KẾ HOẠCH

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của VC-NLĐ về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, VC-NLĐ, năm 2022


Mẫu phiếu khảo sát online theo đường link bên dưới:

https://forms.gle/BQyCLMEjNqGA2Dis5

 

 

Kính gửi:        Lãnh đạo các đơn vị;

Viên chức và người lao động trong toàn Trường

 

          Thực hiện các Quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;

          Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng theo chu trình P-D-C-A, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-ĐHTN ngày 22 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2022;

           Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của viên chức và người lao động (VC-NLĐ) về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của VC-NLĐ trong toàn Trường năm 2022, đề nghị quý Thầy/Cô, Anh/Chị dành thời gian để đánh giá và góp ý cho Nhà trường hoàn thành nội dung khảo sát;

          Những ý kiến đóng góp của Thầy/Cô, Anh/Chị sẽ góp phần để Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động của Trường giai đoạn sắp đến được chính xác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp VC-NLĐ có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện

          Từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2022.  

 Đối tượng, phạm vi thực hiện

          Toàn thể đội ngũ giảng viên, VC-NLĐ đang công tác tại Trường.

 

(Thông báo có file đính kèm theo)

 

                       Trân trọng./.