THÔNG BÁO

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên 8-2019

Có các quyết định đính kèm

- Đại học hệ chính quy khoa Y dược

- Đại học hệ chính quy (liên thông) khoa Y dược

- Đại học hệ chính quy khoa Nông lâm nghiệp

- Đại học hệ VLVH (liên thông) khoa Nông lâm nghiệp

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Nông lâm nghiệp

- Đại học hệ chính quy khoa Kinh tế

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Kinh tế

- Đại học hệ chính quy khoa Ngoại ngữ

- Đại học hệ chính quy khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

- Đại học hệ chính quy khoa Chăn nuôi - Thú y

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Chăn nuôi - Thú y

- Đại học hệ chính quy khoa Sư phạm

- Đại học hệ VLVH (liên thông) khoa Sư phạm

Attachments:
Download this file (Quyet dinh tot nghiep 8-2019.pdf)Quyet dinh tot nghiep 8-2019.pdf[ ]23589 kB