THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2019

Có thông báo và mẫu đính kèm