THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại viên chức năm học 2018 - 2019

Có kèm theo Thông báo và kết quả.

Attachments:
Download this file (KetquaXL.xls)KetquaXL.xls[ ]176 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]357 kB