Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Sáng ngày 01/11/2018, tại phòng P5.13 Trường Đại học Tây Nguyên đã thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng các chủng vi khuẩn vùng rễ trong phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh trên cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) tại Đắk Lắk”, mã số B2016-TTN-02 do ThS. Đỗ Thị Kiều An làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 4048/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Đơn vị công tác

Chức trách

trong Hội đồng

1

PGS.TS Trần Trung Dũng

Trường Đại học Tây Nguyên

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Nguyễn Xuân Thanh

Hội Liên hiệp Khoa học kĩ thuật tỉnh Đắk Lắk

Ủy viên phản biện

3

PGS.TS Trình Công Tư

Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên

Ủy viên phản biện

4

PGS.TS Phan Văn Tân

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

5

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Viện Khoa học kĩ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

Ủy viên

6

ThS. Phùng Quang Vinh

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học kĩ thuật tỉnh Đắk Lắk

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Hữu Hưng

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk

Ủy viên, Thư ký

 

Thành viên Hội đồng

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thông qua nội dung tóm tắt đề tài: “Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng các chủng vi khuẩn vùng rễ trong phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh trên cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) tại Đắk Lắk” và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã thảo luận và thống nhất 07/07 thành viên đồng ý đề tài đạt và đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

ThS. Đỗ Thị Kiều An thông qua nội dung tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: “Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng các chủng vi khuẩn vùng rễ trong phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh trên cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) tại Đắk Lắk”

Ủy viên phản biện đưa ra nhận xét, đánh giá

Toàn cảnh báo cáo đánh giá nghiệm thu Cấp Bộ đề tài khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Trung tâm Thông tin