THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong tiêu chuẩn, tiêu chí xét duyệt danh mục và thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm của Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB dieu chinh bo sung tc KHCN 1549.pdf)TB dieu chinh bo sung tc KHCN 1549.pdf[ ]2074 kB