Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
[The Third Evolution of the Guide to AUN-QA Quality Assessment at Institutional Level (Version 3.0)]
AUN công bố Bộ Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA (Phiên bản thứ 3 - Version 3.0 - 2023).
So với Phiên bản 2.0 (2016), tại Phiên bản 3.0 đã rút gọn từ 25 Tiêu chuẩn111 Tiêu chí xuống còn 15 Tiêu chuẩn60 Tiêu chí. Bộ tiêu chuẩn mới cho thấy sự sắp xếp hợp lý với các thủ tục được đơn giản hóa để thực hiện dễ dàng hơn. Nó cũng kết hợp những thay đổi phù hợp với bối cảnh mới của giáo dục đại học ngày nay, chẳng hạn như thay đổi trong chính sách quản trị đại học, nhấn mạnh vào giảng dạy và học tập, và trọng tâm nghiên cứu.
Đọc thêm chi tiết tại đây
TẢI BỘ TÀI LIỆU TẠI ĐÂY