THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017 - TTN - 01 “Thu thập, sàng lọc tác dụng chống oxy hóa và ức chế một số dòng tế bào ung thư của một số cây thuốc tại Đắk Lắk” do PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h00, thứ sáu ngày 09 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Viện CNSH&MT – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!