THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2017 - TTN – 04 “Nghiên cứu xác định tên khoa học, thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của một số mẫu nấm lớn thuộc chi Amauroderma (Linh chi đen) ở khu vực tỉnh Đắk Lắk” do TS. Lê Văn Cơ làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 15h00, thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 9.1.3 – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!