Ký túc xá Đại học Tây Nguyên còn chỗ ở đáp ứng nhu cầu cho học sinh - sinh viên năm học 2019 - 2020

Mọi nhu cầu về chỗ ở trong Ký túc xá vui lòng liên hệ:

KTX 1: Cán bộ quản lý, Nguyễn Hồng Tiến. Số điện thoại: 0903.58.68.98

KTX 3: Cán bộ quản lý, Nguyễn Văn Quang. Số điện thoại: 0912.03.44.77

KTX 4: Cán bộ quản lý, Phan Văn Khương. Số điện thoại: 0914.141.032

Ký túc xá số 3 & 4

Ký túc xá số 4