QUYẾT ĐỊNH

Công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ, đợt 1 và 2, năm 2019

Có các quyết định đính kèm

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 1 và 2 cần xác nhận nhập học theo thông báo đính kèm