Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đa dạng sinh học: Tiềm năng ứng dụng trong Nông nghiệp và Dược học”   Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường – Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội thảo ...

Thứ ba, 04 Tháng 12 2018

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2018 - 2019 Có thông báo và mẫu đính kèm

Thứ tư, 05 Tháng 12 2018
Hide Main content block

Hình ảnh

Tin tức

Làm việc với Viện ...

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường, chiều ngày ...

Hợp tác đào tạo, ...

Nhận lời mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc tế ...

Làm việc với Văn ...

Thực hiện theo Công văn số: 10480/UBND-TH Về ...