HƯỚNG DẪN

Sử dụng Hệ thống lưu trữ minh chứng Tự đánh giá Cơ sở Giáo dục

Đăng nhập Hệ thống lưu trữ minh chứng tại đây

Có hướng dẫn đính kèm

Attachments:
Download this file (HD sd pm minh chung.pdf)HD sd pm minh chung.pdf[ ]506 kB