Thông báo cán bộ

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo "Quy trình quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Tây Nguyên"

Có thông báo và mẫu đính kèm

THÔNG BÁO

Về việc triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

Có thông báo đính kèm

Xem quy chế và mẫu tại đây

Attachments:
Download this file (TB danh gia vc,cc 18-19.pdf)TB danh gia vc,cc 18-19.pdf[ ]1507 kB

THÔNG BÁO

Về việc xét thi đua - khen thưởng năm học 2018 - 2019

Có thông báo đính kèm

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú”

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (Thong bao tieu chuan TTUT.TTND.pdf)Thong bao tieu chuan TTUT.TTND.pdf[ ]251 kB