Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)

Trong lịch sử, hiếm có quân đội nào trên thế giới luôn gắn bó máu thịt, không ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng xả thân bảo vệ nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh như quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ đã không ngại hiểm nguy, thực hiện “trách nhiệm phụng sự nhân dân” bằng tất cả tấm lòng và trái tim. Lịch sử quân đội có thêm những trang mới rất đáng tự hào về bộ đội giúp dân chống dịch, một hình ảnh sáng đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”. Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống đại dịch COVID-19

Dẫn theo TTXVN 22/12/2021