THÔNG BÁO
 V/v thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2018 để xét thưởng

Có kèm theo Thông báo.

 

Attachments:
Download this file (Mauthongke.doc)Mauthongke.doc[ ]42 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]473 kB