THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017 - TTN - 02 “Đánh giá hiện trạng, tiềm năng và phương thức sử dụng nguồn thức ăn sẵn có cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên” do PGS.TS.Văn Tiến Dũng làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h00, thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp 60 chỗ - Tầng 6 – Khu nhà Hành chính – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!