THÔNG BÁO

Về việc ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn xét duyệt danh mục và thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm của Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (Thong bao 1069.pdf)Thong bao 1069.pdf[ ]1332 kB