Ngạch tuyển dụng: Quản lý kỹ thuật
Chuyên ngành: BVTV, khoa học cây trồng hoặc các chuyên ngành có liên quan đến nông nghiệp.
Số lượng: 01
Nơi làm việc: Lâm Đồng – Đồng Nai
Độ tuổi 25t – 40t
Kinh nghiệm: có kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái thực tế tối thiểu 03 năm
Mức lương: 20 triệu đến 30 triệu đồng /tháng
Thông tin liên hệ nộp hồ sơ:
Họ tên: Lê Thị Tuyết Huệ
Địa chỉ: 67/26A, Phó Cơ Điều, P.4, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long
Di động: 0772613800
Email: nhansu.agriplus@gmail.com