THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn
chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại trường Đại học Tây Nguyên

Có kèm theo Thông báo và danh sách đăng ký.

Attachments:
Download this file (DSXCNCDGSPGS2019.xls)DSXCNCDGSPGS2019.xls[ ]24 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]362 kB