THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo "Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Tây Nguyên"

Có thông báo, dự thảo, phụ lục và mẫu góp ý đính kèm

Attachments:
Download this file (1. THONG BAO GOP Y.pdf)1. THONG BAO GOP Y.pdf[ ]857 kB
Download this file (2. mau bien ban gop y.doc)2. mau bien ban gop y.doc[ ]36 kB
Download this file (3. DU THAO.pdf)3. DU THAO.pdf[ ]222 kB
Download this file (CAC PHU LUC.zip)CAC PHU LUC.zip[ ]467 kB