Trường Đại học Tây Nguyên công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo phương thức xét điểm học bạ, đợt 2, năm 2020.

Danh sách trúng tuyển như file đính kèm. Xem TẠI ĐÂY

Điểm trúng tuyển như bảng dưới. Xem Quyết định TẠI ĐÂY  

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm

Điều kiện trúng tuyển

1

7140201 

Giáo dục Mầm non

18.00

Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8.0 trở lên

2

7140202 

Giáo dục Tiểu học

23.00

3

7140202JR

GD Tiểu học Tiếng Jrai

23.00

4

7140205 

Giáo dục Chính trị

23.00

5

7140206 

Giáo dục Thể chất

18.00

Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6.5 trở lên và có điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên; hoặc thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên và có điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 9.0 trở lên

6

7140209 

Sư phạm Toán học

23.00

Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8.0 trở lên

7

7140211 

Sư phạm Vật lí

23.00

8

7140212 

Sư phạm Hóa học

23.00

9

7140213 

Sư phạm Sinh học

23.00

10

7140217 

Sư phạm Ngữ văn

23.00

11

7140231 

Sư phạm Tiếng Anh

23.00

12

7229001 

Triết học

18.00

 

13

7229030 

Văn học

18.00

 

14

7310101 

Kinh tế

18.00

 

15

7310105 

Kinh tế phát triển

18.00

 

16

7340121 

Kinh doanh thương mại

18.00

 

17

7340201 

Tài chính - Ngân hàng

18.00

 

18

7420201 

Công nghệ sinh học

18.00

 

19

7480201 

Công nghệ thông tin

18.00

 

20

7510406 

Công nghệ KT Môi trường

18.00

 

21

7540101 

Công nghệ thực phẩm

18.00

 

22

7620105 

Chăn nuôi

18.00

 

23

7620110 

Khoa học cây trồng

18.00

 

24

7620112 

Bảo vệ thực vật

18.00

 

25

7620115 

Kinh tế nông nghiệp

18.00

 

26

7620205 

Lâm sinh

18.00

 

27

7640101 

Thú y

18.00

 

28

7850103 

Quản lí đất đai

18.00

 

Ghi chú: Điểm trúng tuyển ở bảng trên được tính theo thang điểm 30, tất cả các môn trong tổ hợp xét tuyển đều tính theo hệ số 1.

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm

Điều kiện trúng tuyển

1

7140201 

Giáo dục Mầm non

18.00

Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8.0 trở lên

2

7140202 

Giáo dục Tiểu học

23.00

3

7140202JR

GD Tiểu học Tiếng Jrai

23.00

4

7140205 

Giáo dục Chính trị

23.00

5

7140206 

Giáo dục Thể chất

18.00

Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6.5 trở lên và có điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên; hoặc thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên và có điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 9.0 trở lên

6

7140209 

Sư phạm Toán học

23.00

Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8.0 trở lên

7

7140211 

Sư phạm Vật lí

23.00

8

7140212 

Sư phạm Hóa học

23.00

9

7140213 

Sư phạm Sinh học

23.00

10

7140217 

Sư phạm Ngữ văn

23.00

11

7140231 

Sư phạm Tiếng Anh

23.00

12

7229001 

Triết học

18.00

 

13

7229030 

Văn học

18.00

 

14

7310101 

Kinh tế

18.00

 

15

7310105 

Kinh tế phát triển

18.00

 

16

7340121 

Kinh doanh thương mại

18.00

 

17

7340201 

Tài chính - Ngân hàng

18.00

 

18

7420201 

Công nghệ sinh học

18.00

 

19

7480201 

Công nghệ thông tin

18.00

 

20

7510406 

Công nghệ KT Môi trường

18.00

 

21

7540101 

Công nghệ thực phẩm

18.00

 

22

7620105 

Chăn nuôi

18.00

 

23

7620110 

Khoa học cây trồng

18.00

 

24

7620112 

Bảo vệ thực vật

18.00

 

25

7620115 

Kinh tế nông nghiệp

18.00

 

26

7620205 

Lâm sinh

18.00

 

27

7640101 

Thú y

18.00

 

28

7850103 

Quản lí đất đai

18.00