KẾ HOẠCH

Bình xét danh hiệu “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” năm học 2018-2019

Có kèm theo kế hoạch và các biểu mẫu

Attachments:
Download this file (Bieumau.doc)Bieumau.doc[ ]64 kB
Download this file (Kehoach.pdf)Kehoach.pdf[ ]446 kB