THÔNG BÁO

Về việc ký cam kết thực hiện đúng quy định về giảng viên cơ hữu đối với Trường

Có thông báo và mẫu đính kèm

Attachments:
Download this file (Ban cam ket GVCH.doc)Ban cam ket GVCH.doc[ ]28 kB
Download this file (Bao cao GVCH.xls)Bao cao GVCH.xls[ ]37 kB
Download this file (TB ky cam ket gv co huu.pdf)TB ky cam ket gv co huu.pdf[ ]710 kB