dan-Hsin, Đoàn Chiến Thắng, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Anh Dũng, Wang Chuan-Lu, Wang San-Lang Marine Drugs
CÁC BẤT ĐẲNG THỨC KIỂU FEJÉR CHO HÀM LỒI MẠNH Nguyễn Ngọc Huề, Đoàn Thị Thúy Vân Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Giáo trình Xác suất thống kê TS. Nguyễn Văn Bồng (Chủ biên), ThS. Đoàn Thị Thúy Vân, ThS. Lê Bá Thông.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Ths. Nguyễn Đức Quyền, Ths. Vũ Nhật Phương, Ths. Đỗ Thị Bông, Ths. Đặng Thị Thu Vân The Third International Conference in Business, Economics & Finance
Khảo sát tỷ lệ tuân thủ các bài tập thở trên người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Lê Thị Thảo, Phạm Lê An, Faye Hummel The 4th Asian Congress in Nursing Education
Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính kháng tế bào ung thư của phức chất Zn(II), Cd(II) với 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde-4-methyl-3-thiosemicarbazone Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam
Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Mạnh Tuyến , Vũ Thị Thanh Hương Tạp chí Y học Dự phòng
Kiến thức và các yếu tố liên quan về bệnh viêm phổi của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi Nguyễn Thị Kim Quyên, Phan Thị Huyền Trang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Kiến thức, Thái độ và Thực hành của bà mẹ dân tộc ít người ở Tây Nguyên với bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi Nguyễn Thị Kim Quyên, Phan Thị Huyền Trang, Vũ Thị Thu Hường, Nguyễn Mạnh Tuyến, Nguyễn Thị Bích Nguyên
Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 Phan Thị Huyền Trang Hội Nghị Khoa học Chuyên đề Phòng Chống Bệnh không lây nhiễm
TUYỂN CHỌN VI KHUẨN VÙNG RỄ CÂY HỒ TIÊU CÓ KHẢ N NG KHÁNG TUY N TRÙNG (Meloidogyne spp.) TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG Trịnh Thị Huyền Trang, Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Anh Dũng Hội nghị CNSH Toàn Quốc
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ CÂY HỒ TIÊU (Piper nigrum L.) ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ KHÁNG TUYẾN TRÙNG CỦA CÂY HỒ TIÊU GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Trịnh Thị Huyền Trang, Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Thị Tình, Trần Thị Huế, Nguyễn Thị Vân Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
ẢNH HƢỞNG CỦA THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG Đ N SỰ SINH TRƢỞNG LAN THẠCH HỘC THI T BÌ (Dendrobium officinale Kimura et Migo) IN VITRO VÀ EX VITRO ẢNH HƢỞNG CỦA THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG Đ N SỰ SINH TRƢỞNG ẢNH HƢỞNG CỦA THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG Đ N SỰ SINH TRƢỞNG LAN THẠCH HỘC THI T BÌ (Dendrobium officinale Kimura et Migo) IN VITRO Ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng đến sinh trưởng lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo ) invitro và ex vitro Trần Thị Phương Hạnh, Trịnh Thị Huyền Trang, Nguyễn Anh Dũng Hội nghị CNSH toàn quốc
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐẮK LẮK TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG LÝ LUẬN ĐỊA TÔ CỦA C.MÁC
Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Phạm Văn Trường, CN. Lưu Minh Tuấn Kinh tế và Dự báo
Phát triển du lịch cộng đồng ở Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ThS. Vũ Trinh Vương, TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Phạm Văn Trường, CN. H Loát Knul Kinh tế và Dự báo
Utilization of By-Product of Groundnut Oil Processing for Production of Prodigiosin by Microbial Fermentation and Its Novel Potent Anti-Nematodes Effect Thi Hanh Nguyen, San-Lang Wang, Manh Dung Doan, Thi Huyen Nguyen, Thi Ha Trang Tran, Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Anh Ngo, Nhat Duoc Ho, Van Chung Do, Anh Dzung Nguyen, Van Bon Nguyen Agronomy
Novel α-Amylase Inhibitor Hemi-Pyocyanin Produced by Microbial Conversion of Chitinous Discards Thi Hanh Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen, Manh Dung Doan, Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen Marine Drugs
Giáo dục đạo đức sinh thái hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam ThS.Nguyễn Đình Huấn Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Việt Nam khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh hiện nay
Ẩn dụ ý niệm hôn nhân từ lược đồ hình ảnh vật chứa trong tiếng Việt (trên cứ liệu văn xuôi Việt Nam từ 1986 đến nay) Ngôn ngữ
Selenium nanoparticles as in vitro rooting agent, regulates stomata closure and antioxidant activity of gerbera to tolerate acclimatization stress Hoang Dac Khai, Nguyen Thi Nhu Mai, Hoang Thanh Tung, Vu Quoc Luan, Do Manh Cuong, Ha Thi My Ngan, Nguyen Hoai Chau, Ngo Quoc Buu, Nguyen Quang Vinh, Doan Manh Dung, Duong Tan Nhut Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
Tính chất phân bậc của iđêan biến đổi Phạm Hữu Khánh Công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ BÀI TOÁN CHÉO HÓA ĐỒNG DƯ ĐỒNG THỜI CÁC MA TRẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU Nguyễn Thị Ngân Hội tháo công bố kết quả khoa học năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
Chéo hóa đồng dư đồng thời các ma trận Hermite Nguyễn Thị Ngân, Lê Thanh Hiếu Nguyễn Thị Ngân Hôi nghị Đại số - Lý thuyết số- Hình học - Topo năm 2021
Population Dynamics of Raphidiopsis raciborskii and Cylindrospermopsin Concentration in Ea Nhai Reservoir in Dak Lak province, Vietnam My Thi Diem Ngo, Dung Manh Doan, Phap That Ton, Thuy Thi Duong, Ha Manh Bui, Lien Thi Thu Nguyen Pol. J. Environ. Stud.
Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc doanh nghiệp kiểm toán độc lập đến mức độ điều chỉnh lợi nhuận ở các công ty niêm yết trên HOSE Phạm Thanh Hùng; Nguyễn Thị Trà Giang; Võ Xuân Hội; Bùi Thị Thanh Thùy KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH VIỆT NAM – XU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG
Development of the logistics infrastructure in the central key economic region, vietnam: the status quo and solutions Bùi Thị Thanh Thùy; Nguyễn Thị Hải Yến HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS QUỐC GIA VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
Tỷ lệ nảy mầm, khả năng sinh trưởng và sự tích lũy hoạt chất của 5 giống artichoke nhập nội (Cynara scolymus L.) trồng tại tỉnh Lâm Đồng Hoàng Đắc Khải, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Quang Vinh, Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Bá Nam, Lê Văn Thức, Vũ Quốc Luận, Nguyễn Thị Như Mai, Dương Tấn Nhựt Tạp chí khoa học và Công nghệ Việt Nam
Impact of Different Drying Temperatures on In Vitro Antioxidant and Antidiabetic Activities and Phenolic Compounds of Wild Guava Leaves Collected in the Central Highland of Vietnam Quang-Vinh Nguyen, Bich Huyen, Bui Thi, Minh-Đinh Tran, Minh-Trung Nguyen, Manh-Dung Doan, Anh-Dzung Nguyen, Tam Minh Le, Van-Cuong Tran and Tri-Nhut Pham Natural Product Communications
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ có tiềm năng kiểm soát nấm Fusarium sp. Trinh Thi Huyen Trang, Tran Thi Phuong Hanh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Van Bon, Nguyen Anh Dung THE 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY: AGRICULTURE, FOOD AND PHARMACEUTICAL APPLICATION
Một số nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề quản trị lợi nhuận công ty tại Việt Nam Nguyễn Thị Trà Giang, Võ Xuân hội, Phạm Thanh Hùng, Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Trương Hồng Hà
Khảo sát hoạt tính sinh học của một số cao chiết từ quả nhàu Morinda citrifolia L. thu thập tại tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Bốn The 6th Symposium on Biodiversity: Agriculture, Food and Pharmaceutical Application
Ảnh hưởng của hoạt động thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Thị Trà Giang
Quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tại Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hà Hồng Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Vũ Thị Hiền Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán kiểm toán VCAA 2021
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Nguyễn Hà Hồng Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Hà Anh Hội thảo quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI - COMB 2017
Ảnh hưởng của hoạt động thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Thị Trà Giang
Một số nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề quản trị lợi nhuận công ty tại Việt Nam Nguyễn Thị Trà Giang, Võ Xuân Hội, Trương Hồng Hà, Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Hùng
Microencapsulation of Syzygium zeylanicum (L.) DC. extract using spray drying: Effects of wall materials on physicochemical characteristics and biological activities of the microcapsules Minh-Trung Nguyen, Hoang Van Chuyen, Minh Dinh Tran, Quang-Vinh Nguyen Journal of Food Processing and Preservation
Quát triệt quan điểm Đại hội Đảng lần thứ XIII "tập trung xây dựng đảng về đạo đức" vào nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Khuyên Vận dụng những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và thực tiễn tại Trường Đại học Tây Nguyên
The intention of households in the Daklak province to instal smart grid rooftop solar electricity systems Tran Thi Lan, Sopin Jirakiattikul, Le Duc Niem, and Kuaanan Techato Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainability and Society Energy, Sustainable and Society
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC GỖ LOÀI SƯA ĐỎ DALBERGIA TONKINESIS Ngu Truong Nhan1*, Vu Thi Thu Le TNU Journal of Science and Technology
An in silico study on inhibitability of Baloxavir marboxil, Baricitinib, Galidesivir, Nitazoxanide, and Oseltamivir against SARS-CoV-2 Thanh Q. Bui1, Nguyen Thi Thanh Hai1, Tran Thi Ai My1, Nguyen Ho Vu Phong1, Ngu Truong Nhan2, Phan Tu Quy2*, Nguyen Phuong Dai Nguyen2, Nguyen Thi Ai Nhung1*
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU SẢ JAVA (CYMBOPOGON WINTERIANUS JOWITT) Ở TỈNH ĐẮK LẮK Vu Thi Thu Le1, Ngu Truong Nhan2* TNU Journal of Science and Technology
Chemical Constituents from the Whole Plant of Scutellaria indica Truong Nhan Ngu 1, Tu Quy Phan 1, Manh Dung Doan 2, Dao Cuong To 3* AGRICULTURE, FOOD AND PHARMACEUTICAL APPLICATION
A Computational Screening on Inhibitability of Piper Betle Essential Oil Chemical Structures against Spike Proteins of Mutated SARS-CoV-2- variants D614G, N501Y, and S477N Phan Tu Quy, Tran Thi Ai My, Nguyen Thi Thanh Hai, Thanh Q. Bui, Duong Tuan Quang, Nguyen Thanh Triet, Phan Phuoc Hien & Nguyen Thi Ai Nhung SMART SCIENCE
The Effect of Critical Work Factors on Job Motivation and Satisfaction: An Empirical Study from Vietnam Thao-Vy PHAM, Yung-Fu HUANG, Manh-Hoang DO Journal of Asian Finance, Economics and Business
Utilization of Cassava Wastewater for Low-Cost Production of Prodigiosin via Serratia marcescens TNU01 Fermentation and Its Novel Potent α-Glucosidase Inhibitory Effect Lan Thi Tran, Kuaanan Techato, Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen, Tu Quy Phan, Manh Dung Doan and Khamphe Phoungthong Molecules
Alterations in endogenous hormone levels and energy metabolism promoted the induction, differentiation and maturation of Begonia somatic embryos under clinorotation Hoang Dac Khai, Le The Bien, Nguyen Quang Vinh, Doan Manh Dung, Ngo Dai Nghiep, Nguyen Thi Nhu Mai, Hoang Thanh Tung, Vu Quoc Luan, Do Manh Cuong, Duong Tan Nhut Plant Science
Differential pulse voltammetry determination of salbutamol using disulfite tungsten/activated carbon modified glassy carbon electrode Do Mai Nguyen, Thanh Tam Toan Tran, Manh Dung Doan, Van Thuan Le, Quang Khieu Dinh Chemosphere
THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CẤP TIỂU HỌC ThS.Vũ Đình Công Tạp chí Thiết bị Giáo dục
VẬN DỤNG MÔ HÌNH TPACK TRONG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – Nghiên cứu trường hợp tại Đại học Tây Nguyên Nguyen Manh Huong, Le Thi Thuy An INNOVATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION IN THE CHANGING CONTEXT Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education – ILITE 2
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA TINH DẦU LÁ SẢ JAVA (CYMBOPOGON WINTERIANUS JOWITT) Ở TỈNH ĐẮK LẮK Ngũ Trường Nhân, Vũ Thị Thu Lê Đàm Thị Bích Hạnh, Đặng Thị Thùy My, Nguyễn Thị Kim An Khoa hoc Cong nghe Dai hoc Cong nghiep Ha Noi
ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC KĨ NĂNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Nguyễn Hữu Hiếu, Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến Giáo dục và Xã hội
VẬN DỤNG MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN HỘI THẢO KHOA HỌC: "QUÁN TRIỆT, VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO GIẢNG DẠY VÀ THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN"
Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của các chi cục Thuế tại TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Tý1, Phan Phước Quốc Trung2
Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của các chi cục Thuế tại TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Tý, Phan Phước Quốc Trung Tài chính
Một số Bất đẳng thức kiểu Fejér cho hàm (Mφ, Mψ)-lồi mạnh TS. Nguyễn Ngọc Huề Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn
Simultaneous Diagonalization via Congruence of Hermitian Matrices: Some Equivalent Conditions and a Numerical Solution Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Ngân SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications
The SDC problem of collections of real symmetric matrices Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Ngân International workshop on matrix analysis and its applications
Khảo sát mối tương quan giữa tỷ lệ hàm lượng ctDNA và một số đặc điểm bệnh học của ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm ThS.Lê Hồng Thủy, Đường Thị Hồng Diệp, Nguyễn Hoài Nghĩa, Đỗ Thị Thanh Thủy, Trần Diệp Tuấn Tạp chí Y học thành phố Hồ chí minh
Vai trò hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán và phân loại u lympho dạ dày – ruột Nguyễn Duy Thịnh, Đặng Công Thuận*, Nguyễn Trần Bảo Song, Ngô Quý Trân, Trần Thị Nam Phương Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế
ỨNG DỤNG FLOWGORITHM TRONG PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN Trần Xuân Thắng Sinh hoạt học thuật cấp bộ môn
Prioritize the key parameters of Vietnamese coffee industries for sustainability Vimal Kumar, Manh-Hoang Do International Journal of Productivity and Performance International Journal of Productivity and Performance Management
Investigating sleep quality and related factors of postoperative patients at Tay Nguyen Regional General Hospital, Dak Lak Province, Vietnam Thanh Thi Giang Chu MedPharmRes
Factors related to quality of sleep among postoperative patients at Tay Nguyen Regional General Hospital, Vietnam Thanh Thi Giang Chu the 14th International Nursing Research Conference 2022
Tác động của dịch covid-19 đế kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistic trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk TCKH ĐHTN ThS.Trương Văn Thảo, TS.Ao Xuân Hòa, ThS.Nguyễn Đức Quyền, Ngoài Nguyễn Văn A TCKH ĐHTN
Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên ThS.Trương Hải, ThS.Phạm Văn Thuận, TS.Nguyễn Đình Sỹ, CN.Lê Thụy Vân Nhi, ThS.Nguyễn Thị Lành Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên
Two new extensions of the weighted arithmetic–geometric mean inequality via weak sub-majorization Dinh Thi Xinh, Duong Quoc Huy, Nguyen Ngoc Hue Indian Journal of Pure and Applied Mathematics
Improved Jensen-type inequalities via quadratic interpolation and applications Duong Quoc Huy, Thai Thuan Quang, Doan Thi Thuy Van Journal of Mathematical Inequalities
Some generalizations of real power form for Young-type inequalities and their applications Duong Quoc Huy, Doan Thi Thuy Van, Dinh Thi Xinh Linear Algebra and its Applications
Boundedness of fractional integral operators on Musielak–Orlicz Hardy spaces Duong Quoc Huy, Luong Dang Ky Mathematische Nachrichten
Generalizations of young-type inequalities via quadratic interpolation Phan Thi Minh, Tran Quynh Mai, Duong Quoc Huy Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên
Assessing the efficacy of albendazole against hookworm in Vietnam using quantitative PCR and sodium nitrate flotation Clare E F Dyer, Naomi E Clarke, Dinh Ng-Nguyen, H M P Dilrukshi Herath, Sze Fui Hii, Russell Pickford, Rebecca J Traub, Susana Vaz Nery PLoS Neglected Tropical Diseases
Redescription of the sole species of the enigmatic solifuge genus Dinorhax Simon, 1879 (Solifugae: Melanoblossiidae) in Southeast Asia Takeshi Yamasaki1, Sergio Henriques2, Luong Thi Hong Phung3 and Quang Duy Hoang4
Effects of Annatto (Bixa orellana L.) Seeds Powder on Physicochemical Properties, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Pork Patties during Refrigerated Storage Tran Van Cuong, Koo Bok Chin
Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam vận động viên bóng đáu14 - 15 trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh đắk lắk Trần Văn Hưng, Chu Vương Thìn Khoa học thể thao
Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán tại Việt Nam Bùi Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thị Phương Thảo Tạp chí Công Thương
ứng dụng bài tập phát triển sức bền tốc độ nội dung chạy cự ly ngắn cho nam sinh viên giáo dục thể chất năm nhất trường đại học tây nguyên Chu Vương Thìn, Trần Văn Hưng Khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao
Hiệu quả bảo quản mẫu phân bằng chân không trong xét nghiệm trứng giun tròn trên bò Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Đỉnh TNU Journal of Science and Technology
Ứng dụng máy học trong xác định vị trí biển số xe Trần Xuân Thắng, Phan Thị Đài Trang Tạp chí khoa học Tây Nguyên
Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Dak Lak Bùi Thị Thanh Thuỳ; Nguyễn Thị Đức Hiếu Tạp chí Tài chính
A4-based model with linear seesaw scheme for lepton mass and mixing V. V. Vien and H. N. Long Physica Scripta
Fermion spectrum and g − 2 anomalies in a low scale 3-3-1 model A. E. Cárcamo Hernández, Yocelyne Hidalgo Velásquez, Sergey Kovalenko, H. N. Long, Nicolás A. Pérez-Julve, V. V. Vien European Physical Journal C
Multiscalar B-L extension based on S4 flavor symmetry for neutrino masses and mixing V. V. Vien and H. N. Long Chinese Physics C
B − L model based on Q4 symmetry for fermion spectrum with normal neutrino mass ordering V. V. Vien Modern Physics Letters A
An Extension of the Standard Model with Δ(54) Symmetry for Quark Masses and Mixings V. V. Vien Physics of Atomic Nuclei
Multiscalar B − L model with Σ(18) symmetry for neutrino mass and mixing V.V.Vien Modern Physics Letters A
Fermion masses and mixings in a U (1)X model based on the Σ(18) discrete symmetry V. V. Vien, A. E. Cárcamo Hernánde, and H. N. Long Progress of Theoretical and Experimental Physics
Fermion spectrum with normal neutrino mass ordering in a nonrenormalizable B-L model based on Σ(18) × Z2 symmetry V. V. Vien Chinese Journal of Physics
Linear seesaw model with T7 symmetry for neutrino mass and mixing V. V. Vien Chinese Physics C
B − L model with A4 × Z3 × Z4 symmetry for 3 + 1 active-sterile neutrino mixing Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
Fermion mass hierarchies and mixings in B − L model with ∆(27) × Z4 symmetry V.V.Vien Modern Physics Letters A
Fermion masses and mixings and g − 2 muon anomaly in a 3-3-1 model with D4 family symmetry A. E. Cárcamo Hernández, Hoang Ngoc Long, M. L. Mora-Urrutia, N. H. Thao, and V. V. Vien European Physical Journal C
Lepton masses and mixings, and muon anomalous magnetic moment in an extended B − L model with the type-I seesaw mechanism V. V. Vien, Hoang Ngoc Long, and A. E. Cárcamo Hernández Progress of Theoretical and Experimental Physics
Giảng dạy và huấn luyện bóng đá Futsal cơ bản Phạm Lệ Hằng, Đoàn Tiến Trung Hàng Quang Thái, Ngô Kiên Trung, Võ Quang Trung, Trần Văn Hưng
VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID KOLB TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN 2 CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS.Lê Thị Cẩm Lệ Tạp chí khoa học Tây Nguyên
Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất Lê Tử Trường, Trần Văn Hưng
Một số kết quả ổn định cho môđun M/I^nM Phạm Hữu Khánh Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Đại số hiện đại Phạm Hữu Khánh
Ổn định tiệm cận của tập iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương với chiều thấp Phạm Hữu Khánh Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Đánh giá thực trạng chấn thương trong quá trình học tập giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Phạm Hùng Mạnh, Chu Vương Thìn, Trần Văn Hưng, Y Rô Bi Bkrông Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2021
Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 10m cho nam đội tuyển điền kinh Trường THPT Thực Hành Cao Nguyên Trần Văn Hưng, Chu Vương Thìn Khoa học thể thao
Hiệu quả chương trình giảng dạy môn bóng rổ tự chọn cho nữ sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên Trần Văn Hưng, Phạm Hùng Mạnh Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022
Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam sinh viên đội tuyển bóng đá Trường ĐHTN Trần Văn Hưng, Chu Vương Thìn Khoa học thể thao
Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích chạy 100m rào Chu Vương Thìn Sports magazine thể thao
Đánh giá sự khác biệt về thể lực sinh viên dân tộc thiểu số khoa Sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên Phạm Hùng Mạnh, Trần Văn Hưng Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022
Lựa chọn test đánh giá sức nhanh cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trong chạy 100m trường Đại học Tây Nguyên Chu Vương Thìn, Trần Văn Hưng Tạp chí khoa học và Đào tạo thể thao và Đào tạo thể thao
Phenolic Profiles, Antioxidant, Antibacterial Activities and Nutritional Value of Vietnamese Honey from Different Botanical and Geographical Sources Tên tạp chí: AgriEngineering (Scopus) Phenolic Profiles, Antioxidant, Antibacterial Activities and Nutritional Value of Vietnamese Honey from Different Botanical and Geographical Sources Tri Nhut Pham, Thanh Viet Nguyen, Dang Truong Le, Le Minh Nhat Diep, Kieu Ngoan Nguyen, Thi Huynh Nhu To, Tien Hung Le, Nguyễn Quang Vinh AgriEngineering
Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích Chạy 1500m nữ và 3000m nam cho đội tuyển chạy việt dã Trường Đại học Tây Nguyên Thể dục thể thao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục ở trường trung học phổ thông thực hành cao nguyên Hội thảo khoa học toàn quốc về "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học"
Giải pháp phát triển TTGT ở Thành phố Buôn Ma Thuột Trần Văn Hưng, Trần Thị THu Giáo dục và xã hội
Giải pháp nâng cao hiệu quả trình độ thể lực cho nam sinh viên không chuyên ngành thể dục thể thao trường Đại học Tây Nguyên Giáo dục và xã hội
Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên ở các trường đại học Thiết bị Giáo dục
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHCN VÀ QHQT NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHCN VÀ QHQT NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BỘ MÔN GDTC Công bố kết quả NCKH và QHQT năm 2022 và định hướng hoạt động NCKH và QHQT năm 2023
MỘT SỐ HÀM Ý PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC HIỆN NAY THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG HỘI THẢO: Giải pháp để đội ngũ Trí thức tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Tỉnh
Innovate Teaching Methods of Political Theoretical Subjects in the Development of Students'Capacity at Tay Nguyen University: Reality and Solution Phạm Phương Anh, Bùi Thị Phương Linh, Nguyễn Minh Hải, Trương Văn Thủy, Nguyên Thiện Tín NeuroQuantology
Toán học 2 Phạm Hữu Khánh và Bùi Thị Phương Thảo
Corporate environmental responsibility and financial performance: The moderating role of ownership structure and listing status of Vietnam banks Lê Hà Diễm Chi; Lê Đình Hạc; Nguyễn Quang Nhật; Bùi Thị Thu Hằng Cogent Economics & Finance
Hệ thống cây công nghiệp lâu năm ở tỉnh Dak Lak, Vietnam: Thực trạng và phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Philippe Lebailly
Shades of Green: Life Cycle Assessment of a Novel Small-Scale Vertical Axis Wind Turbine Tree Duong Minh Ngoc, Montri Luengchavanon, Pham Thi Anh, Kim Humphreys, Kuaanan Techato energies
Selenium nanoparticles as in vitro rooting agent, regulates stomata closure and antioxidant activity of gerbera to tolerate cclimatization Selenium nanoparticles as in vitro rooting agent, regulates stomata closure and antioxidant activity of gerbera to tolerate acclimatization stress Hoang Dac Khai, Nguyen Thi Nhu Mai, Hoang Thanh Tung, Vu Quoc Luan, Do Manh Cuong, Ha Thi My Ngan, Nguyen Hoai Chau, Ngo Quoc Buu, Nguyen Quang Vinh, Doan Manh Dung, Duong Tan Nhut Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
Giải pháp trong quản lý và thực hiện “kế hoạch bài dạy” của giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Giải pháp trong quản lý và thực hiện “kế hoạch bài dạy” của giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học Vũ Minh Chiến Thiết bị giáo dục
Diễn biến tốc độ chạy 100m nam vận động viên lứa tuổi 16-18 đội điền kinh trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh đắk lắk trong chu kỳ huấn luyện năm. Chu Vương Thìn, Phạm Thế hùng, Y Rô bi Bkrông Khoa học và đào tạo thể thao
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Tây Nguyên Chu Vương Thìn, Trần Vĩnh An Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học
Văn học nước ngoài trong chương trình phổ thông Thái Thị Hoài An, Hoàng Thị Thúy, Nguyễn Thị Kim Hồng, Phan Thị Tâm Thanh, Hoàng Lê Anh Ly
Đánh giá sự phát triển thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên Chu Vương Thìn, Phạm Hùng Mạnh Tạp chí khoa học và đào tạo thể thao
Hiệu quả chương trình giảng dạy môn bóng rổ tự chọn cho nữ sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Phạm Hùng Manh, Chu Vương Thìn, Phạm Thanh Tú Khoa học và đào tạo thể thao
ẢNH HƯỞNG CỦA DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ĐẾN NĂNG LỰC DAY HỌC CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG ĐẾN NĂNG LỰC DAY HỌC CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Vũ Minh Chiến Thiết bị giáo dục
Đánh giá tính kháng bệnh của Bạch đàn Vô Tính với Ceratocystis manginecans Chi NM1, *, Quang DN1, Anh NT2, Giang BD2 & Anh CN3 Journal of Tropical Forest Science
Nhận diện một số loài nấm độc thuộc chi nấm Russula được thu thập tại Vườn Quốc Gia Yok Đôn,Tỉnh Đắk Lắk dựa trên các đặc điểm hình thái Trần Thị Kim Thi , Nguyễn Hữu Kiên,Trần Thị Thu Hiền Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên
NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4
Năng lực sư phạm hiện tại của sinh viên karata đào tạo thể thao tại trường Đại học Thể thao Bắc Ninh Trần Tuấn Hiếu, Trần ngọc Dũng, Chu Vương Thìn Hội thảo quốc tế trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Phương pháp luận duy vật lịch sử với tiến trình đổi mới nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ThS.Nguyễn Đình Huấn
Thực trạng và một số biện pháp phòng ngừa chấn thương trong quá trình học tập gdtc cho sinh viên trường ĐHTN. Chu Vương Thìn, Phạm hùng Mạnh Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc năm 2022
Nghiên cứu về hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của nam vận động viên judo đổi tuyển trẻ quốc gia. Phạm Hùng Mạnh, Phạm Thanh Tú, Chu Vương Thìn Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc năm 2022
Thực trạng và định hướng đào tạo cử nhân thể dục thể thao chuyên ngành Điền kinh trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh đáp ứng nhu cầu xã hội đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 Vũ Quỳnh Như, Trần Ngọc Dũng, Chu Vương Thìn khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao
Xây dựng bản đồ lớp phủ phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Công Tài Anh, Hồ Đình Bảo, Lê Vy, Nguyễn Hữu Ngữ, Mai Thành Nhơn Anh, Hồ Đình Bảo, Lê Vy, Nguyễn Hữu Ngữ, Mai Thành Nhơn Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Nguyên
DỰ BÁO THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Công Tài Anh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Tịnh Ấu HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2022
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NHU CẦU NƯỚC CỦA CÂY CÀ PHÊ TẠI HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Lâm Thị Nghiêm Hội nghị khoa học toàn quốc Trái đất, Mỏ, Môi trường bền vững lần thứ V
NHÂN VẬT ANH HÙNG VĂN HÓA TRONG SỬ THI MƠ NÔNG Tạp chí nghiên cứu văn hóa Việt Nam
hân vật anh hùng văn hóa trong sử thi M'Nông với đời sống văn hóa - xã hối tộc người TC khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Kỹ thuật cơ bản trong điền kinh Chu Vương Thìn, Hà Trọng Thảo, Vi Kiều Trinh, Đỗ Thái Phong, Mai Ngọc Anh
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng túi Nylon thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Hải Âu, Nguyễn Thị Ngọc Quyên Hội nghị khoa học toàn quốc Trái đất, Mỏ, Môi trường bền vững lần thứ V
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN ĐỜI SỐNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG SẠT LỞ ĐẤT TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Công Tài Anh, Hồ Đình Bảo HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
Đặc điểm vần trong một số ca từ hát văn Việt Nam Ngôn ngữ học ứng dụng trong xu hướng hội nhập quốc tế
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến các-bon hữu cơ trong đất rừng khộp tại vườn Quốc gia Yok Don Nguyễn Thúy Cường, Huỳnh Văn Chương, Lưu Thế Anh, Nguyễn Xuân Vững Khoa học Đất
Kỹ Thuật phòng trừ sâu bệnh hại và bảo quản bơ sau thu hoạch Trần Thị Phượng, Chung Như Anh, Hồ Thị Hảo, Nguyễn Thị Hương Cẩm, Mai Thị Hải Anh
Đánh giá chất lượng nước mặt vùng Tứ Giác Long Xuyên theo chỉ số WQI và mô hình MIKE11 Huỳnh Phú, Nguyen Lý Ngọc Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Hân, Trần Thị Minh Hà Tạp chí Khí tượng và Thủy văn
Microplastics and solutions to remove microplastics in wastewater from wastewater treatment plants in the Saigon–Dong Nai river basin, Vietnam Huynh Phu, Huynh Thi Ngoc Han, Nguyen Ly Ngoc Thao, Tran Thi Minh Ha VIETNAM JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY
Đánh giá các công trình cung cấp nước sạch tại huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu Huỳnh Phú, Đào Minh Triều, Huỳnh Thị Ngọc Hân, Trần Thị Minh Hà Tạp chí Khí tượng Thủy văn
Assessing surface water quality of main rivers in Binh Thuan province by WQI index and proposing solutions to protect water resources Huynh Phu, Nguyen Thanh Do, Huynh Thi Ngoc Han, Tran Thi Minh Ha VIETNAM JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY
ĐA DẠNG SINH HỌC NẤM LỚN TRONG CÁC TRẠNG THÁI RỪNG Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Chí Thành, Lê Hữu Phú, Trần Thị Thu Hiền , Nguyễn Hữu Kiên, Trần Thị Kim Thi, Trần Huy Luân
Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết quả thể loài Ganoderma applanatum thu thập ở Vườn Quốc Gia Yok Đôn, tỉnh Đăl Lăk Trần Thị Kim Thi, Phạm Thị Huyền Thoa, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Thanh,Nguyễn Phương Đại Nguyên. Di truyền học & ứng dụng
Khảo sát thành phần loài nấm ăn tại Vườn Quốc Gia Tà Đùng, Tỉnh Đắk Nông Trần Thị Kim Thi , Nguyễn Hữu Kiên , Nguyễn Phương Đại Nguyên Hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ
Chế tạo vật liệu hấp phụ ứng dụng trong xử lý nước cấp Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thanh Phượng, Đặng Thị Thùy My, Đàm Thị Bích Hạnh
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tinh thần nhập thế của Phật giáo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam 1 Hội thảo quốc tế IPL 2022
Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn LLCT theo hướng phát triển năng lực người học tại trường Đại học Tây Nguyên. Thực trạng và giải pháp Phạm Phương Anh, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thiện Tín, Trương Văn Thuỷ NeuroQuantology
Vận dụng những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên TS.Phạm Phương Anh, ThS.Vũ Thị Việt Anh, TS.Trương Văn Thủy TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LAN
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2 Công bố kết quả NCKH năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
Hiện thực hoá Nghị quyết XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người vào thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 2 Giải pháp xây dựng "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" tại thành phố Hồ Chí Minh
Thành phần dinh dưỡng cơ bản của một số loài nấm san hô ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin Trần Thị Kim Thi, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Phương Đại Nguyên Tạp chí khoa học
Thu nhập của hộ đồng bao dân tộc tiểu số tham gia chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Kon Tum TS.Phạm Văn Trường, TS.Nguyễn Thanh Phương Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
TỔNG QUAN VỀ BỘ GENE CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora L.) VÀ CHỨC NĂNG GENE LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG STRESS VÀ SINH TỔNG HỢP CAFFEINE Nguyen Dinh Sy, Nguyen Van Tinh, Tran Van Cuong, Nguyen Ngoc Huu Tạp chí khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
PHÂN TÍCH NHỮNG GEN ỨNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG STRESS HẠN TRONG BỘ GEN CÀ PHÊ VỐI (COFFEA CANEPHORA L.) BẰNG KỸ THUẬT IN SILICO STRESS RESPONSE IN ROBUSTA COFFEE GENOME (COFFEA CANEPHORA L.) Nguyen Dinh Sy , Tran Van Cuong , Nguyen Ngoc Huu , Nguyen Van Tinh Tạp chí khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk TS.Nguyễn Thanh Phương, TS.Phạm Văn Trường Tạp chí Kinh tế và Dự báo
THẦN LINH, MA LAI, BÙA NGẢI TRONG PHƯƠNG THỨC SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT CỦA SỬ THI M’NÔNG TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Phương pháp nhận biết, định loại và điều tra động vật rừn
Metagenomic next-generation sequencing of the microbiome dataset from the surface water sample collected Metagenomic next-generation sequencing of the microbiome dataset from the surface water sample collected from Serepok River in Yok Don National Park, Vietnam Huỳnh Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Thị Tú Oanh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Anh Dũng, Trần Minh Định Data in Brief
Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens Trigger Common and Distinct Systemic Immune Responses in Arabidopsis thaliana Depending on the Pathogen Lifestyle Ngoc Huu Nguyen, Patricia Trotel-Aziz, Sandra Villaume, Fanja Rabenoelina, Adrian Schwarzenberg , Eric Nguema-Ona, Christophe Clément, Fabienne Baillieul and Aziz Aziz Ngoc Huu Nguyen, Patricia Trotel-Aziz, Sandra Villaume, Fanja Rabenoelina, Adr Vaccines
Antioxidant and antiviral activity of common polyphenols against influenza A virus Tran Van Cuong, Nguyen Thi Thoa Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên số 54
Effect of high glucose-induced hyperglycemia on Viral Haemorrhagic Septicaemia Sirus (VHSV) infection in adult zebrafish Tran Van Cuong, Nguyen Thi Thoa Vietnam Journal of Science and Technology
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk ThS.Đặng Thị Thu Vân, ThS.Đỗ Thị Thanh Xuân, ThS.Nguyễn Đức Quyền, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Văn Hóa, Từ Thị Thanh Hiệp, Trương Văn Thảo
Electrochemical sensor to detect terbutaline in biological samples by a green agent Tran Thanh Tam Toan, Do Mai Nguyen, Doan Manh Dung, Dang Thi Ngoc Hoa, Le Thi Thanh Nhi, Nguyen Mau Thanh, Nguyen Nho Dung, Yasser Vasseghian, Nasrin Golzadeh Chemosphere
Synthesis, structure and anticancer activities of Cd(II), Cu(II) and Pd(II) complexes with 5,7-dichloro-8-hydroxylquinoline-2-carboxaldehyde-4-chloro-2-aminothiophenol Hoang Tuan Duong, Ninh Thi Minh Giang, Nguyen Thi Bich Ngoc, Le Thi Hong Hai Vietnam Journal of Chemistry
Synthesis of cobalt ferrite and simultaneous determination of acid ascorbic, acetaminophen and caffeine by voltammetric method using cobalt ferrite modified electrode Phan Thi Kim Thu, Nguyen Duy Trinh, Nguyen Thi Vuong Hoan, Dang Xuan Du, Tran Xuan Mau, Vo Huu Trung, Nguyen Hai Phong, Tran Thanh Tam Toan, Dinh Quang Khieu Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Notes on two genera of the jumping spiders, Anarrhotus Simon, 1902 and Pancorius Simon, 1902 (Aranei: Salticidae) in Vietnam, with description of a new species Quang D. Hoang1*, Luyu Wang2, Muhammad Irfan2, Anh D. Nguyen3, Thi M.H. Tran1, Dinh M. Tran4, Zhisheng Zhang2 Arthropoda Selecta
BIỂU HIỆN NĂNG LỰC CẢM XÚC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS. Lê Thị Thảo Nguyên tạp chí khoa học trường đại học Tây Nguyên
Risk Awareness for Vietnamese’s Life Insurance on Financial Protection: The Case Study of Daklak Province, Vietnam Trần Thị Lan International Journal of Financial Studies
Một số biện pháp phát triển năng lực ứng xử sư phạm cho SVSP ở trường ĐH Vũ Thị Vân
Nhận thức của SV năm thứ nhất ngành SP trường ĐHTN về năng lực ứng xử sư phạm Vũ Thị Vân; Trần Thị Lệ; Đinh Thị Trang; Trương Quỳnh Như Tạp chí KH trường ĐH Tây Nguyên
INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS THE TEACHING PROFESSION Vũ Thị Thanh Hiển; Vũ Trương Vương; Vũ Thị Vân; Mai Quang Sơn; Lâm Hồ Thục Trang Humanities and Social Sciences Letters
Điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi HS THCS Vũ Thị Vân
Khảo sát nhu cầu của cán bộ - viên chức trong việc tham gia hoạt động thể dục thể thao tại trường Đại học Tây Nguyên Bùi Thị Thủy, Phạm Hùng Mạnh, Phạm Xuân Trí Thiết bị Giáo dục
Đánh giá sự phát triển về thể lực của vận động viên Bóng đá U17 tỉnh Đắk Lắk Phạm Hùng Mạnh, Bùi Thị Thủy, Y Ly Niê Kđăm Thiết bị Giáo dục
PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT GIẢM TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG Ở VIỆT NAM Phan Thị Thúy Khoa học Đại học Tây Nguyên
Nhận thức của hộ sản xuất cà phê về giảm tác động đến môi trường tại huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk Phan Thị Thúy, Dương Thị Ái Nhi, Đỗ Thị Nga Kinh tế và Dự báo
Perennial Cropping System Development and Economic Performance of Perennial Cropping System in Dak Lak Province, Vietnam Phan Thị Thúy, Bùi Thị Thanh Thùy, Lê Đức Niêm, Hồ Thị Minh Hợp, Philippe Lebailly Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies
Economic Analysis of Perennial Crop Systems in Dak Lak Province, Vietnam Phan Thị Thúy, Lê Đức Niêm, Hồ Thị Minh Hợp, Philippe Lebailly Sustainability
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Thanh Tý, ThS. Lê Nguyễn Hoàng Tuấn Hội Thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
Which Perennial Crop Farm Approach Generates More Profitability? A Case Study in Dak Lak province, Vietnam Phan Thị Thúy, Lê Đức Niêm, Hồ Thị Minh Hợp, Philippe Lebailly Asian Social Science
ECONOMIC PERFORMANCE OF COFFEE AND PEPPER INTERCROPPING IN QUANG HIEP COMMUNE, CUMGAR DISTRICT, DAK LAK PROVINCE Nguyễn Thị Dương Nga, Phan Thị Thúy Vietnam Journal of Agricultural Sciences
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Thanh Tý. ThS. Lê Nguyễn Hoàng Tuấn Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
YẾU TỐ NỀN TẢNG KINH TẾ VÀ CÁC KẾT NỐI CỨNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TỈNH ĐẮK LẮK TS. Nguyễn Thanh Phương, TS. Phạm Văn Trường Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮK ThS.Nguyễn Hà Hồng Anh, ThS.Bùi Thị Hiền Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK Đỗ Thị Nga Phát triển kinh tế việt nam thích ứng với bối cảnh mới
The impacts of corporate social responsibility to corporate financial performance: A case study of Vietnamese commercial banks Nguyễn Văn Thích; Bùi Thị Thu Hằng; Lê Hà Diễm Chi Cogent Economics & Finance
S i m u l t a n e o u s V o l t a m m e t r i c D e t e r m i n a t i o n o f U r i c A c i d , Xanthin e, and Hypoxanthine Using CoFe2O4/Reduced Graphene Oxide-Modified Electrode Nguyen Thi Vuong Hoan ,1 Nguyen Ngoc Minh,1 Nguyen Thi Hong Trang,1 Le Thi Thanh Thuy ,1 Cao Van Hoang,1 Tran Xuan Mau ,2 Ho Xuan Anh Vu,3 Phan Thi Kim Thu ,3,4 Nguyen Hai Phong ,3 and Dinh Quang Khieu 3 Journal of Nanomaterials
Kinh tế nông nghiệp TS. Đỗ Thị Nga, TS. Dương Thị Ái Nhi
Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế PGS.TS. Lê Đức Niêm, TS. Nguyễn Thị Hải Yến, TS. Đỗ Thị Nga
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG BUÔN MA THUỘT TS. Đỗ Thị Nga, TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Nguyễn Tiến Lợi
IMPACT OF FIRM SIZE, ACCOUNTING REGULATIONS AND ACCOUNTANT COMPETENCE ON FINANCIAL REPORTING IMPACT OF FIRM SIZE, ACCOUNTING REGULATIONS AND ACCOUNTANT COMPETENCE ON FINANCIAL REPORTING Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thị Đức Hiếu, Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Thanh Hùng Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
Chemical Composition and Biological Activities of Essential Oil of Elsholtzia ciliata obtained at Central Highlands of Vietnam’s Two Seasons NGU TRUONG NHAN1, , VU THI THU LE2,*, , NGUYEN THI THAO1, , TRAN THI PHUONG HANH1, , NGO XUAN LUONG3, , TO DAO CUONG4, , DAO VIET HUNG2, and DO TIEN LAM Asian Journal of Chemistry
Recent Advances in Eco-Friendly and Scaling-Up Bioproduction of Prodigiosin and Its Potential Applications in Agriculture Thi Hanh Nguyen, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen*
A Study of Beijing Consumers’ Online Shopping Behavior for Smartphone Products Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
tác động của chứng nhận nông nghiệp lên sản xuất cà phê tại Đắk Lắk, Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ bình thường mới ThS.Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích, ThS.Nguyễn Văn Ba Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Lê Thị Thúy An, Trần Thị Thùy Trang, Trần Ngọc Trà My Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên
Flavonoids from Vietnamese Dalbergia oliveri and their Anti-inflammatory Activity Nguyen Thi Ai Nhung Truong-Nhan Ngu Phi-Hung Nguyen Manh-Hung Tran Phan Tu Quy Dao-Cuong To Current Perspectives in Agriculture and Food Science
The study on biological activity and molecular docking of secondary metabolites from Bacillus sp. isolated from the mangrove plant Rhizophora apiculata Blume Ton That Huu Dat a 1, Le Canh Viet Cuong a 1, Dao Viet Ha b, Phung Thi Thuy Oanh a, Nguyen Phuc Khanh Nhi a, Hoang Le Tuan Anh c, Phan Tu Quy d, Thanh Q. Bui e, Nguyen Thanh Triet f, Nguyen Thi Ai Nhung e Regional Studies in Marine Science
Antioxidant activity and α-glucosidase inhibitability of Distichochlamys citrea M.F. Newman rhizome fractionated extracts: in vitro and in silico screenings Tran Van Chen, To Dao Cuong, Phan Tu Quy, Thanh Q. Bui, Le Van Tuan, Nguyen Van Hue, Nguyen Thanh Triet, Duc Viet Ho, Nguyen Chi Bao & Nguyen Thi Ai Nhung Chemical Papers
In silico study on inhibitability of flavonoidal derivatives against Helicobacter pylori and their pharmacological potentiality Phan Tu Quy, Ly Nguyen Hai Du, Nguyen Thanh Triet, Thanh Q. Bui, Nguyen Thi Thanh Hai, Le Quoc Thang, To Dao Cuong, Tran Van Chen, Nguyen Thi Ai Nhung Vietnam Journal of Chemistry
Theoretical study on inhibitability of some natural alkaloids against influenza virus hemagglutinin and SARS‐CoV‐2 main protease Thanh Q Bui, Nguyen Thi Thanh Hai, Tran Van Chen, Phan Tu Quy, Ly Nguyen Hai Du, To Dao Cuong, Nguyen Thanh Triet, Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ai Nhung Vietnam Journal of Chemistry
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, tính chất các phức chất dị nhân của Tb(III) – Na(I) với phối tử β–diketone
Toán tài chính ThS. Đặng Thị Thu Vân, ThS. Đỗ Thị Thanh Xuân
research overview on householed income diversification the third international conference in Business, Economics and Finance
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, tính chất các phức chất dị nhân của Tb(III) – Na(I) với phối tử β–diketone Phan Thị Thu Hà, Lưu Thị Ngọc Mỹ, Bùi Thị Lan Thương, Đinh Thị Hiền Tạp chí phân tích Hóa, Lý và sinh học
Cấu trúc và tính chất phát quang của phức chất Sm(III) chứa phối tử benzoyltrifluoroacetone và N,N–dimethyl–N’–(9–methylanthracenyl)ethylenediamine Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Hải, ĐinhThị Hiền TẠP CHÍ HÓA HỌC
Cấu trúc và tính chất phát quang của phức chất Tb(III) với phối tử diketone nhận biết oxy singlet Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Lưu Ngọc Mỹ, Phan THỊ THU HÀ TẠP CHÍ HÓA HỌC
Tổng hợp và cấu trúc của phức chất yttrium(III) chứa phối tử 2-naphthoyltrifluoroactone, benzoyltrifluoroacetone, N,N-DIMETHYL-N’-(9-METHYLANTHRACENYL)ETHYLENEDIAMINE Đinh Thị Hiền, Phan Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học trường ĐHSP HÀ NỘI
Rickettsia felis and species of fleas parasitizing on household dogs in the Central Highlands of Vietnam Van Trong Nguyen, Hieu Quoc Nguyen, Van Thai Nguyen, Dinh Ng-Nguyen Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
Electrochemical determination of methylparaben with manganese ferrite/activated carbon-modified electrode Nguyen Thanh Binh, Nguyen Nho Dung, Nguyen Mau Thanh, Dao Ngoc Nhiem, Doan Manh Dung, Le Lam Son, Nguyen Duc Vu Quyen, Tran Ngoc Tuyen, Nguyen Hoang Tuan, and Dinh Quang Khieu J Mater Sci: Mater Electron
Micropropagation of Lang Bian ginseng: an endemic medicinal plant Truong Thi Lan Anh, Hoang Thanh Tung, Hoang Dac Khai, Nguyen Thi Nhu Mai, Vu Quoc Luan, Do Manh Cuong, Hoang Thi Nhu Phuong, Le Thi Diem, Nguyen Quang Vinh, Doan Manh Dung, Bui Van The Vinh, Nguyen Phuong Thao, Duong Tan Nhut Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
Insights into antiradical mechanism and pro-oxidant enzyme inhibitor activity of walterolactone A/B 6-O-gallate-β-d-pyranoglucoside originating from Euonymus laxiflorus Champ. using in silico study Phan Tu Quy, Nguyen Anh Dzung, Mai Van Bay, Nguyen Van Bon, Doan Manh Dung, Pham Cam Nam, and Nguyen Minh Thong RSC Advances, RSC Adv.,
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY SAPONIN TRITERPENOID VÀ FLAVONOID TỪ CÂY CÀ GAI LEO (Solanum trilobatum Linn) Ở NGHỆ AN Nguyễn Tân Thành, Phạm Minh Trang, Trương Chiến Thắng, Phan Tứ Quý, Phạm Thị Huyền Thoa, Nguyễn Thị Quý Vy, Đoàn Mạnh Dũng Tạp chí Phân tích Hóa lý sinh học
Novel Nematocidal Compounds from Shrimp Shell Wastes Valorized by Bacillus velezensis RB.EK7 against Black Pepper Nematodes Thi Huyen Trang Trinh, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Tu Quy Phan, Manh Dung Doan ,Thi Phuong Hanh Tran , Thi Huyen Nguyen , Thi Anh Hong Le , That Quang Ton and Anh Dzung Nguyen Thi Huyen Trang Trinh, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Tu Quy Phan Agronomy
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC BIÊN ĐẠO CHẤT LIỆU MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC VIỆT CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS. Đinh Thị Trang ThS. Trần Thị Lệ Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
in Viet Nam Promoting sustainability through development of domestic carbon markets in Viet Nam Promoting sustainability through development of domestic carbon markets in Viet Nam Promoting sustainability through development of domestic carbon markets in Viet Nam Promoting sustainability through development of domestic carbon markets in Viet Nam Promoting sustainability through developmment of domestic carbon Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Anh, Dương Kim Thế Nguyên Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Anh, Dương Kim Thế Nguyên Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Anh, Dương Kim Thế Nguyên
Research of chemical constituents from the wood of dalbergia tonkinesis Nhan Ngu Truong - Ba Phong Truong - Thi Thuy Loan Le - Thi Thuy My Dang - Thi Bich Hanh Dam The 7th International scientific conference on applying new technology in green buildings
Potential of the Liquid Fermentation of Fishery Waste by Paenibacillus elgii for Metalloprotease Production Chien Thang Doan,Thi Ngoc Tran,Minh Trung Nguyen, Huu Kien Nguyen,Thi Kim Thi Tran,Thi Hanh Nguyen,Thi Phuong Hanh Tran,Van Bon Nguyen,Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Polymers
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ TIỀM NĂNG KINH DOANH CÁC-BON Ở VIỆT NAM ThS.Trịnh Thị Thủy Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
Định hướng nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu khoa học Công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
Vận dụng phương pháp đàm thoại tìm tòi trong dạy học hóa học lớp 9 THCS ThS. Đặng Thị Thùy My Hội thảo khoa học cấp khoa
ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI
Đặc trưng Ngôn ngữ trong tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1.2.3.4-75 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh Nguyễn Thị Yến Nhung, Đoàn Thị Tâm Ngôn ngữ học toàn quốc năm 2022
Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu cây Sưa đỏ ))Dalbergia tonkinesis Prain Trần Thị Phú, Trương Bá Phong, Đàm Thị Bích Hạnh, Trịnh Ngọc Thảo Vy, Phan Hoàng Thái Bảo, Nguyễn Thị Thu Trương Bá Phong Đàm Thị Bích Hạnh, Trịnh Ngọc Thảo Vy Phan Hoàng Thái Bảo Nguyễn Thị Thu Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam
Biện pháp phòng ngừa chấn thương trong quá trình học tập môn Giáo dục Thể chất của sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên Phạm Hùng Mạnh, Phạm Thế Hùng, Bùi Thị Thủy, Y RôBi BKrông
Đánh giá khối lượng cơ giữa các chi của vận động viên các đội tuyển Karate quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Phạm Hùng Mạnh, Phạm Văn Hai, Y RôBi Bkrông, Bùi Thị Thủy, Đỗ Thị Thùy Linh Phạm Hùng Mạnh, Phạm Văn Hai, Y Rôbi Bkrông, Bùi Thị Thủy, Đỗ Thị Thùy Linh
Đánh giá thể lực sinh viên dân tộc thiểu số khoa Sư phạm Trường đại học Tây Nguyên Phạm Thế Hùng, Phạm Hùng Mạnh, Bùi Thị Thủy, Nguyễn Thiện Tín Công tác Giáo dục Thể chất và Thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2021
Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu Mobifone theo quan điểm khách hàng tại Đắk Lắk Phạm Thảo Vy, Từ Thị Thanh Hiệp Tạp chí Khoa học Tây Nguyên
SÁP NHẬP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Đặng Thị Nhung
Một số nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề quản trị lợi nhuận công ty tại Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Trà Giang, ThS. Võ Xuân Hội, ThS. Phạm Thanh Hùng, ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên, ThS. Trương Hồng Hà
Năng lực cạnh tranh cụm ngành Logistics của Đà Nẵng - Phân tích từ mô hình kim cương Porter Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống Logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Xác định thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxi hóa của tinh dầu húng chanh (plectranthus amboinicus (lour.) spreng) thu hái tại Đắk Lắk Ngũ Trường Nhân, Đàm Thi Bích Hạnh, Vũ Thị Thu Lê, Nguyễn Thị Kim An Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Phát triển kinh tế nông hộ tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long tỉnh Đắk Nông Phạm Văn Trường, Bùi Ngọc Tân, Nguyễn Đức Quyền, Y Thanh Hà Niê Kdăm
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐẮK LẮK TS. Dương Thị Ái Nhi Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA CAO ETHYL ACETATE CÂY BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS ) Ở TỈNH ĐẮK LẮK Đàm Thị Bích Hạnh, Ngũ Trường Nhân, Trương Bá Phong, Trịnh Ngọc Thảo Vy, Phan Hoàng Thái Bảo, Đặng Thị Thùy My, Nguyễn Thị Dung Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tân Trào
Quản trị học (Sách không XB nên không có giấy nộp thư viện ạ) Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Thanh Hà, Phạm Thảo Vy
Đánh giá đất đai phục vụ tái canh cây cà phê trên địa bàn tính Đắk Lắk TS.Đặng Thị Thúy Kiều, TS.Nguyễn Thị Ngọc Quyên, ThS.Nguyễn Xuân Vững, ThS.Vũ Hải Nam, ThS.Nguyễn Thúy Cường
Factors affecting the decision to use mobile banking services of personal customers in dak lak province Phan Thúy An Conference Proceedings International Conference on Business and Finance
Tiềm năng kháng khuẩn và Probiotic của vi khuẩn Lacticaseibacillus rhamnosus TNU_BD001 phân lập từ nem chua tại thành phố Buôn Ma Thuột Đoàn Chiến Thắng Trần Thị Ngọc, Huỳnh Thị Hoa, Wang San Lang Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022
Conversion of Fishery Waste to Proteases by Streptomyces speibonae and Their Application in Antioxidant Preparation Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Fishes
Utilization of Fishery-Processing By-Product Squid Pens for Scale-Up Production of Phenazines via Microbial Conversion and Its Novel Potential Antinematode Effect Thi Hanh Nguyen, San-Lang Wang, Thi Huyen Nguyen, Manh Dung Doan, Thi Ha Trang Tran, Van Anh Ngo, Nhat Duoc Ho, Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Chung Do, Anh Dzung Nguyen, Van Bon Nguyen Fishes
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG - KINH NGHIỆM CỦA THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CÀ PHÊ TẠI ĐẮK LẮK Bùi Thị Hiền
NGHIÊN CỨU VĂN NGHỆ DÂN GIAN LÂM ĐỒNG Sách nhiều tác giả
Giáo trình Tập hợp - Logic toán TS. Trần Thanh Tùng, ThS. Đinh Thị Xinh, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích, ThS. Nguyễn Thị Phương Đông
TÁC ĐỘNG CỦA UKVFTA TỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU NÔNG SẢN Ở TÂY NGUYÊN Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Hiền
Ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng Trương La, Ngô Văn Bình, Bùi Thị Hiền Công bố khoa học và hợp tác với đối tác - định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030
Hiệu quả kinh tế của mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt CLC tại tỉnh Lâm Đồng Trương La, Bùi Thị Hiền
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VẬN DỤNG BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Thị Phương Thảo Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Văn hoá giao tiếp của người Êđê qua sử thi Y Khinh Ju/ Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt
HÓA PHÂN TÍCH TS. Phan Tứ Quý (chủ biên), ThS. Phạm Thị Huyền Thoa, ThS. Đàm Thị Bích Hạnh
Phương pháp dạy học toán 3 TS.Kiều Mạnh Hùng; ThS.Bùi Thị Phương Thảo, ThS.Trần Quỳnh Mai, ThS.Bùi Trần Tuyết Hạnh
Giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng Kế toán quản trị cho các DN sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Bảo Như Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỒN TÍCH VÀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT TRONG DOANH NGHIỆP Nguyễn Thị Phương Thảo TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
Hồ Xuân Hương - Nhà thơ nữ kiệt xuát Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) Danh nhân Văn hóa và giá trị di sản
RESEARCH OF FACTORS AFFECTING THE INTENTION OF INTERNAL TOURISTS IN THE NEW NORMAL - A Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định quay lại của Du khách nội địa trong bối cảnh bình thường mới. Trường hợp nghiên cứu tại Đắk Lắk Từ Thị Thanh Hiệp, Phạm Thị Oanh, Trương Ngọc Hằng
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC tại các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Thảo TẠP CHÍ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
Một số kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học dự án Giáo dục và xã hội
Bảng điểm cân bằng trong SME Lê Đình Trực, Nguyễn Thị Phương Thảo Tạp Chí Kế toán - Kiểm toán
Vận dụng dạy học dự án trong dạy học môn kĩ thuật ở tiểu học theo chương trình mới
Thực hiện kế toán trách nhiệm xã hội tại Việt Nam Lê Thị Bảo Như, Nguyễn Thị Phương Thảo Tạp chí Công Thương
SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỐI VỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC KẾ TOÁN TRONG THẾ GIỚI SỐ Lê Thị Bảo Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Hậu HỘI THẢO VIỆT NAM VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN LẦN THỨ 1 NĂM 2019
VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS. Nguyễn Thị Ánh Mai, TS. Bùi Thị Tâm Trường ĐH Tây Nguyên
Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại các tỉnh Tây Nguyên – Nhìn từ khía cạnh môi trường Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Bảo Như, Nguyễn Văn Đạt PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN LẦN 3 NĂM 2019
Vận dụng dạy học dự án để bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp và hợp tác cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở trường Đại học Tây Nguyên
Các loại dự án học tập trong môn kĩ thuật ở tiểu học
Measuring The Impact Of Factors On The Implementation Of Financial Statements Under The New Accouting Regime At The Public Service And Administration Units In Vietnam Trần Thị Yến, Lê Thị Bảo Như, Nguyễn Thị Phương Thảo Tạp chí Đại học công nghiệp TP HCM
Văn học nước ngoài trong chương trình phổ thông Thái Thị Hoài An, Hoàng Lê Anh Ly, ThS. Hoàng Thị Thúy
CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN COFFEE PRODUCTION: THE EFFICIENCY OF APPLYING WATER SAVING IRRIGATION TECHNIQUES FOR COFFEE PRODUCTION IN CU M’GAR DISTRICT, DAKLAK PROVINCE TS. Đỗ Thị Nga; TS. Nguyễn Văn Minh The 4th International Conference in Economics, Business & Finance
Application of project-based learning in for primary teachers at tay nguyen university - a new direction in professional training at pedagogy universities and colleges
Primary teacher's competence to implement project-based learning in the Central highlands – Viet Nam
Dạy học công nghệ phát triển năng lực học sinh tiểu học
BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC ÂM NHẠC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS. Trần Thị Lệ; Đinh Thị Trang; Vũ Trọng Hào Trần Thị Lệ, Vũ Thị Vân, Vũ Trọng Hào Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên
ISOLATION AND BASIC CHARACTERIZATION OF A CHITIN-DEGRADING BACTERIUM FROM THE DRY DECIDUOUS DIPTEROCARP FOREST IN THE CENTRAL HIGHLANDS Huỳnh Tố Uyên, Đỗ Tú Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Iuliia Pentekhina, Nguyễn Anh Dũng, Trần Minh Định Huỳnh Tố Uyên, Đỗ Tú Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Iuliia Pentekhina, Nguyễn Anh Dũng, Trần Minh Định Huỳnh Tố Uyên, Đỗ Tú Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Iuliia Pe HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
Priming of camalexin accumulation in induced systemic resistance by beneficial bacteria against Botrytis cinerea and Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 Ngoc Huu Nguyen, Patricia Trotel-Aziz, Sandra Villaume, Fanja Rabenoelina, Christophe Clément, Fabienne Baillieul, and Aziz Aziz Journal of Experimental Botany
Camalexin accumulation as a component of plant immunity during interactions with pathogens and beneficial microbes Ngoc Huu Nguyen · Patricia Trotel‑Aziz1 · Christophe Clément1 · Philippe Jeandet1 · Fabienne Baillieul1 · Aziz Aziz Planta
Responses of varied quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) genotypes grown in Central Highlands, Vietnam Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Hữu và Samrat Ray International Journal of Botany Studies
Sinh lý tính chống chịu của thực vật Phan Văn Tân, Nguyễn Ngọc Hữu, Triệu Thị Lắng
POLYPHENOL, CHLOROPHYLL TỪ CÂY NGÔ VÀ CHUỖI CÔNG NGHỆ ĐẶNG XUÂN CƯỜNG (Chủ biên) PHẠM TRUNG SẢN, VŨ NGỌC BỘI, NGUYỄN XUÂN HOÀN, LÊ THỊ HỒNG ÁNH HOÀNG ĐỨC AN, NGUYỄN NGỌC HỮU, HOÀNG THÁI HÀ, DƯƠNG HỒNG QUÂN, NGUYỄN THỊ THẢO MINH TIỀN TIẾN NAM, ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN
Kỹ thuật trồng Diêm mạch trên đất nâu đỏ Bazan Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Hữu, Nguyễn Hải Đăng, Trần Thị Biên Thuỳ
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH PHA ORESOL CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ BỆNH TIÊU CHẢY tẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH
Associated factors of ethnic mothers’ knowledge, attitude, practice about diarrhea disease in children under 5-year old in Daklak province Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Diệp Tuấn MedPharmRes
Lễ hội truyền thống của người Êđê với phát triển du lịch cộng đồng Rơ Lan A Nhi Tạp chí kinh tế và dự báo
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CÁC BÀ MẸ VỀ DẤU HIỆU BỆNH VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Nguyễn Thị Kim Quyên, Phan Thị Huyền Trang, Lê Thị Thảo Tạp chí y dược học Cần Thơ
THỰC TRẠNG THỰC HÀNH LIỆU PHÁP TẬP THỞ Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Kim Quyên, Chu Thị Giang Thanh Tạp chí Y dược học Cần Thơ
Lễ hội truyền thống của người Ede Lễ hội truyền thống của người Ê đê với phát triển du lịch cộng đồng Tạp chí Kinh tế và dự báo
The Construction of Coffee Qualities: Geo-economics Crossroads between China and Vietnam Frederic Fortunel, Ying Hu, Lê Đức Niêm Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia
Economic Complexity and Economic Development in ASEAN Countries Lê Thị Thanh Mai, Lê Đức Niêm, Kim Taegi International Economic Journal
Knowledge and awareness regarding childhooh pneumonia amonng mothers of under-five children in Vietnam Nguyễn Thị Kim Quyên; Phan Thị Huyền Trang the 14th International Nursing Research Conference 2022
Một số yếu tố liên quan đến nhận biết các dấu hiệu về bệnh viêm phổi của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại bệnh viện vùng Tây Nguyên năm 2021 Nguyễn Thị Kim Quyên, Phan Thị Huyền Trang, Lê Thị Thảo Hội nghị khoa học sức khoẻ quốc tế năm 2022 Hội nghị khoa học sức khoẻ quốc tế năm 2022
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHỦNG Bacillus ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG TINH DẦU CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TRONG ĐIỀU KIỆN VƯỜN ƯƠM Trịnh Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng Phúc, Ka Mai Hương, Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Đăng Bảo An
VI NHÂN GIỐNG LAN HOÀNG THẢO KÈN (Dendrobium lituiflorum Lindl.) Trần Thị Phương Hạnh, Trần Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Thị Vân, Ngũ Trường Nhân, Trịnh Thị Huyền Trang
TUYỂN CHỌN VI KHUẨN VÙNG RỄ CÂY HỒ TIÊU (Piper nigrum L.) CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG TUYẾN TRÙNG (Meloidogyne sp.) TẠI TỈNH GIA LAI Trịnh Thị Huyền Trang, Trần Thị Phương Hạnh, Trang Thị Nguyệt Quế, Nguyễn Anh Dũng
Thiết kế thiết bị kiểm soát tự động nồng độ chất rắn hòa tan của chất dinh dưỡng cho hệ cây trồng trên hệ khí canh, thủy canh Le Minh Tan, Nguyen Tuan, Le Vo Ha Thanh Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cà phê của các nông hộ: nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk PGS.TS. Lê Đức Niêm, ThS. Nguyễn Đức Quyền, CN. Trần Mạnh Hùng Tạp Chí Công Thương
Tác động của các thành tố hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk đối với tinh thần khởi nghiệp của thanh niên các dân tộc thiểu số trong giai đoạn đại dịch covid-19 PGS.TS. Lê Đức Niêm, ThS. Nguyễn Đức Quyền Trường Đại học Tây Nguyên
Trinary Component Adsorption of Methylene Blue, Methyl Orange, and Methyl Red from Aqueous Solution Using TiO2/ Activated Carbon Nguyen Thi Thanh Tu ,Tran Si Thanh, Phan Tu Quy ,Tran Thi Minh Ha, Phan Thi Kim Thu, Nguyen Hong Bich, Le Van Thanh Sơn, Vo Thang Nguyen, Dao Ngoc Nhiem , Pham Khac Lieu , and Dinh Quang Khieu Adsorption Science & Technology
OVERVIEW OF THEORETICAL PERSPECTIVES ON METHODS OF ANALYZING MICROSIZED PLASTICS CONTINENTAL SURFACE WATER Huynh Phu1*, Huynh Thi Ngoc Han2, Nguyen Ly Ngoc Thao1, Tran Thi Minh Ha3 THE 3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY, AND SOCIETY STUDIES [STS] 2022
Vai trò của tín dụng đối với sản xuất của nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk PGS.TS. Lê Đức Niêm, ThS. Võ Xuân Hội, ThS. Nguyễn Đức Quyền Kinh tế & Phát triển
Diversification of farming households’ livelihood and income: a case study of Dak Lak province Nguyen Duc Quyen, Le Duc Niem, Vu Trinh Vuong, Do Thi Bong The fourth international conference on business, Economics & Finance
TUYỂN CHỌN VI KHUẨN VÙNG RỄ KHÁNG Phytophthora sp. TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CƯJUT, TỈNH ĐẮK NÔNG Trịnh Thị Huyền Trang, Vũ Bích Thủy, Nguyễn Anh Dũng Hội thảo Khoa học cấp Khoa
Yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập nông hộ: nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk ThS. Nguyễn Đức Quyền, ThS. Võ Xuân Hội, PGS.TS. Lê Đức Niêm, TS. Ao Xuân Hòa Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới”
Mối quan hệ nhân quả giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập của nông hộ: nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk ThS. Nguyễn Đức Quyền Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
Extracts from lichen Lobaria retigera decrease the stemness potential of colorectal cancer cells Rui zhou, Thanh Thi Nguyen, Kyung Keun Kim, Jae-Seoun Hur, and Hangun Kim matrial express
Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) trên Graphitic carbon nitride (g-C3N4) và g-C3N4 biến tính bởi cluster Ni2 Phạm Thị Bé, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà Tạp chí Xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Hoạt tính sinh học của các hợp chất từ tự nhiên: triển vọng ứng dụng trong thực phẩm và dược phẩm Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thoa, Phan Thanh Bình, Võ Thị Thùy Dung, Trần Thị Thắm Hà, Hồ Thị Hảo
Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ 2,4-dichlorophenoxylacetic trên carbon hoạt tính biến tính bởi Fe và Ag Nguyễn Thúy Hằng, Phạm Thị Bé, Nguyễn Thị Kim Giang, Nguyễn Hoàng Hào, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Thị Thu Hà Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam B
Measuring Hotel Review Sentiment: An Aspect-Based Sentiment Analysis Approach Thang Tran, Hung Ba, Van-Nam Huynh Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. IUKM 2019
Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ Dichlorodiphenyltrichloroethane trên Graphitic Carbon Nitride biến tính bởi sắt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Phạm Thị Bé, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Chuyển đổi số tại trường Đại học Tây nguyên Nguyễn Thị Như; Phan Thị Đài Trang Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Knowledge and awareness regarding childhood pneumonia among mothers of under-five children in Vietnam Nguyễn Thị Kim Quyên, Phan Thị Huyền Trang The 14th International nursing Research Conference 2022
Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH Bộ môn CNTT năm 2022 và Định hướng NCKH năm 2023 Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH Khoa KHTN&CN năm 2022 và Định hướng NCKH năm 2023 của Khoa KHTN&CN
TIẾP CẬN CÓ SỰ THAM GIA: "XÁC ĐỊNH CÂY TRỒNG PHÙ HỢP NHẰM HẠN CHẾ XUNG ĐỘT VOI – NGƯỜI" Cao Thị Lý, Võ Hùng, Nguyễn Công Tài Anh, Phạm Đoàn Phú Quốc, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Hương Cẩm
Chế tạo thiết bị kiểm soát tự động các thông số phân bón phục vụ canh tác nhà màng và đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên Lê Minh Tân, Nguyễn Đình Sỹ, Nguyễn Tuân, Nguyễn Ngọc Hữu, Nguyễn Văn Minh Tạp chí Thiết bị giáo dục
TÍNH TOÁN PHỔ SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAO CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG TRƯỜNG LASER KẾT HỢP VỚI ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học Tây Nguyên
Imprints of multielectron polarization effects in odd-even harmonic generation from CO molecules Hien T. Nguyen, Kim-Ngan H. Nguyen, Ngoc-Loan Phan, Cam-Tu Le, DinhDuy Vu, Lan-Phuong Tran, and Van-Hoang Le Physical Review A
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN NỀN TẢNG SỐ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK TS. Nguyễn Thị Hải Yến, ThS. Trần Thị Ngọc Hạnh, ThS. Nguyễn Hà Hồng Anh Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới”
Whether planar or corrugated graphitic carbon nitride combined with titanium dioxide exhibits better photocatalytic performance? Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Bé, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Mơ, Lê Minh Cầm và Nguyễn Ngọc Hà
Adsorption of lindane (g-hexachlorocyclohexane) on nickel modified graphitic carbon nitride: a theoretical study Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Bé, Nguyễn Ngọc Hà RSC advances
Nghiên cứu cấu trúc, độ bền và khả năng hấp phụ trên Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) của cluster nickel nhỏ bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Phạm Thị Bé Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Prevalence of fall risks among hospitalized older patients in Vietnam PHAN THỊ HUYỀN TRANG, ĐINH HỮU HÙNG, NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN THE 14TH International Nursing Research Conference 2022
Compliance to Medical Treatment among Hypertensive Outpatients in Dak Lak, Vietnam Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Kim Quyên The 4th Asian Congress in Nursing Education
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CÁC BÀ MẸ VỀ DẤU HIỆU BỆNH VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Nguyễn Thị Kim Quyên, Phan Thị Huyền Trang, Lê Thị Thảo Tạp chí Y Dược Học Cần Thơ
Theoretical insight into the adsorption of dichlorodiphenyltrichloroethane on titanium dioxide supported on graphitic carbon nitride Phạm Thị Bé, Nguyễn Hoàng Hào, Nguyễn Thị Kim Giang, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Ngọc Hà Russian Journal of Physical Chemistry A: Focus on Chemistry
Các quá trình hóa học Phan Tứ Quý, Phạm Thị Bé
hoạt động KHCN và HTQT của Khoa Ngoại ngữ năm 2020-2022 và định hướng hoạt động đến năm 2025 Hoàng Thị Xuân Công bố khoa học và hợp tác với các đối tác - Đề xuất phát triển các nhiệm vụ KH& CN định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030
báo cáo hoạt động KHCN và HTQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 Hoàng Thị Xuân Hội nghị Tổng kết các Hoạt động NCKH và HTQT Khoa Ngoại Ngữ năm 2022 và định hướng năm 2023
Thực trạng nghiên cứu khoa học về dạy ngoại ngữ cơ bản Hoàng Thị Xuân Nghiên cứu Khoa học về dạy và học ngoại ngữ cơ bản
QUY TRÌNH TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC STEM TRONG GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS. Nguyễn Hữu Hiếu ThS. Vũ Trọng Hào Trường ĐH Tây Nguyên
Lịch sử Đảng bộ xã Cư Né (1976 - 2020)
Strong duality in minimizing a quadratic form subject to two homogeneous quadratic inequalities over the unit sphere Van-Bong Nguyen, Thi Ngan Nguyen, Ruey-Lin Sheu Journal of Global Optimization
không có tên tiếng Việt Nguyễn Văn Bồng Hội nghị Toán học Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ Tư
Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023 Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT năm 2022, định hướng năm 2023
Chéo hóa đồng dư đồng thời các ma trận thực Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Bồng, Lê Thanh Hiếu, Ruey Lin Sheu Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Bồng, Lê Thanh Hiếu, Ruey Lin Sheu
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG (Dành cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non) TS. Trương Thị Hiền, ThS. Đinh Thị Trang, ThS. Vũ Trọng Hào, ThS. Trần Thị Thùy Trang, ThS. Bùi Trần Tuyết Hạnh, ThS. Nguyễn Xuân Tuyến ThS. Lê Thị Thu Sa
VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM GÓP PHẦN RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC Trần Thị Thanh Thảo Công bố kết quả NCKH năm 2022 và định hướng hoạt động 2023
Đánh giá hiệu năng giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng cảm biến không dây có mật độ nút cao Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Đức Thắng, Trần Thị Bích Phương, Nguyễn Ngọc Huyền, Võ Thanh Tú Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Nha Trang, ngày 8-9/10/2020
Đánh giá hiệu năng giao thức DSR khi kết hợp các biến thể của TCP trong mạng MANET Nguyễn Quốc Cường Đại học Tây Nguyên
Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thiểu số vùng Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 Đào tạo trình độ đại học tại Tây Nguyên và vùng phụ cận - Giá trị tham khảo đối với Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên
Đề xuất một số giải pháp phát triển thể chất cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Phạm Hùng Mạnh, Chu Vương Thìn tạp chí khoa học Tây Nguyên Journal of Science
Kiến thức về đánh giá ngôn ngữ và một số công cụ thường dùng trong hoạt động thực hành đánh giá ngôn ngữ của Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên Đoàn Thị Dung, Bùi Thị Tịnh, Trần Ngọc Anh Tạp chí Khoa học Tây Nguyên
Thực hành phản tư trong dạy ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên Tạp chí khoa học trường Đại Học Tây Nguyên
THÀNH PHẦN CỎ DẠI TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK TS.Đỗ Thị Kiều An, ThS.Nguyễn Thị Hương Cẩm Tạp chí Bảo vệ Thực vật
Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Bốn, Trần Thị Kim Thi
Kiểm nghiệm hoá thực phẩm Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Hữu Kiên
Xác định genotype và một số đặc điểm phân tử của virus sởi (Measles morbillivirus) lưu hành tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông năm 2019 Nguyễn Hoàng Quân, Lê Văn Tuấn, Dương Thị Ngọc Thuý, Tưởng Quốc Triêu, Nguyễn Thị Thanh Hội Nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2022
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG VIÊM CỦA TINH DẦU NGHỆ VÀNG (Curcuma longa L.) ĐƯỢC CHƯNG CẤT TỪ NƯỚC ÉP CỦ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Kim Thi, Đoàn Mạnh Dũng, Phạm Bằng Phương, Nguyễn Thị Thu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2022
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÀNH PHẦN HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CHO ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA ĐỊA Y THUỘC CHI PARMOTREMA THU THẬP TẠI VƯỜN CAO SU HUYỆN EAH’LEO TỈNH ĐAKLAK Nguyễn Thị Thanh sinh hoạt học thuật cấp bộ môn
Đại cương một số vấn đề Di truyền học Phạm Thị Phương, Vũ Bích Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thị Thanh Thảo
THỰC TRẠNG THỰC HÀNH LIỆU PHÁP TẬP THỞ Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Kim Quyên, Chu Thị Giang Thanh Tạp chí Y dược học Cần Thơ
Factors Related to Nutritional Status Among Preoperative Abdominal Patients in Dak Lak, Vietnam Thi Thanh Xuan Mai, Thi Giang Thanh Chu
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY SAPONIN TRITERPENOID VÀ FLAVONOID TỪ CÂY CÀ GAI LEO (Solanum trilobatum Linn) Ở NGHỆ AN Nguyễn Tân Thành, Phạm Minh Trang, Trương Chiến Thắng, Phan Tứ Quý, Phạm Thị Huyền Thoa, Nguyễn Thị Quý Vy, Đoàn Mạnh Dũng Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và QHQT của Khoa KHTN&CN năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023 Phạm Thị Huyền Thoa, Nguyễn Văn Bồng Hội thảo tổng kết hoạt động KHCN và QHQT của Khoa KHTN&CN năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và QHQT của bộ môn Hóa học năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023 Phạm thị Huyền Thoa, Phan Tứ Quý Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và QHQT của bộ môn Hóa học năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023
Assessment on Drought Stress Resistance, Salinity Endurance, and Indole Acetic Acid Production Potential of Dryland-Isolated Bacteria Henik Sukorini, Ellynda Retno Tiana Putri, Erny Ishartati, Sufianto Sufianto, Roy Hendroko Setyobudi, Nguyen Ngoc Huu, and Sawita Suwannarat Jordan Journal of Biological Sciences
BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Khoa học Trường ĐH Tây Nguyên
Phát triển kỹ năng nói: Ứng dụng công nghệ giáo dục vào sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Hội Nghị Quốc Tế VietTESOL 2022
Trải nghiệm sốc văn hóa: Nghiên cứu trường hợp của một người Canada Ở Việt Nam Hội nghị quốc tế Văn Lang TESOL2022
Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Những ý nghĩa lịch sử Sinh hoạt học thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
Lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường đại học tây nguyên Chu Vương Thìn, Phạm Hùng Mạnh, Trần Văn Hưng, Bùi Thị Thủy Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên Journal of Science
Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Thái Quang Hùng
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT NGHIỆM THÂN VÀ MÔ HÌNH TỎA TIA CỦA NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN ĐỂ LÝ GIẢI HIỆN TƯỢNG ĐA NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ ĐI TRONG TIẾNG VIỆT Đại học Tây Nguyên
Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành Y khoa, Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên Ninh Thị Kim Loan, Thân Trọng Quang, Vũ Thị Thu Hường, Hoàng Thị Ngọc Diêp, Nguyễn Thị Bích Nguyên Tạp chí Khoa học Tây Nguyên
Thực hành phản tư trong việc dạy ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên Trần Thị Mai Hương, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Kim Phượng Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên
The effect of drying methods on chlorophyll, polyphenol, flavonoids, phenolic compounds contents, color and sensory properties, and in vitro antioxidant and anti-diabetic activities of dried wild guava leaves Quang-Vinh Nguyen, Manh-Dung Doan, Bich-Huyen Bui Thi, Minh-Trung Nguyen, Dinh Tran Minh, Anh-Dzung Nguyen, Tam-Minh Le, Thi-Huyen Nguyen, Thi-Dao Nguyen, Van-Cuong Tran & Van-Chuyen Hoang Drying Technology. An International Journal
Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động trải nghiệm Lưu Thị Dịu Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Giọng điệu trong truyện ngắn của một số tác giả nữ Việt Nam đương đại Trần Thị Lệ Thanh Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT NGHIỆM THÂN VÀ MÔ HÌNH TỎA TIA CỦA NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN ĐỂ LÝ GIẢI NGHĨA CỦA CÁC TỪ ĐA NGHĨA ĐẦU, TIM TRONG TIẾNG VIỆT Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
GIÁO DỤC TÀI CHÍNH VÀ NÂNG CAO HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI DÂN - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
Novel Potent Hypoglycemic Compounds from Euonymus laxiflorus Champ. and Their Effect on Reducing Plasma Glucose in an ICR Mouse Model Nguyen, Van Bon, San-Lang Wang, Thi Hanh Nguyen, Minh Trung Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Zhi-Hu Lin, Quang Vinh Nguyen, Yao-Haur Kuo, and Anh Dzung Nguyen Molecules
Anti-α-Glucosidase Activity by a Protease from Bacillus licheniformis Doan, Chien Thang, Thi Ngoc Tran, Minh Trung Nguyen, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, and San-Lang Wang. Molecules
Novel Efficient Bioprocessing of Marine Chitins into Active Anticancer Prodigiosin Nguyen, Van Bon, Shan-Ping Chen, Thi Hanh Nguyen, Minh Trung Nguyen, Thi Thanh Thao Tran, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Anh Dzung Nguyen, Yao-Haur Kuo, and San-Lang Wang Mar. Drugs
An Exochitinase with N-Acetyl-β-Glucosaminidase-Like Activity from Shrimp Head Conversion by Streptomyces speibonae and Its Application in Hydrolyzing β-Chitin Powder to Produce N-Acetyl-d-Glucosamine Tran, Thi Ngoc, Chien Thang Doan, Minh Trung Nguyen, Van Bon Nguyen, Thi Phuong Khanh Vo, Anh Dzung Nguyen, and San-Lang Wang. Polymers
Reaction of small molecules O2, NO, CO, and the Naldini salt (PPh3)2MnBr2: Characterized by infrared spectroscopy, elemental analysis, and single-crystal X-ray diffraction Bo-Wei Huang, Minh-Trung Nguyen, Chung-Hung Hsieh The Journal of the Chinese Chemical Society (JCCS)
Production and Potential Applications of Bioconversion of Chitin and Protein-Containing Fishery Byproducts into Prodigiosin: A Review Wang, San-Lang, Van Bon Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Minh Trung Nguyen, and Anh Dzung Nguyen. Molecules
Reclamation of beneficial bioactivities of herbal antioxidant condensed tannin extracted from Euonymus laxiflorus Van Bon Nguyen, That Quang Ton, Dai Nam Nguyen, Thanh Thi Nguyen, Truong Nhan Ngu, Thi Hanh Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Minh Trung Nguyen, Nhat Duoc Ho, Anh Dzung Nguyen, Yao-Haur Kuo & San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates
Phytochemical screening, total phenolic, flavonoid contents, and antioxidant activities of four spices commonly used in Vietnamese traditional medicine Huynh Xuan Phong, Nguyen Thanh Viet, Nguyen Thi Ngoc Quyen, Pham Van Thinh, Nguyen Minh Trung, Tran Thi Kim Ngan Materials Today: Proceedings
Hợp chất thiên nhiên - từ lý thuyết đến thực nghiệm Tô Đạo Cường, Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Trịnh Ngọc Thảo Vy, Lê Thị Lệ Thủy, Đàm Thị Bích Hạnh, Phan Hoàng Thái Bảo, Hoàng Thị Thanh Thảo
Chemical Constituents from the Whole Plant of Scutellaria indica Ngũ Trường Nhân, Tô Đạo Cường, Trịnh Ngọc Thảo Vy, Đàm Thị Bích Hạnh Tạp chí Khoa học
TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH Streptomyces triostinicus AYS-22 CÓ HOẠT TÍNH CHITINASE CAO Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK Đỗ Thị Tú Oanh, Huỳnh Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Thị Huyền, Trần Minh Định HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
Corporate social responsibility and its link to corporate financial performance: evidence in the banking industry Bùi Thị Thu Hằng Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance
SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA LOÀI THẰN LẰN BÓNG ĐỐM (Eutropis macularius) Ở VÙNG CAO NGUYÊN BUÔN MA THUỘT - BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK Trương Bá Phong, Ngô Đắc Chứng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Bùi Thị Chính, Nguyễn Thị Kim Cơ, Ngô Văn Bình Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp
Assessment of Aegle marmelos Fruit Extracts as Organic Insecticide for Spodoptera exigua on Allium ascolanicum Dyah Roeswitawati, Teuku Ramzy, Praptiningsih Gamawati Adinurani, Roy Hendroko Setyobudi, Zahid Hussain, Irum Iqrar and Nguyen Ngoc Huu E3S Web of Conferences
Herbs as A Feed Additive in the Broilers for the Sustainability of Local Products Wahyu Widodo, Adi Sutanto, Imbang Dwi Rahayu, Apriliana Devi Anggraini, Trisakti Handayani, Roy Hendroko Setyobudi, Maizirwan Mel and Nguyen Ngoc Huu
Hematological Features of Cihateup’s Duck Blood that are Given Natural Isotonic in Dry Systems Nurul Frasiska, Putri Dian Wulansari, Novia Rahayu, Abdul Razak Alimon, Wahyu Widodo and Nguyen Ngoc Huu https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337400024
Developing a Herbal Drink from Green Asparagus (Asparagus officinalis L.): Effect of Process Parameters on the Quality of the Product Quang Vinh Nguyen, Dang Pha Le, Minh Trung Nguyen, Thi Yen Nhi Tran, Truong Dang Le Food Processing: Techniques and Technology
THÀNH PHẦN HỢP CHẤT PHENOLIC, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA, KHÁNG KHUẨN, KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG LỢI KHUẨN CỦA CAO CHIẾT TỪ VỎ THÂN CÂY TRÂM VỎ ĐỎ (Syzygium zeylanicum (L.) DC.) Nguyễn Minh Trung, Bùi Thị Bích Huyên, Nguyễn Ngọc Hà Giang, Nguyễn Quang Vinh HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
THE ROLE OF INSURANCE TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN OVERVIEW AND POLICY IMPLICATIONS IN VIETNAM Tran Thi Lan, Nguyen Thi Hai Yen, Sopin Jirakiattikull, Truong Ngoc Hang, Pham Thanh Hung, Le Duc Niem The 4th International Conference on Business, Economic & Finance
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA THẰN LẰN BÓNG ĐỐM Eutropis macularius (REPTILIA: SQUAMATA: SCINCIDAE) Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN DỰA TRÊN KỸ THUẬT PCR-RAPD Trương Bá Phong, Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Bùi Thị Chính, Trần Văn Giang, Ngô Văn Bình Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Nghiệp
Anti-inflammatory activity of ingredients from the heartwood of Vietnamese Dalbergia oliveri Gamble ex Prain Ngu Truong Nhan, Phi Hung Nguyen, Dam Thi Bich Hanh, Dang Thi Thuy My, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Truong Ba Phong, Nguyen Thi Mai Huong, Manh Hung Tran, Nguyen Thị Thu Tram and Dao Cuong To European Journal of Inflammation
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA THẰN LẰN BÓNG ĐỐM Eutropis macularius (REPTILIA: SQUAMATA: SCINCIDAE) Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM DỰA TRÊN PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ 16S rDNA Trương Bá Phong, Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Hoàng Tấn Quảng, Ngô Văn Bình Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2022
Knowledge and Attitude Related to Hepatitis C among Medical Students in the Oral Direct Acting Antiviral Agents Era in Vietnam Thi Thanh Hang Pham, Thi Thuy Linh Nguyen, Samuel So, Thi Hai Van Hoang, Thi To Uyen Nguyen, Thanh Binh Ngo, Minh Phuong Nguyen, Quang Hung Thai, Ngoc Khoi Nguyen, Thi Quynh Anh Le Ho, Quang Phuc Tran, Trung Son Mai, Mehlika Toy, Minh Khue Pham International Journal of Environmental Research and Public Health
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HÀNH TẬP THỞ Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Lê Thị Thảo HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ NĂM 2022
THÀNH PHẦN HÓA LÝ VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA MẬT ONG HOA CÀ PHÊ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ NUÔI ONG TẠI HUYỆN CƯ M’GAR VÀ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Bích Huyên, Nguyễn Minh Trung, Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Quang Vinh HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
OR-YD10. TIỀM NĂNG CHỐNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA CAO CHIẾT VỎ THÂN TRÂM VỎ ĐỎ (Syzygium zeylanicum (L.). Nguyễn Minh Trung, Bùi Thị Bích Huyên, Nguyễn Quang Vinh HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
[HB-O10] Impact of fractionation on phenolic compounds, antioxidant and invitro and in-vivo anti-hyperglycemic activities of fractions of Syzygium zeylanicum (L.) DC trunk-bark Minh-Trung Nguyen, Bich Huyen Bui Thi, Van-Chuyen Hoang, Quang-Vinh Nguyen 5th RENCONTRES de QUY NHON INTERNATIONAL BIOLOGY CONFERENCE 2022
[HB-P22] The effect of drying methods on chlorophyll, phenolic compounds contents, colour and sensory properties, and in vitro antioxidant and anti-diabetic activities of dried wild guava leaves Bich-Huyen Bui Thi1, Minh-Trung Nguyen1,2, Manh-Dung Doan1, Quang-Vinh Nguyen1*
Tổng quan nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập của nông hộ ThS. Nguyễn Đức Quyền
Việc đánh giá các học phần tiếng Pháp tại trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Liên, Hoàng Minh Thu Hương Hội thảo cấp bộ môn
Phát triển nền tảng số đối với việc làm của người lao động khuyết tật tại tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Hải Yến Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về kinh doanh, kinh tế và tài chính
Ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro đến hành vi mua sắm trực tiếp của người tiêu dùng tại thành phố Buôn Ma Thuột trong mùa dịch bệnh COVID 19 Lê Việt Anh; Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích; Hà Thị Kim Duyên Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN Phan Thị Huyền Trang, Đinh Hữu Hùng, Nguyễn Thị Kim Quyên Khoa Học trường HĐại học Tây Nguyên
Current situation of Bitcoin management and use: perspectives from the world and recommendations for vietnam MANAGEMENT-POLAND
Corporate Social Responsibilities to Employees and Financial Performance: A Case Study of Vietnam Commercial Banks Conference Proceedings International Conference on Business and Finance 2021
Benefits and methods of measuring corporate social responsibility: An Analytical review Bui Thi Thu Hang, Huynh Thi My Duyen International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2020)
Tiếp cận có sự tham gia bước đầu xác định các khu vực phân bố và những yếu tố tác động đến loại Bò tót (Bos garus Smith, 1827) tại Vườn Quốc Gia Chư Mon Rây, tỉnh Kon Tum Cao Thị Lý, Nguyễn Công Tài Anh, Đào Xuân Thủy, Ngô Đình Đại, Phạm Hồng Thái, Phạm Đoàn Phú Quốc Rừng và Môi trường
A new jumping spider species of the genus Indopadilla Caleb et Sankaran, 2019 (Aranei: Salticidae) from the Central Highlands, Vietnam Hoang Q.D.1*, Wang Lu-Yu2, Tran Thi M.H1 Nguyen Anh D.3, Zhang Zhi-Sheng2* Arthropoda Selecta
Sinh lý tính chống chịu của Thực vật Phan Văn Tân, Nguyễn Ngọc Hữu, Triệu Thị Lắng
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 2 thông qua vận dụng mô hình của David A.Kolb trong tổ chức học tập trải nghiệm ThS. Lê Thị Cẩm Lệ, PGS.TS Nguyễn Thanh Hưng Giáo dục và Xã hội
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI VIỆC GIẢNG DẠY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nguyễn Thị Hải Yến Công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
Hướng dẫn học tập những nội dung trong giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Thị Thúy, Mai Thị Thu Trang, Đoàn Sỹ Tuấn, Trần Trọng Đạo, Nguyễn Minh Hải
Giáo trình Cây Thức ăn chăn nuôi Trương Tấn Khanh, Trần Quang Hạnh, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Điện, Mai Thị Xoan
Temporal variation of iltv and mdv viral genome in dust samples after vaccination in a layer flock T.V. Nguyen, M. Ahaduzzaman, D. Campbell, P.F. Gerber and S.W. Walkden-Brown
Thực trạng chăn nuôi lợn vùng Tây Nguyên Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Đức Điện, Vũ Đình Tôn
Yield and quality of meat of co, Bach Thao and F1(Bach Thao x Co) goat raised in Dak Lak Trần Quang Hanh, Phạm Thế HUệ, Trần Quang Hân, Lê Anh Dương Hội nghị Chăn nuôi Á - Úc
Thực trạng chăn nuôi gà tại vùng Tây Nguyên KHKT Chăn nuôi
Sự lưu hành của vi khuẩn Leptospira spp. ở chuột tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ThS.Nguyễn Văn Thái, ThS.Nguyễn Văn Trọng, ThS.Lê Anh Dương, TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh Khoa học kỹ thuật Thú y
Khả năng sinh trưởng của một số nhóm bò lai F2 hướng thịt tại tỉnh Tây Ninh • Phạm Văn Quyến, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Văn Tiến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Hồ Ngọc Trâm, Phương Khánh Hồng, Nguyễn Đức Điện KHKT Chăn nuôi
Thành phần sâu hại và thiên địch trên cây quýt tại tỉnh Đắk Lắk Trang Thị Nguyệt Quế, Trần Thị Lệ Trà, Trần Thị Huế, Đỗ Thị Kiều An, Ngô Đăng Duyên, Bùi Thị Quỳnh Hoa Tạp chi Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm beta glucan lên khả năng tăng trưởng của gà ta Lai chọi nuôi tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Một số yếu tố liên quan đến cách chăm sóc sốt bằng thuốc của cha/mẹ có con dưới 5 tuổi tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Thị Kim Quyên; Phan Thị Huyền Trang Tạp Chí Y dược học
ẢNH HƯỞNG CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ Stenotrophomonas maltophilia RDL1B41 VÀ Enterobacter mori RDL3B74 ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY LÚA TÍM TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG ThS.Nguyễn Thị Hương Cẩm, Trần Văn Huấn, Trần Thanh Tân, Nguyễn Minh Quang, Lê Thị Thu Uyên, Nguyễn Văn Trọng, ThS.Nguyễn Hữu Hưng, ThS.Trần Thị Biên Thùy, ThS.Trần Thị Huế, TS.Đỗ Thị Kiều An, TS.Trần Ngọc Duyên, PGS.TS.Nguyễn Văn Nam Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
Root endophytic microbiome dataset of sugarcane (Saccharum officinarum L.) cultivated in the Central Highlands, Vietnam, established by the 16S rRNA metagenomics Thi Huyen Nguyen, Dinh Minh Tran Data in Brief
Nâng cao sự tương thích của chương trình đào tạo các ngành sư phạm với Chương trình giáo dục phổ thông mới - nhìn từ trường hợp Trường Đại học Tây Nguyên Vũ Thị Việt Anh, Nguyễn Thị Khuyên International Journal of Health Sciences
Nghiên cứu thức ăn của Bò Tót (Bos garus Smith, 1827) tại Vườn Quốc Gia Chư Mon Rây, tỉnh Kon Tum Cao Thị Lý, Đào Xuân Thủy, Phạm Hồng Thái, Ngô Đình Đại, Nguyễn Công Tài Anh, Phạm Đoàn Phú Quốc Rừng và Môi trường
Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS trong theo dõi biến động sử dụng đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Phạm Đoàn Phú Quốc, Nguyễn Công Tài Anh, Trần Thị Phượng, Phan Quốc Bảo & Nguyễn Thị Ngọc Quyên Trường Đại học Tây Nguyên
Hiện trạng chăn nuôi bò trong nông hộ tại tỉnh Đắk Lắk Ngô Kim Chi, Trần Quang Hạnh, Mai Thị Xoan, Bùi Thị Như Linh, Lê Đức Ngoan, Phạm Thế Huệ KHKT chăn nuôi
TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN TẠI BUÔN MA THUỘT ĐỐI VỚI DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Th.S Phạm Thị Oanh, Th.S Từ Thị Thanh Hiệp Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Nâng cao vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên Lê Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Thu Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Báo cáo hoạt động KHCN và QHQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 Công bố kết quả NCKH năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023
Effects of planting density, fertilization and growing season on the nutritional composition of 10 quinoa varieties (Chenopodium quinoa Willd.) cultivated in the Central Highlands of Vietnam Nguyễn Văn Minh và Hoàng Văn Chuyển The 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment
Cây ăn quả Nguyễn Văn Minh
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và chất lượng của giống diêm mạch atlas nhập nội trên đất xám tại Đắk Nông Nguyễn Văn Minh
Study of Biodiversity in Submontana of Kamojang Nature Reserve, West Java, Indonesia Kamojang Nature Reserve, West Java, Indonesia Afrisal Isfan Abdillah, Silva Eka Putra Utama and Nguyen Van Minh
Infestation of Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. on Various Canopy Shading and Plants Diversity in Purwodadi Botanic Garden, Indonesia A study on Cassia fistula L. Solikin Solikin1 Melisnawati Hamza Angio, Tri Handayani and Nguyen Van Minh E3S Web of Conferences 374, 00033 (2023)
Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững một số cây ăn quả gắn với chuỗi giá trị ở các vùng khó khăn tại Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Hữu, Đỗ Thị Nga Giải pháp xây dựng chuỗi giá trị trong các mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng cho người dân tại vùng khó khăn
Ảnh hưởng của lượng phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất và chất lượng giống diêm mạch atlas nhập nội trồng trên đất nâu đỏ bazan tại Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc năm 2022
Bird Diversity, Abundance, and Evenness Rates in Ecotone Area of Sutan Syarif Hasyim Forest Park, Riau, Indonesia Hadinoto Hadinoto, Lili Zalizar, Joko Triwanto, Ervayenri Ervayenr, Roy Hendroko Setyobudi, Muhammad Chanan, Nugroho Tri Waskitho, Jabal Tarik Ibrahim, Eni Suhesti, Nguyen Van Minh, Rusli Tonda, Satrio Satrio, and Trias Agung Pakarti E3S Web of Conferences 374, 00014 (2023)
Hiệu quả mô hình cây trồng xen trong vườn cao su kiến thiết cơ bản tại Đắk Lắk Hiệu quả mô hình cây trồng xen trong vườn cao su kiến thiết cơ bản tại Đắk Lắk Hiệu quả mô hình cây trồng xen trong vườn cao su kiến thiết cơ bản tại Đắk Lắk Nguyễn Đăng Minh Chánh, Nguyễn Minh và Nguyễn Văn Minh Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Corporate Social Responsibility and Financial Performance: An Empirical Study on Vietnam Commercial Banks Nguyễn Văn Thích; Bùi Thị Thu Hằng International Journal of Management and Economics Invention
In vitro and in vivo antioxidant and antihyperglycemic potentials of phenolic fractions of Syzygium zeylanicum (L.) DC trunk-bark. Minh-Trung Nguyen, Bich Huyen Bui Thi, Shila Maskey, Minh-Dinh Tran, Quang-Vinh Nguyen Food Science & Nutrition
Vận dụng phương pháp sáu chiếc mũ tư duy để phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học cho học sinh tiểu học Nguyễn Thị Thủy Tiên, Đoàn Thị Hiền Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Định lí kiểu trội cho hàm h - lồi mạnh và một số áp dụng Trường Đại học Tây Nguyên
KẾT QUẢ XÂY DỰNG BỘ TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VẬT THỂ BARR Ở NGƯỜI Phạm Thị Phương, Vũ Bích Thủy, Phạm Thanh Thế Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Kết quả vỗ béo bò lai Brahman tại tỉnh Lâm Đồng Trương La, Bùi Thị Hiền Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Xác định dư lượng carbamate trong bắp cải tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Đàm Thị Bích Hạnh, Đặng Thị Thùy My, Lê Thị Thúy Loan Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxi hóa của cao chloroform cây Ba Kích (Morinda officinalis) ở Quảng Nam Đàm Thị Bích Hạnh Đàm Thị Bích Hạnh Tổng kết hoạt động Khoa học Công nghệ và quan hệ Quốc tế năm 2022, định hướng nghiên cứu năm 2023
Optimization Extraction Conditions of Some Flavonoids from Elsholtzia ciliata Leaves by Response Surface Truong Nhan Ngu, Dam Thi Bich Hanh, Trinh Ngoc Thao Vy, Van-Tinh Nguyen, Phi-Hung Nguyen, Manh Hung Tran, Dao-Cuong To
Phytochemical Composition and Antioxidant Activity of Flavonoid-Rich Extracts of Elsholtzia ciliata Collected in Dak Lak Province, Vietnam Dao-Cuong To, Truong Nhan Ngu, Van-Tinh Nguyen, Dam Thi Bich Hanh, Truong Ba Phong, Phi-Hung Nguyen, Manh Hung Tran
Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học cho học sinh trung học phổ thông Đặng Thị Thùy My, Đàm Thị Bích Hạnh Tạp chí KH trường ĐH Tây Nguyên
Hoàn thiện pháp luật về thị trường các-bon Trịnh Thị Thủy Dân chủ và Pháp luật
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển tố chất sức mạnh cho nam sinh viên lớp giáo dục thể chất k2010 Trường Đại học Tây Nguyên Hội Nghị Khoa học toàn quốc về công tác Giáo dục thể chất và thể thao trường Cao đẳng, Đại học 2023
Novel Anti-Acetylcholinesterase Effect of Euonymus laxiflorus Champ. Extracts via Experimental and In Silico Studies Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Tu Quy Phan, Manh Dung Doan, Thi Kim Phung Phan, Thi Kim Thu Phan, Thi Huyen Thoa Pham, and Anh Dzung Nguyen Life
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT, THỂ LỰC CHO SINH VIÊN CHUYÊN SÂU MÔN SÚNG TRƯỜNG NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Minh Thuỷ, Nguyễn Thiện Tín Giáo chức Việt Nam
ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN KHÓA 2021 THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG NHÀ TRƯỜNG Phạm Hùng Mạnh, Chu Vương Thìn KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2023
Giảm thiểu khối lượng bùn nguy hại phát sinh từ trạm xử lý Nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ kỵ khí Giảm thiểu khối lượng bùn nguy hại phát sinh từ trạm xử lý Nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ kỵ khí Giảm thiểu khối lượng bùn nguy hại phát sinh từ trạm xử lý Nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ kỵ khí Giảm thiểu khối lượng bùn nguy hại phát sinh từ trạm xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ kỵ khí Giảm thiểu khối lượng bùn nguy hại phát sinh từ trạm XLNT khi côn Trần Thị Minh Hà, Đặng Thị Thanh Hà, Trần Trung Dũng Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT 2022 và định hướng 2023
Flavonoids from Vietnamese Dalbergia oliveri and their Anti-inflammatory Activity oliveri and their Anti-inflammatory Activity Nguyen Thi Ai Nhung, Truong-Nhan Ngu, Phi-Hung Nguyen, Manh-Hung Tran, Phan Tu Quy, Dao-Cuong To
A review of the bioactivity of Beauvericin – A Bioactive compound produced by fungi Doan Manh Dung, Tran Quang Huy Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á
TRADITIONAL BELIEFS OF THE EDE PEOPLE IN DAK LAK THROUGH SOME STUDIES BY FRENCH SCHOLARS THROUGH SOME STUDIES BY FRENCH SCHOLARS ThS.Trần Lê Thanh Tú, ThS.Nguyễn Đình Huấn Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 3 - ICCE 2022: “Giao lưu văn hóa, giáo dục Pháp - Việt - Nhật: lịch sử và phát triển. hóa, giáo dục Pháp - Việt - Nhật: Lịch sử và phát triển”
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN VỀ THỂ LỰC CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ FUTSAL TRẺ HƯNG GIA KHANG ĐẮK LẮK SAU 2 THÁNG HUẤN LUYỆN Phạm Hùng Mạnh, Chu Vương Thìn, Nguyễn Thiện Tín KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2023
PHÂN LOẠI THỂ CHẤT SINH VIÊN KHÓA 2021 THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Phạm Hùng Mạnh, Chu Vương Thìn Khoa học và Đào tạo thể thao
FACTORS IMPACT APPLYING BALANCED SCORECARD IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CENTRAL HIGHLANDS Trần Phước, Nguyễn Thị Phương Thảo ICE 2023 – 1st International Conference on Economics
Báo cáo tổng kết báo cáo hoạt động KHCN và QHQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 báo cáo hoạt động KHCN và QHQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 báo cáo hoạt động KHCN và QHQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và QHQT năm 2022 và định hướng năm 2023 Trần Quang Hạnh Hội thảo tổng kết khoa học 2022
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KH&CN SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2022 - 2024 Trần Quang Hạnh Hội nghị KHCN sinh viên 2023
CARCASS CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITY OF CROSSBRED (BRAHMAN × LAI SIND) AND (RED ANGUS × LAI SIND) BULLS KEPTIN MALL SCALE FARMS Ngo Thi Kim CHI , Pham The HUE , Tran Quang HANH and Le Duc NGOAN Online Journal of Animal and Feed Research
Giải pháp can thiệp sản khoa và sử dụng liệu pháp hormone để xử lý tình trạng gieo tinh nhiều lần không đậu thai trên bò cái sinh sản hướng thịt tại tỉnh Đắk Lắk Trần Quang Hạnh, Nguyễn Đức Điện KHKT Chăn nuôi
Sử dụng liệu pháp kết hợp hormone để xử lý tình trạng chậm động dục ở bò cái sinh sản và bò cái tơ hướng thịt tại tỉnh Đắk Lắk Trần Quang Hạnh, Nguyễn Đức Điện KHKT Chăn nuôi
CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH - MỘT CHIỀU HƯỚNG TIẾN BỘ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY Phạm Phương Anh Khoa học Đại học Văn Lang
Ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên Tạp chí Khoa học
TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID - 19 TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TỈNH ĐẮK LẮK phạm phương anh, Rmal Lương, Trần Thị Thảo Vy, Sầm Thị Hương, H'Nhi, Mã Thị Thuỷ Giáo chức Việt Nam
Phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ năm 2022
ALLOMETRIC EQUATION FOR ESTIMATING TREE ABOVE GROUND BIOMASS MODIFIED BY ECOLOGICALENVIRONMENTAL FACTORS IN TROPICAL DIPTEROCARP FORESTS IN THE CENTRAL HIGHLANDS AND SOUTHEAST ECOREGIONS OF VIET NAM GS. TS. Bảo Huy, TS. Nguyễn Thị Tình HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
Nghiên cứu vòng đời sán lá gan nhỏ (Opisthorchiidae) ở chó, mèo tại Việt Nam Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đức Tân, Huỳnh Vũ Vỹ, Lê Hứa Ngọc Lực, Lê Đức Quyết, Nguyễn Văn Thái Khoa học kỹ thuật Thú y
Ảnh hưởng của nguồn thông tin về kiến thức của yếu tố nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp Hà Thị Thanh Trang, Lê Văn An, Hà Thị Kiêu Trinh Hội nghị khoa học toàn quốc năm 2023
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy, tách chiết carotenoid và bảo quản bằng vi bao carotenoid từ vỏ quả gấc Hoàng Văn Chuyển, Hồ Thị Hảo, Nguyễn Hồng Minh Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế
Tìm hiểu ban đầu về đặc điểm hình thức và nội dung của tục ngữ Êđê Y Cuor BKrong, Y Robi Bkrong, Y Zina Ksor, H Wen Alio, Y Noel Knul Trường Đại học Tây Nguyên
NHỮNG MẶT THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Y Un Diễm HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU NĂM 2023
Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lên men đến hàm lượng đường khử, amino acid, polyphenol tổng số và khả năng kháng oxy hóa của tỏi bắc vỏ tía lấn men (Allium sativum L.) Nguyễn Quang Vinh, Hồ Thị Hảo Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ảnh hưởng của các điều kiện chiết tách đến tính chất của tinh bột hạt Mít Thái Lá Bàng (Artocarpus heterophyllus Lam.) Hồ Thị Hảo, Lê Cao Linh Chi, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Hương TẠP CHÍ KHOA HỌC TÂY NGUYÊN
: Khả năng sinh sản và một số bệnh sản khoa thường gặp ở lợn nái lai F1 (Duroc x Landrace) nuôi tại tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Như Linh, Thái Thị Bích Vân Khoa học kĩ thuật Thú Y
Hiệu quả nuôi vỗ béo dê thịt trong nông hộ trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
A new species and a new record of the jumping spider genus Phintella Strand, 1906 (Araneae: Salticidae) from the Central Highlands of Vietnam Hoàng Quang Duy, Trần Thị Phương Hạnh, Vũ Bích Thủy, Phạm Thị Phương
Sán dây và ấu trùng sán dây Taenia trên vật nuôi ở Tây Nguyên TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh, ThS.Nguyễn Văn Trọng, ThS.Nguyễn Văn Thái, ThS.Nguyễn Quốc Hiếu, ThS.Nguyễn Thị Vân Anh
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ HUYẾT HỌC CHÓ MẮC BỆNH DO CANINE PARVOVIRUS TYPE 2 (CPV-2) TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh, ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
TỔNG QUAN TÁC DỤNG GIẢM XÓI MÒN ĐẤT CỦA MỘT SỐ HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên
TỶ LỆ LƯU HÀNH HUYẾT THANH HỌC ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE Ở NGƯỜI DÂN SỐNG TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Hoàng Thị Minh Trang, Nguyễn Ngọc Đỉnh, Bùi Văn Tuấn TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ
TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ Ở BÒ TẠI HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh, ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên
Sự lưu hành và phân bố không gian của trứng Toxocara canis trên lông, phân chó, đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ThS.Nguyễn Thị Vân Anh, TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh Hội Nghị Chăn Nuôi Thú y Toàn Quốc năm 2021
SỰ LƯU HÀNH HUYẾT THANH HỌC LEPTOSPIRA SPP. TRÊN CHÓ NUÔI TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK ThS.Nguyễn Văn Thái, TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh, ThS.Nguyễn Văn Trọng Khoa học Tây Nguyên
Về một thuật toán gia tăng sử dụng khoảng cách phân hoạch mờ tìm tập rút gọn khi bổ sung tập thuộc tính Hồ Thị Phượng, Khuất Thị Bình, Nguyễn Long Giang, Trương Đức Phương Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông
Trang bị năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học môn Lịch sử Và Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học (nghiên cứu trường hợp tại Đại Học Tây Nguyên) TS.Lê Thị Thúy An “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay”
NÂNG CAO KĨ NĂNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN) TS.Lê Thị Thúy An, ThS.Đinh Thị Kiều Loan ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
RsmD, a Chloroplast rRNA m2G Methyltransferase, Plays a Role in Cold Stress Tolerance by Possibly Affecting Chloroplast Translation in Arabidopsis Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Jing Cai, Trinh Thi Huong, Kwanuk Lee, Hunseung Kang Plant and Cell Physiology
Artificial Targeting of a Nucleus-encoded RNA-binding Protein AtRZ1a to Chloroplasts Affects Flowering and ABA Response of Arabidopsis thaliana Jiseong Kim, Tieu-Ngoc Nguyen Le, Hunseung Kang Journal of Plant Biology
ALKBH8B, a Putative RNA Demethylase, Plays a Role in the Response of Arabidopsis to Salt Stress and Abscisic Acid Trinh Thi Huong, Zhengmei Yang, Le Nguyen Tieu Ngoc & Hunseung Kang Journal of Plant Biology
Coordinated Expression of Cytosolic and Chloroplastic Glutamine Synthetase During Reproductive Stage and Its Impact in GS1 RNAi Transgenic Rice Tieu-Ngoc Nguyen LE, Beomgi LEE, Kyoungwhan BACK, Young Soon KIM, Hyeonsook CHEONG Rice Science
Tạo dòng và biểu hiện gen AtRSMD ở cây Arabidopsis thaliana trong tế bào chủ Escherichia coli Lê Nguyễn Tiểu Ngọc Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH toàn quốc 2022
Transient induction of melatonin biosynthesis in rice (Oryza sativa L.) during the reproductive stage Sangkyu Park, Tieu-Ngoc Nguyen Le, Yeong Byeon, Young Soon Kim, Kyoungwhan Back Journal of Pineal Research
Bước đầu phân loại u lympho dạ dày - ruột dựa trên mô bệnh học và hóa mô miễn dịch Đặng Công Thuận, Nguyễn Duy Thịnh, Nguyễn Trần Bảo Song, Nguyễn Văn Mão, Phan Trung Nam, Ngô Quý Trân, Trần Thị Nam Phương, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thị Tâm, Lê Vĩ, Trần Thị Hoàng Liên Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế
Xây dựng mô hình nuôi dê Bách Xây dựng mô hình nuôi dê Bách Thảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk Nguyễn Đức Điện
Một số vấn đề về trách nhiệm xã hội với hiệu quả tài chính: Tiếp cận thực tiễn từ các ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Văn Thích; Bùi Thị THu Hằng
Silvafeed-Chiết xuất tanin tự nhiên từ cây hạt dẻ, giải pháp thay thế kháng sinh trong chăn nuôi Nguyễn Đức Điện, Lê Văn Khoa, Nguyễn Bảo Anh
Corporate social responsibility expenditure and financial performance: A comparison of Vietnamese listed and unlisted banks Lê Hà Diễm Chi; Bùi Thị Thu Hằng Cogent Economics & Finance
Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên Phạm Huy Tựa Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường tại Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Văn Thăng, Vũ Minh Chiến Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay
Hiệu quả của Xà cừ (Khaya senegalensis) trong phòng trị bệnh ghẻ trên chó Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
The transition of small-scale coffee farming systems andnew pathways for coffee production: A case study in thecentral highlands of Vietnam Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Philippe Lebailly Journal of Plantation Crops
HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI Eulophia HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI Eulophia TRONG HỌ LAN (ORCHIDACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON Vũ Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY Vũ Minh Chiến, Xuân Thái Tuấn Đào tạo trình độ đại học tại Tây Nguyên và vùng phụ cận-Giá trị tham khảo đối với Phân viện Học viện hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên
NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI “CÔNG NGHIỆP 4.0” Vũ Minh Chiến, Xuân Thái Tuấn Đào tạo trình độ đại học tại Tây Nguyên và vùng phụ cận-Giá trị tham khảo đối với Phân viện Học viện hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên
NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG LÝ LUẬN DẠY HỌC VÀO THỰC TIỄN DẠY HỌC Ở BẬC TIỂU HỌC KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK Vũ Minh Chiến, Nguyễn Thị Thanh vân, Trương Quỳnh Như Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Thực trạng việc thực hiện các quy định về vănhóa học đường của sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Văn Minh, Phan Xuân Thọ, Lê Thị Kim Tuyến, Lê Thị Thu Sa Tạp chí trường ĐH Tây Nguyên
Trải nghiệm sốc văn hóa: Một nghiên cứu trường hợp về sốc văn hóa của một người Canada ở Việt Nam Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Gia Hân PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ASIA ASSOCIATION OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING (ASIACALL 2022)
Đặc điểm lao động sư phạm của giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh tại các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học Phạm Huy Tựa
Vận dụng Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam trong tổ chức quản lý và rèn luyện sinh viên ở trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học Phạm Huy Tựa
Quan điểm của Đảng ta về vai trò, vị trí của văn học nghệ thuật trong phát triển đất nước và những định hướng lớn cho sự phát triển văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông thời gian tới. Đoàn Văn Kỳ Tạp chí Nam Nung
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN TS. Trương Thị Hiền HỘI THẢO VĂN HÓA 2022
Characteristic and correlations between somato type with the performance of elite junior female swimmers Bui Trong Toai; Pham Hung Manh; Vo Chau Thuong International Journal of Healthc, Physical Education & Computer Science in Sports
TRỞ NGẠI TÂM LÝ VỀ NHẬN THỨC TRONG GIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂN CỦA SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHI THỰC HÀNH LÂM SÀNG Vũ Thị Lan Anh, Vũ Thị Thu Hường
SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA SAU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CHUYÊN MÔN Huỳnh Tâm Hiển; Bùi Trọng Toại; Phạm Hùng Mạnh Khoa học và Đào tạo thể thao
Áp dụng phương pháp giao nhiệm vụ để dạy kỹ năng nói Cù Thị Ngọc Hoa Tạp chí Thiết bị giáo dục
Đại cương một số vấn đề Di truyền học Phạm Thị Phương, Vũ Bích Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thị Thanh Thảo
Thành phần hoá học, khả năng kháng oxy hoá, kháng viêm, ức chế alpha amylase và alpha glucosidase của tinh dầu húng quế (Ocimum basilicum L.), được trồng tại Đăk Lăk Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Kim Thi, Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Kiên Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS. Nguyễn Thị Kim Hồng (Trường ĐH Tây Nguyên) ThS. Đỗ Thùy Linh (Trường ĐH Tây Nguyên) ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang) ThS. Đỗ Thị Uyên Huơng (Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk) TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
SỰ PHÁT TRIỂN VÒNG ĐẦU CỦA TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI KHOA HỐI SỨC CẤP CỨU NHI – SƠ SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN NĂM 2022 y zina; Nguyễn Đình Sỹ;Hùng Đinh
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT THUỘC BỘ CÓ VẢY (SQUAMATA) Ở HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮk Nguyễn Hữu Kiên, Trương Bá Phong, Bùi Thị Quỳnh Hoa Tạp chí khoa học Tay Nguyen Journal of Science
THỰC TRẠNG TIẾP NHẬN NGÔN NGỮ VĂN BẢN LUẬT ĐÁT ĐAI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Thái Thị Hoài An; Lê Thị Thơm TRƯỜNG ĐH Tây Nguyên
Nhân tố tác động đến đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học thông qua lăng kính của các bên liên quan: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Tây Nguyên Ngô Thị Hiếu, Lê Đức Niêm, Nguyễn Thanh Trúc, Đoàn Thị Dung Journal of Applied Research in Higher Education Journal of Applied Research in Higher Education Journal of Applied Research in Higher Education
Mô hình bệnh tật và tình hình điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2021 Lê Thị Mơ, Phạm Ngọc Liễu, Tăng Thị Huyền Trang Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ NHIỄM VI SINH VẬT GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TRÊN MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ TINH BỘT THU THẬP TẠI PHƯỜNG EA TAM, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Trịnh Thị Huyền Trang, Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Thị Tình Tạp chí Đại học Tây Nguyên
ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF CULTURAL VALUES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY OF VIETNAM IN THE CURRENT PERIOD Ngô Thị Hiếu 17th International Technology, Education and Development Conference (INTED2023)
Identifying the impact of land use land cover change on streamflow and nitrate load following modeling approach: a case study in the upstream Dong Nai River basin, Vietnam Tu Hoang Le, Thi Ngoc Quyen Nguyen, Thi Xuan Phan Tran, Hao Quang Nguyen, Nguyen Cung Que Truong, Thi Luom Le, Van Huynh Pham, Thanh Luu Pham, Thi Hoang Yen Tran, Thanh Thai Tran Environmental Science and Pollution Research
Tối ưu hóa điều kiện sinh tổng hợp IAA của chủng vi khuẩn vùng rễ Bacillus Subtilis CJ41 Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Minh Trung, Trịnh Thị Huyền Trang Đại học Tây Nguyên
STATE MANAGEMENT ON DEVELOPING TEACHERS AT GENERAL SCHOOLS IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM FRAMEWORK: A CASE STUDY OF VIETNAM Ngô Thị Hiếu 17th International Technology, Education and Development Conference
PHÂN VÙNG VÀ DỰ BÁO NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Hồ Đình Bảo, Nguyễn Công Tài Anh, Nguyễn Thị Ngọc Quyên Tạp chí Khoa học
BUILDING LAND COVER MAP FOR LAND MANAGEMENT IN KRONG BONG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE Nguyen Thi Ngoc Quyen, Nguyen Cong Tai Anh, Ho Dinh Bao, Le Vy, Nguyen Huu Ngu, Mai Thanh Nhon Tạp chí Khoa học
MỐI QUAN HỆ GIỮA TÔN GIÁO VÀ THƠ CA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI TS. Nguyễn Thị Kim Hồng Trường Đại học Tây Nguyên HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐÔNG Á LẦN THỨ NHẤT 2023
Euonymus laxiflorus Champ. Bioactive Compounds Inhibited α-Glucosidase and Protein Phosphatase 1B – A Computational Approach Towards the Discovery of Antidiabetic Drugs Phan T. Quy, Thanh Q. Bui, Nguyen V. Bon, Phan T. K. Phung, Duong P.N. Duc,Dang T. Nhan , Nguyen V. Phu8 , Dao C. To9 , Nguyen T. A. Nhung2* Tropical Journal of Natural Product Research
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG QUẢN LÝ DỊCH HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VỎ BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK Trần Thị Phượng Tạp chí Khoa học - Đại học Tây Nguyên
Tình hình nuôi và bệnh KST thường gặp ở cá rô phi nuôi thương phẩm tại xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột Lý Ngọc Tuyên
SÀNG LỌC VÀ TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN SINH TỔNG HỢP CHITINASE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN Đỗ Thị Tú Oanh, Huỳnh Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Thị Huyền, Trần Minh Định Tạp chí khoa học, trường Đại học Tây Nguyên
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN BIỂU HIỆN CHITINASE TÁI TỔ HỢP TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIA COLI Huỳnh Nguyễn Tố Uyên, Đỗ Thị Tú Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Trần Minh Định Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
TỈ LỆ HUYẾT THANH DƯƠNG TÍNH VỚI ẤU TRÙNG TOXOCARA CANIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN, NĂM 2021 Thân Trọng Quang, Trần Vũ Hòa, Nguyễn Trần Uyên Phương TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM
SO SÁNH HIỆU SUẤT CỦA MẠNG NƠ RON PHÂN ĐOẠN NGHỮ NGHĨA DEEPLAB V3+ KHI SỬ DỤNG RESTNET-50 BACKBONE VÀ MOBILENET V2 BACKBONE TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA CÂY CÀ CHUA Phan Thị Đài Trang, Trương Thị Hương Giang
GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN TÌM PHÁC ĐỒ SỬA LỖI XÓA CỦA MÃ REED-SOLOMON RS(n,k), n-k=2 GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN TÌM PHÁC ĐỒ SỬA LỖI XÓA CỦA MÃ REED-SOLOMON RS(n,k), n-k=2 Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đoàn Thị Thúy Vân, Phạm Hữu Khánh, Đinh Thị Xinh Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
SỰ LƯU HÀNH CỦA VI KHUẨN BARTONELLA Ở BỌ CHÉT TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK ThS.Nguyễn Văn Trọng, TS.Nguyễn Ngọc Đỉnh, ThS.Nguyễn Văn Thái Đại học Tây Nguyên
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở ĐẮK LẮK TS. Nguyễn Thanh Phương, TS. Phạm Văn Trường, ThS. Bùi Ngọc Tân Kinh tế và Dự báo
Khả năng hạ đường huyết, kháng oxy hóa, kháng khuẩn của cao chiết phân đoạn n-butanol từ vỏ thân cây Trâm vỏ đỏ (Syzygium zeylanicum L.) Nguyễn Minh Trung, Bùi Thị Bích Huyên, Mai Quốc Quân, Huỳnh Ngọc Phương Dung, Nguyễn Ngọc Hà Giang, Lê Thị Thùy, Nguyễn Quang Vinh* Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chất lượng và an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng - Tập 1
The Response of Some Cassava Clones to Red Mite -Tetranychus urticae Sri Wahyuni Indiati, Kartika Noerwijati, Sumartini Sumartini and Nguyen Van Minh Jordan Journal of Biological Sciences
ĐẢM BẢO HÀI HÒA LỢI ÍCH TRONG PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ Ở TỈNH ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 0
KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN VỀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM PGS,TS. Đoàn Xuân Thủy, TS. Trương Văn Thủy Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhiễm ấu trùng Toxocara spp. tại bệnh viện Đại học Tây Nguyê, năm 2021 Trần Thị Thu Thanh, Thân Trọng Quang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
A new spider species of the genus Systaria Simon 1897 (Araneae: Clubionidae) from central Vietnam Hoang Quang Duy Acta Arachnologica
VẬN DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC KWLH ĐỂ GIẢI QUYẾT NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Nguyễn Thị Út Trinh, Bùi Thị Phương Thảo GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC YẾU TỐ SỐ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC YẾU TỐ SỐ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ThS.Bùi Thị Phương Thảo, TS.Trần Thanh Tùng TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
An Ab Initio RRKM-Based Master Equation Study for Kinetics of OH-Initiated Oxidation of 2-Methyltetrahydrofuran and Its Implications in Kinetic Modeling Tam V.-T. Mai 1,2,† , Thanh Q. Bui 3,† , Nguyen Thi Ai Nhung 3,* , Phan Tu Quy 4, Krishna Prasad Shrestha 5,‡, Fabian Mauss 5, Binod Raj Giri 6,* and Lam K. Huynh 7,8,* Energies
Euonymus laxiflorus Champ. Bioactive Compounds Inhibited α-Glucosidase and Protein Phosphatase 1B – A Computational Approach Towards the Discovery of Antidiabetic Drugs Phan T. Quy1, Thanh Q. Bui2, Nguyen V. Bon3, Phan T. K. Phung4,5, Duong P.N. Duc6, Dang T. Nhan7, Nguyen V. Phu8, Dao C. To9, Nguyen T. A. Nhung2* Tropical Journal of Natural Product Research
NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ Nhân lực Khoa học Xã hội
ẢNH HƯỞNG CỦA Bacilllus amyloliquefaciens EK2 ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO VÀ EX VITRO Trần Thị Phương Hạnh, Trịnh Thị Huyền Trang, Trần Thị Kim Thi, Lê Thi Thu Sa Tạp chí Đại học Tây Nguyên
Vận dụng dạy học vi mô trong dạy học nhằm phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở các trường đại học khu vực Tây Nguyên Nguyễn Thị Ánh Mai Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay
Tổ chức dạy học theo bối cảnh chủ đề "Âm thanh" (Khoa học tự nhiên 7) ở trường trung học cơ sở Đỗ Hương Trà; Phùng Việt Hải; Nguyễn Thị Thanh Phương
TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI ĐĂK LĂK NĂM 2021
Tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: thực trạng và những khuyến nghị cho tỉnh Đăk Nông Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Thích, Lê Thanh Hà KInh tế Châu Á - Thái Bình Dương
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ SỬ DỤNG INSULIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM 2022 Trần Thị Nguyên Đăng, Nguyên Thanh Thảo Tạp chí khoa học Tây Nguyên
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA Đặc điểm hình thái thành phần loài của Chi Crotalaria L. Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Kiên, Trần Thị Thanh Thảo Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẬT KHÚC XẠ Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CAO NGUYÊN NĂM 2022 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Nguyễn Thanh Hải, Đào Thị Mỹ Châu, Trần Thế Nhân, Nguyễn Hữu Duẩn tạp chí khoa học trường Đại học Tây nguyên
Khảo sát tỉ lệ cận thị ở học sinh trường trung học phổ thông thực hành Cao Nguyên năm 2022 và các yếu tố liên quan Nguyễn Thanh Hải, Đào Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hữu Duẩn, Trần Thế Nhân tạp chí Y Dược học
Variation In Soil Organic Carbon Stock In The Deciduous Forest Of Yok Don National Park Of Vietnam Nguyễn Thúy Cường, Huynh Van Chuong, Luu The Anh, Khuat Huu Trung, Tran Dang Khanh, Tran Thi Thu Ha european chemical bulletin
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10 Trần Thị Thanh Thảo Thiết bị giáo dục
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến các bon hữu cơ trong đất rừng khộp tại Vườn quốc gia Yok Đôn Nguyễn Thúy Cường, Huỳnh Văn Chương, Lưu Thế Anh, Nguyễn Xuân Vững
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA CHI Crotalaria L. Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Kiên, Trần Thị Thanh Thảo Tạp chí khoa học Tay Nguyen Journal of Science
Phương pháp ứng dụng Viễn thám và GIS trong Lâm nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hương
Bài tập phát triển tính mềm dẻo cho nam sinh viên lớp thể dục nhào lộn khóa 2022,Trường Đại học Tây Nguyên Phạm Thế Hùng- Phạm Xuân Trí- Y Rô Bi Bkrong- Đỗ Thị Thùy Linh- Phạm Hùng Mạnh Giáo chức Việt Nam
ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TRẠNG THÁI RỪNG KHỘP TẠI VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN Nguyễn Thúy Cường, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại học Huế
Dịch hại cây hồ tiêu và biện pháp phòng chống Đỗ Thị Kiều An, Trang Thị Nguyệt Quế, Trần Thị Huế, Trần Thị Lệ Trà, Nguyễn Tuân, Nguyễn Hăc Hiển, Phạm Thị Hồng Giang
ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF DIPTEROCARP FOREST LAND MANAGEMENT AT YOK DON NATIONAL PARK Nguyen Thuy Cuong, Huynh Van Chuong, Luu The Anh Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development
Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam (Xuất bản lần 3) Suk Jin Koo, [Yong Woong Kwon], Dương Văn Chín, [Hoàng Anh Cung], Hoàng Việt, Hồ Lệ Thi, Đỗ Thị Kiều An, Trần Vũ Phến, Nguyễn Xuân Hòa, Hà Thị Thanh Bình, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Văn Liêm
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VƯỜN QUỐC GIA YOK DON Nguyễn Thúy Cường, Nguyễn Xuân Vững CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
TÍCH HỢP ẢNH VIỄN THÁM VỚI GIS VÀ CHUỔI CA-MARKOV DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT TẠI HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Thúy Cường, Nguyễn Xuân Vững Phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tưở
Hiệu quả của một số biện pháp quản lý cỏ dại trong vườn cà phê vối giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Đắk Lắk Đỗ Thị Kiều An Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
THƯC TRẠNG THOÁI HÓA ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỈNH ĐĂK LẮK Nguyễn Xuân Vững, Nguyễn Thúy Cường, Nguyễn Bá Lâm Khoa học Đất
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Xuân Vững, Nguyễn Thúy Cường, Vũ Hải Nam, Đỗ Tiến Thuấn CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
Một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích bắn cho sinh viên chuyên sâu bắn súng ngành huấn luyện thể thao trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thiện Tín Thiết bị giáo dục
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÈ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LẠI THỊ NGỌC HẠNH, NGUYỄN THỊ HẢI YẾN GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ THẢO DƯỢC TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO Đinh Hữu Hùng, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Nguyễn Anh Dũng Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2022
Nghiên cứu biện pháp xử lý mầm bệnh trong đất trồng hồ tiêu trên đồng ruộng tại tỉnh Gia Lai Công bố khoa học và hợp tác với đối tác - Định hướng đến 2025 và tầm nhìn đến 2030
TỈ LỆ TIỀN TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Đinh Hữu Hùng, Tạ Ngọc Anh Thư Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH NGUỒN DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN VÀ CÔNG NGHỆ GIS TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK Nguyễn Thúy Cường, Nguyễn Xuân Vững, Nguyễn Bec Linh Hội thảo GIS toàn quốc năm 2019
Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Hình học và Đo lường để phát triển năng lực tự chủ, tự học cho học sinh tiểu học Nguyễn Quỳnh Như, Bùi Trần Tuyết Hạnh Giáo dục và Xã hội
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh dự bị đại học TS.Kiều Mạnh Hùng; ThS.Nguyễn Thị Phương Đông, ThS.Bùi Trần Tuyết Hạnh, ThS.Trần Quỳnh Mai, ThS.Phan Thị Minh
Discovery of novel favonoid derivatives as potential dual inhibitors against α‑glucosidase and α‑amylase: virtual screening, synthesis, and biological evaluation Tan Thanh Mai1 · Minh‑Hoang Phan1 · Thao Thi Thai1 · Thua‑Phong Lam1 · Nghia Vo‑Trong Lai1 · Thanh‑Thao Nguyen2 · Thuy‑Viet‑Phuong Nguyen1 · Cam‑Van Thi Vo1 · Khac‑Minh Thai1 · Thanh‑Dao Tran Molecular Diversity
Phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất - tồn tại và định hướng hoàn thiện Đặng Thị Thuý Kiều Công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo chuyên môn đối với quản trị tài viên ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc; ThS. Đỗ Thị Bông Đào tạo luật ở Việt Nam và việc nâng cao chất lượng hoạt động một số chức danh bổ trợ tư pháp
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đặng Thị Thuý Kiều, Phan Thị Hằng, Cao Thị Hoài, Ngô Thế Sơn, Nguyễn Đức Định Khoa học đất
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Nguyễn Thị Ánh Mai ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ TÍNH KỊP THỜI CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Thị Trà Giang Tạp chí Khoa học ĐHTN
A NOVEL GREY FORECASTING MODEL FOR FORECASTING THE CONTAINER THROUGHPUT – CASE IN INTERNATIONAL COMMERCIAL PORTS OF HO CHI MINH, VIETNAM Nguyễn Ngọc Thắng, Phan Văn Thành, Phạm Thảo Vy, Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ KINH DOANH, KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
YẾU TỐ CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH CỦA DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ TÍNH KỊP THỜI CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Thị Đức Hiếu, Nguyễn Thị Bích Ngọc Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị trong bối cản mới
Tăng cường sinh tổng hợp hoạt chất Prodigiosin từ phụ phẩm bã đậu tương bằng công nghệ lên men Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Hà Trang, Đoàn Mạnh Dũng, Đỗ Văn Chung, Ngô Văn Anh, Hồ Nhật Được & Nguyễn Anh Dũng, Tay Nguyen Journal of Science
OPTIMIZATION OF MICROWAVE -ASSISTED HYDRO - DISTILLATION OF MILIUSASINENSIS (ANNONACEAE) LEAVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Nguyen Tan Thanh, Ha Ngoc Tuan, Doan Manh Dung, Tran Dinh Thang, Dang Minh Hieu, Nguyen Truong Giang, Nguyen Duc Trung THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN ENVIRONMENT AND AGRICULTURE 2022
Phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ bình thường mới Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích, Nguyễn Văn Ba Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
Tăng huyết áp trong dự phòng và điều trị đột quỵ Đinh Hữu Hùng TỐI ƯU HÓA TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MÔT SỐ BỆNH THẦN KINH THƯỜNG GẶP
VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TS. Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾTOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ TRONG BỐI CẢNH MỚI
AN ASSESSMENT OF FACTORS DETERMINING TRADE RELATIONS BETWEEN VIETNAM AND VISEGRAD COUNTRIES TS. Nguyen Trinh Thanh Nguyen CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
TỈ LỆ ĐAU THẮT LƯNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 1. Đặng Thị Xuyến; 2. Đăng Thị Xuyến Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh-Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ não trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đinh Hữu Hùng KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC- CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC VỚI ĐỐI TÁC-ĐINH HƯỚNG ĐẾN 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030
Thành phần flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa từ cây cỏ mực (Eclipta prostrata L.) thu hái ở vườn quốc gia Yok Đôn Đoàn Mạnh Dũng, Trần Thanh Tâm Toàn, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Phan Tứ Quý, Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Bốn, Đỗ Mai Nguyễn, Nguyễn Thị Thu, Đỗ Xuân Hưng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Quang Vinh HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TỪ LÁ CÂY DIẾP CÁ (Houttuynia cordata) Nguyen Tan Thanh, Pham Minh Trang, Tran Dinh Thang, Doan Manh Dung HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
Tối ưu hóa quá trình sấy bơm nhiệt để chiết xuất tổng flavonoid và phenolic từ lá cây xuyên tâm liên Lê Thị Mỹ Châu, Nguyễn Tân Thành, Trần Phương Chi, Nguyễn Thị Huyền, Đào Thị Thanh Xuân, Đặng Thị Ngọc, Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Anh
Nghiên cứu lên men Bacillus siamensis CP36 bằng nguồn phụ phẩm thủy sản tạo sản phẩm chứa chất kích thích sinh trưởng thúc đẩy tăng trưởng và sản lượng ớt Trần Thị Hà Trang, Ngô Văn Anh, Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Bốn HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2022
Tổng hợp MgFe2O4 có kích thước nano để loại bỏ Pb2+ ra khỏi dung dịch nước Nguyễn Nho Dũng1, Phan Thị Kim Thư2, Nguyễn Thanh Bình3, Nguyễn Giang Nam4, Nguyễn Mậu Thành5* Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption
NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG PHÂN LY LIÊN KẾT N-H TRONG CÁC DẪN XUẤT ANILINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ TÍNH TOÁN Phan Thị Kim Thư
Đặc điểm tài nguyên đất huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thuý Kiều, Quyền Thị Lan Phương Khoa học đất
NHẬN THỨC CỦA HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ VỀ GIẢM TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN CƯMGAR, TỈNH ĐẮK LẮK Phan Thị Thúy, Từ Thị Thanh Hiệp Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới
ASSESSMENT OF THE EFFECT OF PERCEIVED RISK ON ONLINE SHOPPING INTENTION OF CONSUMERS IN BUON MA THUOT CITY Lê Việt Anh, Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích, Hà Thị Kim Duyên THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
LIÊN KẾT VÙNG TÂY NGUYÊN – DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 23 NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VÙNG TÂY NGUYÊN TS. Nguyễn Thị Thu Nguyên, TS. Lại Thị Ngọc Hạnh Kinh tế và Quản lý
Thực trạng cho con bú sớm của các bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên và một số yếu tố liên quan năm 2022 ThS.Nguyễn Thị Thu Hương Tạp chí khoa học Tây Nguyên
Carbon Footprint Calculation of Net CO2 in Agroforestry and Agroindustry of Gayo Arabica Coffee, Indonesia Rahmat Pramulya, Tajuddin Bantacut , Erliza Noor , Mohamad Yani , Moh Zulfajrin , Yudi Setiawan , Heru Bagus Pulunggono , Sudrajat Sudrajat , Olga Anne , Shazma Anwar , Praptiningsih Gamawati Adinurani , Kiman Siregar, Hendro Prasetyo , Soni Sisbudi Jordan Journal of Biological Sciences
Predicting Land Use Change in Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province by Integrating GIS and Markov Chain Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Công Tài Anh, Trần Thị Xuân Phấn 2022 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)
Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với lao động tài chính ngân hàng Việt Nam Bùi Thị Thu Hằng; Bùi Thị Thu Dung Hội thảo khoa học Chất lượng nguồn nhân lực Tài chính ngân hàng trong quá trình hội nhập
Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Bùi Thị Thu Hằng Hội thảo quốc gia Khoa học và quản trị kinh doanh lần thứ VI
Những ứng dụng của cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam Bùi Thị Thu Hằng; Nguyễn Thị Phương Thảo; Phạm Thị Oanh Hội thảo Khoa học quốc gia Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công ngh
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch bệnh Covid-19 Phan Thuý An; Bùi Thị Thu Hằng Hội thảo khoa học quốc gia Covid 19 - Tác động và phản ứng chính sách
Cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế đến phát triển ngành nông nghiệp vùng Tây Nguyên Bùi Thị Thu Hằng; Bùi Thị Thu Dung Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên
Thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Bùi Thị Thu Hằng; Đinh Khánh Ly Hội thảo khoa học Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay
Tỷ lệ huyết thanh dương tính với kháng nguyên giun lươn (Strongyloides stercoralis) và một số yếu tố liên quan ở người dân tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk năm 2021 Thân Trọng Quang, Nguyễn Thị Cẩm Linh Tạp chí Y Dược Huế - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế - Số đặc biệt, tháng 4/2024
Thử nghiệm sản xuất trà túi lọc từ lá cây đinh lăng lá nhỏ (polyscias fruticosa l. harms) trồng tại Đắk Lắk Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Văn Công, Đặng Thị Thanh Quyên Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Ảnh hưởng của nguồn thông tin về kiến thức của yếu tố nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp Hà Thị Thanh Trang1*, Lê Văn An2, Hà Thị Kiều Trinh2 Y học Dự phòng
Screening and Elucidation of Chemical Structures of Novel Mammalian α-Glucosidase Inhibitors Targeting Anti-Diabetes Drug from Herbals Used by E De Ethnic Tribe in Vietnam Van Bon Nguyen1,*,, San-Lang Wang 2,3,*, Tu Quy Phan 4,, Thi Huyen Thoa Pham 4,, Hung Tse Huang 5,, Chia-Ching Liaw 5 and Anh Dzung Nguyen 1 Pharmaceuticals
Bioconversion of a Peanut Oil Processing By-Product into a Novel α-Glucosidase Inhibitor: Hemi-Pyocyanin Van Bon Nguyen 1,San-Lang Wang 2,3, andAnh Dzung Nguyen 1, Processes
Microorganism-Derived Molecules as Enzyme Inhibitors to Target Alzheimer’s Diseases Pathways Thi Hanh Nguyen 1,2, San-Lang Wang 2, andVan Bon Nguyen 3,* Pharmaceuticals
Emerging strategy for eco-friendly management of black pepper root-knot nematodes Van Bon Nguyen, San Lang Wang, Thi Hanh Nguyen, and Anh Dzung Nguyen Vietnam Journal of Sciences and Technology
Enhancing nematicidal effect of prodigiosin via micro‑encapsulation using chitosan as a novel carrier substance Thi Hanh Nguyen1,2,3 · San‑Lang Wang2,3 · Tu Quy Phan4 · Thi Huyen Nguyen1 · Anh Dzung Nguyen1 · Van Bon Nguyen Research on Chemical Intermediates
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY CÀ ĐẮNG (SOLANUM INCANUM) TẠI ĐẮK LẮK Trần Thị Minh Tâm, Lê Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Hồng
KHẢO SÁT TƯƠNG HỢP GIỮA TỶ LỆ THẤM NHẬP LYMPHO BÀO TRONG U VỚI CÁC YẾU TỐ LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH CỦA CARCINÔM TUYẾN VÚ XÂM NHẬP Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hoàng An, Huỳnh Giang Châu, Lưu Thị Thu Thảo, Nguyễn Vũ Thiện
Protection of antioxidants in pitaya (Hylocereus undatus) peel: effects of blanching conditions on polyphenoloxidase, peroxidase and antioxidant activities Food Science and Technology
ĐỐI CHIẾU SỰ THẤM NHẬP LYMPHO BÀO TRONG U (TILs) VỚI MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER, PR VÀ HER2 CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ XÂM NHẬP Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hoàng An, Huỳnh Giang Châu, Lưu Thị Thu Thảo, Nguyễn Vũ Thiện
Use of pitaya peel powder for partial replacement of wheat flour in cookie making: Effects of particle size of pitaya peel powder on the product quality Thi Hai Anh Mai, Thi Thu Tra Tran, Van Viet Man Le Journal of food processing and preservation
Effects of Pitaya Peel Supplementation on Nutritional Quality, Overall Sensory Acceptance, In Vitro Glycemic Index, and Antioxidant Release from Fiber-Enriched Cookies Thi Hai Anh Mai, Thi Thu Tra Tran, Van Viet Man Le Journal of Food Quality
Một số đặc điểm về sử dụng thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên Nguyễn Hoàng Anh Thư, Nguyễn Ngọc Như Khuê Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Tác động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đến cư dân địa phương ThS Lê Việt Anh; TS. Nguyễn Ngọc Thắng; TS. Hà Thị Kim Duyên Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và Quản trị trong bối cảnh mới
Đánh giá tài liệu một cách có hệ thống về những nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên nữ ThS. Lê Việt Anh; TS. Hà Thị Kim Duyên; ThS. Lê Thanh Hà; ThS. Nguyễn Thị Tuyền Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và Quản trị trong bối cảnh mới
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ BIẾN CHỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ SƠ SINH NON THÁNG TẠI ĐƠN VỊ HỒI SỨC NHI SƠ SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN NĂM 2021 Ths. Lê Thị Lệ Thủy Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên
SỰ PHÁT TRIỂN VÒNG ĐẦU CỦA TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU NHI – SƠ SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN NĂM 2022 Tạp chí Khoa học Tây Nguyên
Đánh giá tình hình sâu bệnh hại, năng suất và chất lượng của một số giống dưa lưới (Cucumis Melo L) nhập nội trong điều kiện nhà màng Chung Như Anh, Trang Thị Nguyệt Quế, Nguyễn Tuân Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên
HIỆU QUẢ TIỆT TRỪ Helicobacter Pylori CỦA PHÁC ĐỒ 4 THUỐC CÓ BISMUTH 10 NGÀY Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Nguyễn Thị Lệ, Đỗ Thanh Hồng, Tống Nguyễn Bình, Vũ Thị Thu Hường Tạp chí Khoa học Tây Nguyên
Nicotine dependence among adult male smokers in one rural commune of Thua Thien Hue province in 2020 Hoang Dinh Tuyen, Phan Van Trong, Tao Thi Nhu Ai Y học dự phòng
Báo cáo hoạt động KHCN của SV khoa Ngoại ngữ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 Hoàng Thị Xuân Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2023
Những dấu hiệu quan trong được sử dụng trong bài giảng trích từ TOEFL iBT Đào Thị Linh Tâm, Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thiện Khoa, Nguyễn Thị Kim Phượng envisioning possibilities - International TESOL Conference 2022
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ Ở DÊ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK Phạm Thị Tú Anh, Lê Anh Dương, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Thị Thanh, Nguyễn Văn Trọng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Phân tích sự thay đổi lớp phủ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2021 dựa vào ảnh vệ tinh đa thời gian Trần Thị Xuân Phấn, Nguyễn Hải Đăng Tạp chí khoa học Tây Nguyên
Khảo sát tình hình nhiễm ngoại ký sinh trên chó và theo dõi hiệu quả điều trị Huỳnh Ngọc Luân, Lương Huỳnh Việt Thắng Khoa học kỹ thuật thú y
EFFECT OF DOXYCYCLINE, AZITHROMYCIN AND IMIDOCARB ON HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS AND HEALTH STATUS OF Ehrlichia canis INFECTED DOGS EFFECT OF DOXYCYCLINE, AZITHROMYCIN AND IMIDOCARB ON HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS AND HEALTH STATUS OF Ehrlichia canis INFECTED DOGS Vũ Văn Hải, Trần Anh Tuấn, Lương Huỳnh Việt Thắng Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development
Quy trình rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch bài dạy cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Đào tạo giáo viên tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông
ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KẼM TRONG CÁ ONG CĂNG Terapon jarbua (Forsskål, 1775) Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG BÌNH DƯƠNG VIẾT QUẢNG1, NGUYỄN GIANG NAM2, NGUYỄN THANH BÌNH3, NGUYỄN NHO DŨNG4, ĐOÀN MẠNH DŨNG5, NGUYỄN MẬU THÀNH6,* Hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2022
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu của cuôc cách mạng công nghiệp 4.0 TS. Nguyễn Thị Thu Nguyên, TS. Trương Văn Thủy Kinh tế và Quản lý
"Mặt trận Tây Nguyên trong Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ" bài in trong sách "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử"
Khởi nghĩa giành chính quyền ở Đăk Lắk - Từ ngục tối đến hào quang cách mạng Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Luận bàn về việc vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học Nội dung mới về lý luận theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo quan điểm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên Vận dụng những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và thực tiễn tại Trường Đại học Tây Nguyên
UTILIZATION OF CASSAVA RESIDUE BY- PRODUCT AS A C/N SOURCE FOR EFFECTIVE PRODUCTION OF PRODIGIOSIN VIA MICROBIAL ỨNG DỤNG PHỤ PHẨM BÃ SẮN LÀM NGUỒN C/N CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN TỔNG HỢP HOẠT CHẤT PRODIGIOSIN ỨNG DỤNG PHỤ PHẨM BÃ SẮN LÀM NGUỒN C/N CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN TỔNG HỢP HOẠT CHẤT PRODIGIOSIN Nguyễn Văn Bốn, Phạm Thị Huyền Thoa, Nguyễn Anh Dũng
Trường Đại học Tây Nguyên - 40 năm xây dựng và phát triển (1977 - 2017)
Hành trình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm
DẦU TỪ HẠT MẮC CA (Macadamia integrifolia): THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG, PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG Nguyễn Thị Thoa, Phan Thanh Bình, Võ Thị Thùy Dung, Phạm Văn Thao, Trần Thị Thắm Hà, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Văn Cường TAY NGUYEN JOURNAL OF SCIENCE
CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VI BẰNG TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Nguyễn Thị Tuyền, Trần Quốc Yên HT Phát triển KT Việt Nam thích ứng bối cảnh mới
PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI HÓA TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Nguyễn Thị Tuyền, Trần Quốc Yên HT Phát triển kinh tế VN thích ứng bối cảnh mới
Công nghệ gen tế bào thực vật Nguyễn Đình Sỹ
Đấu tranh chính trị trong cuộc Tổng tiến công và nội dậy Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk
Electronic and optical properties of metal decorated graphitic carbon nitride M/g-C3N4 (M = K, Ca, Ga, Ni, Cu): A theoretical study Phạm Thị Bé, Bùi Công Trình, Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Ngọc Hà Vietnam Journal of CHEMISTRY
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN Trương Thị Hiền Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất tại Trường Đại học Tây Nguyên Trần Văn Hưng, Bùi Thị Thủy Giáo dục thể chất và thể thao trường học
“6 dám” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng Tôn vinh tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH Bùi Ngọc Tân XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ TRONG BỐI CẢNH MỚI
Renormalizable standard model extension with S4 symmetry for neutrino mass and mixing V. V. Vien Canadian Journal of Physics
A4-based model with linear seesaw scheme for lepton mass and A4-based model with linear seesaw scheme for lepton mass and A4-based model with linear seesaw scheme for lepton mass and mixing V.V.Vien and H. N. Long Physica Scripta
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MẬT ĐỘ NẤM ENTOMOPHATHOGENIC (METARHIZIUM SP. VÀ BEAUVERIA SP.) TRONG ĐẤT THÉP CỦA RỒNG TIÊU ĐEN TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆT NAM Trần Thị Huế, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Lệ Trà, Nguyễn Thị Hương Cẩm, Trần Thị Thu Hiền, Trần Thị Thu Hà INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURAL SCIENCE
B-L model with D5xZ4 symmetry for lepton mass hierarchy and mixing V.V.Vien Revista Mexicana de Fisica
Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường đại học Lịch sử Đảng
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHIẾN THUẬT Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Công dân & Khuyến học Dạy và Học Ngày nay
Using Deep Learning for Obscene Language Detection in Vietnamese Social Media Dai Tho Dang, Xuan Thang Tran, Cong Phap Huynh, Ngoc Thanh Nguyen The 12th Conference on Information Technology and Its Applications (CITA 2023)
Một số đặc điểm sinh học của nấm Trichoderma phân lập tại Tây Nguyên trong phòng trừ sinh học Nguyễn Văn Nam HỘI THẢO KHOA HỌC QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG CẠN
Isolation of an agricultural soil agarolytic flavobaterium SP. AT2 and its agarase characterization Đặng Thị Thanh Hà; Trịnh Thị Phương Thảo; Lê Thị Kim Thoa; Trần Trung Dũng; Trần Quốc Dung; Trương Thị Phương Lan; Nguyễn Thị Minh Nga; Nguyễn Đức Huy
Impact of Payments for Forest Environmental Services on Households’ Livelihood: a Case Study in the Central Highlands of Vietnam Pham Van Truong; Saowalak Roongtawanreongsri; Ho Quoc Thong; Tran Phuong Hanh Niekdam Environment and Development Economics
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY KINH GIỚI ELSHOLTZIA CILIATA TS.Ngũ Trường Nhân, ThS.Đàm Thị Bích Hạnh, ThS.Lê Hồng Thủy, ThS.Nguyễn Thị Vân Dung, Nguyễn Thị Thanh Tú, Tô Đạo Cường
Đánh giá độ ổn định của nồng độ HbA1c trong các mẫu máu toàn phần của người bằng xét nghiệm miễn dịch ThS.Nguyễn Thị Vân Dung, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thuận Tạp chí Medpharmres của ĐHYD TPHCM
Nghiên cứu đặc điểm sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp có tác động đến việc vận dụng Bảng điểm cân bằng của doanh nghiệp nông nghiệp. Trần Phước, Nguyễn Thị Phương Thảo Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
Thu nhập và đa dạng thu nhập của nông hộ: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk ThS. Nguyễn Đức Quyền, PGS.TS. Lê Đức Niêm Kinh tế & Phát triển
Thu nhập và đa dạng thu nhập của nông hộ: Nghiên cứu trường hợp tỉnh đắk lắk ThS. Nguyễn Đức Quyền, PGS.TS. Lê Đức Niêm Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực tài chính, kếtoán, kiểm toán và quản trị trong bối cảnh mới
SAMPLING METHOD OF SURFACE WATER IN THE SAIGON-DONG NAI RIVER AND DETERMINATION OF MICROPLASTICS BY FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY Huỳnh Phú, Huỳnh Thị Ngọc Hân, Trần Thị Minh Hà
Một số đặc điểm dịch tễ giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt nuôi tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Lê Anh Dương, Nguyễn Văn Thái, Hoàng Thị Anh Phương, Hoàng Trung Kiên Khoa học Tây Nguyên
Khả năng ức chế vi khuẩn E.coli phân lập từ phân lợn bị tiêu chảy của CITROCIN Nguyễn Đức Điện, Nguyễn Văn Thái, Lê Văn Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tác dụng của việc bổ sung peptide kháng khuẩn đối với hiệu quả chăn nuôi lợn thương phẩm Nguyễn Đức Điện, Nguyễn Văn Thái, Lê Văn Khoa Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHOA SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Thiết bị giáo dục
Improving Hotel Customer Sentiment Prediction by Fusing Review Titles and Contents Xuan Thang Tran, Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen 15th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
Endoscopic and Histopathological Characteristics of Gastrointestinal Lymphoma: A Multicentric Study Tran, Q.T.; Nguyen Duy, T.; Nguyen-Tran, B.S.; Nguyen-Thanh, T.; Ngo, Q.T.; Tran Thi, N.P.; Le, V.; Dang-Cong, T Diagnostics
Mô phỏng mô hình quản trị chuỗi cung ứng: Tiếp cận phương pháp tư duy hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng Nguyễn Văn Thích; Bùi Thị Thu Hằng; Đoàn Võ Việt
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN, CAFE CHUYÊN NGHIỆP MISA CUKCUK TS. Trần Thị Lan, CN. Cao Thị Vy, Ths. Phạm Thị Oanh, TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Ths. Trương Ngọc Hằng
ISOLATION OF BIOACTIVE CONSTITUENTS FROM LEAVES OF UVARIA RUFA BL. ANNONACEAE ThS.Trần Thị Minh Tâm, ThS.Ngô Thị Ngọc Yến Symposium Innivation in research and teaching
Nhận thức về các triệu chứng cảnh báo và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao huyết áp International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health
TÁC DỤNG CHỐNG ĐÔNG MÁU CỦA CÂY GỐI HẠC (LEEA RUBRA BLUME EX SPRENG.) Ngô Thị Ngọc Yến HÓA HỌC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN XANH, MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN 2023
Hướng dẫn Soạn thảo văn bản hành chính ThS. Nguyễn Văn Minh; ThS. Đặng Thị Nhung; ThS. Trịnh Thị Thủy
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG BỐI CẢNH NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ VÀ CƠ HỘI CHO VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM Phan Thị Thúy, Nguyễn Thị Hải Yến, Dương Thị Ái Nhi, Hà Thị Kim Duyên XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ TRONG BỐI CẢNH MỚI
Recycling Fish Heads for the Production of Prodigiosin, a Novel Fungicide via Experimental and Molecular Docking Characterization TS.Nguyễn Văn Bốn, TS.Phan Tứ Quý, TS.Đoàn Mạnh Dũng, ThS.Ngô Văn Anh, GS .TS.Nguyễn Anh Dũng Fishes
CHEMICAL PROFILES AND BIOACTIVITIES OF HERBAL Euonymus laxiflorus Champ. EXTRACT RICH IN PHENOLIC COMPOUNDS ThS.Phạm Thị Huyền Thoa, ThS.Phan Thị Kim Phụng, TS.Phan Thị Kim Thư, TS. Nguyễn Văn Bốn Hội thảo cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ X, năm 2023
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TỪ CÂY ĐỊA LIỀN (Kaempferia galanga L.) THU HÁI Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON, TỈNH ĐẮK LẮK TS.Đoàn Mạnh Dũng, ThS.Phan Thị Kim Phụng, PGS.TS.Nguyễn Quang Vinh, Đặng Xuân Dự, Nguyễn Võ Kim Chi, Tô Nguyên Bảo, Đỗ Mai Nguyễn, Nguyễn Mậu Thành, Trần Thanh Tâm Toàn, Nguyễn Tân Thành, Phan Lý Hoàng Hội thảo cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quóc lần thứ X, năm 2023
XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITEXIN VÀ ISOVITEXIN TRONG LÁ ĐÀN HƯƠNG TRẮNG (Santalum album) THU HÁI Ở ĐẮK LẮK ThS.Phan Thị Kim Phụng Hội thảo Hóa học xanh vì sự phát triển miền Trung Tây Nguyên
Further new refinements and reverses of real power form for Young-type inequalities via famous constants and applications Đoàn Thị Thúy Vân, Dương Quốc Huy Operators and Matrices
Hermite–Hadamard type inequalities f