QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh chi tiết đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2020

Có quyết định và danh sách đính kèm

Attachments:
Download this file (DANH SACH HD DUYET TM CO SO 2020- DOT 1.pdf)DANH SACH HD DUYET TM CO SO 2020- DOT 1.pdf[ ]234 kB
Download this file (QD 1594.pdf)QD 1594.pdf[ ]848 kB