THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II năm 2019

Có thông báo và mẫu đính kèm