THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khoa: Y dược, KHTN&CN, Chăn nuôi Thú y

Có thông báo đính kèm