QUYẾT ĐỊNH

Công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy (bổ sung lần 1) năm 2018 

Có điểm trúng tuyển và danh sách đính kèm