KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2022


Thực hiện các Quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; Nhà trường xây dựng kế hoạch BĐCLGD của Trường năm 2022 cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Ke hoach BDCLGD cua Truong nam 2022.pdf)Ke hoach BDCLGD cua Truong nam 2022.pdf[ ]7845 kB