Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDQPAN TRƯỜNG ĐHTN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:......../TB-GDQPAN                                       Đắk Lắkngày 07 tháng 02 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng an ninh

năm học 2021-2022

 
   

 

 

         Hiện nay, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trường Đại học Tây Nguyên đã in xong chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên các lớp thuộc các khoa học môn Giáo dục Quốc phòng an ninh của năm học 2021 - 2022 và các lớp thuộc các khoa có sinh viên học lại, thi lại (lần 2) đã đạt yêu cầu. Trung tâm thông báo kế hoạch cấp phát chứng chỉ như sau:

     * Thời gian: 02 đợt:  Sáng từ 8 giờ đến 10 giờ 30

                                      Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30

    - Đợt 1: Ngày 20, 21, 22/02/2023, bao gồm các lớp thuộc các Khoa: Khoa Chăn nuôi Thú y, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Khoa học tự nhiên & Công nghệ, Khoa Nông lâm nghiệp và Khoa Ngoại ngữ.

   - Đợt 2: Ngày 27, 28/02/2023, bao gồm các lớp thuộc Khoa: Khoa Kinh tế, Khoa Sư phạm và Khoa Y Dược.

         * Địa điểm: Phòng Trợ lí Đào tạo - Trung tâm GDQPAN trong giờ hành chính. (Số điện thoại liên hệ chuyên viên Trần Thị Thu Hà 0905.441.364).

         * Hình thức cấp: Cấp cho từng sinh viên. (Tập trung nhận theo lớp, mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên. Không được nhận thay).

          Nhận được thông báo này, Trung tâm đề nghị các khoa thông báo đến các lớp sinh viên thuộc diện cấp phát chứng chỉ trên và tạo điều kiện cho việc cấp phát chứng chỉ của Trung tâm được thực hiện theo đúng kế hoạch.                                                                

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

  

Đại tá Nguyễn Văn Mười