Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học lại theo nhu cầu môn học GDQPAN, năm học 2016-2017

 Căn cứ Thông báo số 983/TB-ĐHTN-ĐTĐH ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017.

Căn cứ vào số lượng sinh viên học lại các học phần 1,2,3 môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2016-2017 và những sinh viên chưa hoàn thành môn học quốc phòng của các năm trước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học lại môn học GDQPAN, Trung tâm sẽ bố trí mở lớp học lại cho từng học phần, sinh viên rớt học phần nào thì đăng ký học lại học phần đó vào kỳ hè năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký học lại.

Đăng ký 02 tuần (từ 05/6/2017 đến 16/6/2017).

2. Thủ tục đăng ký học lại.

- Bước 1: Sinh viên đến Trung tâm Thông tin đăng ký học lại trên mạng QLTC của Nhà trường.

- Bước 2: Sinh viên đến Phòng trợ lí Đào tạo, thuộc Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên để đăng ký thời điểm học lại và thông tin cá nhân.

- Bước 3: Sinh viên nộp tiền học lại tại Ngân hàng theo quy định.

* Lưu ý: Khi đăng ký học lại trên mạng, sinh viên phải tính toán thật kỹ, đảm bảo sự tương thích giữa số lượng học trình các môn học dự định học lại so với quỹ thời gian.

3. Thời gian mở lớp học phần:

- Ngày 03/7/2017 đến ngày 14/7/2017.

- Địa điểm: Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên.

Mọi vấn đề cần giải đáp sinh viên liên hệ với Ban Đào tạo – QLSV. Số điện thoại 0500.3811.371 hoặc 0978.999.738 (Thầy Huy).