THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-TPHCM

đợt 1, năm 2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên

(Thông báo có file đính kèm)


Kính gửi:          Lãnh đạo các đơn vị

 

Thực hiện theo Công văn số 332/ĐHQG-KT&ĐG ngày 03/3/2022 của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM về việc phối hợp công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1, năm 2022 vào ngày 27/3/2022;

Thực hiện theo nội dung cuộc họp ngày 11/3/2022, Hiệu trưởng thông báo về việc triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi ĐGNL ĐHQG-TPHCM năm 2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên, cụ thể như sau:

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM THEO./.