THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ đối với thí sinh đạt điểm xét tuyển theo hình thức xét học bạ đợt 1, thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng (30a) năm 2019

Có thông báo đính kèm