QUY CHẾ HỌC VỤ 

Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Có quy chế đính kèm

Attachments:
Download this file (QCHV 2013.pdf)QCHV 2013.pdf[ ]386 kB
Download this file (QCHV sua doi 2018.pdf)QCHV sua doi 2018.pdf[ ]646 kB